The East End of London, also known simply as the East End, is an area of Central and East London, England, east of the Roman and medieval walled City of London and north of the River Thames. Although not defined by universally accepted formal boundaries, the River Lea can be considered the eastern boundary. For the purposes of his book, East End Past, Richard Tames regards the area as coterminous with the London Borough of Tower Hamlets: however, he acknowledges that this narrow definition excludes parts of southern Hackney, such as Shoreditch and Hoxton, which many would regard as belonging to the East End. Others again, such as Alan Palmer, would extend the area across the Lea to include parts of the London Borough of Newham; while parts of the London Borough of Waltham Forest and London

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الطرف الشرقي من لندن (بالإنجليزية: East End of London) هي تلك المساحة من لندن بإنجلترا الواقعة إلى الشرق من مدينة لندن المسورة في العصور الرومانية والعصور الوسطى، وإلى الشمال من نهر التيمز، ومع أنه لا تحددها حدود رسمية مقبولة عالمياً، إلا أنه يمكن اعتبار نهر لي (بالإنجليزية: River Lea) حدوداً أخرى. بدأ استخدام مصطلح "الطرف الشرقي" بقصد الازدراء أو التحقير في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بسبب ازدياد أعداد سكان لندن الذي أدى إلى الاكتظاظ الشديد في جميع أنحاء المنطقة وزيادة تركيز الفقراء والمهاجرين. تطور الطرف الشرقي سريعاً خلال القرن التاسع عشر، حيث كانت المنطقة في الأصل عبارة عن مجموعة من القرى تتجمع حول أسوار البلدة أو على طول الطرق الرئيسية، وتحيط بها الأراضي الزراعية، مع مستنقعات ومجتمعات صغيرة على ضفاف النهر، تقوم بخدمة السفن والبحرية الملكية. وحتى وصول الأحواض الرسمية، كان الشحن مطلوباً لتوضع البضائع في بركة لندن، ولكن الصناعات المرتبطة بالبناء والإصلاح وتموين السفن ازدهرت في المنطقة منذ عصر تيودور. اجتذبت المنطقة أعداداً كبيرة من سكان الريف الذين يبحثون عن عمل، وبدأت الموجات المتتالية من المهاجرين بإنشاء ضاحية جديدة خارج الجدار في القرن السابع عشر، وتبعهم النساجون الأيرلنديون، واليهود الأشكناز، ثم البنغاليون في القرن العشرين، وقد عمل كثير من هؤلاء المهاجرين في صناعة الملابس. وقد أدت وفرة العمالة غير الماهرة إلى تدني الأجور وسوء الأوضاع في جميع أنحاء الطرف الشرقي، مما جلب اهتمامَ المصلحين الاجتماعيين خلال منتصف القرن الثامن عشر، وأدى إلى تشكيل نقابات وجمعيات للعمال في نهاية هذا القرن. لقد ساهم التطرف في الطرف الشرقي في تشكيل حزب العمال، وتنظيم الحزب الشيوعي لأول مرة في إنجلترا هنا. (ar)
 • Das East End in London umfasst die Bezirke östlich des mittelalterlichen Stadtkerns und nördlich der Themse. (de)
 • El East End es una zona de Londres, situada en la parte este de la ciudad, y una de sus partes más importantes es Whitechapel. La palabra para referirse a sus habitantes es cockney. (es)
 • L’East End est un quartier de Londres au Royaume-Uni, à l’est d’une ligne délimitée par les murailles médiévales de la cité de Londres et le nord de la Tamise, bien que ses limites ne soient pas officiellement fixées par des lignes universellement acceptées. L’utilisation du terme, péjorative à l'origine, est attestée à la fin du XIXe siècle, alors que l'expansion de la population de la cité provoque une surpopulation extrême dans toute la zone, les pauvres et les immigrants se concentrant dans East End. Ces problèmes sont exacerbés par la construction des Docks de St Katharine en 1827 et des terminus ferroviaires du centre de Londres (1840–1875), qui nécessite la destruction des anciens taudis, causant le déplacement d’importantes populations vers le East End. En l’espace d’un siècle, l’East End était devenu synonyme de pauvreté, de surpopulation, de maladie et de criminalité. L’East End se développe rapidement au cours du XIXe siècle. À l’origine, la zone est caractérisée par des villages regroupés autour des murs de la cité ou le long des principaux axes de circulation, entourés de terres cultivées, avec des marais et de petites communautés près du fleuve, répondant aux nécessités de la navigation et aux besoins de la Royal Navy. Jusqu’à l’érection de docks maçonnés, les navires devaient débarquer leur cargaison dans le Pool of London – l’étendue de la Tamise se trouvant au sud de la Cité de Londres – mais des entreprises spécialisées dans la construction, l’entretien et l’approvisionnement des navires s’étaient implantés dans la zone dès l’époque des Tudor. L’endroit attire un grand nombre de ruraux à la recherche d’embauche. Des vagues successives d’immigration commencent avec l’arrivée des réfugiés huguenots, créant un nouveau faubourg hors-les-murs à Spitalfields au XVIIe siècle. Ils sont suivis par des tisserands irlandais, des Juifs ashkénazes et, au XXe siècle, des Bangladais. La plupart de ces immigrants trouvent un travail dans la confection. L’abondance de travail peu ou pas qualifié mène à de faibles salaires et de mauvaises conditions de vie dans tout l’East End. Cette situation attire l’attention des réformistes sociaux au cours du XVIIIe siècle, et conduit à la fin du siècle à la formation de syndicats et autres associations d’ouvriers. Le radicalisme de l'East End contribue à la formation du parti travailliste et aux revendications en faveur de l’émancipation des femmes. Les tentatives officielles de s’attaquer au surpeuplement commencent au début du xxe siècle sous l’autorité du Conseil du comté de Londres. La Seconde Guerre mondiale dévaste la majeure partie de l’East End, ses docks, ses voies ferrées et implantations industrielles constituant des cibles permanentes, provoquant la dispersion de la population vers de nouvelles banlieues, et la construction de nouveaux logements dans les années 1950. La fermeture du dernier des docks de l’East End dans le port de Londres en 1980 soulève de nouveaux défis qui conduisent à des tentatives de régénération urbaine et à la formation de la London Docklands Development Corporation. Le développement de Canary Wharf, l'amélioration des infrastructures, et le parc olympique sont les signes de nouveaux bouleversements pour l’East End, bien qu'on y rencontre toujours quelques-unes des pires misères de Grande-Bretagne. (fr)
 • Viene definito East End di Londra (East End of London o più comunemente solo East End - tradotto Estremità Orientale) un'area di Londra situata ad est della City (il centro storico e finanziario) e a nord del Tamigi benché non siano stabiliti dei confini formali. A differenza del West End, la vasta area elegante verso cui negli ultimi due secoli si è spostato il centro di Londra, l'East End è sempre stata una zona di quartieri poveri e ad alto tasso di criminalità, contraddistinti da un'urbanistica disordinata che la fa assomigliare ad un'immensa periferia. (it)
 • イーストエンド・オブ・ロンドン (East End of London) は、イングランドのロンドンにおいてシティ・オブ・ロンドンの中世期の防壁の東側とテムズ川の北側の地域を指す。しかし、正式な地域の境界は存在しない。ウエストエンドに対する下町。かつて切り裂きジャックの現場となった所である。テムズ川が曲流しており、それに沿ってたくさんのドックが建ち並ぶ。毎年恒例で、9月にイースト・ミーツ・ウェスト・カーニバル、12月にはスピタルフィールズの音楽祭がある。 イーストエンドの語に対する軽蔑的な用法は19世紀後半に始まったが、これはロンドンの人口の拡大によって、極端な過密状態につながり、イーストエンドの地域へ貧困層と移民層が集中したことに起因する。これらは、1827年のセイント・キャサリン・ドックズの建設と1840年から1875年にかけて建設されたターミナル駅によってスラムと集合住居が一掃され、多くの人々がイーストエンドへ移り住んだことから、さらなる悪化を引き起こした。およそ1世紀の間、イーストエンドは貧困、人口過密、病気、犯罪を意味した。 19世紀に著しい発展があった。当初、イーストエンドはシティの防壁周辺か大通り沿いの村が特徴であったが、川と沼地と農地に囲まれている地域であり、海運とイギリス海軍にとって必要な条件を満たす地域でもあった。プール・オブ・ロンドンが利用されていたが、船の建造、修理に関する産業が盛んになり、職を求める地方の人々を引きつけた。連続した移民の波は、17世紀にユグノー難民から始まり、新しい郊外のスピタルフィールズで住宅地が作られた。その後、アイルランド人、アシュケナージ・ユダヤ人が続き、20世紀にバングラデシュ人が続いた。ほとんどの移民が衣類産業に従事した。経験を要しない単純労働は、イーストエンドでの低所得と貧困を招いた。これは18世紀中期に改革論者の注意を引き、労働組合や労働協会が作られた。イーストエンドの急進主義は、労働党の編成と女性参政権の成立に貢献した。 過密地域に住所をもたせる行政の試みは、ロンドン・シティ・カウンシルによって20世紀初期に始まった。第二次世界大戦では、ドック、鉄道、工業地帯が継続的に攻撃目標に選定され、イーストエンドを荒廃させた。同時に郊外へ住民の離散をもたらし、1950年代に新しい住居が建設された。1980年のポート・オブ・ロンドンのイーストエンドドックの閉鎖によって、再開発が始まった。カナリー・ワーフ開発、改善されたインフラストラクチャー、オリンピック・パークなどは、イーストエンドに変化が訪れていることを意味するが、一部ではイギリスで最悪の貧困層を含んでいる。 (ja)
 • East End (ang. wschodni kraniec) - uboższe dzielnice metropolii Londynu położone we wschodniej części miasta, na wschód od średniowiecznych murów City of London i na północ od Tamizy. (pl)
 • East End (ook East End of London) is een wijk in Londen, Engeland, ten oosten van de middeleeuwse vesting van de City of London en ten noorden van de Theems, al is de wijk niet door algemeen geaccepteerde grenzen afgebakend. East End ontstond in de laatste decennia van de 19e eeuw toen door overbevolking de armere mensen en immigranten zich in het gebied vestigden. Met name door de uitbreiding van de haven (bouw van St Katharine Docks) in 1827 en de spoorwegterminals (1840–1875) verdwenen de onderkomens van de armsten en trokken zij van de rivier weg, noordelijk naar East End. In de Tweede Wereldoorlog is East End voor een groot deel verwoest bij de bombardementen op Londen. De soap EastEnders speelt zich af in deze wijk. Coördinaten 51° 31′ NB, 0° 3′ WL (nl)
 • Ист-Энд (англ. East End) — восточная часть Лондона, которую часто упрощенчески представляют по произведениям Диккенса и других авторов эпохи промышленной революции как район расселения бедноты и антипод фешенебельного Вест-Энда. Единого определения Ист-Энда не существует. В самом общем приближении так обозначают часть Лондона к востоку от стены лондонского Сити, где в силу близости к старому порту (Доклендс) селились прибывавшие в Англию иммигранты. К числу исторических кварталов относятся Уайтчепел и Степни. Более корректное определение Ист-Энда — это район, ограниченный стеной лондонского Сити на западе, Темзой на юге, рекой Ли на востоке и районами Хэкни и Виктория-парк на севере. Административно он составляет городской округ (боро) Тауэр-Хэмлетс в составе Большого Лондона, а также южную часть боро Хэкни. К концу XIX века в Ист-Энд пришёл лондонский метрополитен, что ускорило его сообщение с центром и усилило экономические связи между западом и востоком города. Несмотря на усилия лондонских властей по благоустройству Ист-Энда, эта часть Лондона по-прежнему имеет репутацию «докерского», рабочего района. Старая промышленная зона вдоль Темзы, известная как Кэнэри-Уорф, в последние десятилетия превратилась в бизнес-центр с самыми высокими зданиями Великобритании, включая 235-метровый небоскрёб One Canada Square. В Ист-Энде также расположены: музей Доклендс, Музей детства (в бедной части Лондона Бетнал-Грин), галереи современных художников на Хокстон-сквер, галерея Уайтчепел. (ru)
 • A East End de Londres, também conhecida simplesmente por East End, é a área de Londres, Inglaterra, localizada a leste da muralha medieval da Cidade de Londres, e ao norte do rio Tâmisa. Apesar de não ser definida por limites formais universalmente aceitos, o rio Lea pode ser considerado outro limite. Para o propósito de seu livro, East End Past, Richard Tames se refere à área como coincidente com Tower Hamlets: porém, ele reconhece que essa definição exclui partes do sul de Hackney, bem como de Shoreditch e Hoxton, o que muitos considerariam como pertencente a East End. Outros ainda, como Alan Palmer, ampliariam a área até o outro lado do rio Lea para incluir partes de Newham;, enquanto que partes de Waltham Forest às vezes também são incluídas. É universalmente aceito, porém, que East End não deve ser confundida com East London, que cobre uma área muito mais ampla. O uso do termo East End em um sentido pejorativo começou no final do século XIX, quando a expansão da população de Londres levou à extrema superlotação de toda essa área e uma concentração de pobres e imigrantes. Os problemas se agravaram com a construção da St Katharine Docks (1827) e de um terminal da ferrovia central de Londres (1840-1875) que causaram a eliminação de antigas favelas, com muitas das pessoas desalojadas se deslocando para East End. Ao longo de um século, East End se tornou sinônimo de pobreza, doenças, superlotação e criminalidade. A East End desenvolveu-se rapidamente durante o século XIX. Originalmente era uma área caracterizada por aldeias agrupadas em torno das muralhas da Cidade ou ao longo das estradas principais, cercadas por terrenos agrícolas, com pântanos e pequenas comunidades ao longo do rio, atendendo às necessidades da navegação e da Marinha Real Britânica. Até a chegada das docas formais, as mercadorias eram obrigadas a desembarcar no Pool of London, mas as indústrias relacionadas com a construção, reparos e abastecimento de navios floresceram na área a partir do período Tudor. A área atraiu um grande número de pessoas das áreas rurais à procura de emprego na cidade. Sucessivas ondas de imigração estrangeira iniciadas com os refugiados huguenotes criaram um novo subúrbio extramural em Spitalfields no século XVII. Eles foram seguidos por tecelões irlandeses, judeus asquenazes e, no século XX, bengalis. Muitos desses imigrantes trabalharam na indústria do vestuário. A abundância de mão de obra semi e não qualificada resultou em baixos salários e más condições de vida em toda a East End. Isso chamou a atenção dos reformadores sociais durante meados do século XVIII e levou à formação de sindicatos e associações de trabalhadores no final do século. O radicalismo da East End contribuiu para a formação do Partido Trabalhista e Emmeline Pankhurst liderou campanhas pelo direito do voto feminino na área. As tentativas oficiais para tratar das superlotações começaram no início do século XX sob a responsabilidade do Conselho do Condado de Londres. A Segunda Guerra Mundial devastou grande parte da East End, com suas docas, ferrovias e indústrias tornando-se um alvo constante de bombardeios, especialmente durante a Blitz, levando à dispersão da população para os novos subúrbios e novas moradias sendo construídas na década de 1950. O fechamento da última doca da East End no Porto de Londres em 1980 criou novos desafios e levou às tentativas de regeneração e formação da London Docklands Development Corporation. A construção do Canary Wharf melhorou a infraestrutura, e o Parque Olímpico significa que East End está passando por novas mudanças, mas algumas partes ainda continuam a conter alguns dos piores índices de pobreza do Reino Unido. (pt)
 • 倫敦東區(East End of London),當地簡稱東區(East End),是英國倫敦一個非正式認定的區域,位於中世紀倫敦市的東部、泰晤士河以北。此用語源起於十九世紀末,帶有貶意,意指倫敦東部聚集了大量貧民與外來移民,而使人口激增、導致生活環境極度擁擠,且為失業問題困擾。 (zh)
 • The East End of London, also known simply as the East End, is an area of Central and East London, England, east of the Roman and medieval walled City of London and north of the River Thames. Although not defined by universally accepted formal boundaries, the River Lea can be considered the eastern boundary. For the purposes of his book, East End Past, Richard Tames regards the area as coterminous with the London Borough of Tower Hamlets: however, he acknowledges that this narrow definition excludes parts of southern Hackney, such as Shoreditch and Hoxton, which many would regard as belonging to the East End. Others again, such as Alan Palmer, would extend the area across the Lea to include parts of the London Borough of Newham; while parts of the London Borough of Waltham Forest and London Borough of Hackney are also sometimes included. It is universally agreed, however, that the East End is to be distinguished from East London, which covers a much wider area. Use of the term East End in a pejorative sense began in the late 19th century, as the expansion of the population of London led to extreme overcrowding throughout the area and a concentration of poor people and immigrants. The problems were exacerbated with the construction of St Katharine Docks (1827) and the central London railway termini (1840–1875) that caused the clearance of former slums and rookeries, with many of the displaced people moving into the East End. Over the course of a century, the East End became synonymous with poverty, overcrowding, disease and criminality. The East End developed rapidly during the 19th century. Originally it was an area characterised by villages clustered around the City walls or along the main roads, surrounded by farmland, with marshes and small communities by the River, serving the needs of shipping and the Royal Navy. Until the arrival of formal docks, shipping was required to land its goods in the Pool of London, but industries related to construction, repair, and victualling of ships flourished in the area from Tudor times. The area attracted large numbers of rural people looking for employment. Successive waves of foreign immigration began with Huguenot refugees creating a new extramural suburb in Spitalfields in the 17th century. They were followed by Irish weavers, Ashkenazi Jews and, in the 20th century, Bangladeshis. Many of these immigrants worked in the clothing industry. The abundance of semi- and unskilled labour led to low wages and poor conditions throughout the East End. This brought the attentions of social reformers during the mid-18th century and led to the formation of unions and workers associations at the end of the century. The radicalism of the East End contributed to the formation of the Labour Party, and Sylvia Pankhurst based campaigns for women's votes in the area and organised the first Communist Party in England here. Official attempts to address the overcrowded housing began at the beginning of the 20th century under the London County Council. The Second World War devastated much of the East End, with its docks, railways and industry forming a continual target for bombing, especially during the Blitz, leading to dispersal of the population to new suburbs and new housing being built in the 1950s. The closure of the last of the East End docks in the Port of London in 1980 created further challenges and led to attempts at regeneration and the formation of the London Docklands Development Corporation. The Canary Wharf development, improved infrastructure, and the Olympic Park mean that the East End is undergoing further change, but some parts continue to contain some of the worst poverty in Britain. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21221606 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744956428 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Das East End in London umfasst die Bezirke östlich des mittelalterlichen Stadtkerns und nördlich der Themse. (de)
 • El East End es una zona de Londres, situada en la parte este de la ciudad, y una de sus partes más importantes es Whitechapel. La palabra para referirse a sus habitantes es cockney. (es)
 • Viene definito East End di Londra (East End of London o più comunemente solo East End - tradotto Estremità Orientale) un'area di Londra situata ad est della City (il centro storico e finanziario) e a nord del Tamigi benché non siano stabiliti dei confini formali. A differenza del West End, la vasta area elegante verso cui negli ultimi due secoli si è spostato il centro di Londra, l'East End è sempre stata una zona di quartieri poveri e ad alto tasso di criminalità, contraddistinti da un'urbanistica disordinata che la fa assomigliare ad un'immensa periferia. (it)
 • East End (ang. wschodni kraniec) - uboższe dzielnice metropolii Londynu położone we wschodniej części miasta, na wschód od średniowiecznych murów City of London i na północ od Tamizy. (pl)
 • 倫敦東區(East End of London),當地簡稱東區(East End),是英國倫敦一個非正式認定的區域,位於中世紀倫敦市的東部、泰晤士河以北。此用語源起於十九世紀末,帶有貶意,意指倫敦東部聚集了大量貧民與外來移民,而使人口激增、導致生活環境極度擁擠,且為失業問題困擾。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) الطرف الشرقي من لندن (بالإنجليزية: East End of London) هي تلك المساحة من لندن بإنجلترا الواقعة إلى الشرق من مدينة لندن المسورة في العصور الرومانية والعصور الوسطى، وإلى الشمال من نهر التيمز، ومع أنه لا تحددها حدود رسمية مقبولة عالمياً، إلا أنه يمكن اعتبار نهر لي (بالإنجليزية: River Lea) حدوداً أخرى. (ar)
 • イーストエンド・オブ・ロンドン (East End of London) は、イングランドのロンドンにおいてシティ・オブ・ロンドンの中世期の防壁の東側とテムズ川の北側の地域を指す。しかし、正式な地域の境界は存在しない。ウエストエンドに対する下町。かつて切り裂きジャックの現場となった所である。テムズ川が曲流しており、それに沿ってたくさんのドックが建ち並ぶ。毎年恒例で、9月にイースト・ミーツ・ウェスト・カーニバル、12月にはスピタルフィールズの音楽祭がある。 イーストエンドの語に対する軽蔑的な用法は19世紀後半に始まったが、これはロンドンの人口の拡大によって、極端な過密状態につながり、イーストエンドの地域へ貧困層と移民層が集中したことに起因する。これらは、1827年のセイント・キャサリン・ドックズの建設と1840年から1875年にかけて建設されたターミナル駅によってスラムと集合住居が一掃され、多くの人々がイーストエンドへ移り住んだことから、さらなる悪化を引き起こした。およそ1世紀の間、イーストエンドは貧困、人口過密、病気、犯罪を意味した。 (ja)
 • L’East End est un quartier de Londres au Royaume-Uni, à l’est d’une ligne délimitée par les murailles médiévales de la cité de Londres et le nord de la Tamise, bien que ses limites ne soient pas officiellement fixées par des lignes universellement acceptées. L’utilisation du terme, péjorative à l'origine, est attestée à la fin du XIXe siècle, alors que l'expansion de la population de la cité provoque une surpopulation extrême dans toute la zone, les pauvres et les immigrants se concentrant dans East End. Ces problèmes sont exacerbés par la construction des Docks de St Katharine en 1827 et des terminus ferroviaires du centre de Londres (1840–1875), qui nécessite la destruction des anciens taudis, causant le déplacement d’importantes populations vers le East End. En l’espace d’un siècle, l’E (fr)
 • East End (ook East End of London) is een wijk in Londen, Engeland, ten oosten van de middeleeuwse vesting van de City of London en ten noorden van de Theems, al is de wijk niet door algemeen geaccepteerde grenzen afgebakend. East End ontstond in de laatste decennia van de 19e eeuw toen door overbevolking de armere mensen en immigranten zich in het gebied vestigden. Met name door de uitbreiding van de haven (bouw van St Katharine Docks) in 1827 en de spoorwegterminals (1840–1875) verdwenen de onderkomens van de armsten en trokken zij van de rivier weg, noordelijk naar East End. (nl)
 • Ист-Энд (англ. East End) — восточная часть Лондона, которую часто упрощенчески представляют по произведениям Диккенса и других авторов эпохи промышленной революции как район расселения бедноты и антипод фешенебельного Вест-Энда. Единого определения Ист-Энда не существует. В самом общем приближении так обозначают часть Лондона к востоку от стены лондонского Сити, где в силу близости к старому порту (Доклендс) селились прибывавшие в Англию иммигранты. К числу исторических кварталов относятся Уайтчепел и Степни. (ru)
 • The East End of London, also known simply as the East End, is an area of Central and East London, England, east of the Roman and medieval walled City of London and north of the River Thames. Although not defined by universally accepted formal boundaries, the River Lea can be considered the eastern boundary. For the purposes of his book, East End Past, Richard Tames regards the area as coterminous with the London Borough of Tower Hamlets: however, he acknowledges that this narrow definition excludes parts of southern Hackney, such as Shoreditch and Hoxton, which many would regard as belonging to the East End. Others again, such as Alan Palmer, would extend the area across the Lea to include parts of the London Borough of Newham; while parts of the London Borough of Waltham Forest and London (en)
 • A East End de Londres, também conhecida simplesmente por East End, é a área de Londres, Inglaterra, localizada a leste da muralha medieval da Cidade de Londres, e ao norte do rio Tâmisa. Apesar de não ser definida por limites formais universalmente aceitos, o rio Lea pode ser considerado outro limite. Para o propósito de seu livro, East End Past, Richard Tames se refere à área como coincidente com Tower Hamlets: porém, ele reconhece que essa definição exclui partes do sul de Hackney, bem como de Shoreditch e Hoxton, o que muitos considerariam como pertencente a East End. Outros ainda, como Alan Palmer, ampliariam a área até o outro lado do rio Lea para incluir partes de Newham;, enquanto que partes de Waltham Forest às vezes também são incluídas. É universalmente aceito, porém, que East En (pt)
rdfs:label
 • الطرف الشرقي من لندن (ar)
 • East End (de)
 • East End de Londres (es)
 • East End (fr)
 • East End di Londra (it)
 • イーストエンド・オブ・ロンドン (ja)
 • East End (Londen) (nl)
 • East End (pl)
 • Ист-Энд (ru)
 • East End (Londres) (pt)
 • 倫敦東區 (zh)
 • East End of London (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:birthPlace of
is dbo:deathPlace of
is dbo:hometown of
is dbo:location of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:address of
is dbp:birthPlace of
is dbp:fightingOutOf of
is dbp:foundingLocation of
is dbp:territory of
is rdfs:seeAlso of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of