FreeBSD is a free Unix-like operating system descended from Research Unix via the Berkeley Software Distribution (BSD). Although for legal reasons FreeBSD cannot use the Unix trademark, it is a direct descendant of BSD, which was historically also called "BSD Unix" or "Berkeley Unix". The first version of FreeBSD was released in 1993, and today FreeBSD is the most widely used open-source BSD distribution, accounting for more than three-quarters of all installed systems running open-source BSD derivatives.

Property Value
dbo:abstract
 • فري بي ‌إس ‌دي (بالإنجليزية: FreeBSD) هو نظام تشغيل شبيه بيونكس حر ومجاني مشتق من نظام يونكس الخاص بـ AT&T عبر تفرع توزيعة برمجيات بيركلي. يتم تطوير FreeBSD كنظام تشغيل متكامل. يتم حفظ النواة، أدوات المستخدم كالغلاف ومحركات الأجهزة كلها في ذات نظام متابعة الإصدارات. وذلك على عكس لينكس، النظام الشبيه والأكثر شهرة، حيث يتم فيه تطوير النواة على حدة وبقية أجزاء النظام في مجموعات مختلفة يتم فيما بعد جمعها وإصدارها في ما يعرف بتوزيعات لينكس. كنظام تشغيل، ينظر عادة إلى FreeBSD على أنه متين ويمكن الاعتماد عليه، ويعتبر من أكثر الأنظمة التي تعطي زمن صمود ومستخدمة بشكل واسع. نظام فري بي إس دي يعد من أكثر الأنظمة استخداما في خوادم صفحات الإنترنت حسب قائمة أعلى 50 زمن صمود في موقع Netcraft وهو صاحب أكبر زمن صمود حتى الآن (يجب معرفة أن زمن الصمود يتعذر قياسه على بعض أنظمة التشغيل ). والصمود الأعلى يعني أنه لم يتطلب تحديث لنواة النظام حيث أن ذلك يحتاج إلى إعادة تشغيل الخادم وبالتالي إعادة زمن الصمود (ar)
 • FreeBSD ist ein freies und vollständiges unixoides Betriebssystem, das direkt von der Berkeley Software Distribution abstammt. Mit einer Community aus fast 390 dauerhaft aktiven, offiziellen und Tausenden mitwirkenden Entwicklern gehört FreeBSD zu den größten Open-Source-Projekten. Obwohl der Fokus der Entwickler auf der Erstellung einer stabilen Software-Plattform für Server und Appliances liegt, wird es auch auf Desktop-Computern verwendet. FreeBSD kommt hauptsächlich bei Internetdienstanbietern wie zum Beispiel Yahoo und Strato, für Hostlastanwendungen wie Netflix und Whatsapp, in Internet-Backbone-Systemen wie Hochleistungsroutern und Namensdiensten sowie als Webhosting-Plattform zum Einsatz. Dort belegt es regelmäßig die vordersten Plätze in der Liste der zuverlässigsten Systeme. Mehrere Standards im Bereich der Rechnernetze, wie beispielsweise IPv6, wurden von FreeBSD zuerst umgesetzt und verbreiteten sich von dort aufgrund der freizügigen BSD-Lizenz auch auf andere Systeme, unter anderem nach OpenBSD und Linux. Außerdem ist FreeBSD teilweise die Grundlage für Darwin, die Open-Source-Plattform von Apple, auf der macOS basiert. (de)
 • FreeBSD es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, incluyendo procesadores Intel 80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. También funciona en procesadores compatibles con Intel como AMD y Cyrix. Actualmente también es posible utilizarlo hasta en once arquitecturas distintas como Alpha, AMD64, IA-64, MIPS, PowerPC y UltraSPARC. FreeBSD está basado en la versión 4.4 BSD-Lite del Computer Systems Research Group (CSRG) de la University of California, Berkeley siguiendo la tradición que ha distinguido el desarrollo de los sistemas BSD. Además del trabajo realizado por el CSRG, el proyecto FreeBSD ha invertido miles de horas en ajustar el sistema para ofrecer las máximas prestaciones en situaciones de carga real. La mascota del sistema operativo es Beastie. Los servidores de la empresa Yahoo! utilizan este sistema operativo. (es)
 • FreeBSD est un système d'exploitation UNIX libre. Le nom vient de l'association d'une part de free qui signifie à la fois « libre » et « gratuit » dans l'anglais courant, et d'autre part de Berkeley software distribution (BSD), l'UNIX développé à l'université de Berkeley. Free prend un sens plus connoté dans ce nom : il signifie que le logiciel peut être utilisé gratuitement même pour un usage commercial, que les sources complètes sont disponibles et utilisables avec un minimum de restrictions quant à leur usage, leur distribution et leur incorporation dans un autre projet (commercial ou non), et enfin que n'importe qui est libre de soumettre son code source pour enlever un bug ou améliorer le logiciel, ce code étant incorporé aux sources après accord. L'objectif du projet FreeBSD est de fournir un système qui puisse servir à tout, avec le moins de restrictions possibles. Historiquement, les développeurs se sont focalisés pendant un temps sur la plate-forme i386 au sens large (x86) et les performances, c'est-à-dire les temps de réponses du système pour n'importe quelle sollicitation. En 2010, FreeBSD est utilisable et soutenu par la communauté sur un grand nombre de plates-formes : Alpha, AMD64, ARM, i386 (architecture i386 ou x86, incluant les Pentium), ia64 (la famille de processeurs Intel Itanium et Itanium 2), x86-64, MIPS, PC98 (architecture NEC PC-98x1), PowerPC, SPARC (architecture UltraSPARC de Sun Microsystem) et Xbox. FreeBSD offre des possibilités avancées en termes de réseau, de performance, de sécurité et de compatibilité. Il y a notamment une compatibilité binaire Linux et Windows NT (XP inclus). La première permet l'exécution de programmes compilés sur une plateforme GNU/Linux, la seconde permet l'utilisation des pilotes Windows NT des cartes réseau sans fil Wi-Fi. Le logiciel est un standard industriel sur le marché des serveurs. De nombreux fournisseurs d'accès, hébergeurs et organismes utilisent FreeBSD, parmi lesquels Walnut Creek CDROM, Yahoo! Inc. ou Netcraft. Le 24 mai 1999, l'équipe du serveur miroir ftp.cdrom.com a annoncé avoir battu la veille leur record de transfert de données pour un serveur : 1,33 tébioctet en 24 heures. (fr)
 • FreeBSD è un sistema operativo Unix-like libero derivato dalla Berkeley Software Distribution. È disponibile per le architetture Intel IA-32, AMD64, DEC Alpha, IA-64, NEC PC-9801, UltraSPARC, PowerPC ed altre. (it)
 • FreeBSD(フリービーエスディー)は、Unix系のオープンソースのオペレーティングシステム (OS) である。SCOによるSingle UNIX Specificationの認証は受けていないものの、NetBSDやOpenBSDと同じく、AT&TのUNIXから派生したBSDの子孫である。近代的なオープンソースのBSDとしてはNetBSDに次いで古く、1993年12月に最初の公式リリースである1.0が公開された。 (ja)
 • FreeBSD is een opensource-besturingssysteem dat behoort tot de Unix-familie, meer specifiek BSD. Het wordt voornamelijk gebruikt als besturingssysteem voor servers, vanwege de reputatie in stabiliteit, veiligheid en prestaties. Van FreeBSD is onder andere Darwin afgeleid, de onzichtbare onderlaag van Mac OS X. FreeBSD werd eind jaren negentig gebruikt op de servers van Hotmail en wordt tot op heden door Yahoo! gebruikt.. (nl)
 • FreeBSD – system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit. Inicjatorami projektu byli Nate Williams, Rod Grimes i Jordan Hubbard. Nazwę FreeBSD wymyślił David Greenman z firmy Walnut Creek CDROM, która od początku wspierała projekt. Oficjalną maskotką FreeBSD jest daemon, oficjalnym hasłem jest The power to serve). (pl)
 • O FreeBSD é um sistema operacional livre do tipo Unix descendente do BSD desenvolvido pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Legalmente não pode ser chamado de UNIX nem nenhum outro derivado devido ao tipo de licença. É a distribuição BSD de código aberto mais utilizado. É desenvolvido por uma equipe de engenheiros. O kernel, comandos de sistema, bibliotecas e shell são mantidas pela mesma equipe, em contraste com o GNU/Linux. Uma instalação típica não inclui ambiente gráfico. É muito bem documentado. Está disponível para as plataformas Intel x86, Sparc, PowerPC e PC98 assim como para as arquiteturas baseadas em processadores de 64 bits: IA-64 e AMD64. Considerado como robusto e estável, geralmente é utilizado em servidores, como de Internet ou Proxies, mas também pode ser utilizado como estação de trabalho. O kernel usado é monolítico, podendo usar módulos quando necessário. Quando instalado, é sempre usado o kernel monolítico que contém embutido o suporte ao hardware. É possível compilar um kernel menor com módulos para o hardware. Neste aspecto, assemelha-se ao Linux. O sistema de ficheiros usado é o UFS, melhorado para UFS2; tem suporte para outros sistemas como o ZFS. (pt)
 • FreeBSD is a free Unix-like operating system descended from Research Unix via the Berkeley Software Distribution (BSD). Although for legal reasons FreeBSD cannot use the Unix trademark, it is a direct descendant of BSD, which was historically also called "BSD Unix" or "Berkeley Unix". The first version of FreeBSD was released in 1993, and today FreeBSD is the most widely used open-source BSD distribution, accounting for more than three-quarters of all installed systems running open-source BSD derivatives. FreeBSD has similarities with Linux, with two major differences in scope and licensing: FreeBSD maintains a complete operating system, i.e. the project delivers kernel, device drivers, userland utilities and documentation, as opposed to Linux delivering a kernel and drivers only and relying on third-parties for system software; and FreeBSD source code is generally released under a permissive BSD license as opposed to the copyleft GPL used by Linux. The FreeBSD project includes a security team overseeing all software shipped in the base distribution. A wide range of additional third-party applications may be installed using the pkgng package management system or the FreeBSD Ports, or by directly compiling source code. Due to its permissive licensing terms, much of FreeBSD's code base has become an integral part of other operating systems such as Juniper JUNOS and Apple's OS X as well as the operating systems running on Sony's PlayStation 3 and PlayStation 4. (en)
 • FreeBSD — свободная Unix-подобная операционная система, потомок AT&T Unix по линии BSD, созданной в университете Беркли. FreeBSD работает на PC-совместимых системах семейства x86, включая Microsoft Xbox, а также на DEC Alpha, Sun UltraSPARC, IA-64, AMD64, PowerPC, NEC PC-98, ARM. Готовится поддержка архитектуры MIPS. FreeBSD разрабатывается как целостная операционная система. Исходный код ядра, драйверов устройств и базовых пользовательских программ (т. н. userland), таких как командные оболочки и т. п., содержится в одном дереве системы управления версиями (до 31 мая 2008 — CVS, сейчас — SVN). Это отличает FreeBSD от GNU/Linux — другой свободной UNIX-подобной операционной системы, в которой ядро разрабатывается одной группой разработчиков, набор пользовательских программ — другими (например, проект GNU). А многочисленные группы собирают это всё в единое целое и выпускают в виде различных дистрибутивов Linux. FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет и интернет-сетей и серверов. Она предоставляет надёжные сетевые службы и эффективное управление памятью. Помимо своей стабильности, FreeBSD популярна и благодаря своей лицензии, которая существенно отличается от широко известной лицензии GNU GPL. Лицензия BSD позволяет использовать код не только в свободном ПО, но и в проприетарном. В отличие от GNU LGPL, которая тоже позволяет использовать свободный код в закрытой программе, лицензия BSD более простая и короткая. (ru)
 • FreeBSD是一种自由的类Unix操作系统,它起源于AT&T Unix,是经过BSD、386BSD和4.4BSD发展而来的类Unix的一个重要分支。虽然出于法律原因FreeBSD不能称为Unix,但它是BSD的直接后裔,而BSD历史上被称为BSD Unix或Berkeley Unix。FreeBSD拥有超过200名活跃开发者和上千名贡献者。 FreeBSD被认为是自由操作系统中的不知名的巨人。它不是Unix,但如Unix一样运行,兼容POSIX。作为一个作业系统,FreeBSD被认为相当稳健可靠。 FreeBSD是以一个完善的操作系统的定位来做开发。其核心、驱动程序以及所有的用户层(Userland)应用程序(比方说是Shell)均由同一原始码版本控制系统保存(目前使用Subversion)。相较于另一知名的类Unix作业系统GNU/Linux,其核心Linux为一组开发人员开发设计,而其它组件则是来自他人开发的程序(如GNU计划),最后再由另外的团队整合并包装成Linux套件。 FreeBSD預設是无桌面環境的命令行界面,想要使用桌面環境必須自行安裝,或是使用PC-BSD之類的桌面發行版。 (zh)
dbo:license
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 7580554 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744577288 (xsd:integer)
dbp:align
 • right
dbp:caption
 • FreeBSD 10 bootloader with ASCII art logo
dbp:developer
 • The FreeBSD Project
dbp:family
 • Unix-like
dbp:kernelType
 • Monolithic with dynamically loadable modules
dbp:logo
 • Freebsd logo.svg
dbp:logoSize
 • 200 (xsd:integer)
dbp:marketingTarget
 • Desktop, Workstation, Server, Embedded systems
dbp:packageManager
dbp:quote
 • 90.0
dbp:screenshot
 • FreeBSD 10 Bootloader.png
dbp:screenshotSize
 • 300 (xsd:integer)
dbp:source
dbp:sourceModel
dbp:supportedPlatforms
dbp:ui
dbp:userland
 • BSD
dbp:width
 • 50.0
dbp:wordnet_type
dbp:workingState
 • Active
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • FreeBSD è un sistema operativo Unix-like libero derivato dalla Berkeley Software Distribution. È disponibile per le architetture Intel IA-32, AMD64, DEC Alpha, IA-64, NEC PC-9801, UltraSPARC, PowerPC ed altre. (it)
 • FreeBSD(フリービーエスディー)は、Unix系のオープンソースのオペレーティングシステム (OS) である。SCOによるSingle UNIX Specificationの認証は受けていないものの、NetBSDやOpenBSDと同じく、AT&TのUNIXから派生したBSDの子孫である。近代的なオープンソースのBSDとしてはNetBSDに次いで古く、1993年12月に最初の公式リリースである1.0が公開された。 (ja)
 • FreeBSD is een opensource-besturingssysteem dat behoort tot de Unix-familie, meer specifiek BSD. Het wordt voornamelijk gebruikt als besturingssysteem voor servers, vanwege de reputatie in stabiliteit, veiligheid en prestaties. Van FreeBSD is onder andere Darwin afgeleid, de onzichtbare onderlaag van Mac OS X. FreeBSD werd eind jaren negentig gebruikt op de servers van Hotmail en wordt tot op heden door Yahoo! gebruikt.. (nl)
 • FreeBSD是一种自由的类Unix操作系统,它起源于AT&T Unix,是经过BSD、386BSD和4.4BSD发展而来的类Unix的一个重要分支。虽然出于法律原因FreeBSD不能称为Unix,但它是BSD的直接后裔,而BSD历史上被称为BSD Unix或Berkeley Unix。FreeBSD拥有超过200名活跃开发者和上千名贡献者。 FreeBSD被认为是自由操作系统中的不知名的巨人。它不是Unix,但如Unix一样运行,兼容POSIX。作为一个作业系统,FreeBSD被认为相当稳健可靠。 FreeBSD是以一个完善的操作系统的定位来做开发。其核心、驱动程序以及所有的用户层(Userland)应用程序(比方说是Shell)均由同一原始码版本控制系统保存(目前使用Subversion)。相较于另一知名的类Unix作业系统GNU/Linux,其核心Linux为一组开发人员开发设计,而其它组件则是来自他人开发的程序(如GNU计划),最后再由另外的团队整合并包装成Linux套件。 FreeBSD預設是无桌面環境的命令行界面,想要使用桌面環境必須自行安裝,或是使用PC-BSD之類的桌面發行版。 (zh)
 • فري بي ‌إس ‌دي (بالإنجليزية: FreeBSD) هو نظام تشغيل شبيه بيونكس حر ومجاني مشتق من نظام يونكس الخاص بـ AT&T عبر تفرع توزيعة برمجيات بيركلي. يتم تطوير FreeBSD كنظام تشغيل متكامل. يتم حفظ النواة، أدوات المستخدم كالغلاف ومحركات الأجهزة كلها في ذات نظام متابعة الإصدارات. وذلك على عكس لينكس، النظام الشبيه والأكثر شهرة، حيث يتم فيه تطوير النواة على حدة وبقية أجزاء النظام في مجموعات مختلفة يتم فيما بعد جمعها وإصدارها في ما يعرف بتوزيعات لينكس. (ar)
 • FreeBSD ist ein freies und vollständiges unixoides Betriebssystem, das direkt von der Berkeley Software Distribution abstammt. Mit einer Community aus fast 390 dauerhaft aktiven, offiziellen und Tausenden mitwirkenden Entwicklern gehört FreeBSD zu den größten Open-Source-Projekten. Obwohl der Fokus der Entwickler auf der Erstellung einer stabilen Software-Plattform für Server und Appliances liegt, wird es auch auf Desktop-Computern verwendet. FreeBSD kommt hauptsächlich bei Internetdienstanbietern wie zum Beispiel Yahoo und Strato, für Hostlastanwendungen wie Netflix und Whatsapp, in Internet-Backbone-Systemen wie Hochleistungsroutern und Namensdiensten sowie als Webhosting-Plattform zum Einsatz. Dort belegt es regelmäßig die vordersten Plätze in der Liste der zuverlässigsten Systeme. (de)
 • FreeBSD es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, incluyendo procesadores Intel 80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. También funciona en procesadores compatibles con Intel como AMD y Cyrix. Actualmente también es posible utilizarlo hasta en once arquitecturas distintas como Alpha, AMD64, IA-64, MIPS, PowerPC y UltraSPARC. La mascota del sistema operativo es Beastie. Los servidores de la empresa Yahoo! utilizan este sistema operativo. (es)
 • FreeBSD is a free Unix-like operating system descended from Research Unix via the Berkeley Software Distribution (BSD). Although for legal reasons FreeBSD cannot use the Unix trademark, it is a direct descendant of BSD, which was historically also called "BSD Unix" or "Berkeley Unix". The first version of FreeBSD was released in 1993, and today FreeBSD is the most widely used open-source BSD distribution, accounting for more than three-quarters of all installed systems running open-source BSD derivatives. (en)
 • FreeBSD est un système d'exploitation UNIX libre. Le nom vient de l'association d'une part de free qui signifie à la fois « libre » et « gratuit » dans l'anglais courant, et d'autre part de Berkeley software distribution (BSD), l'UNIX développé à l'université de Berkeley. Free prend un sens plus connoté dans ce nom : il signifie que le logiciel peut être utilisé gratuitement même pour un usage commercial, que les sources complètes sont disponibles et utilisables avec un minimum de restrictions quant à leur usage, leur distribution et leur incorporation dans un autre projet (commercial ou non), et enfin que n'importe qui est libre de soumettre son code source pour enlever un bug ou améliorer le logiciel, ce code étant incorporé aux sources après accord. (fr)
 • FreeBSD – system operacyjny z rodziny Unix. Do wersji 2.0 wywodził się z systemu 4.3BSD, kolejne wersje wywodziły się z 4.4BSD Lite2; obu stworzonych przez Computer Systems Research Group (CSRG) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Podobnie jak NetBSD, jest bezpośrednią pochodną 386BSD – systemu będącego pierwszą próbą przeportowania systemu Unix z gałęzi BSD na architekturę IA-32.Początkowo znany pod nazwą Unofficial 386BSD Patchkit. (pl)
 • O FreeBSD é um sistema operacional livre do tipo Unix descendente do BSD desenvolvido pela Universidade da Califórnia em Berkeley. Legalmente não pode ser chamado de UNIX nem nenhum outro derivado devido ao tipo de licença. É a distribuição BSD de código aberto mais utilizado. É desenvolvido por uma equipe de engenheiros. O kernel, comandos de sistema, bibliotecas e shell são mantidas pela mesma equipe, em contraste com o GNU/Linux. Uma instalação típica não inclui ambiente gráfico. É muito bem documentado. (pt)
 • FreeBSD — свободная Unix-подобная операционная система, потомок AT&T Unix по линии BSD, созданной в университете Беркли. FreeBSD работает на PC-совместимых системах семейства x86, включая Microsoft Xbox, а также на DEC Alpha, Sun UltraSPARC, IA-64, AMD64, PowerPC, NEC PC-98, ARM. Готовится поддержка архитектуры MIPS. FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет и интернет-сетей и серверов. Она предоставляет надёжные сетевые службы и эффективное управление памятью. (ru)
rdfs:label
 • FreeBSD (en)
 • فري بي ‌إس ‌دي (ar)
 • FreeBSD (de)
 • FreeBSD (es)
 • FreeBSD (fr)
 • FreeBSD (it)
 • FreeBSD (ja)
 • FreeBSD (nl)
 • FreeBSD (pl)
 • FreeBSD (pt)
 • FreeBSD (ru)
 • FreeBSD (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • FreeBSD (en)
is dbo:computingPlatform of
is dbo:developer of
is dbo:knownFor of
is dbo:operatingSystem of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:data of
is dbp:family of
is dbp:includedWith of
is dbp:knownFor of
is dbp:operatingSystem of
is dbp:os of
is dbp:precededBy of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of