In physics, the fine-structure constant, also known as Sommerfeld's constant, commonly denoted α (the Greek letter alpha), is a fundamental physical constant characterizing the strength of the electromagnetic interaction between elementary charged particles. It is related to the elementary charge (the electromagnetic coupling constant) e, which characterizes the strength of the coupling of an elementary charged particle with the electromagnetic field, by the formula 4πε0ħcα = e2. Being a dimensionless quantity, it has the same numerical value in all systems of units. Arnold Sommerfeld introduced the fine-structure constant in 1916.

Property Value
dbo:abstract
 • In physics, the fine-structure constant, also known as Sommerfeld's constant, commonly denoted α (the Greek letter alpha), is a fundamental physical constant characterizing the strength of the electromagnetic interaction between elementary charged particles. It is related to the elementary charge (the electromagnetic coupling constant) e, which characterizes the strength of the coupling of an elementary charged particle with the electromagnetic field, by the formula 4πε0ħcα = e2. Being a dimensionless quantity, it has the same numerical value in all systems of units. Arnold Sommerfeld introduced the fine-structure constant in 1916. (en)
 • ثابت البناء الدقيق في الفيزياء (بالإنجليزية: fine-structure constant ) هو أحد الثوابت الرئيسية في الفيزياء حيث أنه ثابت ربط يعين شدة التآثر الضعيف أو التآثر الكهرومغناطيسي. ويرمز لثابت البناء الدقيق عادة α حيث أنها كمية مطلقة ليس لها وحدات. وقد أدخل العالم الألماني أرنولد سومرفيلد ثابت البناء الدقيق في الفيزياء الذرية عام 1916 ، وبواسطته أمكن تفسير طيف المواد حيث يلعب دورا هاما في حركة الإلكترون حول نواة الذرة . (ar)
 • Die Feinstrukturkonstante ist eine dimensionslose physikalische Konstante, die die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung angibt. Sie wurde 1916 von Arnold Sommerfeld bei der theoretischen Erklärung der Aufspaltung (Feinstruktur) von Spektrallinien im Spektrum des Wasserstoffatoms eingeführt, daher wird sie auch Sommerfeldkonstante oder Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante genannt. Sie ist die elektromagnetische Kopplungskonstante. Das bedeutet, sie beschreibt die Stärke, mit der das Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung, das Photon, an ein elektrisch geladenes Elementarteilchen, zum Beispiel ein Elektron, koppelt. Damit bestimmt die Feinstrukturkonstante die Rate für physikalische Prozesse wie die Lichtemission und die Stärke der abstoßenden oder anziehenden Kräfte zwischen elektrisch geladenen Teilchen. (de)
 • La constante de estructura fina de Sommerfeld (símbolo ) es la constante física fundamental que caracteriza la fuerza de la interacción electromagnética.Es una cantidad sin dimensiones, por lo que su valor numérico es independiente del sistema de unidades usado. La expresión que la define y el valor recomendado por CODATA 2002 es: . donde: * es la carga elemental, * es la constante reducida de Planck, * es la velocidad de la luz en el vacío, y * es la permitividad del vacío. (es)
 • En physique, la constante de structure fine, représentée par la lettre grecque α, est une constante fondamentale qui régit la force électromagnétique assurant la cohérence des atomes et des molécules. Elle fut proposée en 1916 par le physicien allemand Arnold Sommerfeld. C’est un nombre sans dimension dont la valeur donnée par le CODATA en 2010 est : Où est la charge élémentaire ; , la constante de Planck réduite; , la célérité de la lumière dans le vide, et la permittivité du vide. (fr)
 • La costante di struttura fine, indicata con la lettera greca α, è un parametro che mette in relazione le principali costanti fisiche dell'elettromagnetismo. Essa esprime la costante di accoppiamento che caratterizza l'intensità dell'interazione elettromagnetica. La costante di struttura fine è stata introdotta da Arnold Sommerfeld nel 1916 come misura della deviazione relativistica nelle linee spettrali rispetto al modello di Bohr. Per questo è anche chiamata costante di Sommerfeld. (it)
 • 微細構造定数(びさいこうぞうていすう、英語: fine-structure constant)は、電磁相互作用の強さを表す物理定数であり、結合定数と呼ばれる定数の一つである。電磁相互作用は素粒子の基本相互作用であり、量子電磁力学をはじめとする素粒子物理学において重要な定数である。1916年にアルノルト・ゾンマーフェルトにより導入された。記号は α で表される。無次元量で、単位はない。 微細構造定数の値は である(2014 CODATA推奨値)。微細構造定数の逆数(測定値)もよく目にする量で、その値は である。 (ja)
 • Stała struktury subtelnej (oznaczenie: α) – podstawowa stała fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływań elektromagnetycznych. Została formalnie wprowadzona przez Arnolda Sommerfelda. Jest wielkością bezwymiarową więc jej wartość nie zależy od przyjętego systemu jednostek. Definicja stałej struktury subtelnej opublikowana przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) w 2014 roku wynosi: gdzie e jest ładunkiem elektronu, , h jest stałą Plancka, c prędkością światła, a jest przenikalnością elektryczną próżni. W systemie CGS, w którym przenikalność elektryczna próżni jest bezwymiarową stałą, definicja przyjmuje postać: , a w układzie jednostek naturalnych: . Często spotykane jest przybliżenie . Dotychczas nie powstała żadna powszechnie zaakceptowana teoria wyjaśniająca dlaczego stała struktury ma taką wartość. Mimo jej fundamentalnego charakteru niektórzy teoretycy sugerują, że nieznacznie zmienia się ona w miarę ewolucji Wszechświata.Przeprowadzone w ciągu kilku ostatnich lat przez grupę australijskich astronomów obserwacje odległych obiektów wskazywały, że stała struktury subtelnej zmieniła swoją wartość o około jedną stutysięczną od początku istnienia Wszechświata, co wywołało dyskusje na temat niezmienności stałych fizycznych. Najnowsze obserwacje wykazały, że mogła ona się zmienić nie więcej niż o jedną trzydziestotysięczną. Badania prowadzone w akceleratorze LEP wskazują, że przy wysokich energiach efektywna stała struktury subtelnej zwiększa się z ok. 1/137 w dużej odległości do ok. 1/128 w odległości odpowiadającej energii równej masie cząstki Z; mówi się wtedy o biegnącej stałej sprzężenia (wartość "biegnie" wraz z energią). Efekt ten wywołany jest przez ekranowanie ładunku przez próżnię. (pl)
 • De fijnstructuurconstante is in de natuurkunde de fundamentele constante (koppelingsconstante) die de sterkte van de elektromagnetische wisselwerking bepaalt. De naam stamt van Arnold Sommerfeld.Aangezien deze grootheid dimensieloos is, heeft hij dezelfde waarde in alle eenhedenstelsels (cgs of mks). De beste waarde is nu: (cijfers tussen haakjes zijn de onzekerheden in de laatste cijfers), met de elementaire lading, de gereduceerde constante van Planck, de lichtsnelheid in vacuüm, de diëlektrische constante van vacuüm, de magnetische constante of permeabiliteit van het vacuüm, een vastgelegde gedefinieerde omrekenfactor. (nl)
 • Constante de estrutura fina é a constante física que caracteriza a magnitude da força eletromagnética. Pode ser definida como . Nessa definição, é a carga do elétron, a constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo e a permissividade do vácuo. A constante de estrutura fina é adimensional, ou seja, seu valor não depende do sistema de unidades de medida usado. Segundo o CODATA, a constante vale: . Arnold Sommerfeld introduziu esta constante em 1916. (pt)
 • Постоя́нная то́нкой структу́ры, обычно обозначаемая как , является фундаментальной физической постоянной, характеризующей силу электромагнитного взаимодействия. Она была введена в 1916 году немецким физиком Арнольдом Зоммерфельдом в качестве меры релятивистских поправок при описании атомных спектральных линий в рамках модели атома Бора, то есть характеризует так называемую тонкую структуру спектральных линий. Поэтому иногда она также называется постоянной Зоммерфельда. Она определяет размер очень малого изменения величины (расщепления) энергетических уровней атома и, следовательно, образования тонкой структуры — набора узких и близких частот в его спектральных линиях, пропорционального . Расщепление происходит за счёт квантового эффекта — взаимодействия двух электронов атома в результате обмена между ними виртуальными (ненаблюдаемыми) фотонами, которое происходит с изменением энергии. Постоянная тонкой структуры (ПТС) — это безразмерная величина, образованная комбинацией фундаментальных констант. Её численное значение не зависит от выбранной системы единиц, с 2014 года рекомендуется использовать следующее значение: α = 7,2973525664(17)·10−3 = 1⁄137,035 999 139(31) В Международной системе единиц (СИ) она определяется следующим образом: где — элементарный электрический заряд, — постоянная Дирака (или приведённая постоянная Планка) — скорость света в вакууме, — электрическая постоянная. В системе единиц СГСЭ единица электрического заряда определена таким образом, что электрическая постоянная равна единице. Тогда постоянная тонкой структуры определяется как: Постоянная тонкой структуры может быть также определена как квадрат отношения элементарного электрического заряда к планковскому заряду. (ru)
 • 精细结构常数是物理学中一个重要的无量纲量,常用希腊字母α表示,精细结构指的是原子物理学中原子谱线分裂的样式。其定义为 或者: 其中: 是基本电荷 是真空電容率 是约化普朗克常数, 是普朗克常数 是光速 根据2010年CODATA的推荐值, 近似计算可以取1/137。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 49295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742966122 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • In physics, the fine-structure constant, also known as Sommerfeld's constant, commonly denoted α (the Greek letter alpha), is a fundamental physical constant characterizing the strength of the electromagnetic interaction between elementary charged particles. It is related to the elementary charge (the electromagnetic coupling constant) e, which characterizes the strength of the coupling of an elementary charged particle with the electromagnetic field, by the formula 4πε0ħcα = e2. Being a dimensionless quantity, it has the same numerical value in all systems of units. Arnold Sommerfeld introduced the fine-structure constant in 1916. (en)
 • ثابت البناء الدقيق في الفيزياء (بالإنجليزية: fine-structure constant ) هو أحد الثوابت الرئيسية في الفيزياء حيث أنه ثابت ربط يعين شدة التآثر الضعيف أو التآثر الكهرومغناطيسي. ويرمز لثابت البناء الدقيق عادة α حيث أنها كمية مطلقة ليس لها وحدات. وقد أدخل العالم الألماني أرنولد سومرفيلد ثابت البناء الدقيق في الفيزياء الذرية عام 1916 ، وبواسطته أمكن تفسير طيف المواد حيث يلعب دورا هاما في حركة الإلكترون حول نواة الذرة . (ar)
 • La constante de estructura fina de Sommerfeld (símbolo ) es la constante física fundamental que caracteriza la fuerza de la interacción electromagnética.Es una cantidad sin dimensiones, por lo que su valor numérico es independiente del sistema de unidades usado. La expresión que la define y el valor recomendado por CODATA 2002 es: . donde: * es la carga elemental, * es la constante reducida de Planck, * es la velocidad de la luz en el vacío, y * es la permitividad del vacío. (es)
 • En physique, la constante de structure fine, représentée par la lettre grecque α, est une constante fondamentale qui régit la force électromagnétique assurant la cohérence des atomes et des molécules. Elle fut proposée en 1916 par le physicien allemand Arnold Sommerfeld. C’est un nombre sans dimension dont la valeur donnée par le CODATA en 2010 est : Où est la charge élémentaire ; , la constante de Planck réduite; , la célérité de la lumière dans le vide, et la permittivité du vide. (fr)
 • La costante di struttura fine, indicata con la lettera greca α, è un parametro che mette in relazione le principali costanti fisiche dell'elettromagnetismo. Essa esprime la costante di accoppiamento che caratterizza l'intensità dell'interazione elettromagnetica. La costante di struttura fine è stata introdotta da Arnold Sommerfeld nel 1916 come misura della deviazione relativistica nelle linee spettrali rispetto al modello di Bohr. Per questo è anche chiamata costante di Sommerfeld. (it)
 • 微細構造定数(びさいこうぞうていすう、英語: fine-structure constant)は、電磁相互作用の強さを表す物理定数であり、結合定数と呼ばれる定数の一つである。電磁相互作用は素粒子の基本相互作用であり、量子電磁力学をはじめとする素粒子物理学において重要な定数である。1916年にアルノルト・ゾンマーフェルトにより導入された。記号は α で表される。無次元量で、単位はない。 微細構造定数の値は である(2014 CODATA推奨値)。微細構造定数の逆数(測定値)もよく目にする量で、その値は である。 (ja)
 • Constante de estrutura fina é a constante física que caracteriza a magnitude da força eletromagnética. Pode ser definida como . Nessa definição, é a carga do elétron, a constante de Planck, a velocidade da luz no vácuo e a permissividade do vácuo. A constante de estrutura fina é adimensional, ou seja, seu valor não depende do sistema de unidades de medida usado. Segundo o CODATA, a constante vale: . Arnold Sommerfeld introduziu esta constante em 1916. (pt)
 • 精细结构常数是物理学中一个重要的无量纲量,常用希腊字母α表示,精细结构指的是原子物理学中原子谱线分裂的样式。其定义为 或者: 其中: 是基本电荷 是真空電容率 是约化普朗克常数, 是普朗克常数 是光速 根据2010年CODATA的推荐值, 近似计算可以取1/137。 (zh)
 • Die Feinstrukturkonstante ist eine dimensionslose physikalische Konstante, die die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung angibt. Sie wurde 1916 von Arnold Sommerfeld bei der theoretischen Erklärung der Aufspaltung (Feinstruktur) von Spektrallinien im Spektrum des Wasserstoffatoms eingeführt, daher wird sie auch Sommerfeldkonstante oder Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante genannt. (de)
 • Stała struktury subtelnej (oznaczenie: α) – podstawowa stała fizyczna charakteryzująca siłę oddziaływań elektromagnetycznych. Została formalnie wprowadzona przez Arnolda Sommerfelda. Jest wielkością bezwymiarową więc jej wartość nie zależy od przyjętego systemu jednostek. Definicja stałej struktury subtelnej opublikowana przez Komitet Danych dla Nauki i Techniki (CODATA) w 2014 roku wynosi: gdzie e jest ładunkiem elektronu, , h jest stałą Plancka, c prędkością światła, a jest przenikalnością elektryczną próżni. , a w układzie jednostek naturalnych: . Często spotykane jest przybliżenie . (pl)
 • De fijnstructuurconstante is in de natuurkunde de fundamentele constante (koppelingsconstante) die de sterkte van de elektromagnetische wisselwerking bepaalt. De naam stamt van Arnold Sommerfeld.Aangezien deze grootheid dimensieloos is, heeft hij dezelfde waarde in alle eenhedenstelsels (cgs of mks). De beste waarde is nu: (cijfers tussen haakjes zijn de onzekerheden in de laatste cijfers), met de elementaire lading, de gereduceerde constante van Planck, de lichtsnelheid in vacuüm, de diëlektrische constante van vacuüm, (nl)
 • Постоя́нная то́нкой структу́ры, обычно обозначаемая как , является фундаментальной физической постоянной, характеризующей силу электромагнитного взаимодействия. Она была введена в 1916 году немецким физиком Арнольдом Зоммерфельдом в качестве меры релятивистских поправок при описании атомных спектральных линий в рамках модели атома Бора, то есть характеризует так называемую тонкую структуру спектральных линий. Поэтому иногда она также называется постоянной Зоммерфельда. α = 7,2973525664(17)·10−3 = 1⁄137,035 999 139(31) В Международной системе единиц (СИ) она определяется следующим образом: где (ru)
rdfs:label
 • Fine-structure constant (en)
 • ثابت البناء الدقيق (ar)
 • Feinstrukturkonstante (de)
 • Constante de estructura fina (es)
 • Constante de structure fine (fr)
 • Costante di struttura fine (it)
 • 微細構造定数 (ja)
 • Fijnstructuurconstante (nl)
 • Stała struktury subtelnej (pl)
 • Constante de estrutura fina (pt)
 • Постоянная тонкой структуры (ru)
 • 精细结构常数 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of