In electrical and electronic systems, reactance is the opposition of a circuit element to a change in current or voltage, due to that element's inductance or capacitance. A built-up electric field resists the change of voltage on the element, while a magnetic field resists the change of current. The notion of reactance is similar to electrical resistance, but it differs in several respects. In phasor analysis, reactance is used to compute amplitude and phase changes of sinusoidal alternating current going through a circuit element. It is denoted by the symbol

Property Value
dbo:abstract
 • In electrical and electronic systems, reactance is the opposition of a circuit element to a change in current or voltage, due to that element's inductance or capacitance. A built-up electric field resists the change of voltage on the element, while a magnetic field resists the change of current. The notion of reactance is similar to electrical resistance, but it differs in several respects. In phasor analysis, reactance is used to compute amplitude and phase changes of sinusoidal alternating current going through a circuit element. It is denoted by the symbol . An ideal resistor has zero reactance, whereas ideal inductors and capacitors have zero resistance – that is, respond to current only by reactance. The magnitude of the reactance of an inductor rises in proportion to a rise in frequency, while the magnitude of the reactance of a capacitor decreases in proportion to a rise in frequency (or increases in proportion to wavelength). As frequency goes up, inductive reactance goes up and capacitive reactance goes down. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) المفاعلة في المكثفات والملفات وحدتها الأوم لكنها تختلف عن المقاومة فالمقاومة تخضع لقانون أوم بغض النظر عن قيمة تردد تيار الدائرة الكهربية بينما المفاعلة فهي قيمة تخيلية تمثل معاكسة الملف والمكثف للتيار الذي يمر بهما، علما بأن قيمتهما تتغيران بتغير تردد التيار. (ar)
 • Der Blindwiderstand (auch Reaktanz) ist eine Größe der Elektrotechnik, die einen Wechselstrom durch Aufbau einer Wechselspannung begrenzt und eine zeitliche Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke verursacht. Der Wert des Blindwiderstandes ist frequenzabhängig. Der Zusatz „blind“ rührt daher, dass elektrische Energie zu den Blindwiderständen zwar transportiert, aber dort nicht in thermische, mechanische oder chemische Energie umgewandelt wird. (de)
 • En electrónica y electrotecnia se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se mide en ohmios y su símbolo es Ω. Junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte real, según la igualdad: (es)
 • La réactance d'un circuit électrique est la partie imaginaire de son impédance induite par la présence d'une inductance ou d'un condensateur dans le circuit. La réactance est notée X et s'exprime en ohm (Ω). * Si X > 0, le dipôle est inductif * Si X = 0, le dipôle est purement résistif * Si X < 0, le dipôle est capacitif L'équivalent de la réactance lié à l'admittance (c.-à-d. la partie imaginaire de l'admittance) est la susceptance. (fr)
 • Nell'analisi di un circuito elettrico a corrente alternata (per esempio un circuito RLC in serie), la reattanza è la parte immaginaria dell'impedenza ed è causata dalla presenza di induttori e/o condensatori nel circuito. La reattanza produce una differenza di fase tra la corrente e la tensione del circuito. La reattanza è simbolizzata con la lettera X ed è misurata in ohm. La relazione tra impedenza, resistenza e reattanza è espressa dalla equazione: dove è l'impedenza, la resistenza, e la reattanza (tutte misurate in ohm), è l'unità immaginaria. Per un circuito puramente induttivo o capacitivo, l'impedenza si riduce quindi alla pura reattanza induttiva o capacitiva. La reattanza di un condensatore e di un induttore in serie è la somma algebrica delle loro reattanze. in cui XL e XC sono rispettivamente la reattanza induttiva e la reattanza capacitiva. (it)
 • リアクタンス(英: reactance)とは、交流回路のインダクタ(コイル)やキャパシタ(コンデンサ)における電圧と電流の比である。 リアクタンスは電気抵抗と同じ次元を持ち、単位としてはオームを持つが、リアクタンスはエネルギーを消費しない擬似的な抵抗である。誘導抵抗、感応抵抗ともいう。 リアクタンスは、電流の微分方程式の1次微分項の係数および1次積分項の係数であり、ずれた位相成分の比率を示す係数である。 (ja)
 • De reactantie (X) is het imaginaire deel van de complexe impedantie, de eenheid ervan is ohm (): Schakelt men een reeks van n reactanties in serie dan geldt: Schakelt men een reeks van n reactanties in parallel dan geldt: Waarbij de vervangingsreactantie voorstelt. * Voor de reactantie van een ideale spoel met inductie L geldt: (inductieve reactantie of inductantie) * Voor de reactantie van een ideale condensator met capaciteit C geldt: (capacitieve reactantie of capacitantie) * Voor de reactantie van een ideale weerstand geldt: De relatie tussen reactantie X, spanning U en stroom I is: Het imaginaire deel van de complexe admittantie wordt de susceptantie B genoemd, deze wordt uitgedrukt in Siemens (S)Het verband tussen B en X wordt gegeven door: (nl)
 • Reaktancja (opór bierny, sprzeciwność) – wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym (np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym (np. cewkę). Jednostką reaktancji jest om. Jest urojoną częścią impedancji. Reaktancję oznacza się na ogół symbolem X. Gdy przez cewkę lub kondensator płynie prąd przemienny, wtedy część energii magazynowana jest w polu, odpowiednio magnetycznym lub elektrycznym. Wywołuje to spadek napięcia wprost proporcjonalny do iloczynu prądu i reaktancji. W przypadku obwodów prądu stałego nie mówi się o reaktancji, bowiem (pomijając stan nieustalony) cewka stanowi zwarcie, zaś kondensator przerwę w obwodzie. Reaktancja idealnej cewki i kondensatora jest równa co do wartości bezwzględnej ich impedancji. Napięcie i prąd w takich elementach są przesunięte w fazie o 90 stopni względem siebie. Znak liczby zależy od tego, czy prąd wyprzedza napięcie, czy napięcie wyprzedza w fazie prąd. Reaktancja cewki (opór indukcyjny, induktancja) ma znak dodatni i oblicza się ją ze wzoru: gdzie L to indukcyjność własna cewki, – pulsacja. Reaktancja kondensatora (opór pojemnościowy, kapacytancja) ma znak ujemny, oblicza się ją ze wzoru: gdzie: C – pojemność kondensatora, – pulsacja. W układach wysokiej częstotliwości (układy o stałych rozłożonych) elementy o charakterze pojemnościowym i indukcyjnym często uzyskuje się poprzez wprowadzenie do prowadnicy falowej nieciągłości, np. zwężenia. Reaktancja połączonych szeregowo cewek i kondensatorów jest sumą ich reaktancji: (pl)
 • Reatância (AO 1945: reactância) é uma oposição natural de indutores ou capacitores à variação de corrente elétrica e tensão elétrica, respectivamente, de circuitos em corrente alternada. É dada em Ohms e constitui, juntamente com a resistência elétrica, a grandeza impedância. É dividida em reatância indutiva, originada nos indutores, e capacitativa, nos capacitores.Por vezes, é um fenômeno elétrico não desejado mas inerente aos circuitos elétricos . Todavia, existe aplicabilidade controlada dessa grandeza em circuitos de corrente contínua ou alternadas seja para a passagem ou bloqueio de uma gama de sinais elétricos ou para suavizar a corrente evitando a tensão ripple. A medida recíproca da reatância é a susceptância. A relação entre impedância, resistência e reatância é dada por: Onde: Z é a impedância em ohms; R é a resistência em ohms; X é a reatância em ohms; j é a unidade imaginária A Reatância é indicada pelo símbolo X, sendo: X < 0 A reatância é capacitiva (XC) e o seu valor em ohms é dado por: onde C é a capacitância dada em Farads, f é a frequência dada em Hertz, π é aproximadamente 3,14159 e ω é a frequência angular. X > 0 A reatância é indutiva (XL) e o seu valor em ohms é dado por: onde L é a Indutância dada em Henrys, f é a frequência dada em Hertz, π é aproximadamente 3,14159 e ω é a frequência angular. X = 0 A impedância é igual à resistência óhmmica e o circuito é dito como puramente resistivo De maneira similar às reatâncias elétricas, podem ser citadas a reatância mecânica e reatância acústica. (pt)
 • Реакти́вное сопротивле́ние (реактанс) — электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии переменным током электрическому или магнитному полю (и обратно). Реактивное сопротивление определяет мнимую часть полного сопротивления (импеданса): , где — полное сопротивление или импеданс, — величина активного сопротивления, — величина реактивного сопротивления, — мнимая единица. В зависимости от знака величины какого-либо элемента электрической цепи говорят о трёх случаях: * — элемент проявляет свойства индуктивности. * — элемент имеет чисто активное сопротивление. * — элемент проявляет ёмкостные свойства. Величина реактивного сопротивления может быть выражена через величины индуктивного и ёмкостного сопротивлений: Индуктивное сопротивление () обусловлено возникновением ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи. Изменение тока и, как следствие, изменение его магнитного поля вызывает препятствующую изменению этого тока ЭДС самоиндукции.Величина индуктивного сопротивления зависит от индуктивности элемента и частоты протекающего тока: Ёмкостное сопротивление ().Величина ёмкостного сопротивления зависит от ёмкости элемента и также частоты протекающего тока : Здесь — циклическая частота, равная . (ru)
 • 类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗(Reactance),其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 140710 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741752606 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) المفاعلة في المكثفات والملفات وحدتها الأوم لكنها تختلف عن المقاومة فالمقاومة تخضع لقانون أوم بغض النظر عن قيمة تردد تيار الدائرة الكهربية بينما المفاعلة فهي قيمة تخيلية تمثل معاكسة الملف والمكثف للتيار الذي يمر بهما، علما بأن قيمتهما تتغيران بتغير تردد التيار. (ar)
 • Der Blindwiderstand (auch Reaktanz) ist eine Größe der Elektrotechnik, die einen Wechselstrom durch Aufbau einer Wechselspannung begrenzt und eine zeitliche Phasenverschiebung zwischen Spannung und Stromstärke verursacht. Der Wert des Blindwiderstandes ist frequenzabhängig. Der Zusatz „blind“ rührt daher, dass elektrische Energie zu den Blindwiderständen zwar transportiert, aber dort nicht in thermische, mechanische oder chemische Energie umgewandelt wird. (de)
 • En electrónica y electrotecnia se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) y condensadores, se mide en ohmios y su símbolo es Ω. Junto a la resistencia eléctrica determinan la impedancia total de un componente o circuito, de tal forma que la reactancia (X) es la parte imaginaria de la impedancia (Z) y la resistencia (R) es la parte real, según la igualdad: (es)
 • La réactance d'un circuit électrique est la partie imaginaire de son impédance induite par la présence d'une inductance ou d'un condensateur dans le circuit. La réactance est notée X et s'exprime en ohm (Ω). * Si X > 0, le dipôle est inductif * Si X = 0, le dipôle est purement résistif * Si X < 0, le dipôle est capacitif L'équivalent de la réactance lié à l'admittance (c.-à-d. la partie imaginaire de l'admittance) est la susceptance. (fr)
 • リアクタンス(英: reactance)とは、交流回路のインダクタ(コイル)やキャパシタ(コンデンサ)における電圧と電流の比である。 リアクタンスは電気抵抗と同じ次元を持ち、単位としてはオームを持つが、リアクタンスはエネルギーを消費しない擬似的な抵抗である。誘導抵抗、感応抵抗ともいう。 リアクタンスは、電流の微分方程式の1次微分項の係数および1次積分項の係数であり、ずれた位相成分の比率を示す係数である。 (ja)
 • 类似于直流电路中电阻对电流的阻碍作用,在交流电路(如串联RLC电路)中,电容及电感也会对电流起阻碍作用,称作电抗(Reactance),其计量单位也叫做欧姆。在交流电路分析中,电抗用 X 表示,是复数阻抗的虚数部分,用于表示电感及电容对电流的阻碍作用。电抗随着交流电路频率而变化,并引起电路电流与电压的相位变化。 (zh)
 • In electrical and electronic systems, reactance is the opposition of a circuit element to a change in current or voltage, due to that element's inductance or capacitance. A built-up electric field resists the change of voltage on the element, while a magnetic field resists the change of current. The notion of reactance is similar to electrical resistance, but it differs in several respects. In phasor analysis, reactance is used to compute amplitude and phase changes of sinusoidal alternating current going through a circuit element. It is denoted by the symbol (en)
 • Nell'analisi di un circuito elettrico a corrente alternata (per esempio un circuito RLC in serie), la reattanza è la parte immaginaria dell'impedenza ed è causata dalla presenza di induttori e/o condensatori nel circuito. La reattanza produce una differenza di fase tra la corrente e la tensione del circuito. La reattanza è simbolizzata con la lettera X ed è misurata in ohm. La relazione tra impedenza, resistenza e reattanza è espressa dalla equazione: dove è l'impedenza, la resistenza, e la reattanza (tutte misurate in ohm), è l'unità immaginaria. (it)
 • De reactantie (X) is het imaginaire deel van de complexe impedantie, de eenheid ervan is ohm (): Schakelt men een reeks van n reactanties in serie dan geldt: Schakelt men een reeks van n reactanties in parallel dan geldt: Waarbij de vervangingsreactantie voorstelt. * Voor de reactantie van een ideale spoel met inductie L geldt: (inductieve reactantie of inductantie) * Voor de reactantie van een ideale condensator met capaciteit C geldt: (capacitieve reactantie of capacitantie) * Voor de reactantie van een ideale weerstand geldt: De relatie tussen reactantie X, spanning U en stroom I is: (nl)
 • Reaktancja (opór bierny, sprzeciwność) – wielkość charakteryzująca obwód elektryczny zawierający element o charakterze pojemnościowym (np. kondensator) lub element o charakterze indukcyjnym (np. cewkę). Jednostką reaktancji jest om. Jest urojoną częścią impedancji. Reaktancję oznacza się na ogół symbolem X. Reaktancja idealnej cewki i kondensatora jest równa co do wartości bezwzględnej ich impedancji. Napięcie i prąd w takich elementach są przesunięte w fazie o 90 stopni względem siebie. Znak liczby zależy od tego, czy prąd wyprzedza napięcie, czy napięcie wyprzedza w fazie prąd. – pulsacja. (pl)
 • Reatância (AO 1945: reactância) é uma oposição natural de indutores ou capacitores à variação de corrente elétrica e tensão elétrica, respectivamente, de circuitos em corrente alternada. É dada em Ohms e constitui, juntamente com a resistência elétrica, a grandeza impedância. É dividida em reatância indutiva, originada nos indutores, e capacitativa, nos capacitores.Por vezes, é um fenômeno elétrico não desejado mas inerente aos circuitos elétricos . Todavia, existe aplicabilidade controlada dessa grandeza em circuitos de corrente contínua ou alternadas seja para a passagem ou bloqueio de uma gama de sinais elétricos ou para suavizar a corrente evitando a tensão ripple. (pt)
 • Реакти́вное сопротивле́ние (реактанс) — электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии переменным током электрическому или магнитному полю (и обратно). Реактивное сопротивление определяет мнимую часть полного сопротивления (импеданса): , где — полное сопротивление или импеданс, — величина активного сопротивления, — величина реактивного сопротивления, — мнимая единица. В зависимости от знака величины какого-либо элемента электрической цепи говорят о трёх случаях: * — элемент проявляет свойства индуктивности. * — элемент имеет чисто активное сопротивление. * Индуктивное сопротивление (: . (ru)
rdfs:label
 • Electrical reactance (en)
 • مفاعلة كهربائية (ar)
 • Blindwiderstand (de)
 • Reactancia (es)
 • Réactance (électricité) (fr)
 • Reattanza (it)
 • リアクタンス (ja)
 • Reactantie (nl)
 • Reaktancja (elektryczność) (pl)
 • Reatância (pt)
 • Реактивное сопротивление (ru)
 • 电抗 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of