Green politics (also known as ecopolitics) is a political ideology that aims to create an ecologically sustainable society rooted in environmentalism, nonviolence, social justice, and grassroots democracy. It began taking shape in the western world in the 1970s; since then Green parties have developed and established themselves in many countries around the globe, and have achieved some electoral success.

Property Value
dbo:abstract
 • Green politics (also known as ecopolitics) is a political ideology that aims to create an ecologically sustainable society rooted in environmentalism, nonviolence, social justice, and grassroots democracy. It began taking shape in the western world in the 1970s; since then Green parties have developed and established themselves in many countries around the globe, and have achieved some electoral success. The political term Green was used initially in relation to die Grünen (German for "the Greens"), a Green party formed in the late 1970s. The term political ecology is sometimes used in academic circles, but in the latter has come to represent an interdisciplinary field of study; the academic discipline offers wide-ranging studies integrating ecological social sciences with political economy in topics such as degradation and marginalization, environmental conflict, conservation and control, and environmental identities and social movements. Supporters of green politics share many ideas with the ecology, conservation, environmentalism, feminism, and peace movements. In addition to democracy and ecological issues, green politics is concerned with civil liberties, social justice, nonviolence, sometimes variants of localism and tends to support social progressivism. The party's platform is largely considered left in the political spectrum. The Green ideology has connections with various other ecocentric political ideologies, including ecosocialism, ecoanarchism, and ecofeminism, but to what extent these can be seen as forms of Green politics is a matter of debate. As the left-wing 'Green' (i.e. capital 'G') political philosophy developed, there also came into separate existence unrelated and polar opposite movements on the right that include ecological components such as green conservatism, eco-capitalism and ecofascism. (en)
 • La política verde es una ideología que se basa esencialmente en la preservación del medioambiente, y que lucha por la prohibición de agentes y productos químicos que se liberen en la naturaleza, y contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales.[cita requerida] (es)
 • La politique écologique (ou politique verte) est considérée par ses partisans comme une option politique distincte de celles des partis de gauche comme de droite, en cela que les partis verts proposent des mesures politiques peu semblables à celles des politiciens plus conventionnels. Par exemple : * souhait d'utilisation des méthodes de prise de décision par consensus, la démocratie participative ou la démocratie délibérative, * évolution vers une taxe verte, qui aurait pour conséquence d'augmenter les taxes à la consommation et à la vente des produits coûteux en ressources naturelles, tout en réduisant les impôts sur le revenu et les taxes sur la valeur ajoutée (position parfois associée à celles de libertariens), * suppression de toutes taxes ayant un impact sur la production et la vente locale, * mesure du bien-être, comme alternative à l'indice des prix à la consommation pour la mesure de la croissance économique - souvent vue comme une mesure d'extrême gauche, du fait de son impact possible sur le volume monétaire et la mesure de l'inflation. Les verts ou partis écologiques tendent à évoluer lentement, probablement en raison du manque d'identification à un groupe d'intérêt puissant ou parce que leurs propositions relèvent davantage d'une vision mondiale que nationale, à laquelle ils sont attachés. Dans les pays développés les verts obtiennent typiquement entre 3 et 12 % des suffrages, en n'obtenant que rarement de meilleurs résultats. Ils participent souvent aux gouvernements en tant que partenaires minoritaires, ou agissent à l'échelle municipale ou régionale. Les valeurs politiques fondamentales des verts incluent les quatre piliers des partis verts, originellement posés par les verts européens, les dix actes politiques des verts adoptées dans les années 1990, et les six principes clés adoptées en 2001. Les verts présentent d'ordinaire productivisme, au consumérisme et scientisme comme autant de valeurs grises et sont impliqués dans le mouvement anti-globalisation, le degré d'implication allant de la protestation de rue à ceux qui construisent des moyens d'éviter la monoculture économique. Selon des critiques leur approche politique comprend l'anarchisme vert, l'éco-anarchisme, le mouvement anti-nucléaire et le mouvement pour la Paix, mouvements qui refusent généralement l'assimilation à un parti politique. Certains affirment également qu'elle inclut le féminisme, le pacifisme et le mouvement pour les droits des animaux. La plupart des verts approuvent la mise en place de mesures favorables aux femmes, et en particulier aux mères, s'opposent aux guerres, essayent de limiter les risques de conflits, d'arrêter la prolifération de techniques utilisables au cours d'un conflit (telles qu'armes biologiques, nucléaires, chimiques). (fr)
 • Grüne Politik (manchmal auch als Ökopolitik bezeichnet) ist eine politische Ideologie, die eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft anstrebt, die auf Gewaltlosigkeit, sozialer Gerechtigkeit und konsequenter Demokratie beruht. Der Begriff entstand in der westlichen Welt in den 1970er Jahren, als sich grüne Parteien zunächst in Deutschland und später in anderen Ländern entwickelten. (de)
 • みどりの政治( - せいじ、英語:Green Politics)とは、1970年代から世界的に * 環境主義・エコロジー * 原子力撤廃・反核運動 * 軍備拡張競争の抑制(軍縮)・反戦運動 * 人種主義の根絶・少数民族の保護 * 物質主義からの脱却 * 多文化主義 * 消費者の保護 * 参加型民主政治(草の根民主政治) * フェミニズム * 社会的弱者の保護 といった「新しい社会運動」の風潮が広まる中、1980年代にドイツで緑の党が勢力を躍進させたのを受け、それに呼応する形で世界の各地で見られるに至った、経済成長や企業の業績を中心に据えるよりも社会的に公正で持続可能な社会をより優先させよう、という政治的な姿勢・思想である。 (ja)
 • Zielona polityka (ekologizm) – ideologia polityczna. Jest zestawem idei, wartości i poglądów będących podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, rozwijającego się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i promującego prawa człowieka (w tym prawa mniejszości). Największe na świecie zielone partie polityczne sięgają korzeniami początku lat 70. i wiążą się z ruchami antywojennymi czy antyjądrowymi. Większość zwolenników "formacji głównego nurtu" uznaje tę ideologię za syntezę starszych światopoglądów: konserwatyzmu, liberalizmu i socjalizmu. Obecnie jednak coraz częściej mówi się o niej jako samodzielnej formacji. Zielona polityka obejmuje trzy główne polityki: ekologiczną, społeczną i gospodarczą, stanowiące podstawę zrównoważonego rozwoju. Zieloną politykę realizują partie Zielonych na całym świecie, opierając swoje działania na czterech filarach: * sozologia odwołująca się do teoretycznych reguł ekologii, także "mądrość ekologiczna" albo "trwałość (sustainability) ekologiczna" – aktywna ochrona środowiska, w tym – promowanie alternatywnych źródeł energii, transportu kolejowego i hasła "tiry na tory" jako przeciwieństwa dla budowy autostrad, sprzeciw wobec elektrowni atomowych; "zieloni" krytykują nadmierny konsumpcjonizm jako jeden z powodów "kłopotów ekologicznych", popierają walkę o prawa zwierząt, * sprawiedliwość społeczna (także "społeczna równość i ekonomiczna sprawiedliwość") – także w polityce podatkowej poprzez "zieloną reformę podatkową" – kary dla przedsiębiorstw zatruwających środowisko, wzrost opodatkowania zasobów nieodnawialnych, silne inwestycje w kapitał ludzki, zniesienie wszelkich podatków na towary produkowanie lokalnie, mierzenie dobrobytu społecznego nie wskaźnikiem PKB, ale Wskaźnikiem Jakości Życia, * oddolna demokracja (partycypacyjna), polegająca na szukaniu konsensusu wewnątrz jak najbardziej zdecentralizowanych społeczności, * działanie bez przemocy (non-violence). Spora część działaczy Zielonych bierze udział w ruchach antywojennych i alterglobalistycznych, oponując przeciwko wojnom, militaryzmowi i agresywnemu kapitalizmowi, który niszczy planetę i przyczynia się do wzrostu rozwarstwienia społecznego. W 1984 Green Committees of Correspondence w Stanach Zjednoczonych rozbudowało cztery filary do dziesięciu kluczowych wartości, dodając następujące postulaty: * decentralizacja * ekonomia wspólnotowa (community-based economics) * wartości postpatriarchalne (feminizm) * szacunek dla różnorodności * globalna odpowiedzialność * uwzględnienie przyszłości W 2001 Karta Zielonych Globalnych określiła sześć głównych zasad: * mądrość ekologiczna * sprawiedliwość społeczna * oddolna demokracja (partycypacyjna) * działanie bez przemocy * zrównoważony rozwój * szacunek dla różnorodności Hasłem zielonej polityki jest „Myśl globalnie, działaj lokalnie” („Think Globally, Act Locally”). (pl)
 • Groene politiek is een politieke ideologie die gericht is op een ecologisch duurzame samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en basisdemocratie. De ideologie begon vorm te krijgen in de jaren zeventig in de westerse wereld. Sindsdien hebben veel Groene partijen over de hele wereld zich ontwikkeld en electoraal succes behaald. Nederlandse Groene partijen zijn GroenLinks en De Groenen (Nederland). De politieke term "Groen" werd voor het eerst gebruikt door de Duitse Grünen, een Groene partij gevormd in de jaren 70. De term "politieke ecologie" wordt soms ook gebruikt in Europa en in academische kringen. Aanhangers van Groene politiek, Groenen genaamd, delen veel ideeën met ecologisme, milieubewegingen, feminisme en vredesbewegingen. Ook worden thema's zoals burgervrijheden, sociale rechtvaardigheid, pacifisme en sociale progressie vaak met de Groenen geassocieerd. Eveneens hebben Groene partijen kritiek op hoe de moderne industrie en economie de belangen van milieu en de kwaliteit van leven voor mensen kan schaden. Groene partijen worden over het algemeen links geplaatst in het politieke spectrum. De Groene politiek een sterke focus op milieu-gerelateerde onderwerpen. In deze overlapt het met politieke ideologieën zoals ecosocialisme, eco-anarchisme en ecofeminisme, maar in hoeverre deze bewegingen gezien kunnen worden als deel van de Groene politiek staat ter discussie. Los en ongerelateerd van de ontwikkeling van de "linkse" Groene politieke filosofie ontstond er ook een aparte ecologische beweging op de politieke rechterflank zoals Groen conservatief, ecokapitalisme en ecofasicme. (nl)
 • Política Verde é uma ideologia política que visa criar uma sociedade ecologicamente sustentável enraizada no ambientalismo, não violência, da justiça social e da democracia de base. Ela começou a tomar forma no mundo ocidental na década de 1970; desde então, os partidos verdes têm se desenvolvido e se estabeleceram em muitos países ao redor do globo, onde tem conseguido algum sucesso eleitoral. (pt)
 • 綠色政治是一個將目標放在生態及環境上的政治思想,他們透過草根式、參與式的民主制度來達成目標。綠色政治是由綠色運動參與者所提倡,他們從1980年代開始在世界各地成立綠黨。「綠色」(Green)翻譯自德文的「Grün」,是來自於世界上第一個成功的綠黨,成立於1970年代晚期的德國綠黨(die Grünen)。「政治生態學」則用在歐洲和學術界。 綠色政治支持者稱為「綠人」,分享有關生態運動、保育運動、環境運動、女權運動和和平主義等想法。除了民主和生態議題,綠色政治也關心公民自由、社會正義和非暴力。 (zh)
 • Зелёная политика — политическая идеология, направленная на создание экологически устойчивого общества. Основными принципами зелёной политики являются энвайронментализм, ненасилие, социальная справедливость и народная демократия. Формирование явления началось в 1970-е годы, в настоящее время зелёные создали собственные партии во многих странах мира и достигли определённого успеха у избирателей. Политический термин «зелёные» появился в Германии (нем. Grün) благодаря альянсу экологически ориентированных партий в конце 1970-х годов. В качестве альтернативного названия в Европе также использовался термин «политическая экология», однако впоследствии он потерял политическое значение и стал означать только научное направление. Сторонники зелёной политики разделяют многие идеи, относящиеся к экологии, сохранению окружающей среды, энвайронментализму, феминизму и пацифизму. Помимо вопросов народовластия и экологии зелёная политика уделяет внимание вопросам гражданских свобод, социальной справедливости, ненасилия, частично — локализма, и в целом склоняется к прогрессивизму. Это позволяет относить зелёные партии к сторонникам левой идеологии. Зелёная политика имеет связи с другими экологическими политическими идеологиями, включая экосоциализм, экоанархизм и экофеминизм. Отнесение данных политических течений к зелёной политике, однако, остается предметом споров. По мере развития зелёной политики как левой идеологии появились её антиподы среди правых. При в целом противоположных политических взглядах, в основу таких движений, как зелёный консерватизм, экокапитализм и экофашизм также положены экологические идеи. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 188641 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 731939619 (xsd:integer)
dbp:about
 • yes
dbp:by
 • no
dbp:onlinebooks
 • no
dbp:wikititle
 • green politics
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • La política verde es una ideología que se basa esencialmente en la preservación del medioambiente, y que lucha por la prohibición de agentes y productos químicos que se liberen en la naturaleza, y contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales.[cita requerida] (es)
 • Grüne Politik (manchmal auch als Ökopolitik bezeichnet) ist eine politische Ideologie, die eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft anstrebt, die auf Gewaltlosigkeit, sozialer Gerechtigkeit und konsequenter Demokratie beruht. Der Begriff entstand in der westlichen Welt in den 1970er Jahren, als sich grüne Parteien zunächst in Deutschland und später in anderen Ländern entwickelten. (de)
 • みどりの政治( - せいじ、英語:Green Politics)とは、1970年代から世界的に * 環境主義・エコロジー * 原子力撤廃・反核運動 * 軍備拡張競争の抑制(軍縮)・反戦運動 * 人種主義の根絶・少数民族の保護 * 物質主義からの脱却 * 多文化主義 * 消費者の保護 * 参加型民主政治(草の根民主政治) * フェミニズム * 社会的弱者の保護 といった「新しい社会運動」の風潮が広まる中、1980年代にドイツで緑の党が勢力を躍進させたのを受け、それに呼応する形で世界の各地で見られるに至った、経済成長や企業の業績を中心に据えるよりも社会的に公正で持続可能な社会をより優先させよう、という政治的な姿勢・思想である。 (ja)
 • Política Verde é uma ideologia política que visa criar uma sociedade ecologicamente sustentável enraizada no ambientalismo, não violência, da justiça social e da democracia de base. Ela começou a tomar forma no mundo ocidental na década de 1970; desde então, os partidos verdes têm se desenvolvido e se estabeleceram em muitos países ao redor do globo, onde tem conseguido algum sucesso eleitoral. (pt)
 • 綠色政治是一個將目標放在生態及環境上的政治思想,他們透過草根式、參與式的民主制度來達成目標。綠色政治是由綠色運動參與者所提倡,他們從1980年代開始在世界各地成立綠黨。「綠色」(Green)翻譯自德文的「Grün」,是來自於世界上第一個成功的綠黨,成立於1970年代晚期的德國綠黨(die Grünen)。「政治生態學」則用在歐洲和學術界。 綠色政治支持者稱為「綠人」,分享有關生態運動、保育運動、環境運動、女權運動和和平主義等想法。除了民主和生態議題,綠色政治也關心公民自由、社會正義和非暴力。 (zh)
 • Green politics (also known as ecopolitics) is a political ideology that aims to create an ecologically sustainable society rooted in environmentalism, nonviolence, social justice, and grassroots democracy. It began taking shape in the western world in the 1970s; since then Green parties have developed and established themselves in many countries around the globe, and have achieved some electoral success. (en)
 • La politique écologique (ou politique verte) est considérée par ses partisans comme une option politique distincte de celles des partis de gauche comme de droite, en cela que les partis verts proposent des mesures politiques peu semblables à celles des politiciens plus conventionnels. Par exemple : Les valeurs politiques fondamentales des verts incluent les quatre piliers des partis verts, originellement posés par les verts européens, les dix actes politiques des verts adoptées dans les années 1990, et les six principes clés adoptées en 2001. (fr)
 • Zielona polityka (ekologizm) – ideologia polityczna. Jest zestawem idei, wartości i poglądów będących podstawą budowania aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego, rozwijającego się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i promującego prawa człowieka (w tym prawa mniejszości). Największe na świecie zielone partie polityczne sięgają korzeniami początku lat 70. i wiążą się z ruchami antywojennymi czy antyjądrowymi. Zielona polityka obejmuje trzy główne polityki: ekologiczną, społeczną i gospodarczą, stanowiące podstawę zrównoważonego rozwoju. (pl)
 • Groene politiek is een politieke ideologie die gericht is op een ecologisch duurzame samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en basisdemocratie. De ideologie begon vorm te krijgen in de jaren zeventig in de westerse wereld. Sindsdien hebben veel Groene partijen over de hele wereld zich ontwikkeld en electoraal succes behaald. Nederlandse Groene partijen zijn GroenLinks en De Groenen (Nederland). (nl)
 • Зелёная политика — политическая идеология, направленная на создание экологически устойчивого общества. Основными принципами зелёной политики являются энвайронментализм, ненасилие, социальная справедливость и народная демократия. Формирование явления началось в 1970-е годы, в настоящее время зелёные создали собственные партии во многих странах мира и достигли определённого успеха у избирателей. (ru)
rdfs:label
 • Green politics (en)
 • Grüne Politik (de)
 • Política verde (es)
 • Politique écologique (fr)
 • みどりの政治 (ja)
 • Zielona polityka (pl)
 • Groene Politiek (nl)
 • Política Verde (pt)
 • Зелёная политика (ru)
 • 綠色政治 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:colour of
is dbo:ideology of
is dbo:party of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:ideology of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of