Experience is the knowledge or mastery of an event or subject gained through involvement in or exposure to it. Terms in philosophy, such as "empirical knowledge" or "a posteriori knowledge," are used to refer to knowledge based on experience. A person with considerable experience in a specific field can gain a reputation as an expert.The concept of experience generally refers to know-how or procedural knowledge, rather than propositional knowledge: on-the-job training rather than book-learning. The history of the word experience aligns it closely with the concept of experiment.

Property Value
dbo:abstract
 • الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور. وهو مصطلح عام يختزل ضمنه مفهوم المعرفة أو المهارة أو قدرة الملاحظة لكن بأسلوب فطري عفوي عميق، عادة يكتسب الإنسان الخبرة من خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر. لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع كلمة تجربة. تترافق كلمة خبرة أيضا بشكل خاص مع المعرفة الإجرائية أي مرفة كيفية عمل شيء ما وليس مجرد معرفة خبرية (قولية) لذلك غالبا ما يصف الفلاسفة الخبرة على أنها معرفة تجريبية أو معرفة بعدية. تطلق لفظ خبرة أيضا على ما يكتسبه المرء من التجارب الروحية الدينية (كالصوفية والبوذية)، كما إن السفر والسياحة للتعرف على ثقافات جديدة تعتبر مصدرا مهما لزيادة خبرة الإنسان.الخبرة ايضا هي عبارة عن مجموعة الاخطاء التي اقترفتها في حياتك العملية وتستفيد منها في المستقبل .. اما الخبرة في مجال العمل فهو يطلق عليها المعرفة وتكتسب من الدراسة والممارسة .. (ar)
 • Experience is the knowledge or mastery of an event or subject gained through involvement in or exposure to it. Terms in philosophy, such as "empirical knowledge" or "a posteriori knowledge," are used to refer to knowledge based on experience. A person with considerable experience in a specific field can gain a reputation as an expert.The concept of experience generally refers to know-how or procedural knowledge, rather than propositional knowledge: on-the-job training rather than book-learning. The interrogation of experience has a long tradition in continental philosophy. Experience plays an important role in the philosophy of Søren Kierkegaard. The German term Erfahrung, often translated into English as "experience", has a slightly different implication, connoting the coherency of life's experiences. Certain religious traditions (such as Buddhism, Surat Shabd Yoga, mysticism and Pentecostalism) and educational paradigms with, for example, the conditioning of military recruit-training (also known as "boot camps"), stress the experiential nature of human epistemology. This stands in contrast to alternatives: traditions of dogma, logic or reasoning. Participants in activities such as tourism, extreme sports and recreational drug-use also tend to stress the importance of experience. The history of the word experience aligns it closely with the concept of experiment. (en)
 • Als Erfahrung wird zweierlei bezeichnet: im Einzelfall ein bestimmtes Erlebnis eines Menschen in Form eines von ihm selbst erlebten und damit selbst wahrgenommenen Ereignisses, oder allgemein – und dann im Sinne von „Lebenserfahrung“ – die Gesamtheit aller Erlebnisse, die eine Person jemals gehabt hat (ggf. einschließlich ihrer mehr oder weniger realitätsadäquaten Verarbeitung). In der Wissenschaft spricht man anstelle von gewöhnlich eher persönlich gemeinter Erfahrung von „Empirie“. Denn für wissenschaftliche Aussagen ist gefordert, dass sie auf der Grundlage systematischer und intersubjektiv bestätigter Beobachtungen zustande kommen, wozu beispielsweise methodische streng kontrollierte Messungen oder Experimente gehören können. Wissenschaften auf einer derartigen methodisch geordneten Grundlage werden zur Unterscheidung von individuell zufälligem oder persönlichem Erfahrungswissen mit dem Anspruch auf höhere Verlässlichkeit Erfahrungswissenschaften oder Empirische Wissenschaften genannt. (de)
 • Experiencia (del latín experientĭa, derivado de experiri, «comprobar») es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente. Es aquella persona que tiene conocimientos más avanzados. (es)
 • D'un point de vue théorique, une expérience est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif, souvent appelé hypothèse lorsqu'il s'inscrit dans un système logique. Cette situation et cet engagement ne sont pas toujours recherchés, il arrive ainsi qu'on parle d'expérience mystique quand se produit une révélation d'ordre spirituel. Au contraire, dans les disciplines scientifiques, les expériences sont qualifiées de scientifiques parce qu'elles sont conduites en respectant des protocoles aussi rigoureux que possible, concernant aussi bien la planification et la mise en œuvre concrète de la situation expérimentale, que le recueil des données (souvent au moyen d'instruments de mesure) ou l'interprétation théorique qu'il en est faite. En raison de cet élément spéculatif, l'expérience comporte de manière intrinsèque un poids d'indétermination (incertitude) plus important que les autres types d'initiatives (actions, activités, projets, programmes, etc.) qui visent un but en réduisant au minimum les paramètres incertains. Il n'y a cependant pas de frontière nette, et toute initiative peut être au moins rétrospectivement appréhendée comme une expérience didactique, formatrice, capitalisable en elle-même. La conduite d'une expérience mène ainsi à deux types de bénéfice. D'abord le bénéfice pour l'objet central de l'expérience en matière d'informations nouvelles (si l'expérience a été pertinente), mais aussi dans tous les cas, un enseignement sur les causes de l'éventuel échec, enseignement qui sera réinvesti dans la définition d'une expérience plus adéquate. Les expériences, réalisées selon un protocole précis et renouvelable, sont essentielles en matière de progrès des connaissances, particulièrement dans les sciences dites exactes. Voir Expérience scientifique ou Expérience technologique ; plan d'expérience ; liste des expériences scientifiques. De ce concept très extensif, ont dérivé des acceptions particulières. Ainsi, on nomme aussi expérience : * Le savoir élaboré à l'aide d'expériences diverses, alliées à la réflexion, à l'intuition,... * Une partie du vécu subjectif d'une personne, pouvant aller jusqu'au traumatisme, ou par exemple expérience de mort imminente * Un exercice intellectuel : expérience de pensée, petites expériences de pensée * La pratique d'un courant artistique innovant ou d'avant-garde: cinéma expérimental, littérature expérimentale (fr)
 • In filosofia il termine esperienza (o empiria) si riferisce a diversi significati: * nella conoscenza è il momento in cui interviene la sensazione; * riguardo alla sensibilità interiore è la percezione intuitiva, immediata, di un sentimento o un'emozione; * nella filosofia della scienza è il fondamento delle osservazioni scientifiche basate sulle «sensate esperienze» e sulle «dimostrazioni necessarie»: (it)
 • 経験(けいけん、英: experience)とは、 * 実際に見たり、聞いたり、行ったりすること。 * 外的現実や内的現実との直接的な接触。 * 「認識」としてはまだ組織化されていない、事実の直接的な把握。 * 何事かに直接(触れたり)ぶつかることで、何らかの意味でその人の「自己」(人間性)を豊かにすること。 * 何事かに直接触れたりぶつかることで、そこから技能や知識を得ること。 * (哲学用語)感覚や知覚によって直接的に与えられるもの。感覚・知覚から始まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験のうち、自覚されたもの。 (ja)
 • Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip 'ervaring' is haast synoniem met 'inzicht', ' knowhow ' en 'weten'. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, wordt wel een 'expert' genoemd, en zijn ervaring 'expertise'. (nl)
 • Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy, jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori. Osoba ze znacznym doświadczeniem w pewnym polu może zyskać reputację specjalisty. (pl)
 • Em epistemologia, experiência é o contato epistêmico (geralmente perceptual) direto e característico com aquilo que se apresenta a uma fonte cognitiva de informações (faculdades mentais como a percepção, a memória, a imaginação e a introspecção). Para alguns filósofos (Descartes, por exemplo) aquilo que se dá a qualquer uma dessas faculdades é experiência (embora ele não utilize essa palavra, mas sim a palavra pensamento). A experiência não é produto do seu conteúdo ou insumo, o experimentado, nem se reduz à experimentação do experimentado. Ela é o contato direto com certo conteúdo no modo característico de se dar à experiência desse conteúdo. Ao olhar para a tela do computador, cada um tem a experiência característica de uma tela de computador. Ao olhar para a grama, experiência característica de grama. Ao tomar vinho, experiência característica de vinho. Wilhelm Dilthey (Estudos sobre os fundamentos da ciências do espírito, 1883 e Teoria das concepções do mundo, 1910) e Hans-Georg Gadamer (Verdade e Método, 1960) discutem esta questão a partir de dois distintos termos da língua alemã (Erlebnis) e (Erfahrung) para o termo experiência. Erlebnis seria a experiência imediata e vivida na qualidade de realidade unitária e Erfahrung seria a experiência refletida. (pt)
 • О́пытное знание (Опыт) — единство знаний и навыков (умений), приобретённое в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, в отличие от знания, достигнутого посредством умозрительного абстрактного мышления. Одно из основных понятий теории познания. Опыт — философская категория, схватывающая единство знания и навыка, чувства и воли, характеризует системность социокультурного наследования исторического бытия человека в мире, трансляцию истории пребывания в этом мире от поколения к поколению. Понятие опыта активно развивалось в противостоянии эмпиризма и рационализма, дифференцированно оценивающего его от понимания в качестве единственного источника достоверного знания (радикальные ветви эмпиризма и сенсуализма) до полного отрицания (радикальные формы рационализма, оценивающие опыт как источник заблуждений). Опытное знание следует отличать от нерефлексируемого неявного знания. (ru)
 • 經驗(英语:Experience)在一般概念包括了知識、技巧。是體驗或觀察某一事或某一事件後所獲得的心得並應用於後續作業。而這些以前獲取的知識技巧,對於工作或教授學問上,掌握相當重要的關鍵。事實上,現今各領域的專家大都是以可觀的經驗來評斷。尤其是宗教、教育、軍事、旅遊、體育和醫藥等等領域。這個名詞的起源,與實驗(experiment)概念的發展,緊密相關。 (zh)
dbo:wikiPageID
 • 297724 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 725371721 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Experiencia (del latín experientĭa, derivado de experiri, «comprobar») es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente. Es aquella persona que tiene conocimientos más avanzados. (es)
 • In filosofia il termine esperienza (o empiria) si riferisce a diversi significati: * nella conoscenza è il momento in cui interviene la sensazione; * riguardo alla sensibilità interiore è la percezione intuitiva, immediata, di un sentimento o un'emozione; * nella filosofia della scienza è il fondamento delle osservazioni scientifiche basate sulle «sensate esperienze» e sulle «dimostrazioni necessarie»: (it)
 • 経験(けいけん、英: experience)とは、 * 実際に見たり、聞いたり、行ったりすること。 * 外的現実や内的現実との直接的な接触。 * 「認識」としてはまだ組織化されていない、事実の直接的な把握。 * 何事かに直接(触れたり)ぶつかることで、何らかの意味でその人の「自己」(人間性)を豊かにすること。 * 何事かに直接触れたりぶつかることで、そこから技能や知識を得ること。 * (哲学用語)感覚や知覚によって直接的に与えられるもの。感覚・知覚から始まって、道徳的行為や知的活動までを含む体験のうち、自覚されたもの。 (ja)
 • Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden. Het begrip 'ervaring' is haast synoniem met 'inzicht', ' knowhow ' en 'weten'. Een persoon met een aanzienlijke ervaring op een bepaald gebied, wordt wel een 'expert' genoemd, en zijn ervaring 'expertise'. (nl)
 • 經驗(英语:Experience)在一般概念包括了知識、技巧。是體驗或觀察某一事或某一事件後所獲得的心得並應用於後續作業。而這些以前獲取的知識技巧,對於工作或教授學問上,掌握相當重要的關鍵。事實上,現今各領域的專家大都是以可觀的經驗來評斷。尤其是宗教、教育、軍事、旅遊、體育和醫藥等等領域。這個名詞的起源,與實驗(experiment)概念的發展,緊密相關。 (zh)
 • Experience is the knowledge or mastery of an event or subject gained through involvement in or exposure to it. Terms in philosophy, such as "empirical knowledge" or "a posteriori knowledge," are used to refer to knowledge based on experience. A person with considerable experience in a specific field can gain a reputation as an expert.The concept of experience generally refers to know-how or procedural knowledge, rather than propositional knowledge: on-the-job training rather than book-learning. The history of the word experience aligns it closely with the concept of experiment. (en)
 • الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور. وهو مصطلح عام يختزل ضمنه مفهوم المعرفة أو المهارة أو قدرة الملاحظة لكن بأسلوب فطري عفوي عميق، عادة يكتسب الإنسان الخبرة من خلال المشاركة في عمل معين أو حدث معين، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو الحدث إلى تعميق هذه الخبرة وإكسابها عمقا أكبر وعفوية أكبر. لذلك تترافق كلمة خبرة غالبا مع كلمة تجربة. تترافق كلمة خبرة أيضا بشكل خاص مع المعرفة الإجرائية أي مرفة كيفية عمل شيء ما وليس مجرد معرفة خبرية (قولية) لذلك غالبا ما يصف الفلاسفة الخبرة على أنها معرفة تجريبية أو معرفة بعدية. (ar)
 • Als Erfahrung wird zweierlei bezeichnet: im Einzelfall ein bestimmtes Erlebnis eines Menschen in Form eines von ihm selbst erlebten und damit selbst wahrgenommenen Ereignisses, oder allgemein – und dann im Sinne von „Lebenserfahrung“ – die Gesamtheit aller Erlebnisse, die eine Person jemals gehabt hat (ggf. einschließlich ihrer mehr oder weniger realitätsadäquaten Verarbeitung). (de)
 • D'un point de vue théorique, une expérience est un engagement dans une situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif, souvent appelé hypothèse lorsqu'il s'inscrit dans un système logique. Cette situation et cet engagement ne sont pas toujours recherchés, il arrive ainsi qu'on parle d'expérience mystique quand se produit une révélation d'ordre spirituel. Au contraire, dans les disciplines scientifiques, les expériences sont qualifiées de scientifiques parce qu'elles sont conduites en respectant des protocoles aussi rigoureux que possible, concernant aussi bien la planification et la mise en œuvre concrète de la situation expérimentale, que le recueil des données (souvent au moyen d'instruments de mesure) ou l'interprétation théorique qu'il en est faite. (fr)
 • Doświadczenie jest powszechnym pojęciem składającym się z wiedzy lub umiejętności w obserwacjach pewnych rzeczy, wydarzeń, uzyskanych poprzez zaangażowanie w ujawnienie tych rzeczy lub wydarzeń. Historia słowa doświadczenie (w tym staropolskiego słowa eksperiencja) jest blisko związana z pojęciem eksperymentu. Pojęcie doświadczenia generalnie odnosi się do wiedzy, jak wykonać pewne zadania, a nie do proponowania rozwiązań. Filozofowie nazywają wiedzę opartą na doświadczeniu wiedzą empiryczną lub wiedzą a posteriori. (pl)
 • Em epistemologia, experiência é o contato epistêmico (geralmente perceptual) direto e característico com aquilo que se apresenta a uma fonte cognitiva de informações (faculdades mentais como a percepção, a memória, a imaginação e a introspecção). Para alguns filósofos (Descartes, por exemplo) aquilo que se dá a qualquer uma dessas faculdades é experiência (embora ele não utilize essa palavra, mas sim a palavra pensamento). (pt)
 • О́пытное знание (Опыт) — единство знаний и навыков (умений), приобретённое в процессе непосредственных переживаний, впечатлений, наблюдений, практических действий, в отличие от знания, достигнутого посредством умозрительного абстрактного мышления. Одно из основных понятий теории познания. Опыт — философская категория, схватывающая единство знания и навыка, чувства и воли, характеризует системность социокультурного наследования исторического бытия человека в мире, трансляцию истории пребывания в этом мире от поколения к поколению. Понятие опыта активно развивалось в противостоянии эмпиризма и рационализма, дифференцированно оценивающего его от понимания в качестве единственного источника достоверного знания (радикальные ветви эмпиризма и сенсуализма) до полного отрицания (радикальные формы (ru)
rdfs:label
 • Experience (en)
 • خبرة (ar)
 • Erfahrung (de)
 • Experiencia (es)
 • Esperienza (it)
 • Expérience (fr)
 • 経験 (ja)
 • Ervaring (nl)
 • Doświadczenie (pl)
 • Experiência (filosofia) (pt)
 • Опытное знание (ru)
 • 經驗 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:title of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of