German (Deutsch [ˈdɔʏtʃ] ) is a West Germanic language that is mainly spoken in Central Europe. It is the most widely spoken and (co-)official language in Germany, Austria, Switzerland, South Tyrol (Italy), the German-speaking Community of Belgium, and Liechtenstein; it is also an official, but not majority language of Luxembourg. Major languages which are most similar to German include other members of the West Germanic language branch, such as Afrikaans, Dutch, and English. It is the second most widely spoken Germanic language, after English.

Property Value
dbo:abstract
 • German (Deutsch [ˈdɔʏtʃ] ) is a West Germanic language that is mainly spoken in Central Europe. It is the most widely spoken and (co-)official language in Germany, Austria, Switzerland, South Tyrol (Italy), the German-speaking Community of Belgium, and Liechtenstein; it is also an official, but not majority language of Luxembourg. Major languages which are most similar to German include other members of the West Germanic language branch, such as Afrikaans, Dutch, and English. It is the second most widely spoken Germanic language, after English. One of the major languages of the world, German is the first language of about 95 million people worldwide and the most widely spoken native language in the European Union. German also is the third most widely taught foreign language in both the US (after Spanish and French) and the EU (after English and French; at lower secondary level), the second most commonly used scientific language as well as the third most widely used language on websites (after English and Russian). The German speaking countries are ranked fifth in terms of annual publication of new books, with one tenth of all books (including e-books) in the world being published in the German language. German derives most of its vocabulary from the Germanic branch of the Indo-European language family. A portion of German words are derived from Latin and Greek, and fewer are borrowed from French and English. With slightly different standardized variants (German, Austrian, and Swiss Standard German), German is a pluricentric language. German is also notable for its broad spectrum of dialects, with many unique varieties existing in Europe and also other parts of the world. Due to the limited intelligibility between certain varieties and Standard German, as well as the lack of an undisputed, scientific difference between a "dialect" and a "language", some German varieties or dialect groups (e.g. Low German or Plautdietsch) are alternatively referred to as "languages" and "dialects". (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) استمع إلى هذه المقالة (معلومات)مقالة مسموعةملف الصوت هذا قد أنشئ من المراجعة المؤرخة 05 سبتمبر 2011، ولا يعكس التغييرات التي قد تحدث للمقالة بعد هذا التاريخ. (مساعدة الصوت)المزيد من المقالات المسموعة اللغة الألمانية (تسمية ذاتية: Deutsch دُو يتش) تلفظ [dɔʏ̯tʃ] (مساعدة·معلومات) اللغة الرسمية للجمهورية الألمانية الاتحادية وللجمهورية النمساوية وهي إحدى اللغات الرسمية للإتحاد السويسري. تنتمي إلى اللغات الجرمانية الغربية، وتعتبر إحدى اللغات الأم الأكثر شيوعا في الاتحاد الأوروبي. (ar)
 • El alemán (Deutsch [ˈdɔʏtʃ] o deutsche Sprache) es una lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales. Es también una de las lenguas más importantes del mundo y la que más hablantes nativos tiene en la Unión Europea con un 16 % del total. Los adjetivos utilizados en lengua española para referirse al habla alemana son germanoparlante, germanohablante o germanófono/a. Es el segundo idioma germánico más hablado, después del inglés y uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea por ser el idioma materno de alrededor de 100 millones de personas en 2004, lo que representa el 13,3 % de los europeos. Es, además, el idioma más hablado del continente, excluida Rusia, por encima del francés (66,5 millones de hablantes en Europa en 2004) y el inglés (64,2 millones de hablantes en Europa en 2004). Es considerado el tercer idioma más enseñado como lengua extranjera en todo el mundo,[cita requerida] el segundo en Europa y el tercero en Estados Unidos después del español y el francés.Con más de 150 millones de hablantes[cita requerida] en 38 países del mundo, apenas sorprende que el uso del idioma varíe. Como el inglés y el español, es un idioma pluricéntrico con tres centros principales: Alemania, Austria y Suiza. (es)
 • L’allemand (Deutsch en allemand, prononcé [ˈdɔʏtʃ ] ) est l'une des langues indo-européennes appartenant à la branche occidentale des langues germaniques. Du fait de ses nombreux dialectes, l'allemand constitue dans une certaine mesure une langue-toit (Dachsprache). Son histoire, en tant que langue distincte des autres langues germaniques occidentales débute au haut Moyen Âge, lors de la seconde mutation consonantique. De nos jours, ses locuteurs, appelés « germanophones », se répartissent principalement, avec près de 100 millions de locuteurs, en Europe, ce qui fait de leur langue la plus parlée au sein de l'Union européenne (UE). (fr)
 • Deutsch [dɔʏ̯t͡ʃ], Abk.: Dt., Dtsch. bzw. die deutsche Sprache, gehört zur westgermanischen Gruppe des germanischen Zweiges der indogermanischen Sprachen. Deutsch ist die meist verbreitete Muttersprache in der Europäischen Union. Der deutsche Sprachraum überschreitet Staatsgrenzen und umfasst Deutschland, Österreich, die Deutschschweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien, Südtirol, das Elsass und Lothringen sowie Nordschleswig. Außerdem ist Deutsch eine Minderheitensprache in einigen europäischen, z. B. in Rumänien und außereuropäischen Ländern, Nationalsprache im afrikanischen Namibia und zählt zu den zehn wichtigsten Sprachen der Welt. Die Standardsprache, das Standarddeutsche, setzt sich aus Standardvarietäten der Dachsprache zusammen. Der deutsche Sprachraum bestand ursprünglich allein aus einer Vielzahl von hochdeutschen und niederdeutschen Mundarten, die in einem Dialektkontinuum miteinander verbunden sind. (de)
 • Il tedesco (; ['dɔɪ̯ʧ]) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche. È la lingua con il maggior numero di parlanti nativi del continente europeo e dell'Unione europea, parlata come prima lingua e riconosciuta come lingua ufficiale in Germania, in Austria, in Svizzera e in Liechtenstein. All'interno del gruppo germanico è la lingua più diffusa nel mondo dopo l'inglese. (it)
 • ドイツ語(ドイツご、独:Deutsch、deutsche Sprache)は、インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。 話者人口は約1億3000万人、そのうち約1億人が第一言語としている。漢字では独逸語と書き、一般に独語あるいは独と略す。ISO 639による言語コードは2字が de、3字が deu である。 現在インターネットの使用人口の全体の約3パーセントがドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては全サイトのうち約6パーセントがドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU圏内では、母語人口は域内最大(ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで多い)であり、話者人口は、英語に次いで2番目に多い。しかし、歴史的にドイツ、オーストリアの拡張政策が主に欧州本土内で行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域と、これに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と、両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。 (ja)
 • Het Duits (Deutsch, de standaardtaal heet ook wel Hoogduits) is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg, België (Oostkantons), Denemarken (Zuid-Jutland) en Italië (Zuid-Tirol). In onder meer Namibië (een vroegere Duitse kolonie), Frankrijk (Elzas) en landen van het voormalige Oostblok wordt het ook gesproken, maar zonder officiële erkenning. In het Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie was Duits nog de moedertaal van ongeveer twee miljoen inwoners, afstammelingen van de Zwarte Zee- en de Wolgaduitsers (Wolgadeutschen) die in de 18e eeuw op uitnodiging van de tsaren naar Rusland trokken om nieuw veroverde maar weinig bewoonde streken te koloniseren. Na 1990 zijn de meesten van deze 'Russlandduitse' naar Duitsland geëmigreerd. Ook in Noord-Amerika (Canada en de Verenigde Staten) wonen nog ongeveer twee miljoen mensen die het Duits als moedertaal hebben. In Zuid-Amerika ten slotte is er ook een minderheid aan Duitstaligen. Die wonen vooral in Argentinië, Brazilië, Chili en Paraguay. (nl)
 • Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch /dɔʏ̯t͡ʃ/) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich. W rzeczywistości stanowi on grupę kilku języków zachodniogermańskich, które często są określane jako języki niemieckie; standardowy język niemiecki (Standard Hochdeutsch) oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera się na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii. (pl)
 • A língua alemã (deutsche Sprache) ou alemão (Deutsch) é uma língua indo-europeia do grupo ocidental das línguas germânicas. A língua alemã é a língua com o maior número de falantes nativos na União Europeia e a segunda maior na Europa depois do russo. A versão oficial, padronizada, do alemão é o alemão padrão ou escrito (Standarddeutsch ou Schriftdeutsch, também chamado de Hochdeutsch), mas a língua é também falada, embora menos escrita, sob a forma de numerosos dialectos. (pt)
 • Неме́цкий язык (нем. Deutsch (инф.), произносится: [ˈdɔʏ̯tʃ]; deutsche Sprache, произносится: [ˈdɔʏ̯tʃə ˈʃpʀaːχə]) — язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и большей части швейцарцев, официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Является одним из самых распространённых языков в мире после китайского, арабского, хинди, английского, испанского, бенгальского, португальского, русского и японского. Немецкий язык занимает третье место (после английского и русского) по использованию в интернете. Также немецкий — один из официальных и рабочих языков Европейского союза и ряда других международных организаций. Относится к западной подгруппе германских языков индоевропейской семьи. Письменность на основе латинского алфавита, дополненного тремя графемами, обозначающими умлауты (ä, ö, ü), и лигатурой эсцет (ß). Древнейшие памятники письменности относятся к VIII веку. Немецкий язык восходит к прагерманскому языку, который, в свою очередь, является ответвлением от праиндоевропейского. Изменение фонетической и морфологической систем языка в результате второго передвижения согласных привело к его обособлению от родственных германских языков. В средние века происходит формирование фонетики и морфологии, лексического строя и синтаксиса средневерхненемецкого, а за ним — ранненововерхненемецкого языка. Современный немецкий язык, история которого начинается примерно со второй половины XVII века, иначе называют нововерхненемецким языком. Большую роль в его становлении сыграли перевод Библии Мартина Лютера, творчество Иоганна Вольфганга фон Гёте, Фридриха Готлиба Клопштока и Иоганна Кристофа Готтшеда, лингвистические труды Иоганна Кристофа Аделунга, братьев Гримм и Конрада Дудена. Современный литературный немецкий язык возник на основе верхненемецких диалектов. В противоположность ему отдельные немецкие диалекты (например, нижненемецкие или алеманнские), не полностью участвовавшие в верхненемецком передвижении или участвовавшие в других фонетических переходах, сохраняют своё своеобразие. В Австрии и Швейцарии сформировались собственные варианты немецкого языка, сформированные на собственной диалектной базе и имеющие специфические черты фонетического и грамматического строя. (ru)
 • 德语()是印欧语系西日耳曼語支的一门语言。作为当今世界主要语言之一以及欧盟内使用最广的母语,德语拥有9000万到9800万使用者。德语标准共同语的形成可以追溯到马丁·路德对拉丁文《圣经》的翻译工作。大多数德语词汇源于印欧语系日耳曼语族的语言,一些词汇来自拉丁语和希腊语,还有部分来自法语和英语。 德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区(如意大利北部、比利时东部以及波兰等地)和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者,主要为作为当地少数民族的日耳曼人。 德语书写使用拉丁字母。德文字母除去标准的26个拉丁字母外,另有三个带分音符的元音Ä/ä、Ö/ö、Ü/ü以及一个特殊字母ß。 (zh)
dbo:iso6391Code
 • de
dbo:languageFamily
dbo:languageRegulator
dbo:soundRecording
dbo:spokenIn
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11884 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745221790 (xsd:integer)
dbp:align
 • right
dbp:b
 • Category:German language
dbp:caption
 • '' .
 • is depicted as part of the
 • The widespread popularity of the Bible translated into German by Martin Luther helped establish modern German
 • Approximate distribution of native German speakers worldwide.
 • A contemporary map showing ethnicities in central Europe as of 1880. Note that ''
dbp:captionAlign
 • center
dbp:color
 • #008751
 • #FF0000
 • Black
 • Grey
 • Yellow
dbp:commons
 • Category:German language
dbp:d
 • Q188
dbp:date
 • 2014 (xsd:integer)
dbp:direction
 • vertical
dbp:familycolor
 • Indo-European
dbp:glotto
 • high1287
 • uppe1397
dbp:glottoname
 • High Franconian
 • Upper German
dbp:headerAlign
 • center
dbp:image
 • Lutherbibel.jpg
 • Sprachenkarte Deutschland1880.png
dbp:iso2b
 • ger
dbp:iso2t
 • deu
dbp:label
 • Austria
 • Germany
 • Italy
 • Other
 • Switzerland
dbp:lc
 • bar
 • cim
 • deu
 • gct
 • geh
 • gmh
 • goh
 • gsw
 • hrx
 • ksh
 • ltz
 • mhn
 • nds
 • pdc
 • pdt
 • pfl
 • sli
 • swg
 • sxu
 • uln
 • vmf
 • wae
 • wep
 • yec
dbp:ld
dbp:lingua
 • 52 (xsd:integer)
 • > 52-ACB
 • > 52-ACB-d
 • + 52-ACB-e & -f
 • + 52-ACB-h
 • + 52-ACB-i ;
 • Totalling 285 varieties: 52-ACB-daa to 52-ACB-i
dbp:m
 • no
dbp:mw
 • no
dbp:n
 • no
dbp:nation
dbp:notice
 • IPA
dbp:q
 • German proverbs
dbp:s
 • no
dbp:script
dbp:sign
 • Signed German, LBG
dbp:speakers
 • L2 speakers: 10–15 million
 • as a foreign language: 75–100 million
 • million to 95 million
dbp:species
 • no
dbp:stand
dbp:v
 • Topic:German
dbp:value
 • 0.400000 (xsd:double)
 • 5.600000 (xsd:double)
 • 7.300000 (xsd:double)
 • 8.400000 (xsd:double)
 • 78.300000 (xsd:double)
dbp:voy
 • German phrasebook
dbp:width
 • 200 (xsd:integer)
dbp:wikt
 • Category:German language
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Il tedesco (; ['dɔɪ̯ʧ]) è una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche. È la lingua con il maggior numero di parlanti nativi del continente europeo e dell'Unione europea, parlata come prima lingua e riconosciuta come lingua ufficiale in Germania, in Austria, in Svizzera e in Liechtenstein. All'interno del gruppo germanico è la lingua più diffusa nel mondo dopo l'inglese. (it)
 • ドイツ語(ドイツご、独:Deutsch、deutsche Sprache)は、インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。 話者人口は約1億3000万人、そのうち約1億人が第一言語としている。漢字では独逸語と書き、一般に独語あるいは独と略す。ISO 639による言語コードは2字が de、3字が deu である。 現在インターネットの使用人口の全体の約3パーセントがドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては全サイトのうち約6パーセントがドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU圏内では、母語人口は域内最大(ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで多い)であり、話者人口は、英語に次いで2番目に多い。しかし、歴史的にドイツ、オーストリアの拡張政策が主に欧州本土内で行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域と、これに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と、両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。 (ja)
 • Język niemiecki (niem. deutsche Sprache, Deutsch /dɔʏ̯t͡ʃ/) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich. W rzeczywistości stanowi on grupę kilku języków zachodniogermańskich, które często są określane jako języki niemieckie; standardowy język niemiecki (Standard Hochdeutsch) oparty jest na Biblii Marcina Lutra, która z kolei opiera się na języku mówionym w Górnej Saksonii i Turyngii. (pl)
 • A língua alemã (deutsche Sprache) ou alemão (Deutsch) é uma língua indo-europeia do grupo ocidental das línguas germânicas. A língua alemã é a língua com o maior número de falantes nativos na União Europeia e a segunda maior na Europa depois do russo. A versão oficial, padronizada, do alemão é o alemão padrão ou escrito (Standarddeutsch ou Schriftdeutsch, também chamado de Hochdeutsch), mas a língua é também falada, embora menos escrita, sob a forma de numerosos dialectos. (pt)
 • 德语()是印欧语系西日耳曼語支的一门语言。作为当今世界主要语言之一以及欧盟内使用最广的母语,德语拥有9000万到9800万使用者。德语标准共同语的形成可以追溯到马丁·路德对拉丁文《圣经》的翻译工作。大多数德语词汇源于印欧语系日耳曼语族的语言,一些词汇来自拉丁语和希腊语,还有部分来自法语和英语。 德语母语使用者的主要分布在德国、奥地利、瑞士北部、列支敦士登和卢森堡。欧洲许多地区(如意大利北部、比利时东部以及波兰等地)和作为原德国殖民地的纳米比亚也有大量的德语使用者,主要为作为当地少数民族的日耳曼人。 德语书写使用拉丁字母。德文字母除去标准的26个拉丁字母外,另有三个带分音符的元音Ä/ä、Ö/ö、Ü/ü以及一个特殊字母ß。 (zh)
 • German (Deutsch [ˈdɔʏtʃ] ) is a West Germanic language that is mainly spoken in Central Europe. It is the most widely spoken and (co-)official language in Germany, Austria, Switzerland, South Tyrol (Italy), the German-speaking Community of Belgium, and Liechtenstein; it is also an official, but not majority language of Luxembourg. Major languages which are most similar to German include other members of the West Germanic language branch, such as Afrikaans, Dutch, and English. It is the second most widely spoken Germanic language, after English. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) استمع إلى هذه المقالة (معلومات)مقالة مسموعةملف الصوت هذا قد أنشئ من المراجعة المؤرخة 05 سبتمبر 2011، ولا يعكس التغييرات التي قد تحدث للمقالة بعد هذا التاريخ. (مساعدة الصوت)المزيد من المقالات المسموعة (ar)
 • El alemán (Deutsch [ˈdɔʏtʃ] o deutsche Sprache) es una lengua indoeuropea perteneciente al grupo de las lenguas germánicas occidentales. Es también una de las lenguas más importantes del mundo y la que más hablantes nativos tiene en la Unión Europea con un 16 % del total. Los adjetivos utilizados en lengua española para referirse al habla alemana son germanoparlante, germanohablante o germanófono/a. Es el segundo idioma germánico más hablado, después del inglés y uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea por ser el idioma materno de alrededor de 100 millones de personas en 2004, lo que representa el 13,3 % de los europeos. Es, además, el idioma más hablado del continente, excluida Rusia, por encima del francés (66,5 millones de hablantes en Europa en 2004) y el inglés (64,2 millones (es)
 • Deutsch [dɔʏ̯t͡ʃ], Abk.: Dt., Dtsch. bzw. die deutsche Sprache, gehört zur westgermanischen Gruppe des germanischen Zweiges der indogermanischen Sprachen. Deutsch ist die meist verbreitete Muttersprache in der Europäischen Union. Der deutsche Sprachraum überschreitet Staatsgrenzen und umfasst Deutschland, Österreich, die Deutschschweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien, Südtirol, das Elsass und Lothringen sowie Nordschleswig. Außerdem ist Deutsch eine Minderheitensprache in einigen europäischen, z. B. in Rumänien und außereuropäischen Ländern, Nationalsprache im afrikanischen Namibia und zählt zu den zehn wichtigsten Sprachen der Welt. (de)
 • L’allemand (Deutsch en allemand, prononcé [ˈdɔʏtʃ ] ) est l'une des langues indo-européennes appartenant à la branche occidentale des langues germaniques. Du fait de ses nombreux dialectes, l'allemand constitue dans une certaine mesure une langue-toit (Dachsprache). Son histoire, en tant que langue distincte des autres langues germaniques occidentales débute au haut Moyen Âge, lors de la seconde mutation consonantique. (fr)
 • Het Duits (Deutsch, de standaardtaal heet ook wel Hoogduits) is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg, België (Oostkantons), Denemarken (Zuid-Jutland) en Italië (Zuid-Tirol). In onder meer Namibië (een vroegere Duitse kolonie), Frankrijk (Elzas) en landen van het voormalige Oostblok wordt het ook gesproken, maar zonder officiële erkenning. (nl)
 • Неме́цкий язык (нем. Deutsch (инф.), произносится: [ˈdɔʏ̯tʃ]; deutsche Sprache, произносится: [ˈdɔʏ̯tʃə ˈʃpʀaːχə]) — язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и большей части швейцарцев, официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один из официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Является одним из самых распространённых языков в мире после китайского, арабского, хинди, английского, испанского, бенгальского, португальского, русского и японского. Немецкий язык занимает третье место (после английского и русского) по использованию в интернете. Также немецкий — один из официальных и рабочих языков Европейского союза и ряда других международных организаций. (ru)
rdfs:label
 • German language (en)
 • لغة ألمانية (ar)
 • Deutsche Sprache (de)
 • Idioma alemán (es)
 • Allemand (fr)
 • Lingua tedesca (it)
 • ドイツ語 (ja)
 • Duits (nl)
 • Język niemiecki (pl)
 • Língua alemã (pt)
 • Немецкий язык (ru)
 • 德语 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • German (en)
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:basedOn of
is dbo:country of
is dbo:editor of
is dbo:education of
is dbo:ethnicity of
is dbo:genre of
is dbo:hometown of
is dbo:ideology of
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:languageFamily of
is dbo:location of
is dbo:nationality of
is dbo:occupation of
is dbo:officialLanguage of
is dbo:origin of
is dbo:originalLanguage of
is dbo:product of
is dbo:publisher of
is dbo:region of
is dbo:regionServed of
is dbo:regionalLanguage of
is dbo:stateOfOrigin of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:blank1InfoSec of
is dbp:blankData of
is dbp:caption of
is dbp:child of
is dbp:commonLanguages of
is dbp:foreign of
is dbp:freeText of
is dbp:immigrant of
is dbp:lang of
is dbp:langs of
is dbp:language of
is dbp:language(s)_ of
is dbp:languageOrigin of
is dbp:languageorigin of
is dbp:languages of
is dbp:mediumOfLanguage of
is dbp:minority of
is dbp:mothertongue of
is dbp:nationality of
is dbp:nativeLang of
is dbp:nativeNameLang of
is dbp:official of
is dbp:origin of
is dbp:originalLanguage of
is dbp:otherLanguage of
is dbp:posteriori of
is dbp:primaryLanguages of
is dbp:region of
is dbp:regional of
is dbp:spoken of
is dbp:subDiscipline of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of