Elamite is an extinct language spoken by the ancient Elamites. Elamite was the primary language in present-day Iran from 2800 to 550 BC. The last written records in Elamite appear about the time of the conquest of the Achaemenid Empire by Alexander the Great. Elamite has no demonstrable relatives and is usually considered a language isolate. The lack of established relatives is one reason that interpretation of the language is difficult.

Property Value
dbo:abstract
 • Elamite is an extinct language spoken by the ancient Elamites. Elamite was the primary language in present-day Iran from 2800 to 550 BC. The last written records in Elamite appear about the time of the conquest of the Achaemenid Empire by Alexander the Great. Elamite has no demonstrable relatives and is usually considered a language isolate. The lack of established relatives is one reason that interpretation of the language is difficult. (en)
 • العيلامية أو اللغة العيلامية هي لغة بائدة كان يتحدث بها العيلاميون القدماء. وكانت العيلامية الأخمينية اللغة الأساسية في الإمبراطورية الفارسية في 2800-550 قبل الميلاد.وقد كتبت سجلات قديمة في اللغة العيلامية تظهر الوقت تقريبا الذي تم فيه غزو الإمبراطورية الفارسية من قبل الإسكندر الأكبر. (ar)
 • Die elamische oder elamitische Sprache ist die ausgestorbene Sprache der Elamer, eines altorientalischen Volkes im Südwesten des heutigen Iran. Elamische Texte stammen aus der Zeit 2400 bis 350 v. Chr., insgesamt ergibt sich also eine zweitausendjährige Überlieferungsgeschichte. Das Elamische ist mit keiner anderen bekannten altorientalischen Sprache verwandt: Es gehört weder zu den semitischen Sprachen (wie zum Beispiel das Akkadische) noch zu den indogermanischen Sprachen (wie zum Beispiel das Hethitische oder das Altpersische); auch mit dem benachbarten Sumerischen ist es mit Sicherheit nicht verwandt. Die meisten Forscher halten das Elamische für eine isolierte Sprache, einige sehen aber genetische Beziehungen zu den drawidischen Sprachen des indischen Subkontinents. Die Überlieferung elamischer Texte erfolgte in drei unterschiedlichen Schrift­systemen, von denen zwei auf mesopotamische Schriftformen zurückgehen, während die dritte (die „Strichschrift“) eine elamische Eigenentwicklung ist. Die Geschichte Elams kann bisher nur lückenhaft und für bestimmte Phasen vor allem aus mesopotamischen (sumerischen, akkadischen, assyrischen und babylonischen) Quellen erschlossen werden; historische Texte in elamischer Sprache gibt es dagegen nur relativ selten. Die Wissenschaft von der elamischen Sprache, Kultur und Geschichte heißt Elamistik. Die Elamer spielten mindestens seit dem Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr. eine wichtige Rolle im südwestlichen Iran, etwa im Gebiet des heutigen Chuzestan, Luristan und des zentralen Zāgros-Gebirges. Hauptorte waren Anschan (heute Tall-i Malyan) und Susa (heute Shush). Wirtschaftliche Basis für die Entwicklung elamischer Staaten war die damalige große Fruchtbarkeit der Susiana und die frühe Bedeutung als Durchgangsgebiet für die Handelswege von Mesopotamien nach Iran und zum Industal. Die elamische Geschichte ist geprägt von der ständigen politischen, kriegerischen, aber auch kulturellen Wechselwirkung mit den benachbarten Staaten Mesopotamiens, die in langen Phasen die Oberhoheit über das elamische Gebiet ausübten und kulturell meist die „Gebenden“ waren. Dennoch haben die Elamer in vielen Bereichen gegenüber Mesopotamien ihre Eigenständigkeit bewahren können, zum Beispiel in einem sehr speziellen System der Thronfolge, bei der Verwendung und Adaption von mesopotamischen Schriftsystemen und durch den Erhalt ihrer Sprache bis weit ins erste nachchristliche Jahrtausend. (de)
 • El elamita es una lengua muerta que se habló en el antiguo Imperio elamita. El elamita era una lengua aglutinante y no estaba emparentada con las lenguas camito-semitas o indoeuropeas vecinas. Y aunque algunos llaman al elamita "hermana" del sumerio, las dos lenguas no parecen estar relacionadas. Algunos autores creen que está relacionado con las lenguas drávidas, habladas en la actualidad en el sur de la India (ver lenguas elamo-drávidas). El elamita también fue una lengua oficial del Imperio persa del siglo IV al VI a. C. Los últimos textos escritos en elamita son de la época de la conquista del Imperio persa por Alejandro Magno. La gramática elamita posee concordancia de casos entre sustantivos llamada Suffixaufnahme (del alemán incorporación del sufijo, véase en: o de:). (es)
 • L'élamite est une langue morte parlée en Élam jusqu’à l’époque d’Alexandre le Grand. Son usage nous est connu à travers l’écriture élamite cunéiforme, adaptée des systèmes graphiques suméro-akkadiens à partir de 2500 av. J.-C. environ. Il est possible (mais non prouvé) qu’un état antérieur de la langue élamite ait été parlé dans les plateaux iraniens dès la fin du IVe millénaire av. J.-C. comme langue vernaculaire de la culture proto-élamite : celle-ci avait en effet inventé son propre système d’écriture, de nature pictographique, qui n’a jamais pu être déchiffré, de sorte que les idiomes représentés par cette écriture nous sont totalement inconnus. L’élamite était une langue agglutinante sans lien décelable avec les langues sémitiques voisines (à commencer par l’akkadien) ni avec les langues indo-européennes (tel le vieux-perse) et pas davantage avec les langues caucasiennes. Les rapprochements de l’élamite avec le sumérien se sont révélés infructueux, en revanche un lien avec les langues dravidiennes (dont l'actuel brahoui) est possible, quoique controversé. Celles-ci sont parlées de nos jours dans le sud du Deccan, mais on soupçonne une extension bien plus vaste à l’âge du Bronze, jusqu’au contact de l’aire culturelle indusienne. (fr)
 • L'elamitico è una lingua estinta, parlata dagli antichi Elamiti. Il testo più antico in scrittura cuneiforme, il cosiddetto Trattato di Naram-Sin, risale al XXIII secolo a.C. Fu una delle lingue delle iscrizioni reali achemenidi e dell'amministrazione di Persepoli dal VI al IV secolo a.C. L'ultimo testo scritto in elamitico risale all'incirca all'epoca della conquista della Persia da parte di Alessandro Magno. (it)
 • エラム語(エラムご)は系統不明の言語で、古代のエラム帝国で紀元前2800年頃から紀元前550年頃に使われ、紀元前6世紀から紀元前4世紀にかけてペルシア帝国の公用語であった。最後のエラム語の文字による記録はアレクサンドロス大王によるアケメネス朝の征服の頃に残されている。現在は死語になっている。 (ja)
 • Het Elamitisch is de uitgestorven taal van het oude rijk Elam, dat in de vroege oudheid gelegen was in het uiterste zuidwesten van het huidige Iran. Er zijn teksten in deze taal uit een tijdsbestek dat reikt van 2400 tot 350 v.Chr. De taal heeft daarmee een geattesteerde geschiedenis van ruim twee millennia. Het Elamitisch wordt door de meeste taalkundigen beschouwd als een isolate taal. Het is niet verwant aan enige andere taal in de streek waar het gesproken werd. Het behoort noch tot de Semitische talen (zoals het Akkadisch), noch tot de Indo-Europese talen (zoals het Hettitisch of het Medisch en het Perzisch). Ook met de taal van de eertijdse buren, het Sumerisch, is het zeker niet verwant. Er zijn taalkundigen die een (verre) verwantschap met de Dravidische talen geponeerd hebben zoals deze vandaag op het Indische subcontinent nog gesproken worden. Die verwantschap is omstreden, alhoewel er zeker maritieme handelsbetrekkingen bestonden met het Indiase subcontinent, meer bepaald met de Indusbeschaving. De Elamitische teksten zijn in drie verschillende schriftsystemen bewaard gebleven. Twee daarvan gaan op het Mesopotamische spijkerschrift terug, terwijl het derde - het lineair schrift - een ontwikkeling van eigen bodem lijkt te zijn. (nl)
 • O elamita é uma língua morta que era falada pelos antigos elamitas. Foi a língua oficial do Império Aquemênida do século VI ao IV a.C. Os registros escritos mais recentes do idioma datam da conquista do Império Aquemênida por Alexandre, o Grande. Os linguistas creem que o elamita não tem relação nem com as línguas semíticas vizinhas, nem com as indo-europeias. Alguns autores enxergam um parentesco com o ramo dravídico, outros, com o afro-asiático. Há ainda a possibilidade de o elamita ser uma prima isolada e divergente de outras línguas da família nostrática, tendo como primo idiomático mais próximo o imenso tronco indo-europeu vizinho. (pt)
 • Język elamicki – wymarły język starożytnego Elamu, używany przez lud Elamitów od III tysiąclecia p.n.e. W okresie od VI do IV wieku p.n.e. był oficjalnym językiem starożytnej Persji, wyszedł z użycia po podbojach Aleksandra Wielkiego. Choć Elamici osiedli na obszarze pomiędzy lewobrzeżnymi dopływami Tygrysu a południowym Zagrosem już w V tysiącleciu p.n.e., swój język zaczęli wyrażać w formie pisemnej prawdopodobnie na początku III tysiąclecia p.n.e. Z tego okresu pochodzi najstarszy odkryty dokument o charakterze administracyjnym, spisany w archaicznej formie elamickiego, tj. w protoelamickim. Język średnioelamicki, używany w XIII–VII wieku p.n.e., poświadczony został przez inskrypcje, zapisane alfabetycznym pismem klinowym. Dotyczyły władców i kwestii religijnych. Nowoelamicki znany jest z inskrypcji dwu-, trójjęzycznych z okresu Achemenidów. Używany był w administracji na równi ze staroperskim. Typologicznie język elamicki jest językiem aglutynacyjnym o nieustalonej przynależności genetycznej (niektórzy łączą go jednak z językami drawidyjskimi w rodzinę elamo-drawidyjską). (pl)
 • Эла́мский язы́к — язык эламитов, распространённый на территории Элама, как минимум, в III—I тыс. до н. э. Являлся изолятом, но существуют гипотезы о родстве с дравидскими или афразийскими языками. Первоначально записывался оригинальной письменностью, впоследствии — клинописью. Считается, что вымер к IV веку до н. э., но, возможно, сохранялся и до Средневековья. По грамматическому строю эламский язык агглютинативный, эргативный. Обычный порядок слов — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). (ru)
 • 埃蘭語是一種已經滅絕的語言,由西亞古國埃蘭所使用,也曾經是波斯帝國的官方語言。埃蘭語最後一次出現是在亞歷山大征服波斯帝國時期。 (zh)
dbo:iso6392Code
 • elx
dbo:iso6393Code
 • elx
dbo:spokenIn
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 496416 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 737169943 (xsd:integer)
dbp:ancestor
 • language of Linear Elamite?
 • language of Proto-Elamite?
dbp:era
 • ca. 2800–300 BC
dbp:family
dbp:familycolor
 • Isolate
dbp:glotto
 • elam1244
dbp:glottorefname
 • Elamite
dbp:imagecaption
 • Tablet of Elamite script
dbp:linglist
 • elx
dbp:region
 • Middle East
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Elamite is an extinct language spoken by the ancient Elamites. Elamite was the primary language in present-day Iran from 2800 to 550 BC. The last written records in Elamite appear about the time of the conquest of the Achaemenid Empire by Alexander the Great. Elamite has no demonstrable relatives and is usually considered a language isolate. The lack of established relatives is one reason that interpretation of the language is difficult. (en)
 • العيلامية أو اللغة العيلامية هي لغة بائدة كان يتحدث بها العيلاميون القدماء. وكانت العيلامية الأخمينية اللغة الأساسية في الإمبراطورية الفارسية في 2800-550 قبل الميلاد.وقد كتبت سجلات قديمة في اللغة العيلامية تظهر الوقت تقريبا الذي تم فيه غزو الإمبراطورية الفارسية من قبل الإسكندر الأكبر. (ar)
 • L'elamitico è una lingua estinta, parlata dagli antichi Elamiti. Il testo più antico in scrittura cuneiforme, il cosiddetto Trattato di Naram-Sin, risale al XXIII secolo a.C. Fu una delle lingue delle iscrizioni reali achemenidi e dell'amministrazione di Persepoli dal VI al IV secolo a.C. L'ultimo testo scritto in elamitico risale all'incirca all'epoca della conquista della Persia da parte di Alessandro Magno. (it)
 • エラム語(エラムご)は系統不明の言語で、古代のエラム帝国で紀元前2800年頃から紀元前550年頃に使われ、紀元前6世紀から紀元前4世紀にかけてペルシア帝国の公用語であった。最後のエラム語の文字による記録はアレクサンドロス大王によるアケメネス朝の征服の頃に残されている。現在は死語になっている。 (ja)
 • Эла́мский язы́к — язык эламитов, распространённый на территории Элама, как минимум, в III—I тыс. до н. э. Являлся изолятом, но существуют гипотезы о родстве с дравидскими или афразийскими языками. Первоначально записывался оригинальной письменностью, впоследствии — клинописью. Считается, что вымер к IV веку до н. э., но, возможно, сохранялся и до Средневековья. По грамматическому строю эламский язык агглютинативный, эргативный. Обычный порядок слов — SOV (подлежащее — дополнение — сказуемое). (ru)
 • 埃蘭語是一種已經滅絕的語言,由西亞古國埃蘭所使用,也曾經是波斯帝國的官方語言。埃蘭語最後一次出現是在亞歷山大征服波斯帝國時期。 (zh)
 • Die elamische oder elamitische Sprache ist die ausgestorbene Sprache der Elamer, eines altorientalischen Volkes im Südwesten des heutigen Iran. Elamische Texte stammen aus der Zeit 2400 bis 350 v. Chr., insgesamt ergibt sich also eine zweitausendjährige Überlieferungsgeschichte. Die Wissenschaft von der elamischen Sprache, Kultur und Geschichte heißt Elamistik. (de)
 • El elamita es una lengua muerta que se habló en el antiguo Imperio elamita. El elamita era una lengua aglutinante y no estaba emparentada con las lenguas camito-semitas o indoeuropeas vecinas. Y aunque algunos llaman al elamita "hermana" del sumerio, las dos lenguas no parecen estar relacionadas. Algunos autores creen que está relacionado con las lenguas drávidas, habladas en la actualidad en el sur de la India (ver lenguas elamo-drávidas). La gramática elamita posee concordancia de casos entre sustantivos llamada Suffixaufnahme (del alemán incorporación del sufijo, véase en: o de:). (es)
 • L'élamite est une langue morte parlée en Élam jusqu’à l’époque d’Alexandre le Grand. Son usage nous est connu à travers l’écriture élamite cunéiforme, adaptée des systèmes graphiques suméro-akkadiens à partir de 2500 av. J.-C. environ. Il est possible (mais non prouvé) qu’un état antérieur de la langue élamite ait été parlé dans les plateaux iraniens dès la fin du IVe millénaire av. J.-C. comme langue vernaculaire de la culture proto-élamite : celle-ci avait en effet inventé son propre système d’écriture, de nature pictographique, qui n’a jamais pu être déchiffré, de sorte que les idiomes représentés par cette écriture nous sont totalement inconnus. (fr)
 • Het Elamitisch is de uitgestorven taal van het oude rijk Elam, dat in de vroege oudheid gelegen was in het uiterste zuidwesten van het huidige Iran. Er zijn teksten in deze taal uit een tijdsbestek dat reikt van 2400 tot 350 v.Chr. De taal heeft daarmee een geattesteerde geschiedenis van ruim twee millennia. De Elamitische teksten zijn in drie verschillende schriftsystemen bewaard gebleven. Twee daarvan gaan op het Mesopotamische spijkerschrift terug, terwijl het derde - het lineair schrift - een ontwikkeling van eigen bodem lijkt te zijn. (nl)
 • Język elamicki – wymarły język starożytnego Elamu, używany przez lud Elamitów od III tysiąclecia p.n.e. W okresie od VI do IV wieku p.n.e. był oficjalnym językiem starożytnej Persji, wyszedł z użycia po podbojach Aleksandra Wielkiego. (pl)
 • O elamita é uma língua morta que era falada pelos antigos elamitas. Foi a língua oficial do Império Aquemênida do século VI ao IV a.C. Os registros escritos mais recentes do idioma datam da conquista do Império Aquemênida por Alexandre, o Grande. (pt)
rdfs:label
 • Elamite language (en)
 • لغة عيلامية (ar)
 • Elamische Sprache (de)
 • Idioma elamita (es)
 • Élamite (fr)
 • Lingua elamica (it)
 • エラム語 (ja)
 • Elamitisch (nl)
 • Język elamicki (pl)
 • Língua elamita (pt)
 • Эламский язык (ru)
 • 埃蘭語 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Elamite (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:child of
is dbp:languages of
is foaf:primaryTopic of