Environmental policy refers to the commitment of an organization to the laws, regulations, and other policy mechanisms concerning environmental issues. These issues generally include air and water pollution, solid waste management, ecosystem management, maintenance of biodiversity, the protection of natural resources, wildlife and endangered species. Policies concerning energy or regulation of toxic substances including pesticides and many types of industrial waste are part of the topic of environmental policy. This policy can be deliberately taken to direct and oversee human activities and thereby prevent harmful effects on the biophysical environment and natural resources, as well as to make sure that changes in the environment do not have harmful effects on humans.

Property Value
dbo:abstract
 • Der Begriff Umweltpolitik, der um 1970 aus dem engl. environmental policy gebildet wurde, bezeichnet die Gesamtheit der politischen Bestrebungen, welche die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sowie der Natur an sich bezwecken. (de)
 • يشير مصطلح السياسة البيئية إلى أي [مسار من] الإجراءات التي يتم اتخاذها [أو التي لم تُتخذ] عمدًا لإدارة الأنشطة البيئية بهدف منع الآثار الضارة على الطبيعة والموارد الطبيعية أو تقليلها أو تخفيفها، وضمان عدم تسبب التغيرات التي من صنع الإنسان في إحداث آثار ضارة على الإنسان. (ar)
 • La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Desde los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales y se han creado partidos verdes.La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 o EMAS. (es)
 • Environmental policy refers to the commitment of an organization to the laws, regulations, and other policy mechanisms concerning environmental issues. These issues generally include air and water pollution, solid waste management, ecosystem management, maintenance of biodiversity, the protection of natural resources, wildlife and endangered species. Policies concerning energy or regulation of toxic substances including pesticides and many types of industrial waste are part of the topic of environmental policy. This policy can be deliberately taken to direct and oversee human activities and thereby prevent harmful effects on the biophysical environment and natural resources, as well as to make sure that changes in the environment do not have harmful effects on humans. (en)
 • 環境政策(かんきょうせいさく、英: environment policy)は、環境問題に対する政策手段およびそれを研究する学問。環境劣化・環境汚染・環境破壊・環境攪乱などの課題に対して、公共政策学・環境法・環境経済学・環境工学・環境教育学・国際協力学・環境倫理学などの知見をベースとしながら、実際の課題について、科学の不確定要素など将来予測の不完全性を勘案した上で、現実的に、社会への変革手段としてどのような政策が打てるかを考え、あるべき未来とそこへ至る道を実現するために必要な方策を提案していくことを目的とする、問題解決型の研究、政策学の一分野および、そのような政策群のこと。 (ja)
 • Milieubeleid is overheidsbeleid gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam de belangstelling voor milieuverontreiniging toe met een sterker milieubewustzijn bij burgers en overheden als gevolg. Omstreeks 1970 werd voor het eerst een omvattend milieubeleid geformuleerd door de rijksoverheid. (nl)
 • Polityka ekologiczna, ekopolityka - świadoma i celowa działalność państwa (lub grupy państw) polegająca na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzanie praw i regulacji w ww. dziedzinach. W sektorze prywatnym termin ten oznacza podporządkowanie się tym celom albo poprzez realizację narzucanego przez państwo prawa, albo też dzięki własnym, wprowadzonym do użytku własnego regułom. Najważniejszym z problemów jest właściwe rozpoznanie stanu rzeczywistego środowiska naturalnego oraz mechanizmów, które powodują jego zanieczyszczenie. Dodatkowo poznanie tych aspektów powinno przebiegać szybko. Ostatnim i najistotniejszym problemem jest precyzja i spójność celów, które powinna osiągnąć polityka ochrony środowiska. Cele grup silniejszych nie są najbardziej pożądane przez wszystkich. Podstawowym rozwiązaniem służącym ochronie środowiska jest wykorzystanie mechanizmów rynku. Negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne uzasadnia interwencję władzy państwowej. Polityka ekologiczna oznacza włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych- czyli uwzględnianie ich na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. Przykładem celu z zakresu polityki ekologicznej jest zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach mniej obciążających środowisko(tzw. “zielone miejsca pracy”). Termin użyty po raz pierwszy w Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 r. Jest ważnym czynnikiem kształtującym treść norm prawa ochrony środowiska. Kluczową zasadą polityki ekologicznej jest zasada zrównoważonego rozwoju. Oszacowano również globalny ślad ekologiczny człowieka. W Polsce przyjęto Politykę Ekologiczną Państwa, zawartej w uchwale sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433). Polska polityka ekologiczna państwa jest realizowana zgodnie z zasadami: praworządności, likwidacji zanieczyszczeń u źródła, uspołecznienia, wykorzystanie mechanizmu rynkowego, zasadą „zanieczyszczający płaci” i regionalizacją. (pl)
 • política ambiental é um modelo de administração adotado por um governo ou empresa para se relacionar com o meio ambiente e os recursos naturais. - Ações que visem à redução do consumo de energia. - Ações práticas para evitar o desperdício de água, incentivando o seu consumo racional. - Planejamento urbano adequado por parte dos governos. Nestas ações são importantes a preservação de áreas verdes e projetos de arborização urbana. - Uso, sempre que possível, de fontes de energia limpa como, por exemplo, eólica e solar. - As empresas que geram qualquer tipo de poluição em seu processo produtivo devem adotar medidas eficazes para que estes poluentes não sejam despejados no meio ambiente (ar, rios, lagos, oceanos e solo). - As empresas devem criar produtos com baixo consumo de energia e, sempre que possível, usar materiais recicláveis. - Criação de projetos governamentais voltados para a educação ambiental, principalmente em escolas. - Implantação das normas do ISO 14000 e obtenção do certificado. (pt)
 • 環境政策(environmental policy)由政府所採納或提出的行動原則或方針,用以保護野生生物、瀕臨絕種的動植物、以及遭受破壞的棲息地,並藉此減少環境汙染、森林濫伐、沙漠化及其他人類活動對行星系統所造成的威脅。 == 參考文獻 == (zh)
 • Экологическая политика — это система мероприятий, связанных с влиянием общества на природу.Экологическая политика — это определенная организацией совокупность намерений и принципов относительно экологических показателей её деятельности, которая создает основу для разработки конкретных целей и задач. В толковом словаре по охране природы приводится такое определение: «Политика экологическая — это совокупность способов достижения поставленных экологической стратегией целей и задач». При этом экологическая стратегия определена как совокупность конкретных целей и задач, рассчитанных на реальные возможности и термины их достижения, в сфере охраны окружающей природной среды и использование природных ресурсов. Виды экологической политики: 1. * Глобальная — проведение международных, политических и внешнеэкономических акций с расчетом экологических ограничений в социально-экономическом развитии, запасов имеющихся в мире природных ресурсов и их распределение между странами. 2. * Государственная — социально-экономическая политика, в том числе международная, построенная на понимании эффектов и недостатков, связанных с экологическим состоянием территорий и акваторий. 3. * Региональная экополитика — политика государства, относительно регионов, а также экополитика, осуществляемая самими регионами. 4. * К местной экополитике относят проведение локального и объективного мониторинга;осуществление государственного контроля соблюдения природоохранных законодательств;организация разработки местных экологических программ и проектов. 5. * Корпоративная экологическая политика. После получения экологией доминирующего статуса в системе общественных ценностей предприятие уже не может обойтись без отображения своей экополитики в долгосрочных планах. Экополитику сельскохозяйственного объекта необходимо рассматривать как стратегический элемент долгосрочного планирования. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 3407706 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 739310931 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Begriff Umweltpolitik, der um 1970 aus dem engl. environmental policy gebildet wurde, bezeichnet die Gesamtheit der politischen Bestrebungen, welche die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sowie der Natur an sich bezwecken. (de)
 • يشير مصطلح السياسة البيئية إلى أي [مسار من] الإجراءات التي يتم اتخاذها [أو التي لم تُتخذ] عمدًا لإدارة الأنشطة البيئية بهدف منع الآثار الضارة على الطبيعة والموارد الطبيعية أو تقليلها أو تخفيفها، وضمان عدم تسبب التغيرات التي من صنع الإنسان في إحداث آثار ضارة على الإنسان. (ar)
 • La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sustentable. Desde los años 70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político autónomo cada vez más importante tanto a nivel regional, nacional o internacional. En los gobiernos de muchos países hay un ministerio encargado de temas ambientales y se han creado partidos verdes.La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO 14001 o EMAS. (es)
 • Environmental policy refers to the commitment of an organization to the laws, regulations, and other policy mechanisms concerning environmental issues. These issues generally include air and water pollution, solid waste management, ecosystem management, maintenance of biodiversity, the protection of natural resources, wildlife and endangered species. Policies concerning energy or regulation of toxic substances including pesticides and many types of industrial waste are part of the topic of environmental policy. This policy can be deliberately taken to direct and oversee human activities and thereby prevent harmful effects on the biophysical environment and natural resources, as well as to make sure that changes in the environment do not have harmful effects on humans. (en)
 • 環境政策(かんきょうせいさく、英: environment policy)は、環境問題に対する政策手段およびそれを研究する学問。環境劣化・環境汚染・環境破壊・環境攪乱などの課題に対して、公共政策学・環境法・環境経済学・環境工学・環境教育学・国際協力学・環境倫理学などの知見をベースとしながら、実際の課題について、科学の不確定要素など将来予測の不完全性を勘案した上で、現実的に、社会への変革手段としてどのような政策が打てるかを考え、あるべき未来とそこへ至る道を実現するために必要な方策を提案していくことを目的とする、問題解決型の研究、政策学の一分野および、そのような政策群のこと。 (ja)
 • Milieubeleid is overheidsbeleid gericht op het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam de belangstelling voor milieuverontreiniging toe met een sterker milieubewustzijn bij burgers en overheden als gevolg. Omstreeks 1970 werd voor het eerst een omvattend milieubeleid geformuleerd door de rijksoverheid. (nl)
 • 環境政策(environmental policy)由政府所採納或提出的行動原則或方針,用以保護野生生物、瀕臨絕種的動植物、以及遭受破壞的棲息地,並藉此減少環境汙染、森林濫伐、沙漠化及其他人類活動對行星系統所造成的威脅。 == 參考文獻 == (zh)
 • Polityka ekologiczna, ekopolityka - świadoma i celowa działalność państwa (lub grupy państw) polegająca na racjonalnym korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego właściwej ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie zdobytej przez ludzkość wiedzy teoretycznej i praktycznej. Państwo czyni to poprzez wprowadzanie praw i regulacji w ww. dziedzinach. W sektorze prywatnym termin ten oznacza podporządkowanie się tym celom albo poprzez realizację narzucanego przez państwo prawa, albo też dzięki własnym, wprowadzonym do użytku własnego regułom. (pl)
 • política ambiental é um modelo de administração adotado por um governo ou empresa para se relacionar com o meio ambiente e os recursos naturais. - Ações que visem à redução do consumo de energia. - Ações práticas para evitar o desperdício de água, incentivando o seu consumo racional. - Planejamento urbano adequado por parte dos governos. Nestas ações são importantes a preservação de áreas verdes e projetos de arborização urbana. - Uso, sempre que possível, de fontes de energia limpa como, por exemplo, eólica e solar. - Implantação das normas do ISO 14000 e obtenção do certificado. (pt)
 • Экологическая политика — это система мероприятий, связанных с влиянием общества на природу.Экологическая политика — это определенная организацией совокупность намерений и принципов относительно экологических показателей её деятельности, которая создает основу для разработки конкретных целей и задач. В толковом словаре по охране природы приводится такое определение: «Политика экологическая — это совокупность способов достижения поставленных экологической стратегией целей и задач». При этом экологическая стратегия определена как совокупность конкретных целей и задач, рассчитанных на реальные возможности и термины их достижения, в сфере охраны окружающей природной среды и использование природных ресурсов. (ru)
rdfs:label
 • Environmental policy (en)
 • سياسة بيئية (ar)
 • Umweltpolitik (de)
 • Política ambiental (es)
 • 環境政策学 (ja)
 • Milieubeleid (nl)
 • Polityka ekologiczna (pl)
 • Política ambiental (pt)
 • Экологическая политика (ru)
 • 環境政策 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:predecessor of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:focus of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of