Germania Inferior ("Lower Germania") was a Roman province from AD 85 until the province was renamed as Germania Secunda in the fourth century. Located on the west bank of the Rhine and bordering the North Sea, the capital of the province was Colonia Agrippinensis (modern day Cologne).

Property Value
dbo:abstract
 • جرمانيا الصغرى كانت مقاطعة رومانية وقعت في الضفة الغربية للراين.ووفقاً لبطليموس (2.9)، تضمنت جرمانيا الصغرى الراين من مصبه وحتى مصب نهر الأورينجا، وهو نهر يعرف على أنه نهر الآر أو الموزيل. (ar)
 • Dolní Germánie (latinsky Germania Inferior) byla římská provincie, ležící západně od Rýna. Rozkládala se na území dnešního jižního Nizozemska, severozápadního Německa a východní Belgie. Zřízena byla zřejmě v roce 89 n. l., třebaže její teritorium Římané kontrolovali již od dob Augusta (tehdy však představovala součást ). Hlavním městem provincie byla Colonia Agrippina (dnešní Kolín nad Rýnem). K dalším důležitým centrům provincie patřila Bonna (dnešní Bonn), Castra Vetera, Colonia Ulpia Traiana (obě poblíž současného města Xanten), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) a Trajectum ad Rhenum (Utrecht). Všechna vznikla v místech někdejších vojenských táborů (castra). Východní hranici provincie tvořila řeka Rýn, která ji oddělovala od „svobodné“ Germánie. Na severu omývaly Dolní Germánii vody Severního moře. Na jihu a na západě sousedila s provinciemi Horní Germánie a Gallia Belgica. K prvním kontaktům mezi římskými vojáky a galskými, resp. germánskými kmeny na území pozdější provincie došlo během galských tažení Julia Caesara, jenž do této oblasti pronikl v roce 57 př. n. l. V následujících třech letech Caesar takřka vyhladil některé zdejší kmeny, včetně Eburonů a . Počátek trvalé římské vojenské přítomnosti se však datuje až do roku 12 př. n. l. v souvislosti s Drusovým tažením na území pravobřežní Germánie. Poté, co Germanicus ukončil další výpravy za Rýn, bylo zde umístěno několik legií. Svoji stálou posádku zde měly: Legio I Minervia a Legio XXX Ulpia Victrix. Legie dále doplňovaly četné domorodé pomocné sbory (auxilia). V roce 69 zasáhlo Dolní Germánii ničivé povstání Batavů vedené . V průběhu něho byl mezi jinými zpustošen také vojenský tábor v Castra Vetera. Rovněž v pozdějších dobách pokračovaly germánské kmeny v přepadávání římských měst a vojenských táborů v provincii. V roce 275 tak bylo Germány vydrancováno tehdejší druhé největší město Dolní Germánie – Colonia Ulpia Traiana. Po roce 406 se římská správa udržela v Civitas Tungrorum a Civitas Ubiorum po roce 476 byly zbývající oblasti pod římskou správou obsazeny Franky. (cs)
 • La Germània Inferior és una província romana que inclou aproximadament els territoris actuals d'Holanda, part de Bèlgica i la zona d'Alemanya tocant al Rin. Va escindir-se de la Gàl·lia, amb assentaments romans des del 50 aC (destaquen Colonia Ulpia Traiana, Lugdunum Batavorum, la futura Bonn i la capital, Colonia Claudia Ara Agrippinensium) i pacificada per Juli Cèsar. Rep el títol de província imperial l'any 83. La província va esdevenir seu d'exportacions de terrissa i treballs en cuir per a altres regions romanes. Les tribus originàries, malgrat el nom de la província, eren sobretot d'ascendència celta, si bé es van germanitzar amb el pas dels segles: frisons, bataus, ubis, sicambres, menapis i eburons. En esfondrar-se l'imperi, va passar a mans dels francs. Els queruscs estaven establerts als límits de la província i van provocar la batalla del bosc de Teutoburg, una gran derrota romana. Des del segle IV els seus habitants adopten progressivament el cristianisme. (ca)
 • Germania Inferior ("Malsupra Ĝermanio") estis provinco de la Romia Imperio, okcidente de la rivero Rejno. Ĝi ampleksis partojn de la hodiaŭa ŝtato Nederlando, la nordokcidentan parton de Germanio kaj la tutan hodiaŭan Belgion. La provinco instaliĝis dum la jaro 89: Antaŭe en la teritorio ekzistis armea distrikto, kiu administre origine ligiĝis al la romia provinco Gaŭlio. La ĉefurbo de Germania Inferior estis Colonia Claudia Ara Agrippinensium (la hodiaŭa urbo Kolonjo). La romia armeo de la provinco nomis sin Exercitus Germaniae Inferioris (mallongigite EXGERINF) kaj konsistis el ĝis kvar romiaj legioj kun aldonaj helpaj soldataroj. Germania Inferior estis la norda najbara provinco de Germania Superior. Ambaŭ "ĝermanaj" romiaj provincoj kune celis precipe bari atakojn de la ĝermanoj en la granda ne romie konkerita norda kaj orienta teritorio de Ĝermanio, kiu latine estis nomita . (eo)
 • Germania Inferior ("Lower Germania") was a Roman province from AD 85 until the province was renamed as Germania Secunda in the fourth century. Located on the west bank of the Rhine and bordering the North Sea, the capital of the province was Colonia Agrippinensis (modern day Cologne). (en)
 • Germania inferior („Niedergermanien“) war eine römische Provinz. Sie umfasste die westlich des Rheins gelegenen Teile der heutigen Niederlande und Deutschlands sowie Teile von Belgien. Ursprünglich, seit Augustus, war dieses Gebiet ein Heeresbezirk, der verwaltungstechnisch zu Gallien gehörte. Die Provinz wurde erst unter Domitian um 85 n. Chr. eingerichtet. Ihre Hauptstadt und Sitz der Statthalter von Niedergermanien war die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln. Im Zuge einer spätantiken Verwaltungsreform erfolgte dann die Einrichtung der Germania secunda. Germania inferior war die nördliche Nachbarprovinz von Germania superior (Obergermanien) und lag östlich der Belgica. (de)
 • La Germania Inferior fue una provincia romana que ocupaba los territorios de los actuales Países Bajos, parte de Bélgica y el noroeste de Alemania, utilizando como frontera el curso del río Rin, que los romanos todavía deseaban cruzar, así como explorar la hasta entonces desconocida región. Entre los años 39 y 38 a. C., Agripa expulsó a los suevos de la orilla oeste del Rin y estableció en su lugar a los ubios, un pueblo aliado de Roma. Las continuas guerras habían dejado esta región desierta, y los ubios fundaron el pueblo de Ara Ubiorum, la moderna Colonia. En el 27 a. C., Augusto creó la provincia de Gallia Belgica, cuya capital era Reims. El gobernador Marco Lolio supo en 17 a. C. que los sicambrios, usipetos y tencteros al mando del sugambro Melón habían cruzado el Rin; El ejército romano los interceptó en el valle del Mosa, pero los germanos rechazaron a la caballería y luego a los legionarios, y consiguieron capturar el águila de la Legio V Alaudae. Para vengar esta humillación y restablecer el prestigio de Roma, Augusto envió a los hermanos Tiberio y Druso, hijos de su esposa Livia, a fortalecer la frontera del Rin. Además dividió los territorios germánicos conquistados en dos distritos militares romanos: Germania Superior y Germania Inferior. Para cuestiones administrativas dependían del legado de la Gallia Belgica, pero para cuestiones militares, los legados de las legiones eran plenamente autónomos. (es)
 • Germania Beherea (latinez Germania Inferior) erromatar probintzia izan zen, Rhin ibaiaren ezkerreko ertzean, egungo Herbehereetan, Flandrian eta Alemanian, kokatua. Hasiera batean Galia Belgikako zati bat zen. Probintzia kategoria 90ean jaso zuen. Erromatarren eta Germania Behereko herrian arteko lehendabiziko gatazkak Julio Zesarren gerretan gertatu ziren, Galiako konkistan. Zesarrek Germania K.a. 57an inbaditu zuen, eta hurrengo urteetan hainbat tribu germaniar zeharo txikitu zituen, tartean eburones eta menapii izenekoak. K.a. 50ez geroztik daude erromatar koloniak bertan. Bizileku nagusiak honako hauek izan ziren: * Castra Vetera (Xanten) * Colonia Ulpia Traiana (Xanten) * Coriovallum (Heerlen) * Albaniana (Alphen aan den Rijn) * Lugdunum Batavorum (Katwijk) * Forum Hadriani (Voorburg) * Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) * Traiectum (Utrecht) * Atuatuca Tungrorum (Tongeren) * Bona (Bonn) * Colonia Agrippinensis (Köln, hiriburua) (eu)
 • La Germanie inférieure, Germanie seconde ou Basse-Germanie selon les auteurs et en latin Germania inferior, est une province romaine établie vers 90 par Domitien autour de la vallée de la Meuse, à l'ouest du Rhin, dans ce que sont aujourd'hui le Sud des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, une partie du Nord-Est de la France (Ardennes), et du Nord-Ouest de l'Allemagne. La capitale de la Germanie inférieure est Colonia Claudia Ara Agrippinensium — l'actuelle ville de Cologne, également la capitale du peuple des Ubiens. (fr)
 • La Germania inferiore (Germania inferior) era il nome di una provincia romana situata sulla riva occidentale del fiume Reno, in corrispondenza degli attuali Paesi Bassi e Germania occidentale. (it)
 • ゲルマニア・インフェリオル(ラテン語: Germania Inferior)は、ローマ帝国の属州のひとつである。日本語では下ゲルマニア、低地ゲルマニア、遠ゲルマニアなどと訳される。南にガリア・ベルギカ、南東にゲルマニア・スペリオルの各属州に面していた。 ライン川の左岸に位置し、その領域は、現在のオランダ南西部、ベルギー、ルクセンブルク、フランス北東部、およびドイツ西部にあたる。州都はコロニア・アグリッピネンシス(Colonia Agrippinensis)で、現在のケルンにあたる。 (ja)
 • Germania Inferior (= Neder-Germanië) was een Romeinse provincie in de Lage Landen die een groot deel van Zuid-Nederland omvatte ten zuiden van de Rijn, bijna heel het oostelijk deel van België, een deel van het noordoosten van Frankrijk en het Duitse Rijnland tot aan het kleine riviertje Vinxtbach, die de grens met Germania Superior (= Opper-Germanië) vormde. De provincie lag ten noordoosten van de provincie Gallia Belgica waarvan het gescheiden was door het Kolenwoud of Silva Carbonaria. De voornaamste steden en nederzettingen van de provincie waren Castra Vetera en Colonia Ulpia Traiana (beide dicht bij Xanten), Coriovallum (Heerlen), Albaniana (Alphen aan den Rijn), Lugdunum Batavorum (Katwijk), Forum Hadriani (Voorburg), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Traiectum (Utrecht), Atuatuca Tungrorum (Tongeren), Bonna (Bonn), en Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen), de hoofdstad van Germania Inferior. (nl)
 • Germania Inferior (pol. Dolna Germania) – była prowincja rzymska, położona na lewym brzegu Renu, obejmująca całe terytorium obecnej Belgii i Luksemburga, południową i zachodnią część dzisiejszej Holandii, skrawek północno-wschodniej Francji oraz zachodnich Niemiec. Stolicą prowincji było miasto Colonia Agrippinensis (obecnie Kolonia), inne większe ośrodki: Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Traiectum ad Rhenum (Utrecht), Tornacum (Tournai) i Bona (Bonn). Tereny te zostały najechane przez Rzymian podczas wojen galijskich Juliusza Cezara w 57 r. p.n.e. i opanowane w ciągu kilku lat. Ok. 50 p.n.e. rozpoczęło się tu osadnictwo rzymskie, następnie wcielono nowo zdobyte ziemie do prowincji Gallia Belgica, ok. 90 n.e. ustanawiając je osobną prowincją. (pl)
 • Germânia Inferior foi uma província do Império Romano localizada na margem ocidental do rio Reno, no território da atual Alemanha. De acordo com Ptolemeu (Geografia 2.9), a província abrangia a bacia do Reno desde a sua foz até a foz do Obringa, um rio que tem sido identificado como sendo ou o Aar ou o Mosela. Este território inclui a área da atual Luxemburgo, o sul dos Países Baixos, parte da Bélgica e parte da Renânia do Norte-Vestfália. (pt)
 • Нижняя Германия (лат. Germania Inferior) — провинция Римской империи с центром в городе Колония Агриппины, расположенная на левом берегу Рейна, южнее и западнее современных Нидерландов и целиком содержащая современную Бельгию и Люксембург, часть северо-восточной Франции и западной Германии. На западе граничила с провинцией Белгика, на юге — с Верхней Германией, на востоке — с территорией варваров. Основные поселения: Кастра Ветера и Колония Ульпия Траяна, оба вблизи Ксантена, Неймегена (лат. Ulpia Noviomagus Batavorum) , Утрехта (лат. Trajectum ad Rhenum), Тонгерена (лат. Atuatuca Tungrorum), Турне (лат. Tournai), Бонна (лат. Bona) и Кёльна (лат. Colonia Agrippinensis). Впервые римляне вступили на зарейнские территории во время галльских войн Юлия Цезаря. Легионы Цезаря одновременно с карательной и разведывательной целью переправились через Рейн в 57 до н. э. Войсками Цезаря были уничтожены такие племена, как и эбуроны. Первые римские поселения в Нижней Германии появились в 50-х годах до н. э. Тогда эти земли относились к провинции Белгика. Статус римской провинции получила в 90 году, позднее стала императорской провинцией. В связи с постоянной угрозой нашествий варваров в Нижней Германии постоянно было размещено несколько легионов. В посвящении EX.GER.INF. (лат. Exercitus Germania Inferior) указываются следующие легионы: легион I «Минервия» и легион XXX «Ульпия Виктрикс». Римский флот, патрулировавший Рейн и Северное море, базировался сначала в Кастра Ветере (лат. Castra Vetera), а затем в Колонии Агриппины. (ru)
 • Germania Inferior ("Lågtyskland") var, från år 90, en romersk provins belägen väster om Rhen i det som är dagens nordvästligaste Tyskland, Belgien, södra och västra Nederländerna och Luxemburg. Städer i provinsen inkluderade Bona (Bonn), Castra Vetera och Colonia Ulpia Traiana (båda nära Xanten), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Trajectum ad Rhenum (Utrecht), och Colonia Agrippinensis (Köln), Germania Inferiors huvudstad. Provinsen låg norr om Germania Superior som tillsammans med den utgjorde Germania. Inferior i namnet syftar till att den låg nedströms. (sv)
 • Нижня Германія (лат. Germania Inferior) — провінція Римської імперії з центром у теперішньому місті Кельн (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium), розташована на лівому березі Рейну, на південь і на захід від сучасних Нідерландів і цілком містила в собі сучасну Бельгію і Люксембург, частину північно-східної Франції і західної Німеччини. На заході межувала з провінцією Белгіка, на півдні — із Верхньою Германією, на сході з територією варварів. Основні поселення: Кастра Вітера і Колонія Ульпія Траяна — обидва поблизу Ксантена, Неймегена (лат. Ulpia Noviomagus Batavorum), Утрехт (лат. Trajectum ad Rhenum), Тонгерен (лат. Atuatuca Tungrorum), Турне (лат. Tournai), Бонн (лат. Bona) і Кельн (лат. Colonia Agrippinensis). Вперше римляни вступили на території за Рейном під час галльської війни Юлія Цезаря. Легіони Цезаря одночасно з каральною і розвідувальною метою переправились через Рейн у 57 до н. е. У ході походів Цезаря були знищені племена менапіїв і ебуронів. Перші римські поселення в Нижній Германії з'явилися у 50-х рр. до н. е. Тоді ці землі належали до провінції Белгіка. Статус римської провінції отримала у 90, пізніше стала імператорською провінцією. Римські війська у ції провінції називались Exercitus Germaniae Inferioris і становили 4 легіони та Ауксілії. (uk)
dbo:capital
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 307781 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 7630 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 979973059 (xsd:integer)
dbp:capital
dbp:commonName
 • Germania Inferior (en)
dbp:conventionalLongName
 • Province of Germania Inferior (en)
dbp:dateEvent
 • 260 (xsd:integer)
dbp:era
dbp:event
dbp:eventEnd
dbp:eventStart
 • Established after the Gallic wars (en)
dbp:flagS
 • Flag of None.svg (en)
dbp:imageMap
 • Roman Empire Germania Inferior.svg (en)
dbp:imageMapCaption
 • The province of Germania Inferior within the Roman Empire, c. 117 (en)
dbp:nation
 • the Roman Empire (en)
dbp:s
 • Frankish Empire (en)
dbp:subdivision
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbp:yearEnd
 • 475 (xsd:integer)
dbp:yearStart
 • 83 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • جرمانيا الصغرى كانت مقاطعة رومانية وقعت في الضفة الغربية للراين.ووفقاً لبطليموس (2.9)، تضمنت جرمانيا الصغرى الراين من مصبه وحتى مصب نهر الأورينجا، وهو نهر يعرف على أنه نهر الآر أو الموزيل. (ar)
 • Germania Inferior ("Lower Germania") was a Roman province from AD 85 until the province was renamed as Germania Secunda in the fourth century. Located on the west bank of the Rhine and bordering the North Sea, the capital of the province was Colonia Agrippinensis (modern day Cologne). (en)
 • La Germanie inférieure, Germanie seconde ou Basse-Germanie selon les auteurs et en latin Germania inferior, est une province romaine établie vers 90 par Domitien autour de la vallée de la Meuse, à l'ouest du Rhin, dans ce que sont aujourd'hui le Sud des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, une partie du Nord-Est de la France (Ardennes), et du Nord-Ouest de l'Allemagne. La capitale de la Germanie inférieure est Colonia Claudia Ara Agrippinensium — l'actuelle ville de Cologne, également la capitale du peuple des Ubiens. (fr)
 • La Germania inferiore (Germania inferior) era il nome di una provincia romana situata sulla riva occidentale del fiume Reno, in corrispondenza degli attuali Paesi Bassi e Germania occidentale. (it)
 • ゲルマニア・インフェリオル(ラテン語: Germania Inferior)は、ローマ帝国の属州のひとつである。日本語では下ゲルマニア、低地ゲルマニア、遠ゲルマニアなどと訳される。南にガリア・ベルギカ、南東にゲルマニア・スペリオルの各属州に面していた。 ライン川の左岸に位置し、その領域は、現在のオランダ南西部、ベルギー、ルクセンブルク、フランス北東部、およびドイツ西部にあたる。州都はコロニア・アグリッピネンシス(Colonia Agrippinensis)で、現在のケルンにあたる。 (ja)
 • Germânia Inferior foi uma província do Império Romano localizada na margem ocidental do rio Reno, no território da atual Alemanha. De acordo com Ptolemeu (Geografia 2.9), a província abrangia a bacia do Reno desde a sua foz até a foz do Obringa, um rio que tem sido identificado como sendo ou o Aar ou o Mosela. Este território inclui a área da atual Luxemburgo, o sul dos Países Baixos, parte da Bélgica e parte da Renânia do Norte-Vestfália. (pt)
 • Germania Inferior ("Lågtyskland") var, från år 90, en romersk provins belägen väster om Rhen i det som är dagens nordvästligaste Tyskland, Belgien, södra och västra Nederländerna och Luxemburg. Städer i provinsen inkluderade Bona (Bonn), Castra Vetera och Colonia Ulpia Traiana (båda nära Xanten), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Trajectum ad Rhenum (Utrecht), och Colonia Agrippinensis (Köln), Germania Inferiors huvudstad. Provinsen låg norr om Germania Superior som tillsammans med den utgjorde Germania. Inferior i namnet syftar till att den låg nedströms. (sv)
 • La Germània Inferior és una província romana que inclou aproximadament els territoris actuals d'Holanda, part de Bèlgica i la zona d'Alemanya tocant al Rin. Va escindir-se de la Gàl·lia, amb assentaments romans des del 50 aC (destaquen Colonia Ulpia Traiana, Lugdunum Batavorum, la futura Bonn i la capital, Colonia Claudia Ara Agrippinensium) i pacificada per Juli Cèsar. Rep el títol de província imperial l'any 83. La província va esdevenir seu d'exportacions de terrissa i treballs en cuir per a altres regions romanes. (ca)
 • Dolní Germánie (latinsky Germania Inferior) byla římská provincie, ležící západně od Rýna. Rozkládala se na území dnešního jižního Nizozemska, severozápadního Německa a východní Belgie. Zřízena byla zřejmě v roce 89 n. l., třebaže její teritorium Římané kontrolovali již od dob Augusta (tehdy však představovala součást ). Hlavním městem provincie byla Colonia Agrippina (dnešní Kolín nad Rýnem). K dalším důležitým centrům provincie patřila Bonna (dnešní Bonn), Castra Vetera, Colonia Ulpia Traiana (obě poblíž současného města Xanten), Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen) a Trajectum ad Rhenum (Utrecht). Všechna vznikla v místech někdejších vojenských táborů (castra). Východní hranici provincie tvořila řeka Rýn, která ji oddělovala od „svobodné“ Germánie. Na severu omývaly Dolní Germánii vody (cs)
 • Germania inferior („Niedergermanien“) war eine römische Provinz. Sie umfasste die westlich des Rheins gelegenen Teile der heutigen Niederlande und Deutschlands sowie Teile von Belgien. Ursprünglich, seit Augustus, war dieses Gebiet ein Heeresbezirk, der verwaltungstechnisch zu Gallien gehörte. Die Provinz wurde erst unter Domitian um 85 n. Chr. eingerichtet. Ihre Hauptstadt und Sitz der Statthalter von Niedergermanien war die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln. Im Zuge einer spätantiken Verwaltungsreform erfolgte dann die Einrichtung der Germania secunda. (de)
 • Germania Inferior ("Malsupra Ĝermanio") estis provinco de la Romia Imperio, okcidente de la rivero Rejno. Ĝi ampleksis partojn de la hodiaŭa ŝtato Nederlando, la nordokcidentan parton de Germanio kaj la tutan hodiaŭan Belgion. La provinco instaliĝis dum la jaro 89: Antaŭe en la teritorio ekzistis armea distrikto, kiu administre origine ligiĝis al la romia provinco Gaŭlio. La ĉefurbo de Germania Inferior estis Colonia Claudia Ara Agrippinensium (la hodiaŭa urbo Kolonjo). (eo)
 • Germania Beherea (latinez Germania Inferior) erromatar probintzia izan zen, Rhin ibaiaren ezkerreko ertzean, egungo Herbehereetan, Flandrian eta Alemanian, kokatua. Hasiera batean Galia Belgikako zati bat zen. Probintzia kategoria 90ean jaso zuen. Erromatarren eta Germania Behereko herrian arteko lehendabiziko gatazkak Julio Zesarren gerretan gertatu ziren, Galiako konkistan. Zesarrek Germania K.a. 57an inbaditu zuen, eta hurrengo urteetan hainbat tribu germaniar zeharo txikitu zituen, tartean eburones eta menapii izenekoak. (eu)
 • La Germania Inferior fue una provincia romana que ocupaba los territorios de los actuales Países Bajos, parte de Bélgica y el noroeste de Alemania, utilizando como frontera el curso del río Rin, que los romanos todavía deseaban cruzar, así como explorar la hasta entonces desconocida región. (es)
 • Germania Inferior (= Neder-Germanië) was een Romeinse provincie in de Lage Landen die een groot deel van Zuid-Nederland omvatte ten zuiden van de Rijn, bijna heel het oostelijk deel van België, een deel van het noordoosten van Frankrijk en het Duitse Rijnland tot aan het kleine riviertje Vinxtbach, die de grens met Germania Superior (= Opper-Germanië) vormde. De provincie lag ten noordoosten van de provincie Gallia Belgica waarvan het gescheiden was door het Kolenwoud of Silva Carbonaria. (nl)
 • Germania Inferior (pol. Dolna Germania) – była prowincja rzymska, położona na lewym brzegu Renu, obejmująca całe terytorium obecnej Belgii i Luksemburga, południową i zachodnią część dzisiejszej Holandii, skrawek północno-wschodniej Francji oraz zachodnich Niemiec. Stolicą prowincji było miasto Colonia Agrippinensis (obecnie Kolonia), inne większe ośrodki: Ulpia Noviomagus Batavorum (Nijmegen), Traiectum ad Rhenum (Utrecht), Tornacum (Tournai) i Bona (Bonn). (pl)
 • Нижняя Германия (лат. Germania Inferior) — провинция Римской империи с центром в городе Колония Агриппины, расположенная на левом берегу Рейна, южнее и западнее современных Нидерландов и целиком содержащая современную Бельгию и Люксембург, часть северо-восточной Франции и западной Германии. На западе граничила с провинцией Белгика, на юге — с Верхней Германией, на востоке — с территорией варваров. Основные поселения: Кастра Ветера и Колония Ульпия Траяна, оба вблизи Ксантена, Неймегена (лат. Ulpia Noviomagus Batavorum) , Утрехта (лат. Trajectum ad Rhenum), Тонгерена (лат. Atuatuca Tungrorum), Турне (лат. Tournai), Бонна (лат. Bona) и Кёльна (лат. Colonia Agrippinensis). (ru)
 • Нижня Германія (лат. Germania Inferior) — провінція Римської імперії з центром у теперішньому місті Кельн (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium), розташована на лівому березі Рейну, на південь і на захід від сучасних Нідерландів і цілком містила в собі сучасну Бельгію і Люксембург, частину північно-східної Франції і західної Німеччини. На заході межувала з провінцією Белгіка, на півдні — із Верхньою Германією, на сході з територією варварів. Основні поселення: Кастра Вітера і Колонія Ульпія Траяна — обидва поблизу Ксантена, Неймегена (лат. Ulpia Noviomagus Batavorum), Утрехт (лат. Trajectum ad Rhenum), Тонгерен (лат. Atuatuca Tungrorum), Турне (лат. Tournai), Бонн (лат. Bona) і Кельн (лат. Colonia Agrippinensis). (uk)
rdfs:label
 • Germania Inferior (en)
 • جرمانيا الصغرى (ar)
 • Germània Inferior (ca)
 • Dolní Germánie (cs)
 • Germania inferior (de)
 • Germania Inferior (eo)
 • Germania Inferior (es)
 • Germania Beherea (eu)
 • Germanie inférieure (fr)
 • Germania inferiore (it)
 • ゲルマニア・インフェリオル (ja)
 • Germania Inferior (pl)
 • Germania Inferior (nl)
 • Germânia Inferior (pt)
 • Нижняя Германия (римская провинция) (ru)
 • Germania Inferior (sv)
 • Нижня Германія (римська провінція) (uk)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Germania Inferior (en)
 • Province of Germania Inferior (en)
is dbo:garrison of
is dbo:place of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:garrison of
is dbp:place of
is dbp:region of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of