Embryology (from Greek ἔμβρυον, embryon, "the unborn, embryo"; and -λογία, -logia) is the branch of biology that studies the development of gametes (sex cells), fertilization, and development of embryos and fetuses. Additionally, embryology is the study of congenital disorders that occur before birth.

Property Value
dbo:abstract
 • Embryology (from Greek ἔμβρυον, embryon, "the unborn, embryo"; and -λογία, -logia) is the branch of biology that studies the development of gametes (sex cells), fertilization, and development of embryos and fetuses. Additionally, embryology is the study of congenital disorders that occur before birth. (en)
 • علم الأجنة (بالإنجليزية: Embryology) هو دراسة تنامي الجنين وتشكُّل أعضائه والآليات التي تتضمن عملية تناميه وتطوره. الجنين يكون موجوداً ضمن أغلفة حامية في بيضة أو ضمن الرحم. تنتهي الفترة الجنينية بالتفقيس (بالإنجليزية: metamorphosis) أو الولادة. أحياناً يتوسع ليصبح علماً مقارناً يقارن التطور الجنيني عند الفصائل الحيوانية المختلفة أو التأشير الخلوي أثناء عملية تنامي الجنين. (ar)
 • Die Embryologie (von altgriechisch ἔμβρυον embryon ‚ungeborene Leibesfrucht‘ und -logie) ist jenes Teilgebiet der Entwicklungsbiologie, das sich mit der Entwicklung der befruchteten Eizelle und des daraus entstehenden Embryos beschäftigt. Man spricht auch von der pränatalen Entwicklungsbiologie. In Medizin und Zoologie wird von der Embryologie in der Folge auch das Wachstum des Feten behandelt. (de)
 • La embriología, subdisciplina de la genética (según el código UNESCO), es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. El desarrollo de un embrión se inicia con la fertilización, que origina la formación del cigoto. Cuando finaliza el proceso durante el cual se generan todas las principales estructuras y órganos del producto (a las 8 semanas aproximadamente), el embrión se denominará feto. La teratología (Gr. teratos, monstruo) es la división de la embriología y la anatomía patológica que trata del desarrollo anómalo (anomalías congénitas). Esta rama de la embriología se relaciona con los diversos factores genéticos o ambientales que alteran el desarrollo normal y producen los defectos congénitos. (Embrio-, de embrios, embrión; -logía, de logos, estudio) En otras palabras, el estudio de las primeras ocho semanas de desarrollo después de la fecundación de un óvulo humano. (es)
 • L'embryologie est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme (embryologie morphologique) et l'étude de leur déterminisme (embryologie causale). « L'embryologie causale » est plus couramment désignée, depuis les années 1990 et l'avènement de la génétique moléculaire, par le terme de « biologie du développement » qui inclut aussi l'étude du développement post-embryonnaire. On peut diviser l'embryogénèse en trois stades qui sont: 1. * Le clivage, ou segmentation. 2. * La gastrulation. 3. * L'organogénèse. L'organogénèse est par conséquent commune à tous les organismes mais celle-ci peut être différenciée en différentes sous étapes qui peuvent parfois intervenir en même temps comme la neurulation ou la métamérisation. La tératologie est l'étude des anomalies de l'embryon et du fœtus. (fr)
 • L'embriologia (in greco εμβρυολογία) è la branca della biologia che studia i processi tramite i quali gli organismi crescono e si sviluppano prima della nascita. L'embriologia odierna studia tutte quelle tappe che da un gamete femminile (ovulo o cellula uovo) fecondato da un gamete maschile (spermatozoo) portano ad un individuo maturo adulto. Il termine embriologia, perciò si riferisce allo studio degli organismi tra lo stadio unicellulare (generalmente, lo zigote) e l'inizio della vita indipendente. L'embriologia era in origine e fino al XX secolo una scienza principalmente descrittiva. Dalla osservazione visiva e clinica si è passati quindi all'impiego della microscopia e poi della microscopia elettronica, allo studio cellulare e subcellulare (ivi compresi i cromosomi) e macro-microambientale, arrivando tramite i progressi della biochimica, della biofisica e della fisiologia fino alla genetica attuale e quindi alle connessioni con la biologia molecolare, con la proteomica (studio di molecole biologiche, loro struttura, loro proprietà, funzionamento ed interazioni) e la genomica. Lo studio dei meccanismi molecolari, genetici e fisiologici tramite i quali si susseguono le fasi embrionali e fetali, è oggetto di studio della disciplina scientifica denominata biologia dello sviluppo.È utile ricordare la distinzione fra sviluppo (inteso come differenziazione/successione di fasi strutturali ed organizzative a crescente complessità) e accrescimento (inteso soprattutto come crescita 'quantitativa'). (it)
 • 発生学(はっせいがく、Embryology)は、胚の発生を研究する学問である。胚とは、動物では誕生や孵化の前、植物では発芽の段階にある全ての組織と定義できる。 発生学では主に、受精卵の発生と組織や器官への分化を扱っている。分割が起こると、桑実胚から端に極のある胞胚となる。 左右相称動物では、胞胚の発達の仕方には大きく2通りあり、これによって動物界が二分されている。胞胚の最初にできた極が口になるのが旧口動物であり、肛門になるのが新口動物である。旧口動物には、昆虫などの多くの無脊椎動物が含まれ、新口動物には脊椎動物などの進化した動物の多くが含まれる。また、この過程を原腸形成という。 原腸形成が起こるとすぐに細胞は3つの層に分かれ、全ての器官や組織はここから作られる。 * 内胚葉からは、消化管、肺、膀胱等ができる。 * 中胚葉からは、筋肉、骨格、血管等ができる。 * 外胚葉からは、神経管や皮膚等ができる。 ヒトでは、「胚」という言葉は、受精卵が子宮に着床した時から、妊娠後8週目頃までを指し、妊娠8週目を過ぎると胎児と呼ばれるようになる。多くの種で、初期の胚は良く似ている。これは、多くの種が同じ進化の歴史を経てきているからであると説明される。これは相同性と呼ばれる。 (ja)
 • Embryologie is de studie van de vroege ontwikkeling van organismen, tussen het eencellige stadium (de zygote) en het begin van het vrijlevende stadium. Embryologie houdt zich derhalve bezig met de verschillende stappen voor de correcte en complete formatie van het lichaam van een organisme. Grondlegger van de embryologie was Martin Rathke, een Duitse embryoloog en anatoom die in 1829 ontdekte dat embryo's van vogels en zoogdieren beide kieuwbogen en kieuwopeningen hebben, hetgeen een aanwijzing is dat deze levensvormen zijn ontwikkeld uit een gemeenschappelijke oorsprong. (nl)
 • Embriologia, endogeneza (gr. embryon – zarodek) – nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych (w tym człowieka) i roślinnych. Zajmuje się procesem rozwojowym charakterystycznym dla zwierząt i roślin wielokomórkowych, rozmnażających się płciowo, obejmującym okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (w przypadku zwierząt jajorodnych) lub organizmu matki w czasie porodu (w przypadku zwierząt żyworodnych) lub wytworzenia nasion u roślin. Embriologia jest jednym z pośrednich dowodów teorii ewolucji. (pl)
 • Os espermatozoides são formados nos testículos, sendo depois armazenados nos epidídimos, estruturas em formas de C que ficam à volta dos testículos, onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Estes são levados pelos funículos espermáticos, e em seguida ao ducto deferente até a parte final da uretra, a fossa navicular de onde é expelido durante a ejaculação. É importante lembrar que a cada ejaculação o homem produz em média de 200 a 500 milhões de espermatozoides, sendo somente 15 por cento são perfeitos, com chances de chegar ao seu objetivo. E desses um só consegue penetrar no ovócito II. Já dentro do trato genital feminino, o espermatozoide, com seu flagelo, vai ao encontro do ovócito II, por atração química. Durante esse percurso é quando acontece a capacitação, onde o espermatozoide, juntamente com substâncias genitais femininas, das quais retira algumas propriedades, o que faz com que ele seja atraído pelo ovócito II e consiga fecundá-lo. Chegando ao encontro do gameta feminino, esse espermatozoide, cuja célula tem grande número de lisossomas, libera algumas substâncias para digerir a camada de células (teca) e a zona pelúcida, que envolve o ovócito II. É importante lembrar que essa camada é um pouco espessa, e portanto o primeiro espermatozoide a chegar nunca entra no ovócito II, mas os outros aproveitam-se do caminho feito pelos primeiros. (pt)
 • Эмбриология (от др.-греч. ἔμβρυον — эмбрион, зародыш + -λογία от λόγος — учение) — это наука, изучающая развитие зародыша: эмбриогенез. Зародышем называют любой организм на ранних стадиях развития до рождения или вылупления, или, в случае растений, до момента прорастания. Многими учёными, в том числе отечественными, эмбриология определяется более широко, как синоним биологии развития. До середины XX века, для обозначения описываемого раздела науки, широко использовался синоним «эмбриогения» Эмбриология изучает следующие процессы развития живых организмов: гаметогенез, оплодотворение и образование зиготы, дробление зиготы, процессы дифференцировки тканей, процессы закладки и развития органов (органогенез), морфогенез, регенерацию. Интерес к вопросам эмбриологии отмечается в древнеиндийской и древнегреческой философии. Характерен он и для мыслителей древнего Китая. Основоположником эмбриологии является Карл Эрнст Фон Бэр. (ru)
 • 胚胎学是研究活着的有机体的形成、早期发育和發育生物學的分支。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 162717 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740175932 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Embryology (from Greek ἔμβρυον, embryon, "the unborn, embryo"; and -λογία, -logia) is the branch of biology that studies the development of gametes (sex cells), fertilization, and development of embryos and fetuses. Additionally, embryology is the study of congenital disorders that occur before birth. (en)
 • علم الأجنة (بالإنجليزية: Embryology) هو دراسة تنامي الجنين وتشكُّل أعضائه والآليات التي تتضمن عملية تناميه وتطوره. الجنين يكون موجوداً ضمن أغلفة حامية في بيضة أو ضمن الرحم. تنتهي الفترة الجنينية بالتفقيس (بالإنجليزية: metamorphosis) أو الولادة. أحياناً يتوسع ليصبح علماً مقارناً يقارن التطور الجنيني عند الفصائل الحيوانية المختلفة أو التأشير الخلوي أثناء عملية تنامي الجنين. (ar)
 • Die Embryologie (von altgriechisch ἔμβρυον embryon ‚ungeborene Leibesfrucht‘ und -logie) ist jenes Teilgebiet der Entwicklungsbiologie, das sich mit der Entwicklung der befruchteten Eizelle und des daraus entstehenden Embryos beschäftigt. Man spricht auch von der pränatalen Entwicklungsbiologie. In Medizin und Zoologie wird von der Embryologie in der Folge auch das Wachstum des Feten behandelt. (de)
 • 発生学(はっせいがく、Embryology)は、胚の発生を研究する学問である。胚とは、動物では誕生や孵化の前、植物では発芽の段階にある全ての組織と定義できる。 発生学では主に、受精卵の発生と組織や器官への分化を扱っている。分割が起こると、桑実胚から端に極のある胞胚となる。 左右相称動物では、胞胚の発達の仕方には大きく2通りあり、これによって動物界が二分されている。胞胚の最初にできた極が口になるのが旧口動物であり、肛門になるのが新口動物である。旧口動物には、昆虫などの多くの無脊椎動物が含まれ、新口動物には脊椎動物などの進化した動物の多くが含まれる。また、この過程を原腸形成という。 原腸形成が起こるとすぐに細胞は3つの層に分かれ、全ての器官や組織はここから作られる。 * 内胚葉からは、消化管、肺、膀胱等ができる。 * 中胚葉からは、筋肉、骨格、血管等ができる。 * 外胚葉からは、神経管や皮膚等ができる。 ヒトでは、「胚」という言葉は、受精卵が子宮に着床した時から、妊娠後8週目頃までを指し、妊娠8週目を過ぎると胎児と呼ばれるようになる。多くの種で、初期の胚は良く似ている。これは、多くの種が同じ進化の歴史を経てきているからであると説明される。これは相同性と呼ばれる。 (ja)
 • Embryologie is de studie van de vroege ontwikkeling van organismen, tussen het eencellige stadium (de zygote) en het begin van het vrijlevende stadium. Embryologie houdt zich derhalve bezig met de verschillende stappen voor de correcte en complete formatie van het lichaam van een organisme. Grondlegger van de embryologie was Martin Rathke, een Duitse embryoloog en anatoom die in 1829 ontdekte dat embryo's van vogels en zoogdieren beide kieuwbogen en kieuwopeningen hebben, hetgeen een aanwijzing is dat deze levensvormen zijn ontwikkeld uit een gemeenschappelijke oorsprong. (nl)
 • Embriologia, endogeneza (gr. embryon – zarodek) – nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych (w tym człowieka) i roślinnych. Zajmuje się procesem rozwojowym charakterystycznym dla zwierząt i roślin wielokomórkowych, rozmnażających się płciowo, obejmującym okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (w przypadku zwierząt jajorodnych) lub organizmu matki w czasie porodu (w przypadku zwierząt żyworodnych) lub wytworzenia nasion u roślin. Embriologia jest jednym z pośrednich dowodów teorii ewolucji. (pl)
 • 胚胎学是研究活着的有机体的形成、早期发育和發育生物學的分支。 (zh)
 • La embriología, subdisciplina de la genética (según el código UNESCO), es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis. Se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. (Embrio-, de embrios, embrión; -logía, de logos, estudio) En otras palabras, el estudio de las primeras ocho semanas de desarrollo después de la fecundación de un óvulo humano. (es)
 • L'embryologie est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme (embryologie morphologique) et l'étude de leur déterminisme (embryologie causale). « L'embryologie causale » est plus couramment désignée, depuis les années 1990 et l'avènement de la génétique moléculaire, par le terme de « biologie du développement » qui inclut aussi l'étude du développement post-embryonnaire. On peut diviser l'embryogénèse en trois stades qui sont: 1. * Le clivage, ou segmentation. 2. * La gastrulation. 3. * L'organogénèse. (fr)
 • L'embriologia (in greco εμβρυολογία) è la branca della biologia che studia i processi tramite i quali gli organismi crescono e si sviluppano prima della nascita. L'embriologia odierna studia tutte quelle tappe che da un gamete femminile (ovulo o cellula uovo) fecondato da un gamete maschile (spermatozoo) portano ad un individuo maturo adulto. Il termine embriologia, perciò si riferisce allo studio degli organismi tra lo stadio unicellulare (generalmente, lo zigote) e l'inizio della vita indipendente. (it)
 • Os espermatozoides são formados nos testículos, sendo depois armazenados nos epidídimos, estruturas em formas de C que ficam à volta dos testículos, onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Estes são levados pelos funículos espermáticos, e em seguida ao ducto deferente até a parte final da uretra, a fossa navicular de onde é expelido durante a ejaculação. É importante lembrar que a cada ejaculação o homem produz em média de 200 a 500 milhões de espermatozoides, sendo somente 15 por cento são perfeitos, com chances de chegar ao seu objetivo. E desses um só consegue penetrar no ovócito II. Já dentro do trato genital feminino, o espermatozoide, com seu flagelo, vai ao encontro do ovócito II, por atração química. Durante esse percurso é quando acontece a capacitação, onde o espermatozoide, (pt)
 • Эмбриология (от др.-греч. ἔμβρυον — эмбрион, зародыш + -λογία от λόγος — учение) — это наука, изучающая развитие зародыша: эмбриогенез. Зародышем называют любой организм на ранних стадиях развития до рождения или вылупления, или, в случае растений, до момента прорастания. Многими учёными, в том числе отечественными, эмбриология определяется более широко, как синоним биологии развития. До середины XX века, для обозначения описываемого раздела науки, широко использовался синоним «эмбриогения» Основоположником эмбриологии является Карл Эрнст Фон Бэр. (ru)
rdfs:label
 • Embryologie (de)
 • 発生学 (ja)
 • Embryology (en)
 • علم الأجنة (ar)
 • Embriología (es)
 • Embryologie (fr)
 • Embriologia (it)
 • Embryologie (nl)
 • Embriologia (pl)
 • Embriologia (pt)
 • Эмбриология (ru)
 • 胚胎学 (zh)
owl:sameAs
skos:closeMatch
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:mainInterests of
is foaf:primaryTopic of