Greek mathematics, as the term is used in this article, is the mathematics written in Greek, developed from the 7th century BC to the 4th century AD around the shores of the Eastern Mediterranean. Greek mathematicians lived in cities spread over the entire Eastern Mediterranean from Italy to North Africa but were united by culture and language. Greek mathematics of the period following Alexander the Great is sometimes called Hellenistic mathematics. The word "mathematics" itself derives from the ancient Greek μάθημα (mathema), meaning "subject of instruction". The study of mathematics for its own sake and the use of generalized mathematical theories and proofs is the key difference between Greek mathematics and those of preceding civilizations.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)25بك هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أبريل 2013) في الرياضيات الهلنسية في وقت ما في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحتى 400م كان بطليموس الأول الذي اسس museion الإسكندرية جعل مصر مركزا للعمل الرياضى. وجاء بعده بطليموس الثانى وشرع في بناء مكتبة الإسكندرية ثم جاء بعده بطليموس الثالث وجعلها أكبر مستودع للكتبوقد ظهر حينها علماء رياضيات مثل اراتوستينس وارخميدس وديوفانتوس الإسكندري وهيباتيا الاسكندرانية. * 32xبوابة رياضيات * 32xبوابة اليونان القديم25بك هذه بذرة مقالة عن الرياضيات بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: تاريخ الرياضيات اليوناني (ar)
 • Aunque muchos matemáticos griegos vivieron durante bastante tiempo en Egipto y Mesopotamia, y de sus culturas aprendieron casi todo en un principio, hicieron algo radicalmente original para las matemáticas: convertirlas en una ciencia racional; es decir, en una ciencia deductiva, rigurosa, erigida sobre axiomas y postulados evidentes. (es)
 • Greek mathematics, as the term is used in this article, is the mathematics written in Greek, developed from the 7th century BC to the 4th century AD around the shores of the Eastern Mediterranean. Greek mathematicians lived in cities spread over the entire Eastern Mediterranean from Italy to North Africa but were united by culture and language. Greek mathematics of the period following Alexander the Great is sometimes called Hellenistic mathematics. The word "mathematics" itself derives from the ancient Greek μάθημα (mathema), meaning "subject of instruction". The study of mathematics for its own sake and the use of generalized mathematical theories and proofs is the key difference between Greek mathematics and those of preceding civilizations. (en)
 • Les mathématiques de la Grèce antique sont les mathématiques développées en langue grecque, autour de la mer Méditerranée, durant les époques classique et hellénistique. Elles couvrent ainsi une période allant du VIe siècle av. J.-C. jusqu'au Ve siècle de notre ère. Les mathématiques hellénistiques incluent toutes celles écrites en grec. Elles englobent donc les mathématiques égyptiennes et babyloniennes d'une grande partie de cette époque. Les mathématiques de la Grèce antique sont de grande importance dans l'histoire des mathématiques, puisque c'est avec elles qu'apparaissent les fondements du raisonnement mathématique et de la géométrie, et avec elles aussi que la méthode axiomatique voit le jour. Elles ont par ailleurs défini les premières bases de la théorie des nombres et des mathématiques appliquées et se sont approchées de la notion d'intégrale. (fr)
 • Questa voce tratta gli sviluppi della matematica che si sono avuti, all'incirca dal 550 a.C. al V secolo nel mondo culturale che si è sviluppato lungo le coste del Mediterraneo e che è caratterizzato dall'uso della lingua greca. Questi sviluppi spesso vengono attribuiti semplicemente alla matematica greca. Talora si usa anche il termine matematica greco-alessandrina, ponendo in rilievo l'importanza culturale della città di Alessandria d'Egitto, per molti aspetti la città preminente per la cultura ellenistica, in particolare per la matematica. Per questi sviluppi è opportuno distinguere tre periodi. Il primo periodo lo collochiamo dal 550 a.C. al 323 a.C., anno della morte di Alessandro Magno e vede la massima importanza economica e politica delle città greche e delle loro colonie e lo sviluppo del pensiero matematico per opera di abitanti di queste città. Talora per questi sviluppi si usa il termine matematica ellenica. Il secondo periodo, collocato dal 323 a.C. al 150 a.C., vede la massima fioritura della matematica all'interno dello sviluppo della grande scienza ellenistica e della cultura ellenistica nell'ambito dei regni derivati dalla suddivisione dell'impero di Alessandro, quando le città della civiltà greca hanno perso gran parte della loro importanza politica.Il terzo periodo va dal 150 a.C. al V secolo e vede il progressivo declinare delle conoscenze matematiche che sopravvivono con crescenti difficoltà negli ambienti culturali che mantengono viva la tradizione del periodo precedente servendosi della lingua greca. In questo periodo scrissero di matematica molti studiosi non greci che operavano in un'area che comprende tutte le coste del mar Mediterraneo e terre che subirono l'influenza dell'impero bizantino. La maggior parte delle opere di matematica scritte in greco furono ritrovate in Grecia, Egitto, Mesopotamia, Asia Minore, Sicilia e Magna Grecia. Per quanto i più antichi testi di matematica trovati in lingua greca siano stati scritti posteriormente al periodo ellenistico, parecchi di essi vengono ritenuti copie di opere scritte durante e anche prima del periodo ellenistico. Nondimeno, la datazione della matematica greca è più sicura di quella degli scritti matematici più antichi, dal momento che esiste un gran numero di cronologie che, sovrapponendosi, riportano gli avvenimenti anno per anno fino ad oggi. In ogni caso molte date restano incerte, anche se l'incertezza, in genere, è dell'ordine dei decenni e non dei secoli come per gli eventi culturali di altre civiltà del passato. La matematica greca era molto più sofisticata di quella sviluppata dalle precedenti culture quali quella egiziana e babilonese, poiché tali precedenti culture utilizzavano il ragionamento induttivo che sfrutta le osservazioni ripetute per fondare regole di calcolo che spesso vengono utilizzate senza cognizione della loro portata logica. In altre parole, la matematica pre-greca utilizza principi generali e li applica ad esempi specifici. Il ragionamento induttivo è astratto. La matematica greca antica, all'opposto, si basava sul ragionamento deduttivo, che sfrutta gli esempi particolari e li applica ai principi generali. Il ragionamento deduttivo è più sostanzialmente concreto. (it)
 • Oud-Griekse wiskunde, zoals deze term in dit artikel wordt gebruikt, is de in de Griekse taal geschreven wiskunde, zoals deze zich vanaf de 7de eeuw voor Christus tot de 4e eeuw na Christus langs de oostelijke kusten van de Middellandse Zee ontwikkelde. Griekse wiskundigen woonden in tal van steden, die zich uitstrekten over het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied, van het huidige Zuid-Italië tot in Noord-Afrika, maar zij werden door cultuur en taal verenigd. De Oud-Griekse wiskunde uit de periode na Alexander de Grote wordt soms ook wel Hellenistische wiskunde genoemd. Het woord "mathematica" zelf is afgeleid van het oud Griekse μάθημα (mathema), wat "onderwerp van instructie" betekent. De studie van de wiskunde voor haar eigen belang en het gebruik van algemene wiskundige theorieën en bewijzen is het belangrijkste verschil tussen de Oud-Griekse wiskunde en die van voorgaande beschavingen. (nl)
 • Понятие древнегреческая математика охватывает достижения грекоязычных математиков, живших в период между VI веком до н. э. и V веком н. э. Математика как наука родилась в Древней Греции . В странах-современниках Эллады математика использовалась либо для обыденных нужд (подсчёты, измерения), либо, наоборот, для магических ритуалов, имевших целью выяснить волю богов (астрология, нумерология и т. п.). Греки подошли к делу с другой стороны: они выдвинули тезис «Числа правят миром». Или, как сформулировал эту же мысль Галилей два тысячелетия спустя: «книга природы написана на языке математики». Греки проверили справедливость этого тезиса в тех областях, где сумели: астрономия, оптика, музыка, геометрия, позже — механика. Всюду были отмечены впечатляющие успехи: математическая модель обладала неоспоримой предсказательной силой. Одновременно греки создали методологию математики и завершили превращение её из свода полуэвристических алгоритмов в целостную систему знаний. Основой этой системы впервые стал дедуктивный метод, показывающий, как из известных истин выводить новые, причём логика вывода гарантирует истинность новых результатов. Дедуктивный метод также позволяет выявить неочевидные связи между понятиями, научными фактами и областями математики. (ru)
 • A matemática grega clássica ou matemática da Grécia Antiga é o nome dado à matemática escrita em grego dentre ~600 a.C. (época em que viveu Tales de Mileto) até o fechamento da Academia de Platão em 529 d.C. Egípcios, babilônicos e chineses, muito antes do século VI a.C., já eram já capazes de efetuar cálculos e medidas de ordem prática com grande precisão. Foram os gregos, no entanto, que introduziram o método axiomático: as rigorosas provas dedutivas e o encadeamento sistemático de teoremas demonstrativos que tornaram a Matemática uma ciência. A palavra "matemática" (μαθηματική), que é de origem grega, englobava o que hoje se chama de aritmética, geometria, astronomia e mecânica. Mas os pitagóricos a dividiam em: aritmética, geometria, astronomia, e música. Na concepção de Aristóteles, apenas a aritmética e a geometria, as duas áreas teóricas que mais atraíram os gregos antigos, eram consideradas ciências puramente matemáticas. (pt)
 • 古希腊是数学的奠基者,在數學史中占有头等重要的地位。古希腊人提出了公理化体系、形式逻辑,使用逻辑证明、演绎法,强调量化和系统化,使数学成为一门严密的系统的富有逻辑性的学科,开启了后世数学和科学的大门,现在世人所使用的数学和科学方法绝大部分直接来源于古希腊。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1503369 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745069212 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Aunque muchos matemáticos griegos vivieron durante bastante tiempo en Egipto y Mesopotamia, y de sus culturas aprendieron casi todo en un principio, hicieron algo radicalmente original para las matemáticas: convertirlas en una ciencia racional; es decir, en una ciencia deductiva, rigurosa, erigida sobre axiomas y postulados evidentes. (es)
 • Greek mathematics, as the term is used in this article, is the mathematics written in Greek, developed from the 7th century BC to the 4th century AD around the shores of the Eastern Mediterranean. Greek mathematicians lived in cities spread over the entire Eastern Mediterranean from Italy to North Africa but were united by culture and language. Greek mathematics of the period following Alexander the Great is sometimes called Hellenistic mathematics. The word "mathematics" itself derives from the ancient Greek μάθημα (mathema), meaning "subject of instruction". The study of mathematics for its own sake and the use of generalized mathematical theories and proofs is the key difference between Greek mathematics and those of preceding civilizations. (en)
 • 古希腊是数学的奠基者,在數學史中占有头等重要的地位。古希腊人提出了公理化体系、形式逻辑,使用逻辑证明、演绎法,强调量化和系统化,使数学成为一门严密的系统的富有逻辑性的学科,开启了后世数学和科学的大门,现在世人所使用的数学和科学方法绝大部分直接来源于古希腊。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)25بك هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أبريل 2013) * 32xبوابة رياضيات * 32xبوابة اليونان القديم25بك هذه بذرة مقالة عن الرياضيات بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: تاريخ الرياضيات اليوناني (ar)
 • Les mathématiques de la Grèce antique sont les mathématiques développées en langue grecque, autour de la mer Méditerranée, durant les époques classique et hellénistique. Elles couvrent ainsi une période allant du VIe siècle av. J.-C. jusqu'au Ve siècle de notre ère. Les mathématiques hellénistiques incluent toutes celles écrites en grec. Elles englobent donc les mathématiques égyptiennes et babyloniennes d'une grande partie de cette époque. (fr)
 • Questa voce tratta gli sviluppi della matematica che si sono avuti, all'incirca dal 550 a.C. al V secolo nel mondo culturale che si è sviluppato lungo le coste del Mediterraneo e che è caratterizzato dall'uso della lingua greca. Questi sviluppi spesso vengono attribuiti semplicemente alla matematica greca. Talora si usa anche il termine matematica greco-alessandrina, ponendo in rilievo l'importanza culturale della città di Alessandria d'Egitto, per molti aspetti la città preminente per la cultura ellenistica, in particolare per la matematica. (it)
 • Oud-Griekse wiskunde, zoals deze term in dit artikel wordt gebruikt, is de in de Griekse taal geschreven wiskunde, zoals deze zich vanaf de 7de eeuw voor Christus tot de 4e eeuw na Christus langs de oostelijke kusten van de Middellandse Zee ontwikkelde. Griekse wiskundigen woonden in tal van steden, die zich uitstrekten over het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied, van het huidige Zuid-Italië tot in Noord-Afrika, maar zij werden door cultuur en taal verenigd. De Oud-Griekse wiskunde uit de periode na Alexander de Grote wordt soms ook wel Hellenistische wiskunde genoemd. Het woord "mathematica" zelf is afgeleid van het oud Griekse μάθημα (mathema), wat "onderwerp van instructie" betekent. De studie van de wiskunde voor haar eigen belang en het gebruik van algemene wiskundige theorieën (nl)
 • Понятие древнегреческая математика охватывает достижения грекоязычных математиков, живших в период между VI веком до н. э. и V веком н. э. Математика как наука родилась в Древней Греции . В странах-современниках Эллады математика использовалась либо для обыденных нужд (подсчёты, измерения), либо, наоборот, для магических ритуалов, имевших целью выяснить волю богов (астрология, нумерология и т. п.). Греки подошли к делу с другой стороны: они выдвинули тезис «Числа правят миром». Или, как сформулировал эту же мысль Галилей два тысячелетия спустя: «книга природы написана на языке математики». (ru)
 • A matemática grega clássica ou matemática da Grécia Antiga é o nome dado à matemática escrita em grego dentre ~600 a.C. (época em que viveu Tales de Mileto) até o fechamento da Academia de Platão em 529 d.C. Egípcios, babilônicos e chineses, muito antes do século VI a.C., já eram já capazes de efetuar cálculos e medidas de ordem prática com grande precisão. Foram os gregos, no entanto, que introduziram o método axiomático: as rigorosas provas dedutivas e o encadeamento sistemático de teoremas demonstrativos que tornaram a Matemática uma ciência. (pt)
rdfs:label
 • Greek mathematics (en)
 • تاريخ الرياضيات اليوناني (ar)
 • Matemática helénica (es)
 • Mathématiques de la Grèce antique (fr)
 • Matematica greco-ellenistica (it)
 • Oud-Griekse wiskunde (nl)
 • Математика в Древней Греции (ru)
 • Matemática da Grécia Antiga (pt)
 • 古希腊数学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of