Evenki /eɪˈvɛnki/, formerly known as Tungus, or (Solon) is the largest member of the northern group of Tungusic languages, a group which also includes Even, Negidal, and (the more closely related) Oroqen language. The name is sometimes wrongly given as "Evenks". It is spoken by Evenks in Russia, and China.

Property Value
dbo:abstract
 • Evenki /eɪˈvɛnki/, formerly known as Tungus, or (Solon) is the largest member of the northern group of Tungusic languages, a group which also includes Even, Negidal, and (the more closely related) Oroqen language. The name is sometimes wrongly given as "Evenks". It is spoken by Evenks in Russia, and China. In certain areas the influences of the Yakut and the Buryat languages are particularly strong. The influence of Russian in general is overwhelming (in 1979, 75.2% of the Evenkis spoke Russian, rising to 92.7% in 2002). The Evenki language varies considerably among its dialects which are divided into three large groups: the northern, the southern and the eastern dialects. These are further divided into minor dialects. A written language was created for Evenkis in the Soviet Union in 1931, first using a Latin alphabet, and from 1937 a Cyrillic one. In China, Evenki is written experimentally in the Mongolian script. The language is generally considered endangered. (en)
 • Die ewenkische Sprache gehört zu den mandschu-tungusischen Sprachen. Sie wird von den Ewenken (Evenki) in vielen Teilen Sibiriens, einigen Regionen der Mongolei und im Nordosten der Volksrepublik China gesprochen. (de)
 • El idioma evenki (otras denominaciones: ewenke, ewenki, owenke, solon, suolun, khamnigan) es una lengua hablada en Hulunbuir, Moriadawa, Oronchon, Chen Bargu, Arong, Ergune y Huisuomu en Mongolia Interior, en la prefectura de Nale en la provincia de Heilongjiang y en Xinjiang, por un total de 19 000 habitantes de la República Popular de China. Es hablada igualmente en Mongolia y en la zona central de Siberia (Federación Rusa). Sus hablantes forman parte de la nacionalidad ewenki y se autodenominan "solon"). Son dialectos de este idioma: haila'er, aoluguya, chenba'erhui, morigele, huihe. El evenki es una lengua reconocida oficialmente en esta región y posee gramática, diccionarios y difusión mediática en radio y televisión. (es)
 • L'evenki (autres appellations : ewenke, ewenki, owenke, solon, suolun, khamnigan) est une langue toungouse parlée à Hulunbuir, Moriadawa, Oronchon, Chen Bargu, Arong, Ergune et Huisuomu en Mongolie-Intérieure, dans la préfecture de Nale dans la province du Heilongjiang, et au Xinjiang, pour un total de 19 000 locuteurs en Chine. Elle est également parlée en Mongolie et en Russie asiatique. Ses locuteurs font partie de la nationalité evenk. L'evenki est une langue officiellement reconnue en Chine dans la Bannière autonome d'Evenk et en Russie dans le district Evenk dans le kraï de Krasnoïarsk. Elle peut être utilisée par les locuteurs d'autres langues. Elle possède grammaire, dictionnaires et diffusion médiatique (radio et télévision). Les Evenks sont néanmoins bilingues pour la plupart. Ils parlent les langues officielles de leurs deux pays (Russie et Chine) ainsi que plus rarement le Yakoute(en Russie) et le Daur (en Chine). (fr)
 • La lingua evenki, conosciuta anche come ewenki, ewenke, owenke, solon o suolun, è una lingua tungusa parlata in Cina, Russia e Mongolia. (it)
 • Język ewenkijski − język tunguski ludu Ewenków. Rozprzestrzeniony we wschodniej Syberii - od Jeniseju do Sachalinu. Mówi nim ok. 7,5 tys. osób w Rosji, około tysiąca w Mongolii i 19 tys. w północnych Chinach. Razem z językiem eweńskim i językiem mandżurskim zalicza się do grupy języków tungusko-mandżurskich. Posiada wiele gwar i dialektów (m.in. „chakające", „siekające" i „szekające"). Podstawą języka literackiego jest południowy dialekt. W języku ewenkijskim występuje harmonia samogłosek. Zalicza się do języków aglutynacyjnych. Posiada skomplikowany system przypadków, osobowych form czasownika i imiesłowów. Liczne zapożyczenia z języka jakuckiego i buriackiego. Pismo oparte na alfabecie łacińskim od 1931, a od 1937 na cyrylicy. (pl)
 • エヴェンキ語(ロシア語:Эвенкийский язык)又はソロン語は、エヴェンキ族が話す言語。ツングース諸語では話者の1番多い言語で、話者は約2.9万人。エヴェンキ族の居住地域はロシア、中華人民共和国、モンゴルの3ヶ国に跨る。1930年代以前は現在のエヴェン語と併せてツングース語と呼ばれていた。 エニセイ川以東でバイカル湖以北に居住する人々はエヴェンキ(Эвэнки)と自称する。バイカル湖以西の高地に住む人々はオロチョン(Эвэнки、意味は“オルホン川の人々”或いは“馴鹿の飼育を生業とする人々”)と自称する。ブリヤート共和国一帯に住む遊牧民は“ムルチェン”(Морчэн、意味は“馬上の人々”)と自称する。ビュリュイ川流域に住む人々は“ビラルチェン”(Бирарчэн、意味は“川の人”)と自称する。中国、ロシア国内のオロチョンの言語とエヴェンキ語の東部方言について類似がみられる。北京当局はオロチョン族はエヴェンキ族から独立した民族で、オロチョン語はエヴェンキ諸語の一つとし、ロシア当局は二つは同一民族、同一言語、オロチョン語はエヴェンキ語のオロチョン方言(Орочонский диалект)としている。 話者は中国内モンゴル自治区エヴェンキ族自治旗、フルンボイル市、黒龍江省訥河市、モンゴルセレンゲ県、ロシアクラスノヤルスク地方等に分布する。中国、モンゴル国内のエヴェンキ語は中国語、モンゴル語、満洲語よりの借用語が多い。清朝時代には清朝はソロン人(他にダウール族、ホジェン族も含む)の満州族化を企図したことがあった。現在のエヴェンキ族の言語においての漢族化の程度は他のいくつかの少数民族(ダウール族、満洲族、満洲のシベ族)と比べて相対的に低い。ロシア国内のエベンキ族の言語においてのロシア化は進んでおり、1992年の調査時では29,901人のエヴェンキ族中で約30%の人々のみがエヴェンキ語を使用し、多くの人々はロシア語しか話せない、或いはロシア語、ヤクート語の併用、ロシア語、ブリヤート語との併用で民族におけるエヴェンキ語の地位が低下している。ロシアのエヴェンキ語の主な借用語はロシア語、ヤクート語、ブリヤート語、エヴェン語で、僅かだがユカギール語、コリャーク語、チュクチ語からの借用語もある。 中国、モンゴルのエヴェンキ語はハイラル、旧バルガ、オルグの三つの方言に分かれる。ロシアのエヴェンキ語は南部方言、東部方言、北部方言の三大方言に分かれ、約50種類の土語がある。その中でも南北の方言は似通っているが、東部方言と南北方言との差異は比較的大きい。ロシアにおけるエヴェンキ語の標準発音及び綴りは話者が多い南部方言が採用された。1930年から1952年にかけて南部方言のニエフスキー土語を標準発音に採用したが、1940年代にニエフスキーのエヴェンキ人の人口が急速に減少、エヴェンキ族の文化と言語の中心的地位を失った。1952年にサハリン州や沿海州の経済が急速に発展したのに伴い、東部のエヴェンキ人とその他のエベンキ人とが隔絶される状況となり、東部方言は南北の二方言との乖離が始まり、サハリン州北西土語が東部の標準的なエヴェンキ語となり、地区の小中学校での教育が展開された。 (ja)
 • Эвенки́йский язы́к (эве́нкский язы́к, устар. тунгусский язык) — язык эвенков. Распространён в России на территории, главным образом, Восточной Сибири — от левобережья Енисея до острова Сахалин (4,8 тыс. чел. 2010), а также около 9 тыс. чел., в том числе солоны — на севере Китая (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район). Наряду с эвенским и негидальским языками относится к северной группе тунгусо-маньчжурских языков. Имеет северное, южное и восточное наречия с большим количеством говоров. По фонетическим признакам выделяются «хакающие», «секающие» и «шекающие» диалекты. Солонский диалект иногда выделяют как особый язык. В основе литературного языка — непский (с 1953 года — полигусовский) говор южного наречия. В эвенкийском языке действует сложный (т. н. ступенчатый) закон качественно-количественной гармонии гласных. По грамматическому строю относится к языкам суффиксально-агглютинативного типа. Обладает развитой системой падежей, видовых и залоговых форм глагола, деепричастий. Лексика отражает следы тесных контактов с якутским и бурятским языками, есть заимствования из русского языка. Письменность в России с 1929 года на основе латинской графики, с 1937 года — на основе русского алфавита. В Китае за отсутствием официальной письменности, эвенкийские тексты записываются старомонгольским письмом, а также пиньинем и китайскими иероглифами. Эвенкийский язык изучается в подготовительных группах детских садов и преподаётся в качестве отдельного предмета в начальной школе, иногда как факультатив по 8-й класс. Преподаётся также в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске, Хабаровске, Улан-Удэ и национальных педучилищах в Игарке, Николаевске-на-Амуре. Язык используется как средство общения между эвенками старшего и среднего поколения. Издана учебная литература, образцы художественной литературы. В Туре издаётся газета «Эвенкийская жизнь» со страницами на эвенкийском языке. Также материалы на эвенкийском языке публикуются в якутской газете «Илкэн». По адресу в 2013 году открыт сектор сайта Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) с материалами на эвенкийском, а также на эвенском, юкагирском, долганском и чукотском языках. Медиатека проекта «Книгакан» постепенно наполняется новыми документами (отсканированными книгами, учебниками и пр.). (ru)
 • Evenki (também chamada Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon, Suolun) é a língua mais falada dentre as Tungúsicas Norte, grupo que inclui também as línguas Even e Negigal. É falada pelos Evenkis na Rússia, Mongólia e China. Evenki é também o grupo que inclui Evenki e Even; (pt)
 • 鄂温克语(又译埃文基语或索伦语、Evenki,1930年代前与鄂温语合称通古斯语)是鄂温克族的传统民族语言,为通古斯语族中最多人使用的语言,使用人口约2.9万人。鄂温克世居地区跨越俄罗斯联邦、中华人民共和国和蒙古国三国,其中居住于中蒙二国的族民根据民族语言汉译作“鄂温克族”,而俄罗斯境内的族民则根据俄罗斯语汉译为“埃文基族”,并衍生出“鄂温克语”、“埃文基语”两个语言名称。 (zh)
dbo:iso6393Code
 • evn
dbo:languageFamily
dbo:spokenIn
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 526549 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745196286 (xsd:integer)
dbp:date
 • 2007 (xsd:integer)
dbp:ethnicity
dbp:fam
 • Northern
 • Evenki group
dbp:familycolor
 • Altaic
dbp:glotto
 • even1259
dbp:glottorefname
 • Evenki
dbp:notice
 • IPA
dbp:ref
 • e18
dbp:script
dbp:speakers
 • 17000 (xsd:integer)
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die ewenkische Sprache gehört zu den mandschu-tungusischen Sprachen. Sie wird von den Ewenken (Evenki) in vielen Teilen Sibiriens, einigen Regionen der Mongolei und im Nordosten der Volksrepublik China gesprochen. (de)
 • La lingua evenki, conosciuta anche come ewenki, ewenke, owenke, solon o suolun, è una lingua tungusa parlata in Cina, Russia e Mongolia. (it)
 • Evenki (também chamada Ewenki, Ewenke, Owenke, Solon, Suolun) é a língua mais falada dentre as Tungúsicas Norte, grupo que inclui também as línguas Even e Negigal. É falada pelos Evenkis na Rússia, Mongólia e China. Evenki é também o grupo que inclui Evenki e Even; (pt)
 • 鄂温克语(又译埃文基语或索伦语、Evenki,1930年代前与鄂温语合称通古斯语)是鄂温克族的传统民族语言,为通古斯语族中最多人使用的语言,使用人口约2.9万人。鄂温克世居地区跨越俄罗斯联邦、中华人民共和国和蒙古国三国,其中居住于中蒙二国的族民根据民族语言汉译作“鄂温克族”,而俄罗斯境内的族民则根据俄罗斯语汉译为“埃文基族”,并衍生出“鄂温克语”、“埃文基语”两个语言名称。 (zh)
 • Evenki /eɪˈvɛnki/, formerly known as Tungus, or (Solon) is the largest member of the northern group of Tungusic languages, a group which also includes Even, Negidal, and (the more closely related) Oroqen language. The name is sometimes wrongly given as "Evenks". It is spoken by Evenks in Russia, and China. (en)
 • El idioma evenki (otras denominaciones: ewenke, ewenki, owenke, solon, suolun, khamnigan) es una lengua hablada en Hulunbuir, Moriadawa, Oronchon, Chen Bargu, Arong, Ergune y Huisuomu en Mongolia Interior, en la prefectura de Nale en la provincia de Heilongjiang y en Xinjiang, por un total de 19 000 habitantes de la República Popular de China. Es hablada igualmente en Mongolia y en la zona central de Siberia (Federación Rusa). Sus hablantes forman parte de la nacionalidad ewenki y se autodenominan "solon"). Son dialectos de este idioma: haila'er, aoluguya, chenba'erhui, morigele, huihe. (es)
 • エヴェンキ語(ロシア語:Эвенкийский язык)又はソロン語は、エヴェンキ族が話す言語。ツングース諸語では話者の1番多い言語で、話者は約2.9万人。エヴェンキ族の居住地域はロシア、中華人民共和国、モンゴルの3ヶ国に跨る。1930年代以前は現在のエヴェン語と併せてツングース語と呼ばれていた。 エニセイ川以東でバイカル湖以北に居住する人々はエヴェンキ(Эвэнки)と自称する。バイカル湖以西の高地に住む人々はオロチョン(Эвэнки、意味は“オルホン川の人々”或いは“馴鹿の飼育を生業とする人々”)と自称する。ブリヤート共和国一帯に住む遊牧民は“ムルチェン”(Морчэн、意味は“馬上の人々”)と自称する。ビュリュイ川流域に住む人々は“ビラルチェン”(Бирарчэн、意味は“川の人”)と自称する。中国、ロシア国内のオロチョンの言語とエヴェンキ語の東部方言について類似がみられる。北京当局はオロチョン族はエヴェンキ族から独立した民族で、オロチョン語はエヴェンキ諸語の一つとし、ロシア当局は二つは同一民族、同一言語、オロチョン語はエヴェンキ語のオロチョン方言(Орочонский диалект)としている。 (ja)
 • Język ewenkijski − język tunguski ludu Ewenków. Rozprzestrzeniony we wschodniej Syberii - od Jeniseju do Sachalinu. Mówi nim ok. 7,5 tys. osób w Rosji, około tysiąca w Mongolii i 19 tys. w północnych Chinach. Razem z językiem eweńskim i językiem mandżurskim zalicza się do grupy języków tungusko-mandżurskich. Posiada wiele gwar i dialektów (m.in. „chakające", „siekające" i „szekające"). Podstawą języka literackiego jest południowy dialekt. W języku ewenkijskim występuje harmonia samogłosek. Zalicza się do języków aglutynacyjnych. Posiada skomplikowany system przypadków, osobowych form czasownika i imiesłowów. Liczne zapożyczenia z języka jakuckiego i buriackiego. (pl)
 • L'evenki (autres appellations : ewenke, ewenki, owenke, solon, suolun, khamnigan) est une langue toungouse parlée à Hulunbuir, Moriadawa, Oronchon, Chen Bargu, Arong, Ergune et Huisuomu en Mongolie-Intérieure, dans la préfecture de Nale dans la province du Heilongjiang, et au Xinjiang, pour un total de 19 000 locuteurs en Chine. Elle est également parlée en Mongolie et en Russie asiatique. Ses locuteurs font partie de la nationalité evenk. (fr)
 • Эвенки́йский язы́к (эве́нкский язы́к, устар. тунгусский язык) — язык эвенков. Распространён в России на территории, главным образом, Восточной Сибири — от левобережья Енисея до острова Сахалин (4,8 тыс. чел. 2010), а также около 9 тыс. чел., в том числе солоны — на севере Китая (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район). Наряду с эвенским и негидальским языками относится к северной группе тунгусо-маньчжурских языков. (ru)
rdfs:label
 • Evenki language (en)
 • Ewenkische Sprache (de)
 • Idioma evenki (es)
 • Evenki (fr)
 • Lingua evenki (it)
 • エヴェンキ語 (ja)
 • Język ewenkijski (pl)
 • Эвенкийский язык (ru)
 • Língua evenki (pt)
 • 鄂温克语 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Evenki (en)
 • Эвэды̄ турэ̄н (en)
is dbo:language of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:demographics1Info of
is dbp:languages of
is foaf:primaryTopic of