Fire is the rapid oxidation of a material in the exothermic chemical process of combustion, releasing heat, light, and various reaction products. Slower oxidative processes like rusting or digestion are not included by this definition.

Property Value
dbo:abstract
 • Das Feuer (von althochdeutsch: fiur) bezeichnet die Flammen­bildung bei der Verbrennung unter Abgabe von Wärme und Licht. Voraussetzungen für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines Feuers sind ein Brennstoff, ein Oxidationsmittel, wie etwa Sauerstoff aus der Luft, sowie die Überschreitung der Zündtemperatur des Brennstoffs. Die Erzeugung von Feuer zählt zu den Kulturtechniken. Die Nutzung und zunehmende Beherrschung des Feuers war ein wichtiger Faktor der Menschwerdung und ist mindestens seit dem Jungpaläolithikum ein Bestandteil aller Zivilisationen. (de)
 • Fire is the rapid oxidation of a material in the exothermic chemical process of combustion, releasing heat, light, and various reaction products. Slower oxidative processes like rusting or digestion are not included by this definition. Fire is hot because conversion of the weak double bond in molecular oxygen, O2, to the stronger bonds in the combustion products carbon dioxide and water releases energy (418 kJ per 32 g of O2); the bond energies of the fuel play only a minor role here. At a certain point in the combustion reaction, called the ignition point, flames are produced. The flame is the visible portion of the fire. Flames consist primarily of carbon dioxide, water vapor, oxygen and nitrogen. If hot enough, the gases may become ionized to produce plasma. Depending on the substances alight, and any impurities outside, the color of the flame and the fire's intensity will be different. Fire in its most common form can result in conflagration, which has the potential to cause physical damage through burning. Fire is an important process that affects ecological systems around the globe. The positive effects of fire include stimulating growth and maintaining various ecological systems. Fire has been used by humans for cooking, generating heat, light, signaling, and propulsion purposes. The negative effects of fire include hazard to life and property, atmospheric pollution, and water contamination. If fire removes protective vegetation, heavy rainfall may lead to an increase in soil erosion by water. Also, when vegetation is burned, the nitrogen it contains is released into the atmosphere, unlike elements such as potassium and phosphorus which remain in the ash and are quickly recycled into the soil. This loss of nitrogen caused by a fire produces a long-term reduction in the fertility of the soil, which only slowly recovers as nitrogen is "fixed" from the atmosphere by lightning and by leguminous plants such as clover. (en)
 • النار هي الطاقة الحرارية والضوئية التي تنطلق أثناء التفاعل الكيميائي الذي يصاحبه أكسدة (الاحتراق بالخصوص). و لكن بعض عمليات الأكسدة الأكثر بطئاً مثل تكون الصدأ و عملية الهضم لا ينتج عنها نيران. وبالاعتماد على المادة المشتعلة والملوثات الخارجية، فإن لون اللهب وقوته قد تتغيرو قد تتكون بلازما تبعاً لتأين الغازات المكونة له عند درجة الحرارة الكافية. يمكن للنار في معظم صورها أن تكون سبباً للحريق، كما أن لديها القدرة على إحداث الضرر الفيزيائي من خلال الإحراق. (ar)
 • Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son físicamente las mismas pero que ya no la emiten. (es)
 • Il fuoco è l'effetto di una combustione in cui si abbia la manifestazione di un bagliore brillante (detto "fiamma") in concomitanza con il rilascio di una grande quantità di calore e di gas come conseguenza della combustione, che consiste in una reazione di ossidazione esotermica irreversibile, durante la quale un combustibile si converte in prodotti gassosi (in genere anidride carbonica e monossido di carbonio). In Fisica, il fuoco viene considerato un plasma freddo. Quando il fuoco si propaga in maniera incontrollata provocando danno a cose o persone si parla di \" incendio \". (it)
 • Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion. De manière générale, le terme « feu » désigne souvent un phénomène produisant de la lumière et de la chaleur, qu'il provienne d'une combustion ou non. (fr)
 • 火(ひ)とは、熱と光を出す現象。 化学的には物質の燃焼(物質の急激な酸化)に伴って発生する現象、あるいは燃焼の一部と考えられている現象である。 火は熱や光と共に様々な化学物質も生成する。気体が燃焼することによって発生する激しいものは炎と呼ばれる。煙が熱と光を持った形態で、気体の示す一つの姿であり、気体がイオン化してプラズマを生じている状態である。燃焼している物質の種類や含有している物質により、炎の色や強さが変化する。(→) 人類の火についての理解は大きく変遷してきている。象徴的な理解は古代から現代まで力を持っている。また理知的には古代ギリシアにおいては4大元素のひとつと考えられた。西欧では18世紀頃までこうした考え方はされた。18世紀に影響力をもったフロギストン説も科学史的に重要である。(→) 人類は調理、暖房、合図として、また動力源としても火を利用してきた。(→) 火は火災を引き起こし、燃焼によって人間が物的損害を被ることがある。また、世界的な生態系にも影響する重要なプロセスである。火はある面では生態系を維持し、生物の成長を促す効果を持つ。また、火は水質・土壌・大気などを汚染する原因という側面もある。 (ja)
 • Vuur is het geheel van lichtverschijnselen en warmteontwikkeling dat optreedt als een brandbare stof een oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur. Door opwarming van naburige materie komen brandbare gassen vrij, die zelf ook weer oxideren en warmte opwekken, waarmee het proces zichzelf in stand houdt. De warmteontwikkeling veroorzaakt convectie, een verticale luchtstroom vanwege de wet van Archimedes, omdat de verhitte gassen uitzetten en de dichtheid daardoor afneemt. Het licht van het vuur wordt over het algemeen veroorzaakt door zeer hete gloeiende roetdeeltjes en geeft een karakteristiek vlamspectrum. De bruine gedeeltes van het vuur worden veroorzaakt door niet meer gloeiend roet dat een gedeelte van het licht van de vlam erachter absorbeert. Bij onbeheerste uitbreiding spreekt men van een brand. De kleinste eenheid van een vuur noemt men een vlam. De verbrandingsproducten vervuilen de atmosfeer en het gevormde koolstofdioxide speelt een belangrijke rol bij het versterkt broeikaseffect. Er kan ook sprake van een directe oxidatie van een vast oppervlak, dit wordt smeulen genoemd. Bij poreuze materialen zoals houtskool kan de oxidatiereactie ook in het materiaal plaatsvinden. Een vonk licht op door de hoge temperatuur, die ook door oxidatie aan het oppervlak wat langer in stand kan worden gehouden, zoals in vuurwerk. (nl)
 • O fogo é a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produtos de reação, tais como o dióxido de carbono e a água. O fogo é uma mistura de gases a altas temperaturas, formada em reação exotérmica de oxidação, que emite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e visível. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa emissora de radiação e decorrente da combustão. Se bastante quente, os gases podem se tornar ionizados para produzir plasma. Dependendo das substâncias presentes e de quaisquer impurezas, a cor da chama e a intensidade do fogo podem variar. O fogo em sua forma mais comum pode resultar em incêndio, que tem o potencial de causar dano físico através da queima. (pt)
 • Ogień – suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania, a przede wszystkim: Ogień nie jest plazmą, ma zbyt niską temperaturę by nią być (niezależnie od spalanego materiału). Choć z fizyko-chemicznego punktu widzenia nie stanowi jednolitego zjawiska, ale koincydencję różnych zjawisk, w kulturze utrwaliło się odbieranie ognia jako pojedynczego, spójnego bytu, o rozległym znaczeniu kulturowym i cywilizacyjnym (omówionym dalej). (pl)
 • Ого́нь — интенсивный процесс окисления, сопровождающийся излучением в видимом диапазоне. В узком смысле — совокупность раскалённых газов и плазмы, выделяющихся в результате: произвольного/непроизвольного нагревания горючего материала до определённой точки (здесь и далее под горючими материалами понимаются такие материалы, как древесина, а не вступившие в реакцию компоненты, допустим, сера) при наличии окислителя (кислорода); химической реакции (в частности, взрыва); протекания электрического тока в среде (электрическая дуга, электросварка).Огонь является основной фазой процесса горения и имеет свойство к самораспространению по затронутым им другим горючим материалам. Хотя среди процессов горения химических веществ бывают и исключения, когда вещество сгорает без пламени. Собственная температура огня зависит от источника, вызвавшего реакцию воспламенения, от материалов, участвующих в реакции горения, и давления воздуха. Собственный цвет зависит от горящего материала и чистоты топлива (например, огонь от костра или свечи, в котором присутствует значительная доля углекислого газа, горит оранжевым цветом, относительно чистый от углерода — красным, самый чистый — голубым).Для возникновения и существования огня требуются три компонента: топливо, которое горит, окислитель, который позволяет протекать этому процессу, и температура. В качестве топлива могут выступать многие вещества (см. ниже). В роли окислителя чаще всего выступает кислород, но могут выступать и другие элементы, — например, хлор или фтор. Любопытно, что вода горит в атмосфере фтора бледно-фиолетовым пламенем, при этом вода является топливом, а в результате горения выделяется кислород. Иными словами, без доступа окислителя тело не может загореться. Если же телу передать путём нагрева энергию, которая превзойдёт энергию межмолекулярных связей, оно распадётся на горючие составляющие. Например, при нагревании дерева без доступа воздуха происходит его разделение сначала на древесный уголь и смолу, а затем на горючие газы — углеводороды. Третий компонент существования огня — температура, которая определяется свойствами окислителей и топлива. Например, кусочек угля в сжиженном кислороде при сверхнизкой температуре не горит, а интенсивно тлеет, но в атмосфере газообразного кислорода, напротив, сгорает быстро, с яркой вспышкой. Таким образом, при отсутствии любого из трёх факторов возникновение огня невозможно. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11145 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 707528457 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • النار هي الطاقة الحرارية والضوئية التي تنطلق أثناء التفاعل الكيميائي الذي يصاحبه أكسدة (الاحتراق بالخصوص). و لكن بعض عمليات الأكسدة الأكثر بطئاً مثل تكون الصدأ و عملية الهضم لا ينتج عنها نيران. وبالاعتماد على المادة المشتعلة والملوثات الخارجية، فإن لون اللهب وقوته قد تتغيرو قد تتكون بلازما تبعاً لتأين الغازات المكونة له عند درجة الحرارة الكافية. يمكن للنار في معظم صورها أن تكون سبباً للحريق، كما أن لديها القدرة على إحداث الضرر الفيزيائي من خلال الإحراق. (ar)
 • Se llama fuego al conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una reacción química de oxidación violenta. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son físicamente las mismas pero que ya no la emiten. (es)
 • O fogo é a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produtos de reação, tais como o dióxido de carbono e a água. O fogo é uma mistura de gases a altas temperaturas, formada em reação exotérmica de oxidação, que emite radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e visível. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa emissora de radiação e decorrente da combustão. Se bastante quente, os gases podem se tornar ionizados para produzir plasma. Dependendo das substâncias presentes e de quaisquer impurezas, a cor da chama e a intensidade do fogo podem variar. O fogo em sua forma mais comum pode resultar em incêndio, que tem o potencial de causar dano físico através da queima. (pt)
 • Fire is the rapid oxidation of a material in the exothermic chemical process of combustion, releasing heat, light, and various reaction products. Slower oxidative processes like rusting or digestion are not included by this definition. (en)
 • Das Feuer (von althochdeutsch: fiur) bezeichnet die Flammen­bildung bei der Verbrennung unter Abgabe von Wärme und Licht. Voraussetzungen für die Entstehung und Aufrechterhaltung eines Feuers sind ein Brennstoff, ein Oxidationsmittel, wie etwa Sauerstoff aus der Luft, sowie die Überschreitung der Zündtemperatur des Brennstoffs.Die Erzeugung von Feuer zählt zu den Kulturtechniken. Die Nutzung und zunehmende Beherrschung des Feuers war ein wichtiger Faktor der Menschwerdung und ist mindestens seit dem Jungpaläolithikum ein Bestandteil aller Zivilisationen. (de)
 • Il fuoco è l'effetto di una combustione in cui si abbia la manifestazione di un bagliore brillante (detto "fiamma") in concomitanza con il rilascio di una grande quantità di calore e di gas come conseguenza della combustione, che consiste in una reazione di ossidazione esotermica irreversibile, durante la quale un combustibile si converte in prodotti gassosi (in genere anidride carbonica e monossido di carbonio).In Fisica, il fuoco viene considerato un plasma freddo.incendio (it)
 • Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion.De manière générale, le terme « feu » désigne souvent un phénomène produisant de la lumière et de la chaleur, qu'il provienne d'une combustion ou non. (fr)
 • 火(ひ)とは、熱と光を出す現象。化学的には物質の燃焼(物質の急激な酸化)に伴って発生する現象、あるいは燃焼の一部と考えられている現象である。火は熱や光と共に様々な化学物質も生成する。気体が燃焼することによって発生する激しいものは炎と呼ばれる。煙が熱と光を持った形態で、気体の示す一つの姿であり、気体がイオン化してプラズマを生じている状態である。燃焼している物質の種類や含有している物質により、炎の色や強さが変化する。(→)人類の火についての理解は大きく変遷してきている。象徴的な理解は古代から現代まで力を持っている。また理知的には古代ギリシアにおいては4大元素のひとつと考えられた。西欧では18世紀頃までこうした考え方はされた。18世紀に影響力をもったフロギストン説も科学史的に重要である。(→)人類は調理、暖房、合図として、また動力源としても火を利用してきた。(→)火は火災を引き起こし、燃焼によって人間が物的損害を被ることがある。また、世界的な生態系にも影響する重要なプロセスである。火はある面では生態系を維持し、生物の成長を促す効果を持つ。また、火は水質・土壌・大気などを汚染する原因という側面もある。 (ja)
 • Vuur is het geheel van lichtverschijnselen en warmteontwikkeling dat optreedt als een brandbare stof een oxidatiereactie ondergaat bij hoge temperatuur. Door opwarming van naburige materie komen brandbare gassen vrij, die zelf ook weer oxideren en warmte opwekken, waarmee het proces zichzelf in stand houdt. De warmteontwikkeling veroorzaakt convectie, een verticale luchtstroom vanwege de wet van Archimedes, omdat de verhitte gassen uitzetten en de dichtheid daardoor afneemt. Het licht van het vuur wordt over het algemeen veroorzaakt door zeer hete gloeiende roetdeeltjes en geeft een karakteristiek vlamspectrum. De bruine gedeeltes van het vuur worden veroorzaakt door niet meer gloeiend roet dat een gedeelte van het licht van de vlam erachter absorbeert. Bij onbeheerste uitbreiding spreekt (nl)
 • Ogień – suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania, a przede wszystkim:Ogień nie jest plazmą, ma zbyt niską temperaturę by nią być (niezależnie od spalanego materiału). Choć z fizyko-chemicznego punktu widzenia nie stanowi jednolitego zjawiska, ale koincydencję różnych zjawisk, w kulturze utrwaliło się odbieranie ognia jako pojedynczego, spójnego bytu, o rozległym znaczeniu kulturowym i cywilizacyjnym (omówionym dalej). (pl)
 • Ого́нь — интенсивный процесс окисления, сопровождающийся излучением в видимом диапазоне. (ru)
rdfs:label
 • Fire (en)
 • نار (طبيعة) (ar)
 • Feuer (de)
 • Fuego (es)
 • Fuoco (it)
 • Feu (fr)
 • (ja)
 • Vuur (nl)
 • Ogień (pl)
 • Fogo (pt)
 • Огонь (ru)
 • (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:deathCause of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:deathCause of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of