Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver referred to as a "foster parent". The placement of the child is usually arranged through the government or a social-service agency.

Property Value
dbo:abstract
 • Ein Pflegeverhältnis beschreibt die formale Beziehung zwischen einem fremd untergebrachtem Pflegekind und den aufnehmenden Pflegeeltern. Ein Pflegeverhältnis kann privat organisiert oder vom Jugendamt veranlasst sein. In letzterem Fall wird es in einem gesetzlich geforderten Hilfeplan zwischen den Beteiligten (Herkunftseltern, Pflegeeltern, Jugendamt) ausgearbeitet und regelmäßig überprüft. (de)
 • Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver referred to as a "foster parent". The placement of the child is usually arranged through the government or a social-service agency. The institution, group home or foster parent is compensated for expenses.The state via the family court and child protection agency stand in loco parentis to the minor, making all legal decisions while the foster parent is responsible for the day-to-day care of the minor.The vast majority of children who would otherwise need foster care are in kinship care, that is, in the care of grandparents or other relatives. Most kinship care is done informally, without the involvement of a court or public organization. However, in the U.S., formal kinship care is increasingly common. In 2012, a quarter of all children in formal foster care were placed with relatives. (en)
 • L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblico o privato. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dei diritti dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001. (it)
 • Rodzina zastępcza – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona); wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.Szkolenia prowadzą powiatowe centra pomocy rodzinie podległe starostom.Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych: rodzina zastępcza spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dzieci) niezawodowa zawodowa, a w tym: pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (opieka doraźna przez okres do 4 miesięcy (w przypadkach określonych w ustawie przedłużony do 8) nad maksymalnie 3 dzieci naraz; specjalistyczna (dzieci niepełnosprawne, małoletnie matki z dziećmi, dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). rodzinny dom dziecka (maksymalnie 8 dzieci)Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 660 zł miesięcznie (rodziny spokrewnione) i 1000 zł (rodziny niespokrewnione). W szczególnych przypadkach (np. niepełnosprawność) świadczenie to jest powiększane o dodatek. Rodziny zastępcze mogą też otrzymać świadczenia związane z częściowym pokryciem wydatków związanych z przyjęciem dziecka. Niezależnie od świadczeń rodziny zawodowe otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie, nie związane z liczbą dzieci pozostających pod ich opieką.Rodziny zastępcze pozostają pod opieką koordynatora wyznaczonego przez organizatora pieczy zastępczej (powiatowe centrum pomocy rodzinie)Przepisy o rodzinie zastępczej zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.== Przypisy == (pl)
 • 里親(さとおや)という名称自体は古く平安時代から存在し、第一義は「やしない親」「しとね親」である。そこから派生して、通常の親権を有さずに児童を養育する者、見捨てられた児童の引き取り手、見捨てられたペットの引き取り手など里親と呼ぶ。最近では、環境保護目的で森林を買い取る者や、自発的に公園・道路の管理・清掃などをする者などを、「森林の里親」「公園・道路の里親」等と呼ぶ。なお、日本の大手メディアでは、動物を引き取って育てる人を里親とは呼ばず、飼い主という用語に統一されている。これは、子どもを預かって養育している里親の団体から『犬猫に対して里親という言葉が使われていることに里子である子どもたちは傷ついている。人間以外に使わないでほしい』との要望を受けての対応による。現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、児童福祉法に定める里親制度の下で、国と地方自治体から児童を養育するに充分な養育費と里親手当てを受給して、児童相談所から委託された要保護児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。また、児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季、年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。 (ja)
 • Pleegzorg is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. Sommige vormen van pleegzorg zijn ook toegankelijk voor volwassenen. (nl)
 • 寄養(Foster care)是一個對未成年人的另安排暫時住處安排,例如監護、寄宿家庭、群體家庭等。通常這類人士都會收取利益作開支。 (zh)
 • Foster care (англ.) (патронажное воспитание) — термин, используемый для системы, в которой несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, передаются для воспитания в приёмную семью или семейный детский дом на платной основе (содержание детей оплачивает государство). От усыновления Foster care отличается следующими основными чертами: Услуги приёмных родителей оплачиваются; Приёмные родители не получают полных прав на ребёнка и подконтрольны органам опеки.При этом семейный детский дом — частная организация с соответствующей государственной сертификацией. Семья, организующая детский дом, называется «приёмными родителями» (foster parent). Размещение ребёнка, как правило, организовано через правительственные агентства или социальные службы. Приёмные родители получают компенсацию расходов за содержание детей. Все важные решения в жизни ребёнка принимают органы опеки через суд. Приёмные родители несут ответственность только за условия бытадетей. Услуги приёмных родителей оплачиваются государством. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 387721 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 678368963 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Pflegeverhältnis beschreibt die formale Beziehung zwischen einem fremd untergebrachtem Pflegekind und den aufnehmenden Pflegeeltern. Ein Pflegeverhältnis kann privat organisiert oder vom Jugendamt veranlasst sein. In letzterem Fall wird es in einem gesetzlich geforderten Hilfeplan zwischen den Beteiligten (Herkunftseltern, Pflegeeltern, Jugendamt) ausgearbeitet und regelmäßig überprüft. (de)
 • 里親(さとおや)という名称自体は古く平安時代から存在し、第一義は「やしない親」「しとね親」である。そこから派生して、通常の親権を有さずに児童を養育する者、見捨てられた児童の引き取り手、見捨てられたペットの引き取り手など里親と呼ぶ。最近では、環境保護目的で森林を買い取る者や、自発的に公園・道路の管理・清掃などをする者などを、「森林の里親」「公園・道路の里親」等と呼ぶ。なお、日本の大手メディアでは、動物を引き取って育てる人を里親とは呼ばず、飼い主という用語に統一されている。これは、子どもを預かって養育している里親の団体から『犬猫に対して里親という言葉が使われていることに里子である子どもたちは傷ついている。人間以外に使わないでほしい』との要望を受けての対応による。現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、児童福祉法に定める里親制度の下で、国と地方自治体から児童を養育するに充分な養育費と里親手当てを受給して、児童相談所から委託された要保護児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。また、児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季、年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。 (ja)
 • Pleegzorg is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. Sommige vormen van pleegzorg zijn ook toegankelijk voor volwassenen. (nl)
 • 寄養(Foster care)是一個對未成年人的另安排暫時住處安排,例如監護、寄宿家庭、群體家庭等。通常這類人士都會收取利益作開支。 (zh)
 • Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver referred to as a "foster parent". The placement of the child is usually arranged through the government or a social-service agency. (en)
 • L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l’inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblico o privato. (it)
 • Rodzina zastępcza – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej.Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. (pl)
 • Foster care (англ.) (патронажное воспитание) — термин, используемый для системы, в которой несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, передаются для воспитания в приёмную семью или семейный детский дом на платной основе (содержание детей оплачивает государство). (ru)
rdfs:label
 • Foster care (en)
 • Pflegeverhältnis (de)
 • Affido familiare (it)
 • 里親 (ja)
 • Rodzina zastępcza (prawo) (pl)
 • Pleegzorg (nl)
 • 寄養 (zh)
 • Foster care (ru)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:child of
is dbo:industry of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:discipline of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of