Dominions were semi-independent polities that were under the British Crown, constituting the British Empire, beginning with Canadian Confederation in 1867. They included Canada, Australia, New Zealand, Newfoundland, South Africa, and the Irish Free State, and then from the late 1940s also India, Pakistan, and Ceylon (now Sri Lanka). The Balfour Declaration of 1926 recognised the Dominions as "autonomous Communities within the British Empire".

Property Value
dbo:abstract
 • الدومينيون (بالإنجليزية: Dominion) هي الدولة المستقلة من دول الكومنولث البريطاني. وبمعنى آخر، هي الدول المستقلة ذاتيا والتي كانت في يوم ما تابعه لسياده المملكة المتحدة، منشئة لكل من الإمبراطورية البريطانية ودول الكومنولث، ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . وتشمل العديد من الدول على فترات مختلفة ومنها: كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، دومينيون نيوفنلند، اتحاد جنوب أفريقيا، دولة إيرلندا الحرة، باكستان، دومينيون سريلانكا، كينيا، جامايكا، ونيجيريا. هو تسليط المستوطنين البيض على السكان الاصليين (ar)
 • Als Dominion (engl. „Herrschaftsgebiet“) wurden ab Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell die sich selbst verwaltenden Kolonien sowie Irland innerhalb des Britischen Reiches bezeichnet. Das Wort wurde erstmals im modernen Sinne im Verfassungsgesetz von 1867 für das Dominion Kanada verwendet und stammt aus einem Psalm der King-James-Bibel: He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth (deutsch: Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. ) (Ps 72,8 ). Die Bezeichnung dominion sollte die Verbundenheit des neuen Landes zur monarchischen Staatsform ausdrücken. Ursprünglich hatte Kanada „Königreich Kanada“ heißen sollen, der Ausdruck wurde aber vom damaligen britischen Außenminister Lord Derby abgelehnt aus Sorge, er könne die US-Amerikaner verärgern. (de)
 • Un dominio, a veces Dominio, se refiere a un grupo de organizaciones políticas autónomos que se encontraban nominalmente bajo soberanía británica, constituyendo el Imperio británico y la Mancomunidad de Naciones, a finales del siglo XIX. El concepto ha incluido, en momentos diferentes, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Terranova, Sudáfrica y al Estado Libre Irlandés. Después de 1948, el término fue usado para denotar naciones independientes que mantenían al monarca británico como jefe de estado; estos incluían a India, Pakistán, Ceilán (Sri Lanka), Kenia, Jamaica, entre otros. Muchas antiguas colonias que obtuvieron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial fueron llamados Dominios en sus constituciones de independencia; en muchos casos estos países pronto se volvieron repúblicas, terminando así su consideración de Dominios (India, Pakistán, Kenia, Nigeria, por ejemplo). (es)
 • Un dominion était un État indépendant membre de l'Empire britannique, mais pas totalement souverain (la diplomatie était sous la souveraineté de la couronne britannique). Les états suivant ont été, à divers moments, des dominions : * Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud * Drapeau : Australie Australie * Drapeau du Canada Canada * Ceylan (rebaptisé Sri Lanka en 1972) * Drapeau : Inde Inde * Drapeau : Irlande Irlande * Drapeau : Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande * Drapeau : Pakistan Pakistan * Terre-Neuve La déclaration Balfour de 1926 et le Statut de Westminster de 1931 abolissent les derniers pouvoirs qu'avait conservés le gouvernement britannique sur les pays en questions, qui deviennent ainsi totalement souverains. C'est la naissance du Commonwealth of Nations, dont chaque membre doit être perçu sur un pied d'égalité avec les autres, y compris avec le Royaume-Uni. (fr)
 • L'espressione dominion designava alcuni territori dell'Impero britannico che, prima del 1948, godevano di una semi-autonomia politica e che successivamente sono divenuti membri indipendenti del Commonwealth. Tra gli Stati cui fu applicata tale definizione si ricordano il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, Terranova, l'Unione Sudafricana, lo Stato Libero d'Irlanda e l'India. L'uso della parola dominion, come termine generico per i vari territori britannici d'oltremare, risale al XVII secolo. Come titolo ufficiale, fu conferito alla Colonia della Virginia, nel 1660 circa, e al dominion del New England nel 1686. Questi dominion non avevano uno status paragonabile a quello indicato con l'uso moderno del termine. Il primo ad essere indicato, invece, in questo senso fu il Canada. La conferenza imperiale del 1907 stabilì che il Canada e l'Australia fossero indicati come dominion, piuttosto che come Colonie. Due altre colonie autogovernate, la Nuova Zelanda e Terranova, divennero dominion nello stesso anno, seguiti dal Sudafrica (1910) e dallo Stato Libero d'Irlanda (1922). La Dichiarazione Balfour del 1926 e lo Statuto di Westminster del 1931 riconobbero questi territori come "Comunità autonome dell'Impero britannico", stabilendo che fossero considerati come eguali rispetto al Regno Unito, rendendoli essenzialmente membri del Commonwealth. Dopo la seconda guerra mondiale, il declino del colonialismo britannico portò i dominion a essere indicati come reami del Commonwealth, e l'uso del termine andò scemando. (it)
 • Een dominion is een volledig of gedeeltelijk zelf-regerend onderdeel van het Britse Rijk, en later van het Britse Gemenebest. Voor staten een dominion-status verkregen, waren de gebieden kroonkolonies, zelfregerende kolonies, of verschillende kolonies van voorgaande types. De term wordt enkel nog in historische context gebruikt. Veel van de onderscheidende eigenschappen die vroeger enkel golden voor dominions, worden nu gedeeld door alle leden van het Gemenebest. Zelfs vroeger was het verschil tussen een dominion en een zelfregerende kolonie minimaal. Dominion blijft echter nog altijd de correcte term voor een onafhankelijk land dat als staatshoofd de Britse monarch heeft. Voorbeelden hiervan zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Sinds de jaren 1950 is de term in onbruik geraakt en worden deze landen Commonwealth realms genoemd. (nl)
 • 自治領(じちりょう)は、ある一国(主権を有する独立した国家)の内部において、あくまでも当該国の主権の下に属しながらも、通常の地方自治よりも遥かに高度な自治を行っている特定の領域(自治行政区画)のことであり、以下のような例が挙げられる。 * 旧イギリス帝国の植民地から発展的に派生したドミニオン(Dominion)のこと。本項で詳述する。 * デンマークの主権の下に属する(「デンマーク王国」の一部でありデンマーク本土とは異なる)、グリーンランド、フェロー諸島。英称・「home rule」。 * 「自治領」と日本語訳されるアメリカ合衆国の海外領土については、コモンウェルス (米国自治連邦区)を参照。 * その他の「自治領」等については、海外領土・自治領の一覧を参照のこと。 (ja)
 • Dominium brytyjskie – forma ustrojowa istniejąca w ramach imperium brytyjskiego, stanowiąca formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego. Pierwszym dominium brytyjskim była Kanada, która otrzymała taki status w 1867 roku. Kolejnymi były Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Nowa Fundlandia (1907), Związek Południowej Afryki (1910) i Wolne Państwo Irlandzkie (1922). (pl)
 • Em termos de política ou direito domínio é o efeito de dominar, ou seja, exercer autoridade sobre algo ou alguém. Por extensão, chama-se domínio a um território que se encontra sob a autoridade de um poder externo como, por exemplo, uma colónia. Este termo foi usado constitucionalmente no Reino Unido para referir as ex-colónias que possuíam autonomia de governação interna, mas se encontravam submetidas à coroa no que diz respeito à política exterior ou comércio internacional; mais tarde, as ex-colónias que integraram a Commonwealth sem se constituirem em repúblicas, como o Canadá e a Austrália, continuam a ser assim denominadas. (pt)
 • Доминио́н (англ. dominion, от лат. dominium — владение) — фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в составе Британского Содружества), признающее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. Определение понятия «доминион» было обнародовано на имперской конференции 1926 года министром иностранных дел Великобритании Артуром Джеймсом Бальфуром, лидером Консервативной партии. 11 декабря 1931 года оно было закреплено в Вестминстерском статуте: «Автономные сообщества Британской империи, равные по статусу, никоим образом не подчинённые одно другому ни в одном из аспектов своей внутренней или внешней политики, но при этом объединённые общей приверженностью короне и составляющие свободную ассоциацию членов Британского содружества наций». Согласно статусу, под определение «доминион» попадали следующие территории: Канадский доминион, Австралийский союз, Доминион Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз, Ирландское свободное государство и Доминион Ньюфаундленд. Первые доминионы появились намного раньше — Канада (1867), Австралийский союз (1901), Новая Зеландия и Ньюфаундленд (1907), Южно-Африканский Союз (1910), Ирландия (1921). Подобный статус, как правило, даровался наиболее экономически развитым странам, в которых большинство населения составляли переселенцы из Европы, что гарантировало большую лояльность к политике метрополии. После юридического оформления статуса Британского Содружества (после 1946 года — Содружества наций) в 1931 году все входившие в него государства были признаны доминионами Великобритании (за исключением непосредственно колоний и зависимых территорий). Но после принятия Индией республиканской формы правления в 1949 году и, соответственно, отказа признавать британского монарха главой государства (при сохранении членства в Содружестве) термин «доминион» почти перестал употребляться. Последним доминионом Британской империи с 1948 по 1972 годы был Цейлон. В 1972 страна была переименована в Шри-Ланку и перестала быть доминионом, правда оставшись членом Содружества наций. Те бывшие доминионы и колонии Великобритании, которые по-прежнему признают британскую королеву главой государства (Канада, Новая Зеландия и др.) и продолжают оставаться членами Содружества, теперь именуются королевствами Содружества (англ. Commonwealth realms). (ru)
 • 自治領(英語:Dominion)是大英帝國殖民地制度下一個特殊的國家體制,可說是殖民地步向獨立的最後一步。 19世紀,所有實行自治或半自治的英國殖民地,尤其那些已具有自身憲政體制的,如加拿大、澳洲等,都稱為自治領。它們都是由直辖殖民地(Crown Colony)或自治殖民地(Self-Governing Colony)進化為自治領。 (zh)
 • Dominions were semi-independent polities that were under the British Crown, constituting the British Empire, beginning with Canadian Confederation in 1867. They included Canada, Australia, New Zealand, Newfoundland, South Africa, and the Irish Free State, and then from the late 1940s also India, Pakistan, and Ceylon (now Sri Lanka). The Balfour Declaration of 1926 recognised the Dominions as "autonomous Communities within the British Empire". Earlier usage of dominion to refer to a particular territory dates to the 16th century and was used to describe Wales from 1535 to 1801 and New England between 1686 and 1689. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 25544562 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745188144 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الدومينيون (بالإنجليزية: Dominion) هي الدولة المستقلة من دول الكومنولث البريطاني. وبمعنى آخر، هي الدول المستقلة ذاتيا والتي كانت في يوم ما تابعه لسياده المملكة المتحدة، منشئة لكل من الإمبراطورية البريطانية ودول الكومنولث، ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . وتشمل العديد من الدول على فترات مختلفة ومنها: كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، دومينيون نيوفنلند، اتحاد جنوب أفريقيا، دولة إيرلندا الحرة، باكستان، دومينيون سريلانكا، كينيا، جامايكا، ونيجيريا. هو تسليط المستوطنين البيض على السكان الاصليين (ar)
 • 自治領(じちりょう)は、ある一国(主権を有する独立した国家)の内部において、あくまでも当該国の主権の下に属しながらも、通常の地方自治よりも遥かに高度な自治を行っている特定の領域(自治行政区画)のことであり、以下のような例が挙げられる。 * 旧イギリス帝国の植民地から発展的に派生したドミニオン(Dominion)のこと。本項で詳述する。 * デンマークの主権の下に属する(「デンマーク王国」の一部でありデンマーク本土とは異なる)、グリーンランド、フェロー諸島。英称・「home rule」。 * 「自治領」と日本語訳されるアメリカ合衆国の海外領土については、コモンウェルス (米国自治連邦区)を参照。 * その他の「自治領」等については、海外領土・自治領の一覧を参照のこと。 (ja)
 • Dominium brytyjskie – forma ustrojowa istniejąca w ramach imperium brytyjskiego, stanowiąca formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie w stronę tego ostatniego. Pierwszym dominium brytyjskim była Kanada, która otrzymała taki status w 1867 roku. Kolejnymi były Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Nowa Fundlandia (1907), Związek Południowej Afryki (1910) i Wolne Państwo Irlandzkie (1922). (pl)
 • 自治領(英語:Dominion)是大英帝國殖民地制度下一個特殊的國家體制,可說是殖民地步向獨立的最後一步。 19世紀,所有實行自治或半自治的英國殖民地,尤其那些已具有自身憲政體制的,如加拿大、澳洲等,都稱為自治領。它們都是由直辖殖民地(Crown Colony)或自治殖民地(Self-Governing Colony)進化為自治領。 (zh)
 • Als Dominion (engl. „Herrschaftsgebiet“) wurden ab Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell die sich selbst verwaltenden Kolonien sowie Irland innerhalb des Britischen Reiches bezeichnet. Das Wort wurde erstmals im modernen Sinne im Verfassungsgesetz von 1867 für das Dominion Kanada verwendet und stammt aus einem Psalm der King-James-Bibel: He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth (deutsch: Er herrsche von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. ) (Ps 72,8 ). Die Bezeichnung dominion sollte die Verbundenheit des neuen Landes zur monarchischen Staatsform ausdrücken. Ursprünglich hatte Kanada „Königreich Kanada“ heißen sollen, der Ausdruck wurde aber vom damaligen britischen Außenminister Lord Derby abgelehnt aus Sorge, er könne die U (de)
 • Un dominio, a veces Dominio, se refiere a un grupo de organizaciones políticas autónomos que se encontraban nominalmente bajo soberanía británica, constituyendo el Imperio británico y la Mancomunidad de Naciones, a finales del siglo XIX. El concepto ha incluido, en momentos diferentes, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Terranova, Sudáfrica y al Estado Libre Irlandés. Después de 1948, el término fue usado para denotar naciones independientes que mantenían al monarca británico como jefe de estado; estos incluían a India, Pakistán, Ceilán (Sri Lanka), Kenia, Jamaica, entre otros. Muchas antiguas colonias que obtuvieron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial fueron llamados Dominios en sus constituciones de independencia; en muchos casos estos países pronto se volvieron repúbl (es)
 • Un dominion était un État indépendant membre de l'Empire britannique, mais pas totalement souverain (la diplomatie était sous la souveraineté de la couronne britannique). Les états suivant ont été, à divers moments, des dominions : * Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud * Drapeau : Australie Australie * Drapeau du Canada Canada * Ceylan (rebaptisé Sri Lanka en 1972) * Drapeau : Inde Inde * Drapeau : Irlande Irlande * Drapeau : Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande * Drapeau : Pakistan Pakistan * Terre-Neuve (fr)
 • Een dominion is een volledig of gedeeltelijk zelf-regerend onderdeel van het Britse Rijk, en later van het Britse Gemenebest. Voor staten een dominion-status verkregen, waren de gebieden kroonkolonies, zelfregerende kolonies, of verschillende kolonies van voorgaande types. (nl)
 • L'espressione dominion designava alcuni territori dell'Impero britannico che, prima del 1948, godevano di una semi-autonomia politica e che successivamente sono divenuti membri indipendenti del Commonwealth. Tra gli Stati cui fu applicata tale definizione si ricordano il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, Terranova, l'Unione Sudafricana, lo Stato Libero d'Irlanda e l'India. (it)
 • Em termos de política ou direito domínio é o efeito de dominar, ou seja, exercer autoridade sobre algo ou alguém. Por extensão, chama-se domínio a um território que se encontra sob a autoridade de um poder externo como, por exemplo, uma colónia. (pt)
 • Доминио́н (англ. dominion, от лат. dominium — владение) — фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в составе Британского Содружества), признающее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. (ru)
 • Dominions were semi-independent polities that were under the British Crown, constituting the British Empire, beginning with Canadian Confederation in 1867. They included Canada, Australia, New Zealand, Newfoundland, South Africa, and the Irish Free State, and then from the late 1940s also India, Pakistan, and Ceylon (now Sri Lanka). The Balfour Declaration of 1926 recognised the Dominions as "autonomous Communities within the British Empire". (en)
rdfs:label
 • دومينيون (ar)
 • Dominion (de)
 • Dominio británico (es)
 • Dominion (fr)
 • Dominion (it)
 • 自治領 (ja)
 • Dominion (Britse Rijk) (nl)
 • Dominium brytyjskie (pl)
 • Domínio (política) (pt)
 • Доминион (ru)
 • 自治領 (zh)
 • Dominion (en)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:employer of
is dbo:governmentType of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:status of
is dbp:title of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of