A government bond is a bond issued by a national government, generally with a promise to pay periodic interest payments and to repay the face value on the maturity date. Government bonds are usually denominated in the country's own currency. Government bonds are sometimes referred to as "'sovereign bonds"'. Technically any bond issued by a sovereign entity is a sovereign bond, but the term is usually used to refer to bonds issued in a currency other than the government's own currency. If a government or sovereign is close to default on its debt the media often refer to this as a sovereign debt crisis.

Property Value
dbo:abstract
 • A government bond is a bond issued by a national government, generally with a promise to pay periodic interest payments and to repay the face value on the maturity date. Government bonds are usually denominated in the country's own currency. Government bonds are sometimes referred to as "'sovereign bonds"'. Technically any bond issued by a sovereign entity is a sovereign bond, but the term is usually used to refer to bonds issued in a currency other than the government's own currency. If a government or sovereign is close to default on its debt the media often refer to this as a sovereign debt crisis. The terms on which a government can sell bonds depend on how creditworthy the market considers it to be. International credit rating agencies will provide ratings for the bonds, but market participants will make up their own minds about this. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يونيو 2015) السندات السيادية (بالإنجليزية: Government bond) هي السندات التي تصدرها حكومة وطنية بشكل عام لدفع مبلغ معين في تاريخ معين، وكذلك مدفوعات الفائدة الدورية لفترة معينة من الزمن، مع معدل فائدة معينة، لشركة أو بلد. وعادة السندات الحكومية المقومة بالعملة الخاصة في البلاد. ويشار عادة السندات التي تصدرها الحكومات الوطنية في العملات الأجنبية لسندات سيادية و[1]، على الرغم من أن مصطلح "سندات سيادية" قد يشير أيضا إلى السندات الصادرة بالعملة بلد نفسه. تاريخ اول تعامل ب السندات السيادية صدر أول من السندات الحكومية من بنك إنجلترا في عام 1693 لجمع الأموال لتمويل الحرب ضد فرنسا. وكان على شكل التأمين التكافلي. في وقت لاحق، بدأت الحكومات في إصدار سندات أوروبا دائم (مع عدم وجود سندات استحقاق) لتمويل الحرب وغيرها من الإنفاق الحكومي. توقف استخدام سندات دائمة في القرن 20th، وسندات الحكومات حاليا قضية محددة المدة. مخاطره ويشار عادة إلى السندات الحكومية وسندات خالية من المخاطر، لأن الحكومة على رفع الضرائب أو إنشاء عملة إضافية من أجل تخليص السندات عند الاستحقاق. بعض الأمثلة المضادة موجودة فيها الحكومة عن سداد ديونها بالعملة المحلية، مثل روسيا في عام 1998 ("أزمة الروبل")، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث جدا (انظر الوطنية الإفلاس).[تحرير]العملة ومخاطر التضخمعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، وسندات الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي. في هذه الحالة، فإن مصطلح "خالية من المخاطر" يعني خالية من مخاطر الائتمان. ومع ذلك، لا تزال موجودة مخاطر أخرى مثل مخاطر العملة للمستثمرين الأجانب (على سبيل المثال غير الولايات المتحدة المستثمرين من سندات الخزانة الأمريكية قد تلقت في عام 2004 عوائد أقل لأن قيمة الدولار الأمريكي انخفض مقابل معظم العملات الأخرى). ثانيا، هناك خطر التضخم، حيث أن يسدد عند الاستحقاق الرئيسي سيكون أقل مما كان متوقعا القوة الشرائية إذا كان معدل التضخم أعلى من المتوقع. العديد من الحكومات مسألة السندات المرتبطة بمؤشرات التضخم، التي تحمي المستثمرين ضد مخاطر التضخم عن طريق زيادة سعر الفائدة الممنوح للمستثمر ومعدل التضخم وارتفاع حجم الاقتصاد. في المملكة المتحدة كانت تسمى السندات الحكومية "الأسهم الحكومة" أو "أسهم الخزينة" وأقدم مسائل لا تزال تسمى "أسهم الخزينة". [2] تسمى أحدث قضايا "الطلاءات". [3] اسم "بوند" كانت محفوظة لقيمة الاستثمارات الثابتة، والتي لا يمكن الاتجار بها في البورصة. ويطلق على السندات المرتبطة بمؤشرات التضخم مرتبطة الطلاءات مؤشر في المملكة المتحدة. * 32xبوابة الاقتصاد (ar)
 • Staatsanleihen (oder Staatsobligationen; englisch government bonds) sind Anleihen, bei denen im engeren Sinne ein Staat als Schuldner fungiert oder im weiteren Sinne auch die unterhalb des Staates organisierten Gebietskörperschaften und die mit Staatsgarantie versehenen Anleihen öffentlicher Unternehmen. Auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen heißen international „Sovereign bonds“. (de)
 • Un emprunt d'État (en anglais : government bond, dont le diminutif usuel est govvie) est une obligation ou un titre de créance négociable émis généralement dans sa propre devise par un gouvernement. Dans le cas d'une émission dans une devise convertible d'un autre pays, mais parfois aussi du pays lui-même, on utilise généralement l'appellation d'« obligation souveraine », adaptation directe de l'anglais sovereign bond. (fr)
 • La deuda pública en España es el conjunto de deudas que mantiene el Estado español frente a los particulares que pueden ser españoles o de otro país. Los títulos de deuda pública existentes actualmente son las Letras del Tesoro, los Bonos del Estado y las Obligaciones del Estado, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. La deuda pública ascendió en 2013 al 93,4% del Producto Interior Bruto. (es)
 • Een staatsobligatie (ook wel staatslening) is een obligatie aangegaan door een overheid. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven. (nl)
 • I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale. (it)
 • 国債(こくさい、英: government bond)は、 * 国家が財政上の必要によって国家の信用によって設定する金銭上の債務。 * 国家が発行する債券。 * 国庫債券の略称。 (ja)
 • As emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infra-estrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. Anteriormente, as pessoas físicas compravam títulos públicos apenas indiretamente, através da aquisição de cotas de fundos de investimento. Os recursos provenientes das aplicações em fundos de investimento são utilitário (negociações com outros agentes). A partir da implantação do Tesouro Direto, os compradores ganham uma forma alternativa de aplicação dos seus recursos com rentabilidade e segurança, sem a necessidade de intermediação financeira nas negociações. Além disso, os investidores se beneficiam de poder administrar diretamente seus próprios recursos adequando os prazos e indexadores dos títulos aos seus interesses. Os títulos públicos são resgatados em data predeterminada por um valor específico, atualizado ou não por indicadores de mercado, como, por exemplo, índices de preços. Outra opção é a venda antecipada ao Tesouro Direto nas recompras semanais, pelo preço de mercado vigente.A venda de títulos públicos no Brasil pode ser realizada por meio de três modalidades: * Oferta pública com a realização de leilão; * Oferta pública sem a realização de leilão (Tesouro Direto); * Emissões diretas para atender a necessidades específicas determinadas em lei. * Mais informações e detalhes podem ser consultadas na Lei nº 10.179 de 6 de fevereiro de 2001. (pt)
 • Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w ustawie budżetowej. Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu państwa. Termin do zapadalności obligacji skarbowych jest dłuższy niż 1 rok. Emitowane przez Ministra Finansów papiery dłużne o zapadalności poniżej 1 roku noszą nazwę bonów skarbowych. Świadczenia wynikające z obligacji skarbowych mogą mieć charakter pieniężny (odsetki, dyskonto) lub niepieniężny (akcje spółki, której właścicielem jest Skarb Państwa). Ze względu na kryterium zasad ustalania odsetek obligacje skarbowe możemy podzielić na: * zerokuponowe (sprzedaż następuje z dyskontem, zaś w terminie wykupu posiadacz obligacji otrzymuje jej wartość nominalną), * o stałej stopie procentowej (oprocentowanie jest stałe i znane posiadaczowi obligacji od momentu zawarcia kontraktu), * o zmiennej stopie procentowej (zależne od stopy referencyjnej, która jest znana posiadaczowi obligacji na początku każdego okresu odsetkowego), * indeksowane (szczególny przypadek obligacji o zmiennym oprocentowaniu, w którym oprocentowanie jest zależne od określonego wskaźnika, np. stopy inflacji). (pl)
 • Договор государственного займа — в гражданском праве России договор займа, в котором заёмщиком выступает Российская Федерация или субъект Российской Федерации, а заимодавцем — физическое или юридическое лицо. (ru)
 • 国债券也被称为国库券、国家债券、中央政府债券、联邦政府债券,是一个国家的中央政府或联邦政府发行的公共债券。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 93768 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744432257 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Staatsanleihen (oder Staatsobligationen; englisch government bonds) sind Anleihen, bei denen im engeren Sinne ein Staat als Schuldner fungiert oder im weiteren Sinne auch die unterhalb des Staates organisierten Gebietskörperschaften und die mit Staatsgarantie versehenen Anleihen öffentlicher Unternehmen. Auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen heißen international „Sovereign bonds“. (de)
 • Un emprunt d'État (en anglais : government bond, dont le diminutif usuel est govvie) est une obligation ou un titre de créance négociable émis généralement dans sa propre devise par un gouvernement. Dans le cas d'une émission dans une devise convertible d'un autre pays, mais parfois aussi du pays lui-même, on utilise généralement l'appellation d'« obligation souveraine », adaptation directe de l'anglais sovereign bond. (fr)
 • La deuda pública en España es el conjunto de deudas que mantiene el Estado español frente a los particulares que pueden ser españoles o de otro país. Los títulos de deuda pública existentes actualmente son las Letras del Tesoro, los Bonos del Estado y las Obligaciones del Estado, atendiendo principalmente a su plazo de amortización. La deuda pública ascendió en 2013 al 93,4% del Producto Interior Bruto. (es)
 • Een staatsobligatie (ook wel staatslening) is een obligatie aangegaan door een overheid. In Nederland worden deze obligaties op de markt gebracht door het Agentschap van het ministerie van Financiën, gevestigd in Den Haag. Dit agentschap trekt langlopende en kortlopende leningen aan om het financieringstekort van het Rijk te dekken. Een aantal keren per jaar plaatst het Agentschap langlopende staatsleningen op de openbare kapitaalmarkt. Beleggers kunnen daarop inschrijven. (nl)
 • I titoli di Stato sono obbligazioni emesse periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto dello Stato con lo scopo di finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico. I diritti di credito incorporati nel titolo possono essere corrisposti al sottoscrittore del prestito sia mediante lo scarto di emissione (ossia la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione o di acquisto), sia mediante il pagamento di cedole (fisse o variabili) durante la vita del titolo. Alla scadenza dell'obbligazione lo Stato rimborsa il capitale iniziale. (it)
 • 国債(こくさい、英: government bond)は、 * 国家が財政上の必要によって国家の信用によって設定する金銭上の債務。 * 国家が発行する債券。 * 国庫債券の略称。 (ja)
 • Договор государственного займа — в гражданском праве России договор займа, в котором заёмщиком выступает Российская Федерация или субъект Российской Федерации, а заимодавцем — физическое или юридическое лицо. (ru)
 • 国债券也被称为国库券、国家债券、中央政府债券、联邦政府债券,是一个国家的中央政府或联邦政府发行的公共债券。 (zh)
 • A government bond is a bond issued by a national government, generally with a promise to pay periodic interest payments and to repay the face value on the maturity date. Government bonds are usually denominated in the country's own currency. Government bonds are sometimes referred to as "'sovereign bonds"'. Technically any bond issued by a sovereign entity is a sovereign bond, but the term is usually used to refer to bonds issued in a currency other than the government's own currency. If a government or sovereign is close to default on its debt the media often refer to this as a sovereign debt crisis. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يونيو 2015) تاريخ اول تعامل ب السندات السيادية مخاطره * 32xبوابة الاقتصاد (ar)
 • Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministra Finansów. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w ustawie budżetowej. (pl)
 • As emissões de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infra-estrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. (pt)
rdfs:label
 • Government bond (en)
 • سند سيادي (ar)
 • Staatsanleihe (de)
 • Deuda pública en España (es)
 • Emprunt d'État (fr)
 • Titolo di Stato (it)
 • Staatsobligatie (nl)
 • 国債 (ja)
 • Obligacja skarbowa (pl)
 • Título público (pt)
 • Договор государственного займа (ru)
 • 国债券 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of