The English are a nation and an ethnic group native to England, who speak the English language. The English identity is of early medieval origin, when they were known in Old English as the Angelcynn ("family of the Angles"). Their ethnonym is derived from the Angles, one of the Germanic peoples who migrated to Great Britain around the 5th century AD. England is one of the countries of the United Kingdom.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الإنجليز هم قومية ومجموعة عرقية في إنجلترا وبلدان عدة مثل الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا. ويتكلمون اللغة الإنجليزية، ويشكلون 83 % من شعب المملكة المتحدة التي تضم إلى جانب إنجلترا كلٌ من ويلز و اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: إنجليز * 32xبوابة إنجلترا * 32xبوابة علم الإنسان * 32xبوابة أيرلندا * 32xبوابة المملكة المتحدة25بك هذه بذرة مقالة عن مجموعة عرقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Die Engländer (englisch English oder English people) sind ein Volk von etwa 50 Millionen Menschen (mit englischstämmiger Diaspora ca. 90 Millionen), das überwiegend in England lebt, dem größten Land auf der Insel Großbritannien. Sie machen etwa 84 % der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs aus . Zudem sind (oft große) Teile der Bevölkerung in den anderen Teilen der Britischen Inseln, das heißt Irland (vor allem Nordirland), Schottland und Wales sowie der (eingewanderten, nicht-indigenen) Bevölkerung einiger Länder des ehemaligen Britischen Weltreiches beziehungsweise des Commonwealth ethnisch englischer Abstammung (vor allem in Australien, Irland, Kanada, Neuseeland, Südafrika und den Vereinigten Staaten von Amerika). Im deutschen Sprachraum werden fälschlicherweise oft alle Einwohner des Vereinigten Königreichs als Engländer bezeichnet, obwohl es sich in diesem Fall um Briten oder spezifischer jeweils von Engländern, Schotten, Walisern, Iren, Cornish oder Manx handelt. (de)
 • Los ingleses son los naturales de Inglaterra, uno de los cuatro países que forman parte del Reino Unido, que tienen en común, entre otras características, el idioma inglés. En parte por este motivo, la cultura inglesa está integrada en, y se confunde habitualmente con, la cultura británica en general. Existe cierta tendencia de intercambiar los términos «inglés» y «británico». De acuerdo con un estudio sobre la identidad inglesa llevado a cabo por el catedrático Krishan Kumar, es frecuente el lapsus línguae de decir «inglés, quiero decir, británico» cometido normalmente por los propios ingleses como «reflejo de la dificultad que tienen a la hora de diferenciarse de los demás habitantes de las islas británicas» y se debe probablemente a la posición dominante que el país ha ejercido en el Reino Unido. El historiador A. J. P. Taylor escribió en 1965: Cuando se publicó el Oxford History of England hace una generación, Inglaterra era aún un término que abarcaba todo. Se refería, de forma indiscriminada, a Inglaterra y Gales, a la Gran Bretaña, al Reino Unido, e incluso al Imperio británico. Los extranjeros lo usaban para referirse a una potencia mundial y, de hecho, siguen haciéndolo. Bonar Law, de origen canadiense-escocés, no sentía ninguna vergüenza a la hora de llamarse «Primer Ministro de Inglaterra» [...] Ahora, sin embargo, se utilizan los términos con más rigor. El uso de «Inglaterra», salvo para una área geográfica en concreto, produce gritos de protesta, sobre todo de los escoceses. (es)
 • 45xLe fond de cet article d'histoire est à vérifier. Améliorez-le, ou discuter des points à vérifier. Si vous venez d'apposer le bandeau, merci d'indiquer ici les points à vérifier. AnglaisFichier:21 English people.png 1re rangée : Alfred le Grand • Oliver Cromwell • William Shakespeare • Michael Palin • Georgiana Cavendish • Walter Raleigh • Sting2e rangée : Élisabeth Ire • Bobby Moore • Margaret Thatcher • David Beckham • Harold II • Kate Winslet • Charles Dickens3e rangée : pape Adrien IV • Daniel Craig • Isaac Newton • George Harrison • Jane Austen • Damon Albarn • George Stephenson Les Anglais sont les habitants de l’Angleterre. Le nom anglais les désignant est English, il est toujours employé au pluriel pour désigner collectivement tous les Anglais (un Anglais = an Englishman, une Anglaise = an Englishwoman). Il y a beaucoup de théories sur le peuplement de l’Angleterre. À cause d'un écart "celtique-germanique" sur les îles-britanniques, les historiens considèrent que l’Angleterre a été peuplée lors des invasions du Ve et VIe siècles par des peuples germaniques, ce qu'on appelle les Anglo-Saxons : c'est-à-dire essentiellement des Angles, des Jutes et des Saxons).Certains néanmoins, comme Stephen Oppenheimer, proposent que la différence génétique et culturelle entre les Anglais et les autres peuples britanniques s'est produite juste après le retrait du glacier qui se trouvait sur l'ensemble de la Grande-Bretagne. Cela signifierait que, contrairement à ce que l'on pense généralement, les Anglais sont aussi natifs que les Gallois et que les Écossais.[réf. souhaitée] Bien qu'il arrive assez souvent que certaines personnes utilisent le terme "Anglais" pour désigner plus largement les Britanniques, cet usage est incorrect puisque le Royaume-Uni est bien composé de quatre nations : l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Selon une étude britannique menée à la fin des années 2000 par l'ONS (Office of National Statistics), l'homme anglais mesure en moyenne 175,3 cm (5ft 9in) pour un poids moyen de 83,6 kg (13.16 stone). La femme anglaise mesure en moyenne 161,6 cm (5ft 3in) pour un poids moyen de 70,2 kg (11 stone). (fr)
 • Gli Inglesi (in lingua inglese: English) sono un gruppo etnico di lingua germanica localizzato prevalentemente in Inghilterra. Discendono in massima parte dalla fusione delle popolazioni germaniche, che a partire dall'Alto Medioevo migrarono nell'attuale Inghilterra (Anglosassoni, Vichinghi e Normanni), con le genti autoctone, costituite prevalentemente dai Britanni e dai Romano-Britanni. (it)
 • イングランド人(イングランドじん、英語:English people 古英語:Englisc)は、イングランドを起源とし、英語を主な母語とする民族のこと。またはイングランド区域内で出生した連合王国(イギリス)の国籍を有する住民(この場合は、イングランド以外にルーツを有する者を含む)のこと。イングランド人としての民族アイデンティティの起源は古く、最初期においてはAnglecynn(アングル人)と呼ばれていた。 イングランド人の最も大きな集団は、イギリスの構成国(イギリスのカントリー)のひとつであるイングランドに居住している。この集団のうち、近世以前からこの地に定着していた人々の末裔は、ブリトン人、ローマ・ブリトン人、アングロ・サクソン人、ヴァイキング、ノルマン人など、イングランドに当たる地域に定住していた近縁の民族集団との混血であるといわれている。しかし、近年のDNA分析によれば、イギリス人の祖先の大部分は旧石器時代のグレートブリテン島の原住民であり、グレートブリテン島の東海岸・西海岸地域での遺伝子の相違は、大きな差ではないとはいえ、先史時代古くからのもので、主に旧石器時代後半と中石器時代(1万5千年-7千年前)を起点とするものだという。2013年に発表された現代ヨーロッパの遺伝学的な研究によれば、現代ヨーロッパ人の遺伝子構造は、約7500年前に移動して来た最初の農耕民やこれより古い時代の狩猟採集民ではなく、新石器時代中期の紀元前4500年頃に定着したとされている。 より近年のイングランドへの移住者には、グレートブリテン島・アイルランド島をはじめ様々な地域の民族がおり、これらの大部分はウェールズ・スコットランド・アイルランド共和国・イギリス連邦諸国である。これらの移住者には、イギリス人・イングランド人としてのアイデンティティを持つものもいれば、二重もしくは外国系のアイデンティティを持つものもいる。 (ja)
 • Engelsen zijn de bewoners van Engeland, het grootste land binnen het Verenigd Koninkrijk. (nl)
 • Anglicy (ang. English people) – naród germański zamieszkujący głównie Wielką Brytanię, zwłaszcza Anglię (ok. 45 mln), posługujący się językiem angielskim z grupy języków germańskich. Poza Zjednoczonym Królestwem mieszkają głównie w Republice Południowej Afryki, Związku Australijskim, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Anglicy wyznają głównie anglikanizm. Ich kultura zaczęła się kształtować w średniowieczu pod wpływami celtyckimi, romańskimi (gł. francuskimi) oraz skandynawskimi (głównie normańskimi i nordyckimi). Od czasów nowożytnych zaczęła wpływać na kulturę reszty świata. Za pierwszego Anglika uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w hrabstwie West Sussex. Główną rolę w etnogenezie Anglików odegrali germańscy Anglowie, Sasi i Jutowie, którzy wyemigrowali z kontynentu i zajęli południową i środkową część Wielkiej Brytanii, wypierając na północ i zachód celtyckich Brytów. Po najazdach duńskich i norweskich wikingów powstała wspólnota anglosaska, która uległa politycznym i kulturowym wpływom Normanów z północnej Francji, którzy w 1066 r. podbili Anglię. W niedługim czasie ukształtował się naród angielski. Ekspansja Anglików przyczyniła się do postępującej anglicyzacji celtyckiej kultury Walijczyków, Irlandczyków i Szkotów, a wraz z kolonializmem, do współkształtowania etnicznego, politycznego, ekonomicznego, kulturowego i językowego oblicza znacznej części świata. Od czasów nowożytnych kultura angielska oddziaływała na kulturę europejską, a potem światową. Od XIX w. Anglicy są zurbanizowanym i wysoko rozwiniętym pod względem ekonomicznym społeczeństwem Starego Kontynentu. Utrzymują do dziś niektóre elementy tradycji społeczno-politycznych i obyczajowych, związanych m.in. z ustrojem monarchicznym. (pl)
 • Os ingleses são uma nação e grupo étnico da Europa setentrional. São geralmente associados à Inglaterra e à língua inglesa. A maioria dos ingleses vive na Inglaterra, maior subdivisão do Reino Unido. (pt)
 • Англича́не (англ. English people) — нация и этническая группа, составляющая основное население Англии, которая разговаривает на английском языке. Сформировался в Средние века на острове Великобритания из германских племён англов, саксов, фризов и ютов, а также ассимилированного ими кельтского населения острова. В настоящее время англичан, рассматривающих себя таковыми, насчитывается 50 миллионов человек. Английское этническое происхождение, учитывая граждан США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, имеют сегодня в мире около 110 миллионов человек. Англичане Великобритании, числом 44,7 млн человек, являются её основным населением. Остальные живут также в Канаде, США, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Индии и т. д. Их язык — британский вариант английского, диалекты: восточный, северный, южный, западный, кентский. Письменность на основе латиницы. В древности использовалось руническое письмо. Верующие — преимущественно протестанты-англикане, а также методисты, католики. (ru)
 • 英格蘭人(英语:English people,古英語:Anglecynn)是英國英格蘭的原住族群和民族,母語是英語。他們在過千年前被古英語稱作「Anglecynn」時已有高度的身分認同。英格蘭人主要居住於英國的構成國家─英格蘭上。 以族群的角度看,英格蘭人被認為Britons (historical)、盎格魯-撒克遜人、凱爾特人、維京人等遠古族群的後裔。以民族的角度看,因為近年大量外國少數民族的移民,英格蘭人極多元化。 (zh)
 • The English are a nation and an ethnic group native to England, who speak the English language. The English identity is of early medieval origin, when they were known in Old English as the Angelcynn ("family of the Angles"). Their ethnonym is derived from the Angles, one of the Germanic peoples who migrated to Great Britain around the 5th century AD. England is one of the countries of the United Kingdom. Historically, the English population is descended from several peoples — the earlier Britons (or Brythons) and the Germanic tribes that settled in Britain following the withdrawal of the Romans, including Angles, Saxons, Jutes and Frisians. Collectively known as the Anglo-Saxons, they founded what was to become England (from the Old English Englaland) along with the later Danes, Normans and other groups. In the Acts of Union 1707, the Kingdom of England was succeeded by the Kingdom of Great Britain. Over the years, English customs and identity have become fairly closely aligned with British customs and identity in general. Today many English people have recent forebears from other parts of the United Kingdom, while some are also descended from more recent immigrants from other European countries and from the Commonwealth. The English people are the source of the English language, the Westminster system, the common law system and numerous major sports such as cricket, football, rugby union, rugby league and tennis. These and other English cultural characteristics have spread worldwide, in part as a result of the former British Empire. (en)
dbo:language
dbo:populationPlace
dbo:religion
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 18803164 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742956818 (xsd:integer)
dbp:float
 • right
dbp:footnotes
 • English American, English Australian, English Canadian
dbp:pop
 • 44000 (xsd:integer)
 • 6600000 (xsd:integer)
 • 7200000 (xsd:integer)
 • 25000000 (xsd:integer)
dbp:popplace
 • and
 • 3.76E7
dbp:scale
 • 350 (xsd:integer)
dbp:text
dbp:width
 • 350 (xsd:integer)
dbp:x
 • 0.030000 (xsd:double)
 • 0.320000 (xsd:double)
 • 0.460000 (xsd:double)
 • 0.520000 (xsd:double)
 • 0.700000 (xsd:double)
dbp:y
 • 0.230000 (xsd:double)
 • 0.490000 (xsd:double)
 • 0.510000 (xsd:double)
 • 0.760000 (xsd:double)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الإنجليز هم قومية ومجموعة عرقية في إنجلترا وبلدان عدة مثل الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا. ويتكلمون اللغة الإنجليزية، ويشكلون 83 % من شعب المملكة المتحدة التي تضم إلى جانب إنجلترا كلٌ من ويلز و اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: إنجليز * 32xبوابة إنجلترا * 32xبوابة علم الإنسان * 32xبوابة أيرلندا * 32xبوابة المملكة المتحدة25بك هذه بذرة مقالة عن مجموعة عرقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Gli Inglesi (in lingua inglese: English) sono un gruppo etnico di lingua germanica localizzato prevalentemente in Inghilterra. Discendono in massima parte dalla fusione delle popolazioni germaniche, che a partire dall'Alto Medioevo migrarono nell'attuale Inghilterra (Anglosassoni, Vichinghi e Normanni), con le genti autoctone, costituite prevalentemente dai Britanni e dai Romano-Britanni. (it)
 • Engelsen zijn de bewoners van Engeland, het grootste land binnen het Verenigd Koninkrijk. (nl)
 • Os ingleses são uma nação e grupo étnico da Europa setentrional. São geralmente associados à Inglaterra e à língua inglesa. A maioria dos ingleses vive na Inglaterra, maior subdivisão do Reino Unido. (pt)
 • 英格蘭人(英语:English people,古英語:Anglecynn)是英國英格蘭的原住族群和民族,母語是英語。他們在過千年前被古英語稱作「Anglecynn」時已有高度的身分認同。英格蘭人主要居住於英國的構成國家─英格蘭上。 以族群的角度看,英格蘭人被認為Britons (historical)、盎格魯-撒克遜人、凱爾特人、維京人等遠古族群的後裔。以民族的角度看,因為近年大量外國少數民族的移民,英格蘭人極多元化。 (zh)
 • Die Engländer (englisch English oder English people) sind ein Volk von etwa 50 Millionen Menschen (mit englischstämmiger Diaspora ca. 90 Millionen), das überwiegend in England lebt, dem größten Land auf der Insel Großbritannien. Sie machen etwa 84 % der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs aus . Zudem sind (oft große) Teile der Bevölkerung in den anderen Teilen der Britischen Inseln, das heißt Irland (vor allem Nordirland), Schottland und Wales sowie der (eingewanderten, nicht-indigenen) Bevölkerung einiger Länder des ehemaligen Britischen Weltreiches beziehungsweise des Commonwealth ethnisch englischer Abstammung (vor allem in Australien, Irland, Kanada, Neuseeland, Südafrika und den Vereinigten Staaten von Amerika). (de)
 • Los ingleses son los naturales de Inglaterra, uno de los cuatro países que forman parte del Reino Unido, que tienen en común, entre otras características, el idioma inglés. En parte por este motivo, la cultura inglesa está integrada en, y se confunde habitualmente con, la cultura británica en general. El historiador A. J. P. Taylor escribió en 1965: (es)
 • イングランド人(イングランドじん、英語:English people 古英語:Englisc)は、イングランドを起源とし、英語を主な母語とする民族のこと。またはイングランド区域内で出生した連合王国(イギリス)の国籍を有する住民(この場合は、イングランド以外にルーツを有する者を含む)のこと。イングランド人としての民族アイデンティティの起源は古く、最初期においてはAnglecynn(アングル人)と呼ばれていた。 より近年のイングランドへの移住者には、グレートブリテン島・アイルランド島をはじめ様々な地域の民族がおり、これらの大部分はウェールズ・スコットランド・アイルランド共和国・イギリス連邦諸国である。これらの移住者には、イギリス人・イングランド人としてのアイデンティティを持つものもいれば、二重もしくは外国系のアイデンティティを持つものもいる。 (ja)
 • 45xLe fond de cet article d'histoire est à vérifier. Améliorez-le, ou discuter des points à vérifier. Si vous venez d'apposer le bandeau, merci d'indiquer ici les points à vérifier. AnglaisFichier:21 English people.png 1re rangée : Alfred le Grand • Oliver Cromwell • William Shakespeare • Michael Palin • Georgiana Cavendish • Walter Raleigh • Sting2e rangée : Élisabeth Ire • Bobby Moore • Margaret Thatcher • David Beckham • Harold II • Kate Winslet • Charles Dickens3e rangée : pape Adrien IV • Daniel Craig • Isaac Newton • George Harrison • Jane Austen • Damon Albarn • George Stephenson (fr)
 • Anglicy (ang. English people) – naród germański zamieszkujący głównie Wielką Brytanię, zwłaszcza Anglię (ok. 45 mln), posługujący się językiem angielskim z grupy języków germańskich. Poza Zjednoczonym Królestwem mieszkają głównie w Republice Południowej Afryki, Związku Australijskim, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Anglicy wyznają głównie anglikanizm. Ich kultura zaczęła się kształtować w średniowieczu pod wpływami celtyckimi, romańskimi (gł. francuskimi) oraz skandynawskimi (głównie normańskimi i nordyckimi). Od czasów nowożytnych zaczęła wpływać na kulturę reszty świata. Za pierwszego Anglika uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w hrabstwie West Sussex. (pl)
 • The English are a nation and an ethnic group native to England, who speak the English language. The English identity is of early medieval origin, when they were known in Old English as the Angelcynn ("family of the Angles"). Their ethnonym is derived from the Angles, one of the Germanic peoples who migrated to Great Britain around the 5th century AD. England is one of the countries of the United Kingdom. (en)
 • Англича́не (англ. English people) — нация и этническая группа, составляющая основное население Англии, которая разговаривает на английском языке. Сформировался в Средние века на острове Великобритания из германских племён англов, саксов, фризов и ютов, а также ассимилированного ими кельтского населения острова. В настоящее время англичан, рассматривающих себя таковыми, насчитывается 50 миллионов человек. Английское этническое происхождение, учитывая граждан США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, имеют сегодня в мире около 110 миллионов человек. (ru)
rdfs:label
 • English people (en)
 • إنجليز (ar)
 • Engländer (Volk) (de)
 • Pueblo inglés (es)
 • Anglais (peuple) (fr)
 • Inglesi (it)
 • イングランド人 (ja)
 • Engelsen (volk) (nl)
 • Anglicy (pl)
 • Ingleses (pt)
 • Англичане (ru)
 • 英格蘭人 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • English people (en)
is dbo:citizenship of
is dbo:country of
is dbo:deathPlace of
is dbo:education of
is dbo:ethnicGroup of
is dbo:ethnicity of
is dbo:genre of
is dbo:hometown of
is dbo:language of
is dbo:location of
is dbo:nationality of
is dbo:originalLanguage of
is dbo:publisher of
is dbo:related of
is dbo:stateOfOrigin of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:demonym of
is dbp:ethnic of
is dbp:ethnicMakeup of
is dbp:ethnicity of
is dbp:free of
is dbp:nationality of
is dbp:region of
is dbp:relatedC of
is dbp:relatedGroups of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of