A general contractor (main contractor, prime contractor) is responsible for the day-to-day oversight of a construction site, management of vendors and trades, and the communication of information to all involved parties throughout the course of a building project.

Property Value
dbo:abstract
 • المقاول العام أو المتعهد مسئول تخول له مهام الإشراف على ومتابعة الصنايعية والعمال والتواصل مع الجهات المعنية على مدى المشروع الإنشائي. والمقاول المستقل شخص يتعاقد مع الآخرين للقيام بعملٍ معيَّن أو أداء خدمة معيَّنة، ولا يكون تحت سيطرة أو إشراف الشخص الذي يؤدي العمل أو الخدمة له. يختلف المقاول المستقل عن الموظف بصورة أساسية، بمقدار السيطرة والإشراف اللذين يمارسهما صاحبُ العمل على طريقة تأدية العمل أو الخدمة، وليس فقط على النتائج المتحقِّقة من ذلك. (ar)
 • Der Generalunternehmer (GU) erbringt in der Regel sämtliche Bauleistungen für die Errichtung eines Bauwerkes. Das Bauwerk wird somit vom GU meistens schlüsselfertig erstellt (Schlüsselfertigbau). Diese Form des Bauvertrages als ein Typ des Werkvertrages wird als Generalunternehmervertrag bezeichnet. (de)
 • A general contractor (main contractor, prime contractor) is responsible for the day-to-day oversight of a construction site, management of vendors and trades, and the communication of information to all involved parties throughout the course of a building project. (en)
 • La maîtrise d'œuvre (souvent abrégée MOE ou MŒ ou Moe ou moe) est la personne ou l'entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'un projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat. Pour la partie relative au marché de travaux, la maîtrise d’œuvre désigne une personne physique ou morale qui, pour sa compétence, peut être chargée par le maître de l'ouvrage : * de l'assister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du ou des marchés avec le ou les entrepreneurs ; * de diriger l'exécution du ou des marchés de travaux ; * d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneurs. Il est le plus souvent utilisé en conjonction avec le terme maître d'ouvrage qui désigne le propriétaire de l'ouvrage ou commanditaire des travaux (État, collectivités, entreprises publiques, maître d'ouvrage privé), et qui exécute la passation des marchés. Initialement employé dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics, le diptyque maître d'ouvrage/maître d'œuvre est très utilisé dans le domaine de l'informatique, aussi bien lors de la passation de marchés publics que dans le secteur privé. (fr)
 • Maestro mayor de obras es la denominación histórica de un oficio de la construcción, que paulatinamente fue diferenciándose del de arquitecto, del que era indistinguible hasta la Edad Moderna; mientras que se mantiene indistinguible de la denominación alarife (que a su vez se confunde con las de arquitecto y albañil). A partir de la Edad Contemporánea es de uso más habitual la denominación de aparejador, oficio que se identifica con las funciones técnicas del maestro de obras. Posteriormente fueron surgiendo distintas denominaciones establecidas como grados académicos: el de arquitecto técnico y el de ingeniero de edificación. No debe confundirse con el oficio de maestro de mayores o Maestro de Mayores y Retórica, un cargo docente. (es)
 • Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk.De opdrachtgever of bouwheer kan op zijn beurt een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt. Het ontwerp van de architect (of anderszins) resulteert vaak in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die de opdrachtgever aan het werk stelt. (nl)
 • ゼネコンとは、元来英語の「General Contractor」の略称であり、元請負者として各種の土木・建築工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめを行う建設業者を指す。日本語では総合建設業(そうごうけんせつぎょう)に該当する。 (ja)
 • Un general contractor (traducibile in contraente generale) è un'azienda o un individuo che ha un contratto con altre organizzazioni o individui (il mandante) per la edificazione, il rinnovo o la demolizione ad esempio di una costruzione, una strada o di altre strutture e/o impianto (in senso generale per la realizzazione di un'opera). Un general contractor è così definito se è il firmatario dell'opera o il primo contraente del contratto del progetto. Un general contractor è il responsabile dei modi e dei metodi utilizzati o che saranno utilizzati in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera in accordo con il contratto firmato. I documenti contrattuali includono, solitamente, gli accordi riguardanti il budget, le condizioni generali e speciali e le specifiche del progetto (i vari livelli di capitolati, gli elaborati, le relazioni, i computi, i cronoprogrammi) preparate da società di ingegneria ed architettura. Un general contractor abitualmente è responsabile della fornitura di tutti i materiali, i lavoratori, gli equipaggiamenti (veicoli industriali e attrezzature) e servizi necessari per il completamento o avviamento del progetto. Per svolgere questi compiti è abituale che il general contractor deleghi parte dei lavori a dei subcontraenti (altre persone o altre aziende specializzate nei particolari lavori). Questi soggetti vengono chiamati subcontractor. Un general contractor esegue lavori per le agenzie governative dove sono referenziati come primo contraente. (it)
 • Contrato de empreitada é aquele em que uma das partes se sujeita à execução de uma obra, mediante remuneração a ser paga pelo outro contratante, de acordo com as instruções recebidas e sem relação de subordinação. É um contrato para execução de obra certa e determinada, sob a direção e a responsabilidade do construtor, mediante as condições ajustadas com o proprietário. As empreitadas são geralmente relacionadas a obras civis - construção, remodelação e demolição de edificações ou infraestrutura. "Empreiteiro" é a designação dada a um indivíduo ou empresa que contrata com outro indivíduo ou organização (o dono da obra) a realização de obras de construção, renovação ou demolição de edifício, estrada ou qualquer outra infraestrutura. O empreiteiro é por vezes designado empreiteiro geral quando subcontrata partes da obra a outras entidades - nesse caso designadas como sub-empreiteiros. Diz-se que o empreiteiro trabalha por empreitada, isto é, por obra ou tarefa, cuja retribuição é estipulada antecipadamente. O pagamento é feito mediante a entrega do serviço. Por norma, os empreiteiros se dividem em dois grupos: aqueles que têm a sua equipe e trabalham com ela nas obras e aqueles que subcontratam partes da obra ou toda ela a outras empresas. Assim, aqueles que subcontratam são denominados empreiteiros gerais. Há mercado para os dois tipos de empreiteiros, dado que obras menores não necessitam forçosamente de serem subcontratadas, mas obras públicas, com vários locais de execução, por exemplo, são normalmente subcontratadas para garantir que a entrega é feita na data acordada. Em geral os empreiteiros são formados em Engenharia Civil ou Arquitetura. No entanto, para exercer a função de empreiteiro é necessário ter um alvará, que é uma espécie de licença de atividade. Os requisitos para conseguir o documento variam de Estado para Estado. (pt)
 • 承建商是指承包建築工程的一方,負責將建築師或者工程師的設計實體化,判头則為比较形象的说法。 每项工程一般情况下会通过招标确定一个总承建商,确定承建商的过程為外判,而由总承建商按照不同行业与施工特性再进行分判給分判商,承建商就被称為判头。 發展商選擇承建商的準則有多方面,未必一定是價低者得,承建商的往績、財政穩健狀況、各樣的能力都可能構成考慮因素。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1315070 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742325977 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • المقاول العام أو المتعهد مسئول تخول له مهام الإشراف على ومتابعة الصنايعية والعمال والتواصل مع الجهات المعنية على مدى المشروع الإنشائي. والمقاول المستقل شخص يتعاقد مع الآخرين للقيام بعملٍ معيَّن أو أداء خدمة معيَّنة، ولا يكون تحت سيطرة أو إشراف الشخص الذي يؤدي العمل أو الخدمة له. يختلف المقاول المستقل عن الموظف بصورة أساسية، بمقدار السيطرة والإشراف اللذين يمارسهما صاحبُ العمل على طريقة تأدية العمل أو الخدمة، وليس فقط على النتائج المتحقِّقة من ذلك. (ar)
 • Der Generalunternehmer (GU) erbringt in der Regel sämtliche Bauleistungen für die Errichtung eines Bauwerkes. Das Bauwerk wird somit vom GU meistens schlüsselfertig erstellt (Schlüsselfertigbau). Diese Form des Bauvertrages als ein Typ des Werkvertrages wird als Generalunternehmervertrag bezeichnet. (de)
 • A general contractor (main contractor, prime contractor) is responsible for the day-to-day oversight of a construction site, management of vendors and trades, and the communication of information to all involved parties throughout the course of a building project. (en)
 • ゼネコンとは、元来英語の「General Contractor」の略称であり、元請負者として各種の土木・建築工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめを行う建設業者を指す。日本語では総合建設業(そうごうけんせつぎょう)に該当する。 (ja)
 • 承建商是指承包建築工程的一方,負責將建築師或者工程師的設計實體化,判头則為比较形象的说法。 每项工程一般情况下会通过招标确定一个总承建商,确定承建商的过程為外判,而由总承建商按照不同行业与施工特性再进行分判給分判商,承建商就被称為判头。 發展商選擇承建商的準則有多方面,未必一定是價低者得,承建商的往績、財政穩健狀況、各樣的能力都可能構成考慮因素。 (zh)
 • Maestro mayor de obras es la denominación histórica de un oficio de la construcción, que paulatinamente fue diferenciándose del de arquitecto, del que era indistinguible hasta la Edad Moderna; mientras que se mantiene indistinguible de la denominación alarife (que a su vez se confunde con las de arquitecto y albañil). A partir de la Edad Contemporánea es de uso más habitual la denominación de aparejador, oficio que se identifica con las funciones técnicas del maestro de obras. Posteriormente fueron surgiendo distintas denominaciones establecidas como grados académicos: el de arquitecto técnico y el de ingeniero de edificación. (es)
 • La maîtrise d'œuvre (souvent abrégée MOE ou MŒ ou Moe ou moe) est la personne ou l'entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'un projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat. Pour la partie relative au marché de travaux, la maîtrise d’œuvre désigne une personne physique ou morale qui, pour sa compétence, peut être chargée par le maître de l'ouvrage : (fr)
 • Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk.De opdrachtgever of bouwheer kan op zijn beurt een architect of architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt. Het ontwerp van de architect (of anderszins) resulteert vaak in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zij (nl)
 • Un general contractor (traducibile in contraente generale) è un'azienda o un individuo che ha un contratto con altre organizzazioni o individui (il mandante) per la edificazione, il rinnovo o la demolizione ad esempio di una costruzione, una strada o di altre strutture e/o impianto (in senso generale per la realizzazione di un'opera). Un general contractor è così definito se è il firmatario dell'opera o il primo contraente del contratto del progetto. Un general contractor esegue lavori per le agenzie governative dove sono referenziati come primo contraente. (it)
 • Contrato de empreitada é aquele em que uma das partes se sujeita à execução de uma obra, mediante remuneração a ser paga pelo outro contratante, de acordo com as instruções recebidas e sem relação de subordinação. É um contrato para execução de obra certa e determinada, sob a direção e a responsabilidade do construtor, mediante as condições ajustadas com o proprietário. As empreitadas são geralmente relacionadas a obras civis - construção, remodelação e demolição de edificações ou infraestrutura. (pt)
rdfs:label
 • مقاول عام (ar)
 • General contractor (en)
 • Generalunternehmer (de)
 • Maestro mayor de obras (es)
 • Maîtrise d'œuvre (fr)
 • General contractor (it)
 • ゼネコン (ja)
 • Aannemer (nl)
 • Contrato de empreitada (pt)
 • 承建商 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:occupation of
is foaf:primaryTopic of