Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver, referred to as a "foster parent". The placement of the child is normally arranged through the government or a social service agency. The institution, group home or foster parent is compensated for expenses. The State, via the family court and child protection agency, stand in loco parentis to the minor, making all legal decisions while the foster parent is responsible for the day-to-day care of the minor.

Property Value
dbo:abstract
 • Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver, referred to as a "foster parent". The placement of the child is normally arranged through the government or a social service agency. The institution, group home or foster parent is compensated for expenses. The State, via the family court and child protection agency, stand in loco parentis to the minor, making all legal decisions while the foster parent is responsible for the day-to-day care of the minor. The vast majority of children who would otherwise need foster care are in kinship care, that is, in the care of grandparents or other relatives. Most kinship care is done informally, without the involvement of a court or public organization. However, in the U.S., formal kinship care is increasingly common. In 2012, a quarter of all children in formal foster care were placed with relatives. (en)
 • Ein Pflegeverhältnis beschreibt die formale Beziehung zwischen einem fremd untergebrachtem Pflegekind und den aufnehmenden Pflegeeltern. Ein Pflegeverhältnis kann privat organisiert oder vom Jugendamt veranlasst sein. In letzterem Fall wird es in einem gesetzlich geforderten Hilfeplan zwischen den Beteiligten (Herkunftseltern, Pflegeeltern, Jugendamt) ausgearbeitet und regelmäßig überprüft. (de)
 • L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblico o privato. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà. In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001. (it)
 • 里親(さとおや)とは、児童福祉法に基づき通常の親権を有さずに児童を養育する者のこと。 通俗的な用法としては、飼い主のいないペットを引き取る者、環境保護目的で森林を買い取る者、ぬいぐるみ等の物品を買い取る者も「里親」と呼ばれることがある。(詳細は各個別のページを参照) (ja)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (septembre 2016). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres. Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation. (indiquez la date de pose grâce au paramètre date) Merci de l'améliorer ou d'en discuter sur sa page de discussion ! Vous pouvez préciser les sections à internationaliser en utilisant {{section à internationaliser}}. Pour les articles homonymes, voir Accueil (homonymie). En France, l'accueil familial est un mode de prise en charge des personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes – adultes handicapés, personnes âgées, malades, convalescents. L'accueil se fait au sein d'une famille d’accueillants familiaux, les personnes accueillies prenant part selon leurs capacités aux activités de celle-ci. Si le métier d’assistant maternel est universellement connu,[réf. nécessaire]celui d’accueillant familial est encore relativement confidentiel. En novembre 2006, la DGAS recensait, en France, 9 220 accueillants familiaux agréés accueillant 7 327 personnes handicapées (de 18 à 60 ans) et 6 541 personnes âgées de plus de 60 ans. Dans certains départements, cette alternative au placement en établissement spécialisé commence tout juste à se développer. Les accueillants familiaux sont agréés et contrôlés par le Conseil général de leur département. Les agréments sont délivrés pour l’accueil permanent ou intermittent d’une à trois personnes, nourrie, logée, blanchie et accompagnée au quotidien, en contrepartie d’un salaire, d’un loyer et de remboursements de frais. Les accueils peuvent être permanents ou temporaires, à temps plein, partiel ou séquentiel (par exemple, quelques jours par semaine ou par mois). L'appellation famille d'accueil est une ancienne appellation de l'accueil familial, périmée depuis la loi du 17 janvier 2002 et source de confusion. L'accueil familial spécialisé (ou placement familial spécialisé) est un type d'accueil familial qui propose une suppléance et non une substitution. Le placement d'un enfant fait généralement suite à des aides (sociales, financières, éducatives) dont bénéficient des familles en difficulté. Lorsqu'une décision de séparation est prise par les instances judiciaires, elle souligne un dysfonctionnement ou un danger, une souffrance relationnelle importante entre parents et enfants. Ces derniers sont confiés à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la PMI. (fr)
 • Pleegzorg is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. Sommige vormen van pleegzorg zijn ook toegankelijk voor volwassenen. (nl)
 • Rodzina zastępcza – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki: 1. * dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 2. * nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona); 3. * wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 4. * nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 5. * są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 6. * przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7. * zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: 8. 1. * rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 9. 2. * właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 10. 3. * wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 11. * nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 12. * (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Szkolenia prowadzą powiatowe centra pomocy rodzinie podległe starostom. Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych: 1. * rodzina zastępcza 2. 1. * spokrewniona (wstępni lub rodzeństwo dzieci) 3. 2. * niezawodowa 4. 3. * zawodowa, a w tym: 5. 4. 1. * pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego (opieka doraźna przez okres do 4 miesięcy (w przypadkach określonych w ustawie przedłużony do 8) nad maksymalnie 3 dzieci naraz; 6. 5. 2. * specjalistyczna (dzieci niepełnosprawne, małoletnie matki z dziećmi, dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). 7. * rodzinny dom dziecka (maksymalnie 8 dzieci) Na pokrycie podstawowych wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, rodzice zastępczy otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania w minimalnej wysokości 660 zł miesięcznie (rodziny spokrewnione) i 1000 zł (rodziny niespokrewnione). W szczególnych przypadkach (np. niepełnosprawność) świadczenie to jest powiększane o dodatek. Rodziny zastępcze mogą też otrzymać świadczenia związane z częściowym pokryciem wydatków związanych z przyjęciem dziecka. Niezależnie od świadczeń rodziny zawodowe otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie, nie związane z liczbą dzieci pozostających pod ich opieką. Rodziny zastępcze pozostają pod opieką koordynatora wyznaczonego przez organizatora pieczy zastępczej (powiatowe centrum pomocy rodzinie) Przepisy o rodzinie zastępczej zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (pl)
 • Приёмная семья — это правовая форма принятия на воспитание несовершеннолетних детей в семью, у которых нет родителей. В России приёмная семья создаётся на основании договора между гражданами, желающими взять ребёнка на воспитание, и органом опеки или попечительства. Приёмная семья, наряду с патронатным воспитанием является одной из двух форм возмездной опеки и попечительства в России. (ru)
 • 寄養(Foster care)是一個對未成年人的另安排暫時住處安排,例如監護、寄宿家庭、群體家庭等。通常這類人士都會收取利益作開支。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 387721 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742671952 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Pflegeverhältnis beschreibt die formale Beziehung zwischen einem fremd untergebrachtem Pflegekind und den aufnehmenden Pflegeeltern. Ein Pflegeverhältnis kann privat organisiert oder vom Jugendamt veranlasst sein. In letzterem Fall wird es in einem gesetzlich geforderten Hilfeplan zwischen den Beteiligten (Herkunftseltern, Pflegeeltern, Jugendamt) ausgearbeitet und regelmäßig überprüft. (de)
 • 里親(さとおや)とは、児童福祉法に基づき通常の親権を有さずに児童を養育する者のこと。 通俗的な用法としては、飼い主のいないペットを引き取る者、環境保護目的で森林を買い取る者、ぬいぐるみ等の物品を買い取る者も「里親」と呼ばれることがある。(詳細は各個別のページを参照) (ja)
 • Pleegzorg is het stelsel waarbij kinderen niet door hun eigen biologische ouders, maar door vervangende ouders verzorgd en opgevoed worden. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. Sommige vormen van pleegzorg zijn ook toegankelijk voor volwassenen. (nl)
 • Приёмная семья — это правовая форма принятия на воспитание несовершеннолетних детей в семью, у которых нет родителей. В России приёмная семья создаётся на основании договора между гражданами, желающими взять ребёнка на воспитание, и органом опеки или попечительства. Приёмная семья, наряду с патронатным воспитанием является одной из двух форм возмездной опеки и попечительства в России. (ru)
 • 寄養(Foster care)是一個對未成年人的另安排暫時住處安排,例如監護、寄宿家庭、群體家庭等。通常這類人士都會收取利益作開支。 (zh)
 • Foster care is a system in which a minor has been placed into a ward, group home, or private home of a state-certified caregiver, referred to as a "foster parent". The placement of the child is normally arranged through the government or a social service agency. The institution, group home or foster parent is compensated for expenses. The State, via the family court and child protection agency, stand in loco parentis to the minor, making all legal decisions while the foster parent is responsible for the day-to-day care of the minor. (en)
 • L'affido familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito l'inserimento del minore in una comunità di assistenza pubblico o privato. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla su (it)
 • Rodzina zastępcza – forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki: Szkolenia prowadzą powiatowe centra pomocy rodzinie podległe starostom. Wyróżnia się następujący podział rodzin zastępczych: (pl)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (septembre 2016). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres. Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite une internationalisation. (indiquez la date de pose grâce au paramètre date) (fr)
rdfs:label
 • Foster care (en)
 • Pflegeverhältnis (de)
 • Affido familiare (it)
 • Accueil familial (fr)
 • 里親 (ja)
 • Pleegzorg (nl)
 • Rodzina zastępcza (prawo) (pl)
 • Приёмная семья (ru)
 • 寄養 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:child of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of