Ergotism (pron. /ˈɜːrɡətˌɪzəm/ UR-gət-iz-əm) is the effect of long-term ergot poisoning, traditionally due to the ingestion of the alkaloids produced by the Claviceps purpurea fungus that infects rye and other cereals, and more recently by the action of a number of ergoline-based drugs. It is also known as ergotoxicosis, ergot poisoning and Saint Anthony's Fire. Ergot poisoning is a proposed explanation of bewitchment.

Property Value
dbo:abstract
 • Ergotism (pron. /ˈɜːrɡətˌɪzəm/ UR-gət-iz-əm) is the effect of long-term ergot poisoning, traditionally due to the ingestion of the alkaloids produced by the Claviceps purpurea fungus that infects rye and other cereals, and more recently by the action of a number of ergoline-based drugs. It is also known as ergotoxicosis, ergot poisoning and Saint Anthony's Fire. Ergot poisoning is a proposed explanation of bewitchment. (en)
 • التسمم الأرغوني هو تأثير على المدى الطويل من تسمم الشقران، يرجع ذلك عادة إلى ابتلاع قلويات التي ينتجها فطر بوربوريا الدبوسية الذي يصيب الشعير وغيرها من الحبوب، مؤخرا بفعل عدد من ال(ergoline) القائم على المخدرات. المعروف أيضا بتسمم الأرغوت، تسمم الشقران وأيضا نار سانت أنتوني. تسمم الشقران هي واحدة من تفسيرات من الفتنة. (ar)
 • Als Ergotismus (syn. Ignis sacer „heiliges Feuer“) bezeichnet man die Symptomatik einer Vergiftung durch Mutterkornalkaloide wie zum Beispiel Ergotamin oder Ergometrin. (de)
 • El ergotismo, denominado en el uso coloquial como "fiebre de San Antonio", "fuego de San Antonio" o "fuego del infierno", es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas (toxinas producidas por hongos parásitos), o por abuso de medicamentos que contengan esta misma sustancia. Está causado fundamentalmente por el ergot o cornezuelo (Claviceps purpurea) que contamina el centeno y, mucho menos frecuentemente, la avena, el trigo y la cebada. Una de las sustancias producidas por el hongo es la ergotamina, de la cual deriva el ácido lisérgico. Los efectos del envenenamiento pueden traducirse en alucinaciones, convulsiones y contracción arterial, que puede conducir a la necrosis de los tejidos y la aparición de gangrena en las extremidades principalmente. La enfermedad empezaba con un frío intenso y repentino en todas las extremidades para convertirse en una quemazón aguda. Muchas víctimas lograban sobrevivir pero quedaban mutiladas: podían llegar a perder todas sus extremidades. Existía otra variante de esta intoxicación en la que el paciente sufría intensos dolores abdominales que finalizaban en una muerte súbita. En las mujeres embarazadas producía invariablemente abortos. Durante la Edad Media las intoxicaciones con ergot eran tan frecuentes que se crearon hospitales donde los frailes de la orden de San Antonio se dedicaban en exclusiva a cuidar de estos enfermos. Estos frailes llevaban hábito oscuro con una gran T azul en el pecho. (es)
 • L’ergotisme est le résultat d’un empoisonnement à long terme habituellement à la suite de l'ingestion d’alcaloïdes produits par l'ergot du seigle (Claviceps purpurea), un champignon qui infecte le seigle et d’autres céréales. Plus récemment, il a pu être lié à l'administration de certains médicaments dérivés de l’ergoline. L'ergotisme est également connu sous le nom de mal des ardents et feu de Saint-Antoine. L’intoxication par l’ergot est l'une des explications médicales et psychologiques de certains cas de sorcellerie ou de possession démoniaque. (fr)
 • Ergotyzm - efekt zatrucia sporyszem zbożowym. Przyczyną jest grzyb Claviceps purpurea, który infekuje żyto. Ergotyzm jest także znany jako ergotoxicosis oraz Ogień Świętego Antoniego. Ergotyzm został wyjaśniony przez lekarza francuskiego Thullier[potrzebny przypis], który zidentyfikował sporysz jako źródło trucizny. Domieszka sklerot sporyszu w ziarnach żyta i w mące stosowanej do spożycia była przyczyną halucynacji, przykurczów mięśni, prowadzących z powodu niedokrwienia do martwicy tkanek (w szczególności kończyn). Obecnie trucizna sporyszu nie występuje w zbożach dzięki programom ochrony roślin i oczyszczeniu materiału siewnego. (pl)
 • O ergotismo, também conhecido por envenenamento por Ergot, envenenamento por cravagem e Fogo de Santo Antônio é uma intoxicação causada pela ingestão de produtos contaminados pelo esporão-do-centeio (Claviceps purpurea), um fungo contaminante comum do centeio e outros cereais, ou pelo uso excessivo ou mal orientado de drogas derivadas da ergolina. O fungo biossintetiza uma classe de metabolitos secundários alcaloides derivados da ergolina, e dependendo de suas estruturas químicas, exercem actividade no sistema nervoso central e/ou vasoconstrição. Os sintomas de ergotismo se caracterizam por depressão e confusão mental, hipertensão, bradicardia, vasoespasmos (com perda de consciência e cefaleia), cianose periférica (mãos e pés pálidos) com claudicação, podendo ainda levar ao coma e morte. (pt)
 • Ergotisme of kriebelziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door het eten van met moederkoorn besmet graan, met name rogge. De gifstoffen in het moederkoorn, alcaloïden zoals ergotamine, veroorzaken krampen en samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers en tenen kunnen hierdoor geleidelijk afsterven (gangreen), waardoor de patiënt uiteindelijk sterk verminkt raakt. Ook veroorzaken de gifstoffen hallucinaties en uiteindelijk krankzinnigheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat LSD uit de gifstoffen van moederkoorn wordt gesynthetiseerd en eraan verwant is. Er wordt wel aangenomen dat de heksenvervolging mede van doen had met de hallucinaties waaraan sommige patiënten leden en waarvan men de oorzaak niet kende. Aanvankelijk dacht men dat ergotisme een besmettelijke ziekte was, aangezien soms hele families eraan te gronde gingen. Uiteindelijk bemerkte men echter dat ergotisme vooral een armeluisziekte was: bij gegoede burgers kwam het nauwelijks voor. Het was de Franse arts en botanicus Denis Dodart (1634-1707) die door dit feit op het spoor gebracht werd: de arme mensen aten vooral roggebrood, en dan vaak nog brood dat gebakken was van rogge van inferieure kwaliteit, terwijl de rijkeren het duurdere tarwebrood aten. Dit gegeven werd uitgewerkt in Dodart's geschrift Médecine des pauvres (1692). Door de rogge nauwgezet aan controle te onderwerpen kon ergotisme worden uitgebannen. Niettemin waren er ook later nog uitbarstingen van ergotisme, en wel in tijden van voedselschaarste, waarin men noodgedwongen zijn toevlucht tot inferieure voedingsmiddelen nam, of door misdaad, wanneer men uit winstbejag willens en wetens besmet graan of meel leverde. Dit laatste speelde een rol bij de uitbraak van ergotisme in 1951 te Pont-Saint-Esprit, waarbij 7 doden vielen, 50 mensen in een psychiatrische inrichting moesten worden opgenomen, en 250 mensen leden aan symptomen van meer of minder ernstige aard. (nl)
 • Эрготизм (от фр. ergot — спорынья) — отравление человека и животных алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зёрен ржи и некоторых других злаков, заражённых склероциями. Обнаружить заражение особенно трудно в тёмной ржаной муке. Эрготизм возникает также из-за передозировки препаратами спорыньи (например, гидротартрат эрготамина) при их длительном непрерывном приёме в больших дозах. Алкалоиды вызывают сокращения мышц; высокие их дозы приводят к мучительной смерти, низкие — к сильным болям, гангрене, умственным расстройствам, агрессивному поведению. Выделяют две формы эрготизма: гангренозная (лат. ergotismus gangraenosus) — «огонь святого Антония» («Антониев огонь», «священный огонь») (сопровождается нарушением трофики тканей из-за сужения капилляров в конечностях) и конвульсивная (лат. ergotismus convulsivus) — «ведьмина корча». (ru)
 • 麦角中毒(Ergotism)是长期麦角中毒的影响,在传统上,由于通过由感染黑麦和其它谷物的麦角菌真菌产生的生物碱的摄取,以及最近的许多基于麦角灵药物的作用。它也被称为圣安东尼之火。 (zh)
dbo:icd10
 • T62.2
dbo:icd9
 • 988.2
dbo:meshId
 • D004881
dbo:wikiPageID
 • 263244 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744388486 (xsd:integer)
dbp:caption
 • Advanced ergotism with gangrene
dbp:diseasesdb
 • 30715 (xsd:integer)
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ergotism (pron. /ˈɜːrɡətˌɪzəm/ UR-gət-iz-əm) is the effect of long-term ergot poisoning, traditionally due to the ingestion of the alkaloids produced by the Claviceps purpurea fungus that infects rye and other cereals, and more recently by the action of a number of ergoline-based drugs. It is also known as ergotoxicosis, ergot poisoning and Saint Anthony's Fire. Ergot poisoning is a proposed explanation of bewitchment. (en)
 • التسمم الأرغوني هو تأثير على المدى الطويل من تسمم الشقران، يرجع ذلك عادة إلى ابتلاع قلويات التي ينتجها فطر بوربوريا الدبوسية الذي يصيب الشعير وغيرها من الحبوب، مؤخرا بفعل عدد من ال(ergoline) القائم على المخدرات. المعروف أيضا بتسمم الأرغوت، تسمم الشقران وأيضا نار سانت أنتوني. تسمم الشقران هي واحدة من تفسيرات من الفتنة. (ar)
 • Als Ergotismus (syn. Ignis sacer „heiliges Feuer“) bezeichnet man die Symptomatik einer Vergiftung durch Mutterkornalkaloide wie zum Beispiel Ergotamin oder Ergometrin. (de)
 • L’ergotisme est le résultat d’un empoisonnement à long terme habituellement à la suite de l'ingestion d’alcaloïdes produits par l'ergot du seigle (Claviceps purpurea), un champignon qui infecte le seigle et d’autres céréales. Plus récemment, il a pu être lié à l'administration de certains médicaments dérivés de l’ergoline. L'ergotisme est également connu sous le nom de mal des ardents et feu de Saint-Antoine. L’intoxication par l’ergot est l'une des explications médicales et psychologiques de certains cas de sorcellerie ou de possession démoniaque. (fr)
 • 麦角中毒(Ergotism)是长期麦角中毒的影响,在传统上,由于通过由感染黑麦和其它谷物的麦角菌真菌产生的生物碱的摄取,以及最近的许多基于麦角灵药物的作用。它也被称为圣安东尼之火。 (zh)
 • El ergotismo, denominado en el uso coloquial como "fiebre de San Antonio", "fuego de San Antonio" o "fuego del infierno", es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas (toxinas producidas por hongos parásitos), o por abuso de medicamentos que contengan esta misma sustancia. Está causado fundamentalmente por el ergot o cornezuelo (Claviceps purpurea) que contamina el centeno y, mucho menos frecuentemente, la avena, el trigo y la cebada. (es)
 • Ergotyzm - efekt zatrucia sporyszem zbożowym. Przyczyną jest grzyb Claviceps purpurea, który infekuje żyto. Ergotyzm jest także znany jako ergotoxicosis oraz Ogień Świętego Antoniego. Ergotyzm został wyjaśniony przez lekarza francuskiego Thullier[potrzebny przypis], który zidentyfikował sporysz jako źródło trucizny. (pl)
 • Ergotisme of kriebelziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door het eten van met moederkoorn besmet graan, met name rogge. De gifstoffen in het moederkoorn, alcaloïden zoals ergotamine, veroorzaken krampen en samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers en tenen kunnen hierdoor geleidelijk afsterven (gangreen), waardoor de patiënt uiteindelijk sterk verminkt raakt. Ook veroorzaken de gifstoffen hallucinaties en uiteindelijk krankzinnigheid. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat LSD uit de gifstoffen van moederkoorn wordt gesynthetiseerd en eraan verwant is. (nl)
 • O ergotismo, também conhecido por envenenamento por Ergot, envenenamento por cravagem e Fogo de Santo Antônio é uma intoxicação causada pela ingestão de produtos contaminados pelo esporão-do-centeio (Claviceps purpurea), um fungo contaminante comum do centeio e outros cereais, ou pelo uso excessivo ou mal orientado de drogas derivadas da ergolina. O fungo biossintetiza uma classe de metabolitos secundários alcaloides derivados da ergolina, e dependendo de suas estruturas químicas, exercem actividade no sistema nervoso central e/ou vasoconstrição. (pt)
 • Эрготизм (от фр. ergot — спорынья) — отравление человека и животных алкалоидами спорыньи, попавшими в муку из зёрен ржи и некоторых других злаков, заражённых склероциями. Обнаружить заражение особенно трудно в тёмной ржаной муке. Эрготизм возникает также из-за передозировки препаратами спорыньи (например, гидротартрат эрготамина) при их длительном непрерывном приёме в больших дозах. Алкалоиды вызывают сокращения мышц; высокие их дозы приводят к мучительной смерти, низкие — к сильным болям, гангрене, умственным расстройствам, агрессивному поведению. (ru)
rdfs:label
 • Ergotism (en)
 • تسمم أرغوني (ar)
 • Ergotismus (de)
 • Ergotismo (es)
 • Ergotisme (fr)
 • Ergotisme (nl)
 • Ergotyzm (pl)
 • Ergotismo (pt)
 • Эрготизм (ru)
 • 麦角中毒 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Ergotism (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of