In internal combustion engines, exhaust gas recirculation (EGR) is a nitrogen oxide (NO x ) emissions reduction technique used in petrol/gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. This dilutes the O2 in the incoming air stream and provides gases inert to combustion to act as absorbents of combustion heat to reduce peak in-cylinder temperatures. NO x is produced in high temperature mixtures of atmospheric nitrogen and oxygen that occur in the combustion cylinder, and this usually occurs at cylinder peak pressure. Another primary benefit of external EGR valves on a spark ignition engine is an increase in efficiency, as charge dilution allows a larger throttle position and reduces associated pumping losses.

Property Value
dbo:abstract
 • La recirculació de gasos d'escapament o EGR (és el terme que es troba generalment en la literatura - de l'anglès: Exhaust gas recirculation), és un sistema utilitzat des de principis del 1970, que consisteix a redirigir una part dels gasos d'escapament dels motors de combustió cap al col·lector d'admissió, per reduir les emissions d'òxids de nitrogen. La vàlvula EGR funciona principalment, a baixa càrrega del motor i a baixa velocitat. La proporció de gas recirculado es adecua per a cada motor sobre la base dels estàndards de contaminació per respectar l'equilibri entre les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules. L'enduriment de les normes d'emissió va comportar un augment de la necessitat d'usar la vàlvula EGR. Els fabricants europeus han adoptat el sistema des de 1996 per complir amb la norma europea Euro 2 sobre contaminació. (ca)
 • Technologie EGR (anglicky: Exhaust Gas Recirculation, česky: recirkulace spalin) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit vznětových motorů na úroveň norem Euro IV a vyšší. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX - v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodu (tento proces je nazýván vnitřní recirkulací), vlivem absence schlazení spalin je ale účinek logicky nižší. Tento postup vede sice k redukci obsahu NOX, ale jde o proces protichůdný pro další legislativou omezovanou škodlivinu - pevné částice (PM - Particulate Matter), jejichž množství tímto naopak vzrůstá. Proto jsou výfukové plyny často následně pro splnění limitu ošetřovány ve filtru pevných částic , kde jsou částice zachycovány, za vhodných podmínek průběžně spalovány, popřípadě je po dosažení mezního odporu filtru řídicí elektronikou spuštěn proces tzv. aktivní regenerace, kdy je filtr vypálen pomocí zvýšené, nebo do výfukového potrubí speciálně vstřikované dávky paliva pro zajištění potřebné teploty na stěnách filtru pro spálení zachycených částic nebo jsou filtry regenerovány mimo vozidlo. Výhodou této technologie je absence potřeby další provozní kapaliny AdBlue technologie SCR (cena činidla, prostor a hmotnost nádrže, distribuční síť, ..).Nevýhodou je jisté snížení výkonu motoru, ve srovnání se stejným motorem bez částečné recirkulace výfukových plynů (díky nižšímu množství kyslíku lze spálit menší hmotnostní množství paliva, získáme tedy méně tepla — tedy méně energie, kterou motor mění v mechanickou práci). Naopak další nevýhodou je významné zvýšení potřebného chladicího výkonu o teplo odebírané z výfukových plynů, které se podílí na výsledné vyšší spotřebě paliva. Dalším faktorem, který se negativně podílí na výkonu motoru a jeho spotřebě je skutečnost, že se pevnými částicemi ze spalin zanáší sací potrubí, kde tato vrstva může být u málo udržovaných vozů silná několik milimetrů, takže významně omezuje objem nasávaného vzduchu zejména při vyšších otáčkách motoru. Z těchto důvodů si mnozí řidiči vyřazují EGR zaslepením odbočky z výfukového potrubí.Hmotnost, zástavbové rozměry a teploty okolí katalyzátoru technologie SCR a filtru DPF technologie EGR jsou srovnatelné, snad až na náročnější proces aktivní regenerace DPF vyžadující vyšší teploty. Technologii EGR používá většina menších vznětových motorů osobních a dodávkových vozů, které splňují předpis Euro IV nebo vyšší. Z výrobců nákladních vozů pak pouze Scania (u řadových šestiválců splňujících emisní normy Euro IV a V), MAN (jen u některých motorů) a většina amerických výrobců (kde nebyla až po legislativu EPA 2010 technologie SCR povolena), ostatní výrobci se vydali cestou systému SCR. V posledních letech se recirkulace výfukových plynů začíná používat nejen u vznětových, ale i u zážehových motorů. V případě benzínových motorů se pohybuje řádově v 10-20 % z objemu nasávané směsi. Plnění dále zpřísněných emisních limitů Euro VI (podobně jako EPA 2010) je pro většinu výrobců možné jen při uplatnění současně obou technologií EGR i SCR. (cs)
 • Η τεχνική ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (exhaust gas recirculation) χρησιμοποιείται για την μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) στα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα οξείδια του αζώτου δημιουργούνται σε μεγάλη ποσότητα στον θάλαμο καύσης, όταν αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 2000° C). Σε αυτή την περίπτωση, ο τριοδικός καταλύτης δεν μπορεί να τα αναγάγει, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει κατά την καύση "φτωχού" μίγματος, δηλ. σε συνθήκες χαμηλού φορτίου του κινητήρα. Η λειτουργία της βαλβίδας EGR συνίσταται στο να ανοίγει, υπό ορισμένες συνθήκες, μια μικρή δίοδο ανάμεσα στην πολλαπλή εξαγωγής και στην πολλαπλή εισαγωγής, οπότε ένα μέρος των καυσαερίων (πολλαπλή εξαγωγής) αναρροφάται στο προς καύση μίγμα (πολλαπλή εισαγωγής). Η ποσότητα των αδρανών αυτών καυσαερίων αντικαθιστά ένα μέρος του ατμοσφαιρικού αέρα στο προς καύση μίγμα με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας καύσης, άρα και την μείωση των οξειδίων του αζώτου. Στα σύγχρονα συστήματα ψεκασμού η βαλβίδα EGR, πέρα από τη μείωση εκπομπής των οξειδίων του αζώτου, χρησιμεύει επίσης: * Στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά την λειτουργία με μεσαία και χαμηλά φορτία. Επειδή εισάγεται καυσαέριο στην πολλαπλή εισαγωγής μετά την "πεταλούδα", γίνεται μείωση των “απωλειών πεταλούδας”. Οι απώλειες πεταλούδας, είναι απώλεια ισχύος που καταναλώνεται από τον κινητήρα για την δημιουργία υποπίεσης στην πολλαπλή εισαγωγής, όταν η πεταλούδα γκαζιού είναι κλειστή ή μερικώς κλειστή. * Στην αύξηση της γωνίας της προπορείας (αβάνς) (όσο διαρκεί η λειτουργία της EGR ). Το μίγμα είναι λιγότερο ευαίσθητο σε κρουστική καύση, άρα μπορεί να αυξηθεί η προπορεία για καλύτερη απόδοση του κινητήρα. Με την λειτουργία της EGR, προφανώς μειώνεται η ισχύς του κινητήρα. Έτσι, η λειτουργία της ακυρώνεται ή μειώνεται στις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας : * Στο πλήρες φορτίο ή στην απότομη επιτάχυνση * Στην λειτουργία με κρύο κινητήρα * Στο ρελαντί (προκαλεί ασταθές ρελαντί) * Σε λειτουργία του κινητήρα σε μεγάλο υψόμετρο (έλλειψη επαρκούς οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα) * Σε πολύ υψηλή θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής (για αποφυγή υπερθέρμανσης των ακροφυσίων). Υπάρχουν δυο τύποι βαλβίδων EGR: 1. * Οι βαλβίδες που ενεργοποιούνται με τη δημιουργία από την πολλαπλή εισαγωγής. Στους παλαιότερους τύπους η υποπίεση εφαρμοζόταν όταν ο κινητήρας έφτανε σε θερμοκρασία λειτουργίας με κάποιο διακόπτη ON-OFF, συνήθως θερμικό, στους νεότερου τύπου κινητήρες (κατασκευής μετά το 1990) με εντολή γείωσης από την ECU. 2. * Οι βαλβίδες που ενεργοποιούνται ηλεκτρονικά, άμεσα, με ηλεκτρικό σήμα από την ECU. Έχουν τα πλεονεκτήματα της γρήγορης απόκρισης, της μεγάλης ροής ενώ επιπλέον δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο. Οι ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες διακρίνονται, επίσης, στους εξής τύπους: * Πολλαπλή βαλβίδα της General Motors: ενεργοποιεί έως τρία ανοίγματα με τρία ανεξάρτητα πηνία και μπορεί να δώσει επτά διαφορετικές παροχές (υπάρχει και αντίστοιχος με δύο πηνία). * Γραμμική (linear) βαλβίδα: Διαθέτει ένα πηνίο και ενεργοποιείται με σήμα τάσης με διαμόρφωση κατά πλάτος (PWM σήμα φόρτισης), επιτρέποντας μεταβαλλόμενη παροχή. Οι βαλβίδες αυτού του τύπου διαθέτουν συνήθως και αισθητήρα θέσης (ποτενσιόμετρο), που πληροφορεί την ECU για την θέση ανοίγματος της βαλβίδας. * Η Γραμμική βαλβίδα με βηματικό κινητήρα. Βαλβίδες αυτού του τύπου είναι παρόμοιες με τις βαλβίδες ρύθμισης ρελαντί. Έχουν το πλεονέκτημα της ακριβούς ρύθμισης και δεν χρειάζονται αισθητήρα θέσης. (el)
 • In internal combustion engines, exhaust gas recirculation (EGR) is a nitrogen oxide (NO x ) emissions reduction technique used in petrol/gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. This dilutes the O2 in the incoming air stream and provides gases inert to combustion to act as absorbents of combustion heat to reduce peak in-cylinder temperatures. NO x is produced in high temperature mixtures of atmospheric nitrogen and oxygen that occur in the combustion cylinder, and this usually occurs at cylinder peak pressure. Another primary benefit of external EGR valves on a spark ignition engine is an increase in efficiency, as charge dilution allows a larger throttle position and reduces associated pumping losses. In a gasoline engine, this inert exhaust displaces some amount of combustible charge in the cylinder, effectively reducing the quantity of charge available for combustion without affecting the air : fuel ratio. In a diesel engine, the exhaust gas replaces some of the excess oxygen in the pre-combustion mixture. Because NO x forms primarily when a mixture of nitrogen and oxygen is subjected to high temperature, the lower combustion chamber temperatures caused by EGR reduces the amount of NO x the combustion generates. Gases re-introduced from EGR systems will also contain near equilibrium concentrations of NO x and CO; the small fraction initially within the combustion chamber inhibits the total net production of these and other pollutants when sampled on a time average. Chemical properties of different fuels limit how much EGR may be used. For example methanol is more tolerant to EGR than gasoline. (en)
 • Die Abgasrückführung (AGR, engl. EGR Exhaust Gas Recirculation) wird zur Minderung der Emission von Stickoxiden (NOx) verwendet, welche bei der Verbrennung von Kraftstoff in Ottomotoren, Dieselmotoren, Gasturbinen, Heizkesseln usw. entstehen. Es ist sinnvoll, die Entstehung von Stickoxiden bereits während der Verbrennung zu vermindern, denn alleine mit Maßnahmen der Abgasnachbehandlung (selektive katalytische Reduktion, NOx-Speicherkatalysator), die zu einer chemischen Reduktion der Stickoxide führen, sind die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nicht oder nur mit hohem Aufwand einhaltbar. Das gilt insbesondere seit Einführung der Euro-VI-Grenzwerte für PKW im September 2014. Bei Dieselmotoren ist die Abgasrückführung eine der wichtigsten Maßnahmen zur Senkung der Stickoxidemissionen. Bei Ottomotoren trägt die Abgasrückführung außerdem zu einer Senkung der Ladungswechselverluste bei und reduziert damit zusätzlich noch den Kraftstoffverbrauch im Teillastbereich. Bei der geschichteten AGR wird das rückgeführte Abgas bewusst inhomogen – außerhalb des Kerzen- oder Einspritzventil-Bereichs – verteilt, um im Kernbereich der Verbrennung nur einen geringen Abgasanteil zu haben. Im Zusammenhang mit Großanlagen wird das Verfahren als Rauchgasrezirkulation bezeichnet. (de)
 • La recirculación de gases de escape o EGR (en Inglés Exhaust gas recirculation )​ es un sistema utilizado desde principios del 1970,​ que consiste en redirigir una parte de los gases de escape de los motores de combustión hacia el colector de admisión, para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno.​ La EGR funciona principalmente, a baja carga del motor y a baja velocidad. La proporción de gas recirculado se adecua para cada motor sobre la base de los estándares de contaminación para respetar el equilibrio entre las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas. El endurecimiento de las normas de emisión conllevó un aumento de la necesidad de usar la EGR. Los fabricantes europeos han adoptado el sistema desde 1996 para cumplir con la norma europea Euro 2 sobre contaminación. (es)
 • Il ricircolo dei gas esausti o ricircolo dei gas combusti o ricircolo dei gas di scarico (nell'ambito dei motori alternativi a combustione interna) consiste nel mettere in ricircolo una "piccola" parte (5-15%) dei gas di scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione, per poter abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di scarico, tramite una combustione dolce. (it)
 • La recirculation des gaz d'échappement, ou RGE (en anglais, EGR pour exhaust gas recirculation) est un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission, pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx), sans trop augmenter la quantité de particules rejetées, afin de satisfaire aux normes antipollution les plus récentes, sans avoir à modifier fondamentalement la structure du moteur. (fr)
 • 排気再循環(はいきさいじゅんかん、英語:Exhaust Gas Recirculation)とは、自動車用の小型内燃機関において燃焼後の排気ガスの一部を取り入れ、再度吸気させる技術(手法あるいは方法)である。主として排気ガス中の窒素酸化物(NOx)低減や部分負荷時の燃費向上を目的としている。英語表記の頭文字をとって通称EGRと呼ばれる。 (ja)
 • 내연기관에서 배기 재순환(排氣再循環, exhaust gas recirculation, EGR)은 가솔린, 디젤 엔진에 사용되는 산화질소(질소산화물, ) 방출 감소 기법이다. EGR은 엔진의 배기가스의 일부를 엔진 실린더로 재순환시킴으로써 동작한다. 들어오는 기류의 O2를 희석시키며 실린더 내 최고 온도를 줄이기 위한 연소열 흡수제 역할을 한다. NOx는 연소 실린더 안에 발생하는 대기 질소와 산소의 고온 혼합물로 생성되며 이는 일반적으로 실린더 최고압에서 발생한다. 불꽃 점화 기간의 외부 EGR 밸브의 다른 주된 장점은 효율성의 증가이며 더 큰 스로틀 위치를 허용하고 관련 펌프 손실을 줄여준다. (ko)
 • Uitlaatgasrecirculatie (EGR) is een NOx(= stikstofoxide en stikstofdioxide)-reductiemethode die gebruikt wordt bij interne-verbrandingsmotoren. EGR staat voor Exhaust of Emission Gas Recirculation. Het principe van EGR is dat er een hoeveelheid van de uitlaatgassen uit de motor teruggeleid wordt naar de verbrandingskamer(s). Daar dit uitlaatgas gemengd wordt met de inkomende lucht, zal het zuurstofgehalte (en dus ook de lambdawaarde) van het verbrandingsmengsel dalen. Er wordt dus meer inert gas in de verbrandingskamer gebracht. Bij verbranding van de brandstof moet de ontstane warmte nu over meer massa worden verdeeld. Hierdoor daalt de verbrandingstemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, doordat NOx vooral ontstaat bij hoge verbrandingstemperaturen. Met deze toepassing wordt het stikstofoxidegehalte in de uitlaatgassen tot 30% verminderd. De resterende NOx in de uitlaatgassen kan gedeeltelijk gereduceerd worden in een driewegkatalysator of met een NOx-reductiekatalysator: NOx-trap of ureum-SCR. Bij benzinemotoren, gebruikt in de automobielsector, wordt de uitlaatgasrecirculatie geregeld door de EGR-klep. Deze klep bevindt zich tussen het uitlaatspruitstuk en het inlaatspruitstuk. Bij de eerdere systemen werd de klep bediend door drukverschillen in het inlaatspruitstuk. De mechanische bediening was zo afgeregeld, dat de klep alleen geopend werd bij deellast. Bij modernere systemen gebeurt dit overwegend met behulp van een elektrisch bediende klep, wat een betere aansturing mogelijk maakt. Een volgende stap is het gebruik van variabele in- en uitlaatkleptiming (interne EGR), waardoor de inwendige vervuiling van het inlaatsysteem wordt gereduceerd en er sneller op wisselende rijomstandigheden kan worden gereageerd. EGR is een belangrijk onderdeel bij de emissieregeling van voertuigen. Een groot nadeel is het vermogensverlies en een versnelde inwendige vervuiling van de motor. Bij dieselmotoren is een bijwerking van het EGR-systeem dat er meer roet uitgestoten wordt. Minder NOx leidt tot meer roet en omgekeerd. Voor elke motor moet een optimum gevonden worden door deze af te stellen. Bij gebruik van een roetfilter zijn de grotere emissies van roet door het gebruik van EGR niet meer zo belangrijk, aangezien het roet toch wordt opgevangen. Zo krijgt men lage NOx-emissies en hoeft er geen geld in NOx-behandeling geïnvesteerd te worden. Het inlaatsysteem kan op den duur zwaar vervuild raken met roetaanslag. Bij hogedruk-EGR worden de uitlaatgassen van voor de turbo teruggevoerd naar na de compressor. Het voordeel is dat de hoeveelheid EGR relatief snel aangepast kan worden aan de hoogdynamische motortoestand. Dit principe is standaard voor dieselmotoren van de Euro III-generatie en later. Als alternatief is er ook lagedruk-EGR bekend bij dieselmotoren, waarbij er na het uitlaatgasbehandelingssysteem uitlaatgas afgetakt wordt, dat weer teruggevoerd wordt naar de compressor. Dit systeem is nog niet veel in gebruik. (nl)
 • Układ recyrkulacji spalin (EGR – od ang. Exhaust Gas Recirculation) – jeden z kilku stosowanych układów zmniejszenia zanieczyszczeń w spalinach, stosowany w nowoczesnych pojazdach z silnikami spalinowymi tłokowymi. Zasada działania układu polega na wprowadzaniu do układu zasilania silnika pewnej ilości spalin. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje: * przyspieszenie odparowania paliwa (poprzez jego podgrzanie) * obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej * utlenienie pozostałych w spalinach niespalonych węglowodorów (HC) Skutkiem działania układu jest obniżenie emisji tlenków azotu (NOx) – spowodowane obniżeniem temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki oraz obniżenie emisji HC poprzez ich utlenienie. Do optymalnej pracy układu niezbędne jest odpowiednie dawkowanie ilości spalin dostarczanych do komory spalania, które jest zależne od aktualnego obciążenia silnika (możliwości zubożenia mieszanki). W silnikach o zapłonie iskrowym z powrotem wprowadza się do 25% objętości spalin o temperaturze blisko 650 °C. Natomiast w silnikach o zapłonie samoczynnym do 50%, w wyniku czego temperatura jest ograniczana do 400–450 °C[potrzebny przypis] . W związku z tym wymagane bywa stosowanie dodatkowej chłodnicy spalin. W celu osiągnięcia zadanych parametrów system współpracuje z układem wtryskowym oraz zapłonowym, a także wykorzystuje odczyty z sond tlenu oraz czujników temperatury. Występują dwa rodzaje rozwiązań konstrukcji systemów EGR: * rozwiązania wykorzystujące recyrkulację wewnętrzną – w trakcie suwu ssania opóźnione zostaje zamknięcie zaworów wylotowych, przy pozostawieniu otwartych zaworów dolotowych. Takie rozwiązanie powoduje pozostanie części spalin w komorze spalania, jednakże wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych układu rozrządu oraz jest mniej skuteczne od układów zewnętrznych. Dlatego rozwiązania takie występują w silnikach, dla których ważne jest utrzymanie parametrów zewnętrznych pracy (silniki szybkoobrotowe i wysilone). Rozwiązanie z wewnętrzną recyrkulacją spalin jest też stosowane w dwusuwowych, wolnoobrotowych silnikach wielkiej mocy (silniki okrętowe czy stacjonarne generatory prądu). Zabieg podnoszący energię spalin, obniżający emisję NOx oraz niedopalonych węglowodorów. Zastosowany tam zabieg konstrukcyjny polega na zmniejszeniu przekroju okien dolotowych a tym samym zmniejszeniu ilości powietrza przepłukującego. * zewnętrzne układy recyrkulacji – spaliny pobierane są z kolektora wylotowego, a następnie kierowane do układu ssącego. Za odpowiednie dawkowanie odpowiedzialny jest zawór recyrkulacji. Nowoczesne zawory wyposażone są w czujnik temperatury oraz układy określające ich stopień otwarcia. (pl)
 • Система рециркуляции выхлопных газов (СРОГ; также англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) так же существует некорректная расшифровка «единая газовая рециркуляция», она же система рециркуляции отработавших газов СРОГ — в двигателях внутреннего сгорания — система снижения вредных выбросов в атмосферу, представляющая собой клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство с пространством выпускного коллектора. Применяется на бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Предназначается для снижения токсичности отработавших газов (содержания оксидов азота NOx: NO и NO2) в режиме частичных нагрузок. Причиной повышенного содержания оксидов азота в отработавших газах является работа двигателя в режимах с избытком воздуха. В бензиновых и газовых двигателях это режимы частичных нагрузок, когда в целях экономии смесь обедняется. Коэффициент избытка воздуха может достигать 1,4 в двигателях со впрыском топлива в коллектор и 1,7 — с прямым впрыском. Дизельные двигатели всегда (кроме режима дымления при перегрузке) работают с избытком воздуха, а на малых нагрузках коэффициент избытка воздуха может превышать 10. При наличии избыточного воздуха его кислород не расходуется на сгорание топлива. За счёт высокой температуры в камере сгорания избыточный кислород вступает в эндотермическую реакцию с азотом воздуха. Следовательно, с целью снижения выбросов вредных азотных соединений следует заместить избыточный воздух в рабочей смеси неким инертным газом. В качестве такой среды могут выступать отработавшие газы. В двигателях с рециркуляцией часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт. При этом, с одной стороны происходит снижение максимальной температуры горения, а с другой — сокращается количество избыточного воздуха. Оба этих фактора вызывают существенное уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ. Простейшая механическая система представляет собой клапан, соединяющий впускной и выпускной коллекторы, который открывается под действием разрежения во впускном коллекторе. Для стабильной работы двигателя в режиме холостого хода система отключается. Это достигается тем, что порт, соединяющий герметичную камеру клапана с впускным коллектором, находится в задроссельном пространстве, когда дроссельная заслонка закрыта. В микропроцессорных системах управления двигателем применяется более сложная система смешения воздуха с отработавшими газами. Если двигатель оборудован дроссельной заслонкой с сервоприводом (так называемая «электронная педаль газа»), то микропроцессорная система управления формирует требуемый состав рабочей смеси, одновременно регулируя положение дроссельной заслонки и клапана рециркуляции. Дроссельная заслонка применяется и в современных дизельных двигателях (на классических дизелях она не нужна) именно с целью обеспечения работы системы рециркуляции. В наиболее современных конструкциях моторов, использующих управление фазами газораспределения, описанный эффект («добавление» выхлопных газов к рабочей смеси) реализуется управлением фазами газораспределения, что позволяет упростить конструкцию двигателя (не нужен специальный клапан) и повысить надёжность. Существенным недостатком применения системы рециркуляции является попадание большого количества сажи из выхлопных газов во впускную систему двигателя. Сажа забивает каналы в коллекторе и головке цилиндров, вызывает ускоренный износ поршневых колец. Причём, указанные процессы приводят к ухудшению полноты сгорания топлива и ещё большему образованию сажи, что вызывает лавинообразное развитие процесса. Поэтому ресурс двигателей, особенно дизельных, с системой рециркуляции существенно ниже чем у тех же моделей, не оборудованных такой системой. Например, двигатель Toyota 1KD-FTV, в варианте Евро-3 (где объём рециркуляции отработавших газов невелик) имел ресурс до капитального ремонта более 500 000 км, тогда как тот же двигатель в варианте Евро-4 (где отработавшими газами замещается практически весь избыточный воздух) имеет ресурс всего порядка 100 000—150 000 км из-за ускоренного износа поршневых колец. В двигателях стандарта Евро-5 и выше, где применяются сажевые фильтры, эта проблема решается отбором очищенных выхлопных газов после фильтра. (ru)
 • Avgasåterledning, avgasåtercirkulation, EGR (efter engelska Exhaust gas recirculation), återledning av en mindre del av avgaserna till motorns insugssida på diesel- och bensinmotorer. Tekniken utvecklades under 1970-talet i USA som svar på myndighetskrav för kväveoxidutsläpp i Kalifornien. De första tillämpningarna på dieselmotorer var för fordon i gruvor där arbetsmiljökrav framtvingade renare motorer för att spara på kostnaderna för ventilation i gruvgångarna. (sv)
 • 又稱廢氣再循環(Exhaust Gas Recirculation)乃汽車用小型内燃機在燃燒後將排出氣體的一部分導入吸氣側使其再度吸氣的技術(手法或方法),取其每個英語單字的字首「EGR」為通稱,主要目的為降低排出氣體中的氮氧化物(NOx)與分擔部分負荷時可提高燃料消費率。 (zh)
 • Систе́ма рециркуля́ції відпрацьованих га́зів (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR) в двигунах внутрішнього згоряння — клапан, що сполучає на деяких режимах роботи післядросельний простір впускного колектора з випускним колектором. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 158740 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 14269 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 978651468 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Il ricircolo dei gas esausti o ricircolo dei gas combusti o ricircolo dei gas di scarico (nell'ambito dei motori alternativi a combustione interna) consiste nel mettere in ricircolo una "piccola" parte (5-15%) dei gas di scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione, per poter abbattere una parte di inquinanti presenti nei gas di scarico, tramite una combustione dolce. (it)
 • La recirculation des gaz d'échappement, ou RGE (en anglais, EGR pour exhaust gas recirculation) est un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission, pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx), sans trop augmenter la quantité de particules rejetées, afin de satisfaire aux normes antipollution les plus récentes, sans avoir à modifier fondamentalement la structure du moteur. (fr)
 • 排気再循環(はいきさいじゅんかん、英語:Exhaust Gas Recirculation)とは、自動車用の小型内燃機関において燃焼後の排気ガスの一部を取り入れ、再度吸気させる技術(手法あるいは方法)である。主として排気ガス中の窒素酸化物(NOx)低減や部分負荷時の燃費向上を目的としている。英語表記の頭文字をとって通称EGRと呼ばれる。 (ja)
 • 내연기관에서 배기 재순환(排氣再循環, exhaust gas recirculation, EGR)은 가솔린, 디젤 엔진에 사용되는 산화질소(질소산화물, ) 방출 감소 기법이다. EGR은 엔진의 배기가스의 일부를 엔진 실린더로 재순환시킴으로써 동작한다. 들어오는 기류의 O2를 희석시키며 실린더 내 최고 온도를 줄이기 위한 연소열 흡수제 역할을 한다. NOx는 연소 실린더 안에 발생하는 대기 질소와 산소의 고온 혼합물로 생성되며 이는 일반적으로 실린더 최고압에서 발생한다. 불꽃 점화 기간의 외부 EGR 밸브의 다른 주된 장점은 효율성의 증가이며 더 큰 스로틀 위치를 허용하고 관련 펌프 손실을 줄여준다. (ko)
 • Avgasåterledning, avgasåtercirkulation, EGR (efter engelska Exhaust gas recirculation), återledning av en mindre del av avgaserna till motorns insugssida på diesel- och bensinmotorer. Tekniken utvecklades under 1970-talet i USA som svar på myndighetskrav för kväveoxidutsläpp i Kalifornien. De första tillämpningarna på dieselmotorer var för fordon i gruvor där arbetsmiljökrav framtvingade renare motorer för att spara på kostnaderna för ventilation i gruvgångarna. (sv)
 • 又稱廢氣再循環(Exhaust Gas Recirculation)乃汽車用小型内燃機在燃燒後將排出氣體的一部分導入吸氣側使其再度吸氣的技術(手法或方法),取其每個英語單字的字首「EGR」為通稱,主要目的為降低排出氣體中的氮氧化物(NOx)與分擔部分負荷時可提高燃料消費率。 (zh)
 • Систе́ма рециркуля́ції відпрацьованих га́зів (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR) в двигунах внутрішнього згоряння — клапан, що сполучає на деяких режимах роботи післядросельний простір впускного колектора з випускним колектором. (uk)
 • La recirculació de gasos d'escapament o EGR (és el terme que es troba generalment en la literatura - de l'anglès: Exhaust gas recirculation), és un sistema utilitzat des de principis del 1970, que consisteix a redirigir una part dels gasos d'escapament dels motors de combustió cap al col·lector d'admissió, per reduir les emissions d'òxids de nitrogen. Els fabricants europeus han adoptat el sistema des de 1996 per complir amb la norma europea Euro 2 sobre contaminació. (ca)
 • Technologie EGR (anglicky: Exhaust Gas Recirculation, česky: recirkulace spalin) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit vznětových motorů na úroveň norem Euro IV a vyšší. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX - v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodu (tento proces je nazýván vnitřní recirkulací), vlivem absence schlazení spalin je ale účinek logicky nižší. (cs)
 • Die Abgasrückführung (AGR, engl. EGR Exhaust Gas Recirculation) wird zur Minderung der Emission von Stickoxiden (NOx) verwendet, welche bei der Verbrennung von Kraftstoff in Ottomotoren, Dieselmotoren, Gasturbinen, Heizkesseln usw. entstehen. Es ist sinnvoll, die Entstehung von Stickoxiden bereits während der Verbrennung zu vermindern, denn alleine mit Maßnahmen der Abgasnachbehandlung (selektive katalytische Reduktion, NOx-Speicherkatalysator), die zu einer chemischen Reduktion der Stickoxide führen, sind die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nicht oder nur mit hohem Aufwand einhaltbar. Das gilt insbesondere seit Einführung der Euro-VI-Grenzwerte für PKW im September 2014. Bei Dieselmotoren ist die Abgasrückführung eine der wichtigsten Maßnahmen zur Senkung der Stickoxidemissionen. Bei (de)
 • Η τεχνική ανακυκλοφορίας των καυσαερίων (exhaust gas recirculation) χρησιμοποιείται για την μείωση των οξειδίων του αζώτου (NOx) στα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα οξείδια του αζώτου δημιουργούνται σε μεγάλη ποσότητα στον θάλαμο καύσης, όταν αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 2000° C). Σε αυτή την περίπτωση, ο τριοδικός καταλύτης δεν μπορεί να τα αναγάγει, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει κατά την καύση "φτωχού" μίγματος, δηλ. σε συνθήκες χαμηλού φορτίου του κινητήρα. Υπάρχουν δυο τύποι βαλβίδων EGR: (el)
 • In internal combustion engines, exhaust gas recirculation (EGR) is a nitrogen oxide (NO x ) emissions reduction technique used in petrol/gasoline and diesel engines. EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. This dilutes the O2 in the incoming air stream and provides gases inert to combustion to act as absorbents of combustion heat to reduce peak in-cylinder temperatures. NO x is produced in high temperature mixtures of atmospheric nitrogen and oxygen that occur in the combustion cylinder, and this usually occurs at cylinder peak pressure. Another primary benefit of external EGR valves on a spark ignition engine is an increase in efficiency, as charge dilution allows a larger throttle position and reduces associated pumping losses. (en)
 • La recirculación de gases de escape o EGR (en Inglés Exhaust gas recirculation )​ es un sistema utilizado desde principios del 1970,​ que consiste en redirigir una parte de los gases de escape de los motores de combustión hacia el colector de admisión, para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno.​ Los fabricantes europeos han adoptado el sistema desde 1996 para cumplir con la norma europea Euro 2 sobre contaminación. (es)
 • Uitlaatgasrecirculatie (EGR) is een NOx(= stikstofoxide en stikstofdioxide)-reductiemethode die gebruikt wordt bij interne-verbrandingsmotoren. EGR staat voor Exhaust of Emission Gas Recirculation. Het principe van EGR is dat er een hoeveelheid van de uitlaatgassen uit de motor teruggeleid wordt naar de verbrandingskamer(s). Daar dit uitlaatgas gemengd wordt met de inkomende lucht, zal het zuurstofgehalte (en dus ook de lambdawaarde) van het verbrandingsmengsel dalen. Er wordt dus meer inert gas in de verbrandingskamer gebracht. Bij verbranding van de brandstof moet de ontstane warmte nu over meer massa worden verdeeld. Hierdoor daalt de verbrandingstemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, doordat NOx vooral ontstaat bij hoge verbrandingstemperaturen. Met deze toepassing wordt het stikstofo (nl)
 • Układ recyrkulacji spalin (EGR – od ang. Exhaust Gas Recirculation) – jeden z kilku stosowanych układów zmniejszenia zanieczyszczeń w spalinach, stosowany w nowoczesnych pojazdach z silnikami spalinowymi tłokowymi. Zasada działania układu polega na wprowadzaniu do układu zasilania silnika pewnej ilości spalin. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje: * przyspieszenie odparowania paliwa (poprzez jego podgrzanie) * obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej * utlenienie pozostałych w spalinach niespalonych węglowodorów (HC) (pl)
 • Система рециркуляции выхлопных газов (СРОГ; также англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) так же существует некорректная расшифровка «единая газовая рециркуляция», она же система рециркуляции отработавших газов СРОГ — в двигателях внутреннего сгорания — система снижения вредных выбросов в атмосферу, представляющая собой клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство с пространством выпускного коллектора. (ru)
rdfs:label
 • Recirculació de gasos d'escapament (ca)
 • EGR (cs)
 • Abgasrückführung (de)
 • Ανακυκλοφορία καυσαερίων (el)
 • Exhaust gas recirculation (en)
 • Recirculación de gases de escape (es)
 • Recirculation des gaz d'échappement (fr)
 • Ricircolo dei gas esausti (it)
 • 排気再循環 (ja)
 • 배기 재순환 (ko)
 • Układ recyrkulacji spalin (pl)
 • Uitlaatgasrecirculatie (nl)
 • Система рециркуляции выхлопных газов (ru)
 • Avgasåterledning (sv)
 • Система рециркуляції вихлопних газів (uk)
 • 排氣再循環 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:engine of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:emissionsControl of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of