Healing (literally meaning to make whole) is the process of the restoration of health from an unbalanced, diseased or damaged organism. With physical damage or disease suffered by an organism, healing involves the repair of living tissue, organs and the biological system as a whole and resumption of normal functioning. It is the process by which the cells in the body regenerate and repair to reduce the size of a damaged or necrotic area and replace it with new living tissue. The replacement can happen in two ways: by regeneration in which the necrotic cells are replaced by new cells that form similar tissue as was originally there; or by repair in which injured tissue is replaced with scar tissue. Most organs will heal using a mixture of both mechanisms.

Property Value
dbo:abstract
 • Healing (literally meaning to make whole) is the process of the restoration of health from an unbalanced, diseased or damaged organism. With physical damage or disease suffered by an organism, healing involves the repair of living tissue, organs and the biological system as a whole and resumption of normal functioning. It is the process by which the cells in the body regenerate and repair to reduce the size of a damaged or necrotic area and replace it with new living tissue. The replacement can happen in two ways: by regeneration in which the necrotic cells are replaced by new cells that form similar tissue as was originally there; or by repair in which injured tissue is replaced with scar tissue. Most organs will heal using a mixture of both mechanisms. It is also referred to in the context of the grieving process. In psychiatry and psychology, healing is the process by which neuroses and psychoses are resolved to the degree that the client is able to lead a normal or fulfilling existence without being overwhelmed by psychopathological phenomena. This process may involve psychotherapy, pharmaceutical treatment or alternative approaches such as traditional spiritual healing. (en)
 • Der Begriff Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit, oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Während der Heilungsbegriff etymologisch eher durch ein Ganz-Werden bestimmt ist (siehe „Heil“), bezeichnet genesen (von griechisch neomai) ursprünglich ein Davongekommensein aus einer Gefahr. Klassische Heilungsbegriffe der Antike wie griechisch θεραπεία „Dienst, Heilung“, lateinisch curatio, sanatio, salvatio, restitutio ad integrum oder englisch healing (z. B. by first intention, second intention) schwingen bei einer heutigen Begriffsbestimmung immer mit. Die Heilung im heutigen Sinn umfasst körperliche, psychische und soziale Aspekte (biopsychosoziale Medizin) des Menschen. (de)
 • الالتئام (ويعني حرفيًا الاكتمال)،التئام الجروح هي عملية طويلة ومعقدة يقوم خلالها الجلد او انسجة الجسم الاخرى بتصليح نفسها بسبب جرح حدث لها. في الجلد الطبيعي والمكون من طبقتين هي البشرة (الطبقة الخارجية) والادمة (الطبقة الداخلية) يعملان كطبقة واقية للجسم من البيئة الخارجية المحيطة. عندما تُصاب او تُجرح هذه الطبقة الواقية (الجلد)، سوف تتفعل سلسلة منظمة من التفاعلات الكيموحيوية حتى يعاد اصلاح ما تم اتلافه بسبب الجرح. وهذا العمليات هي :تجلط الدم ( hemostasis)،الالتهاب ، مرحلة نمو النسيج(proliferation)واعادة تنظيم وترتيب له(maturation).في بعض الاحيان يعتبر تجلط الدم جزء من مرحلة الالتهاب وليس مرحلة منفصلة. * تجلط الدم: (hemostasis)تبدأ خلال الدقائق الاولى بعد حدوث الجرح، الصفائح الدموية الموجودة في الدم تبدأ تتجمع وتلتصق في مكان الجرح، وخلال هذه العملية تطرأ تغيرات على الصفائح نفسها فيتم تنشيطها لتحدث بعض التغيرات في هذه العملية. يتغير شكلها لتصبح غير منتظمة الشكل، اكثر ملائمة لعملية التجلط، وتبدأ ايضاً بافراز رسائل او اشارات كيميائية لكي تعزز عملية التجلط. وهذا يؤدي الى تفعيل الفبرين (fibrin) الذي يكون شبكة تعمل كمادة لاصقة، تلصق وتربط الصفائح الدموية بعضها ببعض. وهذا ينتج خثرة تعمل كسدادة تغلق فيها الفتحات التي حدثت للاوعية الدموية بسبب الجرح، لكي تقلل او تمنع النزيف الذي حصل بسبب الجرح. * الالتهاب: خلال هذه المرحلة تزال الخلايا الميتة والتالفة من منطقة الجرح، ويزال معها البكتيريا والحطام ومسببات الامراض الاخرى. وهذا يحدث خلال عملية تدعي بلعمة او الالتقام (phagocytosis) تقوم خلالها خلايا الدم البيضاء بابتلاع البكتيريا والحطام، وافراز عوامل النمو (Growth Factor ) مشتقة من الصفيحات الى مكان الجرح والتي تؤثر على الخلايا لتجعلها تهاجر وتنقسم الى خلايا اكثر خلال مرحلة النمو. * عمليه نمو نسيج جديد : (Proliferation) في هذه المرحلة يبدأ تكون الانسجه الدمويه، وذلك من خلال افرازت خلايا من بطانة الاوعية الدموية لتكوين اوعية دموية جديدة، اما في عمليه تكوين النسيج الحُبيبي و الليفي، فان الحُبيبات تكون و تنمو من خلال الانسجة الخلوية الخارجية (ECM) بواسطة افراز الكولاجين والفبرونيكتين. في نفس الوقت اعاده تكوين نسيج الضهاره (epidermis)تحدث من خلال نمو وزحف خلايا نسيج الضهاره الى اعلى الجرح مغطيه الانسجه الجديده. * تتقلص منطقه الجرح من خلال تقلص خلايا الاليف العضليه في حجمها بالتالي انقباض الجرح من الحواف في آليه تشبه كالتي في العضلات الملساء.في حين الخلايا غير مفيده تموت في عمليه الموت البرمجي(apoptosis). * عمليه النضج او اعاده التشكيل النسيجي(maturation) : تحدث من خلال اعادة ترتيب الكولاجين بخطوط متوترة و قتل الخلايا غير المفيدة من خلال الموت البرمجي . عمليه التئام الجرح عملية معقدة وهشة، في حاله اي تداخل او فشل خلال هذه العملية قد يتاذى الجرح و يتحول الى جرح مزمن غير قبل للشفاء. هنالك بعض العوامل التي تؤثر على التئام الجروح هي: السكري، امراض الاوعية الدموية و امراض اختلال العمليات الأيضية التي تصيب كبار السن. العناية بالجرح تشجع وتزيد من سرعة شفاء الجرح وذلك عن طريق التنظيف والحماية من الاصابة بجرح مرة اخرى او حدوث اي عدوى. بالنظر الى كل مريض وحاجاته ، تتراوح تلك العناية من شكلها الابسط "الاسعافات الاولية" الى متخصصي التمريض الشامل من تمريض الجروح والفغر(ostomy) ( جرح صناعي في الجلد لاستئصال عضو ما ) والتمريض الخاص بمرضى التحكم اللاارادي لللافراز الشرجي والبولي الزائد(Continence nursing) ومركز رعاية الحروق. أما في الطب النفسي وعلم النفس، فإن الالتئام هو عملية يتم من خلالها معالجة العصاب والذهان وصولًا للدرجة التي يستطيع عندها المريض القدرة على الحياة بطريقة طبيعية أو إتمام عملية الوجود دون أن يخضع لظاهرة نفسية مرضية. قد تشمل هذه العملية العلاج النفسي والعلاج بالأدوية ومعالجة المناهج الروحية التقليدية بطريقة متزايدة. (ar)
 • La curación es el proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. La curación puede ser física o psicológica y no sin la recepción mutua de estas dos dimensiones de la salud humana. Con respecto al daño físico o enfermedad padecida por un organismo, la curación implica la reparación de los tejidos vivos, órganos y del sistema biológico en su conjunto, y la reanudación del funcionamiento normal. Es el proceso por el cual las células del cuerpo se regeneran y reparan para reducir el tamaño de una zona dañada o necrótica y sustituirla por nuevo tejido vivo. La sustitución puede ocurrir de dos maneras: por regeneración en la que las células necróticas se sustituyen por nuevas células que forman el tejido similar al que estaba originalmente, o por reparación en la que el tejido dañado es reemplazado por tejido cicatricial. La mayoría de los órganos se curan usando una mezcla de ambos mecanismos. En psiquiatría y psicología, la curación es el proceso por el cual la neurosis y la psicosis se resuelven en la medida en que el paciente es capaz de llevar una existencia normal o llena sin ser abrumada por los fenómenos psicopatológicos. Este proceso puede incluir psicoterapia, tratamiento farmacológico y enfoques espirituales cada vez más tradicionales. (es)
 • La guérison est un processus biologique par lequel les cellules du corps se régénèrent pour réduire l'espace d'une région endommagée par la nécrose. La guérison implique la suppression du tissu endommagé et le remplacement de ce tissu. Le remplacement peut se produire de deux façons : * Par régénération : les cellules nécrotiques sont remplacées par le même tissu qu'auparavant ; * Par réparation : le tissu originel est remplacé par un tissu cicatrisé. La plupart des organes peuvent guérir en utilisant un mélange des deux processus. Dans le paranormal, on retient parfois des phénomènes de guérison miraculeuse. Il est reconnu que la médecine aide seulement à la guérison, mais ne donne pas la guérison. Elle soulage le patient en atténuant l'inflammation, la douleur ; parfois en remplaçant le tissu atteint, à d'autres moments en augmentant les défenses immunitaires, ou en inhibant l'action de bactéries/virus. (fr)
 • 癒し(いやし)、ヒーリング(英語:healing)は、心理的な安心感を与えること。またはそれを与える能力を持つ存在の属性である。 (ja)
 • La guarigione è il processo di ritorno allo stato di salute di un organismo squilibrato, malato o danneggiato. La guarigione può essere fisica o psicologica: * per quanto riguarda i danni fisici subiti dall'organismo, la guarigione comporta la riparazione dei tessuti, degli organi e dell'intero sistema biologico, ed il ripristino del normale funzionamento. * in psichiatria e psicologia, la guarigione è il processo mediante il quale le nevrosi e le psicosi sono risolte nella misura in cui il paziente è in grado di condurre una vita normale, o che viva senza essere sopraffatto dai fenomeni psicopatologici. Questo processo può comportare la psicoterapia, il trattamento farmaceutico e approcci spirituali più tradizionali. La guarigione per danni fisici consiste nella riparazione di tessuti viventi, come ad esempio organi e il sistema biologico nel suo complesso, e la ripresa del normale funzionamento. È il processo attraverso il quale le cellule del corpo si rigenerano e riducono le dimensioni di una zona danneggiata o necrotica per sostituirla con nuovo tessuto vivente. La sostituzione può avvenire in due modi: mediante rigenerazione in cui le cellule necrotiche sono sostituite da nuove cellule che formano il tessuto,simile a come era originariamente; o mediante riparazione in cui il tessuto dolorante viene sostituito con un tessuto cicatriziale. La maggior parte degli organi guarisce attraverso entrambi i meccanismi. (it)
 • Genezing (Latijn: curatie) is het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid hersteld wordt. Soms zijn er ook na genezing nog restklachten, restverschijnselen of beperkingen. Bij verwonding vindt wondgenezing plaats, bij infectieziekten eliminatie van de veroorzaker en herstel van de aangetaste weefsels. Een belangrijk proces bij wondgenezing is angiogenese, de aanmaak van nieuwe bloedvaten door het lichaam. Bij het onderzoek naar geneesmiddelen wil men zeker zijn dat de genezing optreedt door het geneesmiddel, en niet door spontane genezing of een toevallige factor. Daarom worden zogenaamde dubbelblinde studies opgezet bij een voldoende groot aantal personen waarbij noch de patiënt, noch de toediener weet of hij om het echte geneesmiddel of de placebo gaat.Indien het onetisch zou zijn om de patiënt een placebo toe te dienen, wordt hier van afgeweken, bijvoorbeeld bij dodelijke ziektes als kanker. Dan wordt het te testen geneesmiddel gecombineerd met een geneesmiddel dat men anders zou toedienen. (nl)
 • 治愈是给予人心理上的安全感的行为。若某种事物存在拥有行使此行为的能力,则表示此事物存在治愈的属性。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 239217 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743063157 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 癒し(いやし)、ヒーリング(英語:healing)は、心理的な安心感を与えること。またはそれを与える能力を持つ存在の属性である。 (ja)
 • 治愈是给予人心理上的安全感的行为。若某种事物存在拥有行使此行为的能力,则表示此事物存在治愈的属性。 (zh)
 • Healing (literally meaning to make whole) is the process of the restoration of health from an unbalanced, diseased or damaged organism. With physical damage or disease suffered by an organism, healing involves the repair of living tissue, organs and the biological system as a whole and resumption of normal functioning. It is the process by which the cells in the body regenerate and repair to reduce the size of a damaged or necrotic area and replace it with new living tissue. The replacement can happen in two ways: by regeneration in which the necrotic cells are replaced by new cells that form similar tissue as was originally there; or by repair in which injured tissue is replaced with scar tissue. Most organs will heal using a mixture of both mechanisms. (en)
 • الالتئام (ويعني حرفيًا الاكتمال)،التئام الجروح هي عملية طويلة ومعقدة يقوم خلالها الجلد او انسجة الجسم الاخرى بتصليح نفسها بسبب جرح حدث لها. في الجلد الطبيعي والمكون من طبقتين هي البشرة (الطبقة الخارجية) والادمة (الطبقة الداخلية) يعملان كطبقة واقية للجسم من البيئة الخارجية المحيطة. عندما تُصاب او تُجرح هذه الطبقة الواقية (الجلد)، سوف تتفعل سلسلة منظمة من التفاعلات الكيموحيوية حتى يعاد اصلاح ما تم اتلافه بسبب الجرح. وهذا العمليات هي :تجلط الدم ( hemostasis)،الالتهاب ، مرحلة نمو النسيج(proliferation)واعادة تنظيم وترتيب له(maturation).في بعض الاحيان يعتبر تجلط الدم جزء من مرحلة الالتهاب وليس مرحلة منفصلة. (ar)
 • Der Begriff Heilung bezeichnet den Prozess der Herstellung oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer Krankheit, oder die Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Während der Heilungsbegriff etymologisch eher durch ein Ganz-Werden bestimmt ist (siehe „Heil“), bezeichnet genesen (von griechisch neomai) ursprünglich ein Davongekommensein aus einer Gefahr. Die Heilung im heutigen Sinn umfasst körperliche, psychische und soziale Aspekte (biopsychosoziale Medizin) des Menschen. (de)
 • La curación es el proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. La curación puede ser física o psicológica y no sin la recepción mutua de estas dos dimensiones de la salud humana. Con respecto al daño físico o enfermedad padecida por un organismo, la curación implica la reparación de los tejidos vivos, órganos y del sistema biológico en su conjunto, y la reanudación del funcionamiento normal. Es el proceso por el cual las células del cuerpo se regeneran y reparan para reducir el tamaño de una zona dañada o necrótica y sustituirla por nuevo tejido vivo. La sustitución puede ocurrir de dos maneras: por regeneración en la que las células necróticas se sustituyen por nuevas células que forman el tejido similar al que estaba originalmente, o por reparació (es)
 • La guarigione è il processo di ritorno allo stato di salute di un organismo squilibrato, malato o danneggiato. La guarigione può essere fisica o psicologica: * per quanto riguarda i danni fisici subiti dall'organismo, la guarigione comporta la riparazione dei tessuti, degli organi e dell'intero sistema biologico, ed il ripristino del normale funzionamento. * in psichiatria e psicologia, la guarigione è il processo mediante il quale le nevrosi e le psicosi sono risolte nella misura in cui il paziente è in grado di condurre una vita normale, o che viva senza essere sopraffatto dai fenomeni psicopatologici. Questo processo può comportare la psicoterapia, il trattamento farmaceutico e approcci spirituali più tradizionali. (it)
 • La guérison est un processus biologique par lequel les cellules du corps se régénèrent pour réduire l'espace d'une région endommagée par la nécrose. La guérison implique la suppression du tissu endommagé et le remplacement de ce tissu. Le remplacement peut se produire de deux façons : * Par régénération : les cellules nécrotiques sont remplacées par le même tissu qu'auparavant ; * Par réparation : le tissu originel est remplacé par un tissu cicatrisé. La plupart des organes peuvent guérir en utilisant un mélange des deux processus. (fr)
 • Genezing (Latijn: curatie) is het proces waarbij de verschijnselen van een ziekte, spontaan of door een behandeling verdwijnen, waardoor de gezondheid hersteld wordt. Soms zijn er ook na genezing nog restklachten, restverschijnselen of beperkingen. Bij verwonding vindt wondgenezing plaats, bij infectieziekten eliminatie van de veroorzaker en herstel van de aangetaste weefsels. Een belangrijk proces bij wondgenezing is angiogenese, de aanmaak van nieuwe bloedvaten door het lichaam. (nl)
rdfs:label
 • Healing (en)
 • التئام (ar)
 • Heilung (de)
 • Curación (es)
 • Guérison (fr)
 • Guarigione (it)
 • 癒し (ja)
 • Genezing (nl)
 • 治愈 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:city of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:data of
is dbp:destinations of
is dbp:orientation of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of