Ecotourism is a form of tourism involving visiting fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas, intended as a low-impact and often small scale alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights. Since the 1980s ecotourism has been considered a critical endeavor by environmentalists, so that future generations may experience destinations relatively untouched by human intervention. Several university programs use this description as the working definition of ecotourism.

Property Value
dbo:abstract
 • Ecotourism is a form of tourism involving visiting fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas, intended as a low-impact and often small scale alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights. Since the 1980s ecotourism has been considered a critical endeavor by environmentalists, so that future generations may experience destinations relatively untouched by human intervention. Several university programs use this description as the working definition of ecotourism. Generally, ecotourism deals with living parts of the natural environments. Ecotourism focuses on socially responsible travel, personal growth, and environmental sustainability. Ecotourism typically involves travel to destinations where flora, fauna, and cultural heritage are the primary attractions. Ecotourism is intended to offer tourists insight into the impact of human beings on the environment, and to foster a greater appreciation of our natural habitats. Responsible ecotourism programs include those that minimize the negative aspects of conventional tourism on the environment and enhance the cultural integrity of local people. Therefore, in addition to evaluating environmental and cultural factors, an integral part of ecotourism is the promotion of recycling, energy efficiency, water conservation, and creation of economic opportunities for local communities. For these reasons, ecotourism often appeals to advocates of environmental and social responsibility. The term 'ecotourism', like 'sustainable tourism', is considered by many to be an oxymoron. Like most forms of tourism, ecotourism generally depends on air transportation, which contributes to global climate change. Additionally, "the overall effect of sustainable tourism is negative, where, like ecotourism, philanthropic aspirations mask hard-nosed immediate self-interest."Ecotourist is different from a Tourist in the sense that, he or she is mindful of his environment, in most cases contributing to the sustainability of such surroundings. (en)
 • تعد السياحة نوعاً هاماً من أنواع الأنشطة التجارية والاستثمارية عالية الربحية، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نمواً متواصلاً، حيث زاد عدد السياح على المستوي الدولي ثلاثة أمثاله في العقدين الماضيين، وتعد السياحة ووالسفر أكبر مصدرين للعمالة في العالم. (ar)
 • Ökotourismus (auch: naturnaher Tourismus) ist eine auf die Belange von Umwelt und ansässiger Bevölkerung besondere Rücksicht nehmende Form des Tourismus. (de)
 • El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local".El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: (es)
 • L'écotourisme, que l'on associe au tourisme vert, est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...). (fr)
 • Ecoturismo è la contrazione delle parole turismo ecologico. È una forma di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale. (it)
 • Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is. Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld: * Direct bij de lokale boeren een eerlijke prijs betalen voor biologisch verbouwde groenten en vlees. * Een deel van de winst geven aan een lokaal weeshuis. * Beperking van de vervuiling die men veroorzaakt. De definitie van een vakantie die onder duurzaam toerisme valt is discutabel. Er zijn verschillende ecolabels die hotels, resorts, trekkings etc. keuren op hun zorg voor de omgeving. Duurzaam toerisme is op vele verschillende manieren uit te leggen. Een erg conservatieve soort is dat je als ecotoerist niet bang bent een handje mee te helpen om de natuur te helpen. Je ondergaat bijvoorbeeld expedities onder begeleiding van een wetenschapper. Je wilt meer weten over de natuur. Of je helpt bij het merken van een dier(soort), om zijn leefgedrag te onderzoeken. Je besteedt je geld enkel bij lokale bedrijven, om de bevolking te helpen, en hebt respect voor hun natuur. Bij je vertrek laat je zo weinig mogelijk sporen na. Een diepzinnige gedachte die je hierbij zou kunnen hebben is dat je als mens zo klein bent, vergeleken met de natuur. Voor zoiets wat al zo lang bestaat hoor je respect te hebben, en het niet zomaar uit te roeien voor eigen plezier. Een tweede soort is de reis zonder beschadiging van de natuur, ook wel ecotoerisme genoemd. Deze definitie is wat beperkter dan de vorige. Ook een busreis met gids door een natuurreservaat behoort hiertoe. De toerist bekijkt de natuur wel voor plezier, met wel in het achterhoofd dat hij begaan moet zijn met deze wildernis. Als derde is er zogenaamd ecotoerisme (een term die vaak door allerhande touroperators etc. misbruikt wordt), als in alle vormen van reizen naar en in de wereld. Zo kun je ook een vliegtuigreis naar Zuid-Amerika noemen, waarbij de toerist onder andere een dagje het Amazonegebied gaat bekijken. Zelfs een vakantie op een privéstrand op een van de Bounty-eilanden kan al ecotoerisme genoemd worden als de touroperator zegt dat het zo is. Bij deze vorm wordt vaak geen waarde gehecht aan de natuur, en hebben zowel de toerist als de lokale bevolking er geen respect voor. Ze doen alles om er zo veel mogelijk geld uit te trekken, omdat dat goed is voor hun economie. De vroege vormen van duurzaam toerisme moeten aan een aantal punten voldoen, om duurzaam toerisme genoemd te kunnen worden: * Duurzaam toerisme moet goed zijn voor de welvaart van de lokale bevolking. * De natuur moet door de opbrengsten voor de lokale gemeenschappen, autoriteiten of plaatselijke organisaties beschermd worden. * Het toerisme moet zo min mogelijk beschadigend zijn voor de natuur. * De activiteiten horen klein te blijven. Niet alleen voor de kleine groepen ecotoeristen, maar door kleine organisaties. Dit behoort elke vorm van massatoerisme uit te sluiten. Deze punten kunnen erg breed opgevat worden, waardoor de eigenlijke betekenis wordt vergeten. Je kunt hier wel uit opmaken dat duurzaam toerisme vooral om ontwikkelingshulp en milieuzorg gaat. (nl)
 • エコツーリズム(英: Ecotourism)とは、自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、環境の保全性と持続可能性を考慮するツーリズム(旅行、リクリエーションのあり方)のことである。 (ja)
 • Ekoturystyka - ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru. Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na: * rozwijanie aktywności turystycznych związanych z bezpośrednim kontaktem turysty: * z przyrodą w obrębie otwartych nie zdewastowanych obszarów (szczególnie przyrodniczych obszarów chronionych), co pozwala na poznawanie, podziwianie i czerpanie przyjemności z piękna krajobrazu naturalnego, ciszy i spokoju, ze społecznością lokalną, co pozwala na poznawanie tradycyjnego stylu jej życia i kultury regionalnej oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów międzyludzkich; * dostosowanie wielkości ruchu turystycznego do chłonności turystycznej oraz preferowanie małej skali rozwoju w odniesieniu zarówno do grup uczestników ruchu, jak również bazy i urządzeń turystycznych; * aktywizowanie życia społeczno-gospodarczego w obrębie obszarów Natura 2000 oraz w ich otoczeniu, poprzez wskazywanie działań związanych z tworzeniem pakietów usług dla różnych form aktywności w ramach ekoturystyki. Według Dominiki Zaręby, autorki pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ("Ekoturystyka", Dominika Zaręba, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2000, 2006 i 2008) ekoturystyka stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej. Jest "najczystszą" formą podróżowania przyjaznego środowisku, ponieważ odby­wa się zwykle na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajo­brazowych, bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego tych regionów, a jej uczestnikami są ludzie o dużej świado­mości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Dominika Zaręba wyodrębnia trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania: * ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych; * ekoturystyka strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odręb­ności kulturowej lokalnych społeczności; * ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie war­tości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej. Przełomowym wydarzeniem był rok 2002, ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Ekoturystyki przez UNEP i Światową Organizację Turystyki (UNWTO). Podczas międzynarodowej konferencji w mieście Quebec w Kanadzie sformułowano Deklarację o Ekoturystyce z Quebecu (Quebec Declaration on Ecotourism, 2002). (pl)
 • O ecoturismo ou turismo de natureza, segundo a EMBRATUR, é um segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural ecultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. O ecoturismo é um segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo, enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15 a 25% por ano. A Organização Mundial de Turismo (O.M.T) estima que 10% dos turistas em todo o mundo tenham como demanda o turismo ecológico. O faturamento anual do ecoturismo, a nível mundial, é estimado em US$ 260 bilhões, do qual o Brasil se apropriaria com cerca de US$ 70 milhões. Embora o trânsito de pessoas e veículos possa ser agressivo ao estado natural desses ecossistemas, os defensores de sua prática argumentam que, complementarmente, o ecoturismo contribui para a preservação dos mesmos, é um dos principais meios de educação ambiental e permite a integração e desenvolvimento econômico das comunidades locais em áreas de preservação ambiental. O termo já era usado no século de 700 a.C e 800a.C para designar rotas com belas paisagens ecológicas na África. Ecoturismo é também um segmento turístico em que a principal motivação do turista é, a observação e apreciação da natureza, contribuindo para sua preservação. (pt)
 • Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. (ru)
 • 生態旅遊或稱生態觀光(ecotourism)一詞最早出現可追溯至1965年,學者赫茲特建議對文化、教育以及旅遊再省思,並倡導所謂的生態旅遊,發展至今生態旅遊已成國際保育和永續發展之基礎概念。1983年,學者赫克特提出「生態旅遊」一詞,成為目前最普遍使用的語彙。其將生態旅遊歸結出三大特點: 1. * 生態旅遊是一種仰賴當地資源的旅遊; 2. * 生態旅遊是一種強調當地資源保育的旅遊; 3. * 生態旅遊是一種維護當地社區概念的旅遊。 最後,學者赫克特將生態旅遊定義為「到相對未受干擾或未受污染的自然區域旅行,有特定的研究主題,且體驗或欣賞其中的野生動植物景象,並且關心區內的文化特色」。生態旅遊學會 (The Ecotourism Society) 在1991年為生態旅遊下了一個廣為各界接受的註解:「生態旅遊是一種具有環境責任感的旅遊方式,保育自然環境與延續當地住民福祉為發展生態旅遊的最終目標」 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 79675 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745050870 (xsd:integer)
dbp:commons
 • Category:Ecotourism
dbp:d
 • no
dbp:display
 • Ecotourism
dbp:species
 • no
dbp:voy
 • Ecotourism
dbp:wikt
 • Ecotourism
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • تعد السياحة نوعاً هاماً من أنواع الأنشطة التجارية والاستثمارية عالية الربحية، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نمواً متواصلاً، حيث زاد عدد السياح على المستوي الدولي ثلاثة أمثاله في العقدين الماضيين، وتعد السياحة ووالسفر أكبر مصدرين للعمالة في العالم. (ar)
 • Ökotourismus (auch: naturnaher Tourismus) ist eine auf die Belange von Umwelt und ansässiger Bevölkerung besondere Rücksicht nehmende Form des Tourismus. (de)
 • L'écotourisme, que l'on associe au tourisme vert, est une des formes du tourisme durable, plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, mais aussi agrosystèmes et tourisme rural), voire d'écologie urbaine (jardins écologiques, Espaces verts écologiques, réserves naturelles urbaines et autres aspects de l'écologie urbaine...). (fr)
 • Ecoturismo è la contrazione delle parole turismo ecologico. È una forma di turismo incentrato sull'impegno ambientalista e sociale. (it)
 • エコツーリズム(英: Ecotourism)とは、自然環境の他、文化・歴史等を観光の対象としながら、環境の保全性と持続可能性を考慮するツーリズム(旅行、リクリエーションのあり方)のことである。 (ja)
 • Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. (ru)
 • 生態旅遊或稱生態觀光(ecotourism)一詞最早出現可追溯至1965年,學者赫茲特建議對文化、教育以及旅遊再省思,並倡導所謂的生態旅遊,發展至今生態旅遊已成國際保育和永續發展之基礎概念。1983年,學者赫克特提出「生態旅遊」一詞,成為目前最普遍使用的語彙。其將生態旅遊歸結出三大特點: 1. * 生態旅遊是一種仰賴當地資源的旅遊; 2. * 生態旅遊是一種強調當地資源保育的旅遊; 3. * 生態旅遊是一種維護當地社區概念的旅遊。 最後,學者赫克特將生態旅遊定義為「到相對未受干擾或未受污染的自然區域旅行,有特定的研究主題,且體驗或欣賞其中的野生動植物景象,並且關心區內的文化特色」。生態旅遊學會 (The Ecotourism Society) 在1991年為生態旅遊下了一個廣為各界接受的註解:「生態旅遊是一種具有環境責任感的旅遊方式,保育自然環境與延續當地住民福祉為發展生態旅遊的最終目標」 (zh)
 • Ecotourism is a form of tourism involving visiting fragile, pristine, and relatively undisturbed natural areas, intended as a low-impact and often small scale alternative to standard commercial (mass) tourism. Its purpose may be to educate the traveler, to provide funds for ecological conservation, to directly benefit the economic development and political empowerment of local communities, or to foster respect for different cultures and for human rights. Since the 1980s ecotourism has been considered a critical endeavor by environmentalists, so that future generations may experience destinations relatively untouched by human intervention. Several university programs use this description as the working definition of ecotourism. (en)
 • El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. (es)
 • Duurzaam toerisme is toerisme waarbij behoud van natuur, cultuur en mensenrechten centraal staat. Veel toeristische gebieden zien vervuiling en verlies van cultuur toenemen. Een steeds grotere groep mensen wil geen schadelijke gevolgen teweegbrengen als ze met vakantie is. Duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld: * Direct bij de lokale boeren een eerlijke prijs betalen voor biologisch verbouwde groenten en vlees. * Een deel van de winst geven aan een lokaal weeshuis. * Beperking van de vervuiling die men veroorzaakt. (nl)
 • Ekoturystyka - ruch turystyczny, którego głównym celem jest zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez: integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, kształtowanie nowych postaw i zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, bazowanie na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru. Ekoturystyka kładzie szczególny nacisk na: (pl)
 • O ecoturismo ou turismo de natureza, segundo a EMBRATUR, é um segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural ecultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. O termo já era usado no século de 700 a.C e 800a.C para designar rotas com belas paisagens ecológicas na África. Ecoturismo é também um segmento turístico em que a principal motivação do turista é, a observação e apreciação da natureza, contribuindo para sua preservação. (pt)
rdfs:label
 • Ecotourism (en)
 • سياحة بيئية (ar)
 • Ökotourismus (de)
 • Turismo ecológico (es)
 • Écotourisme (fr)
 • Ecoturismo (it)
 • Duurzaam toerisme (nl)
 • エコツーリズム (ja)
 • Ekoturystyka (pl)
 • Ecoturismo (pt)
 • Экологический туризм (ru)
 • 生態旅遊 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of