Distance education or distance learning is the education of students who may not always be physically present at a school. Courses that are conducted (51 percent or more) are either hybrid, blended or 100% whole instruction. Massive open online courses (MOOCs), offering large-scale interactive participation and open access through the World Wide Web or other network technologies, are recent developments in distance education. A number of other terms (distributed learning, e-learning, online learning, etc.) are used roughly synonymously with distance education.

Property Value
dbo:abstract
 • Distance education or distance learning is the education of students who may not always be physically present at a school. Courses that are conducted (51 percent or more) are either hybrid, blended or 100% whole instruction. Massive open online courses (MOOCs), offering large-scale interactive participation and open access through the World Wide Web or other network technologies, are recent developments in distance education. A number of other terms (distributed learning, e-learning, online learning, etc.) are used roughly synonymously with distance education. (en)
 • التعليم عن بعد (بالإنجليزية: Distance Learning) هو أحد طرق التعليم الحديثة نسبياً. و يعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين. وهو نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافياً. ويهدف إلى جذب طلاب لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج تعليمي تقليدي. (ar)
 • Fernunterricht (engl. Distance Learning) ist ein verbraucherschutzrechtlich eindeutig definierter Begriff: Laut Fernunterrichtsschutzgesetz von 1977 handelt es sich beim „Fernunterricht“ um die „Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind, und der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen“ (FernUSG § 1 Abs. 1). Fernlehrgänge können also durchaus Präsenzseminare umfassen, doch der überwiegende Teil des Lernstoffs wird laut Definition – und im Gegensatz zum Direktunterricht – räumlich getrennt vom Lehrer, also individuell und unter freier Zeiteinteilung, bearbeitet, die entsprechende Bildungseinrichtung wird auch Fernschule genannt. Die pädagogische Begleitung und Lernerfolgskontrolle unterscheidet den Fernunterricht wiederum vom Selbststudium. (de)
 • La formation à distance, l'enseignement à distance qui comprennent la formation ouverte et/ou à distance (FOAD) désignent l'ensemble des dispositifs de formation à distance que cela soit les cours par correspondance, les MOOC ou les formations en ligne. Elle s'applique tant à la formation continue qu'à la formation initiale, tant de manière individuelle que collective. Ces formations utilisent de plus en plus les outils numériques et les moyens de l'Internet. Si la formation à distance peut répondre à des situations d'éloignement géographique avec la formation souhaitée, elle peut également être mise en avant pour les situations de handicap, la formation ne nécessitant pas de travaux pratiques, de non disponibilité horaire pour la personne souhaitant suivre une formation, de contraintes financières, etc. Elle peut concerner tant des élèves, des étudiants, des personnes en période d'inactivité que des personnes en période d'activité. Les formations à distance peuvent se caractériser par leur flexibilité qui permet de les désigner comme "ouvertes", dans le sens où elles ne requièrent aucun pré-requis autre que technique. L'apprenant peut alors gérer, de manière autonome, le temps consacré à son apprentissage et peut choisir d'entrer ou de sortir librement d'un dispositif. En outre, une formation est "ouverte" dans la mesure où elle est facilement accessible matériellement. Enfin, la formation "ouverte", "flexible", se veut accessible au plus grand nombre, et à toute personne souhaitant suivre une formation, contrairement à des enseignements inscrits dans un cursus académique normatif. Le tutorat, l'apprentissage et des séances de cours traditionnels en salle peuvent y être associés. Il existe des tutorats à distance. (fr)
 • La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. (it)
 • 遠隔教育(えんかくきょういく、teleteaching, distance education, distance learning など)とは、学校から自宅まで遠距離であり通学が困難な離島・村落で生活している在学生、あるいは職業を持ちながらの学業でといったさまざまな事情に応じ、遠隔地から教育を受けるためのさまざまな便宜の提供を包含していうものである。 日本では、もともと通信教育という言い方が通用していたが、郵便による学習の報告だけでなく、テレビ・ラジオを使って授業を受ける日本放送協会学園・放送大学学園や、インターネット利用の大学(インターネット大学)などが登場するようになり、呼称が実情にそぐわなくなったので、こういう名称が出てきた。 遠隔教育という表現は、もともとはオーストラリアで子どもたちが学校が遠すぎたりする場合の学習支援などで使われていたものである。現在は、遠隔地からでも教育を受けることができるといった点以外に、忙しくても自分の都合に合わせて学ぶことができる、通学せずに済むので時間を有効活用できるなどのメリットを感じ受講するケースも増えてきている。 (ja)
 • Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de studenten niet fysiek aanwezig zijn om onderwezen te worden. In plaats daarvan wordt er ongelijktijdig gecommuniceerd tussen leraar en leerling op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via e-mail, E-learning of MOOC. Een andere mogelijkheid is dat er via moderne middelen gelijktijdig wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door middel van chatten. De Nederlandse onderwijsinspectie geeft als definitie van afstandsonderwijs: "Onderwijs op afstand, schriftelijk onderwijs, met onder meer gebruikmaking van radio, televisie en computer. Bijvoorbeeld Open Universiteit." Afstandsonderwijs is vooral gebruikelijk in dunbevolkte gebieden omdat scholen enerzijds te klein zijn of de leerlingen anderzijds te lange afstanden moeten afleggen. (nl)
 • Educação a distância é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que discentes e docentes estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. (pt)
 • D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – metoda uczenia się na odległość. Charakteryzuje się ona odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna. Pierwszymi przykładami zastosowania d-learningu są szkoły korespondencyjne. Jednym z warunków d-learningu jest zapewnienie komunikacji w obie strony, tak aby możliwy był dialog między słuchaczem a nauczycielem, jednakże nie jest tu wymagana jednoczesność miejsca i czasu. Pojęcie to często bywa błędnie utożsamiane z e-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość. Inną formą d-learning są edukacyjne programy i audycje realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu, w szczególności edutainment. (pl)
 • Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. (ru)
 • 远程教育(英语:Distance education,港澳作遙距教育,台湾作遠距教學)是指使用電視及互聯網等傳播媒體的教學模式,它突破了空間的界限,有別於傳統需要往校舍安坐於課室的教學模式。使用這種教學模式的學生,通常是業餘進修者。由於不需要到特定地點上課,因此可以隨時隨地上課。學生亦可以透過電視廣播、互聯網、輔導專線、課研社、面授(函授)等多種不同管道互助學習。 開辦远程教育的院校,多提供大學或高等學院程度的課程,包括文憑、學位、碩士和博士程度。也有少數院校提供中學程度的远程教育課程。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 8997 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743349878 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Distance education or distance learning is the education of students who may not always be physically present at a school. Courses that are conducted (51 percent or more) are either hybrid, blended or 100% whole instruction. Massive open online courses (MOOCs), offering large-scale interactive participation and open access through the World Wide Web or other network technologies, are recent developments in distance education. A number of other terms (distributed learning, e-learning, online learning, etc.) are used roughly synonymously with distance education. (en)
 • التعليم عن بعد (بالإنجليزية: Distance Learning) هو أحد طرق التعليم الحديثة نسبياً. و يعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين. وهو نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافياً. ويهدف إلى جذب طلاب لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في برنامج تعليمي تقليدي. (ar)
 • La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. (it)
 • 遠隔教育(えんかくきょういく、teleteaching, distance education, distance learning など)とは、学校から自宅まで遠距離であり通学が困難な離島・村落で生活している在学生、あるいは職業を持ちながらの学業でといったさまざまな事情に応じ、遠隔地から教育を受けるためのさまざまな便宜の提供を包含していうものである。 日本では、もともと通信教育という言い方が通用していたが、郵便による学習の報告だけでなく、テレビ・ラジオを使って授業を受ける日本放送協会学園・放送大学学園や、インターネット利用の大学(インターネット大学)などが登場するようになり、呼称が実情にそぐわなくなったので、こういう名称が出てきた。 遠隔教育という表現は、もともとはオーストラリアで子どもたちが学校が遠すぎたりする場合の学習支援などで使われていたものである。現在は、遠隔地からでも教育を受けることができるといった点以外に、忙しくても自分の都合に合わせて学ぶことができる、通学せずに済むので時間を有効活用できるなどのメリットを感じ受講するケースも増えてきている。 (ja)
 • Educação a distância é uma modalidade de educação mediada por tecnologias em que discentes e docentes estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-aprendizagem. (pt)
 • Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. (ru)
 • 远程教育(英语:Distance education,港澳作遙距教育,台湾作遠距教學)是指使用電視及互聯網等傳播媒體的教學模式,它突破了空間的界限,有別於傳統需要往校舍安坐於課室的教學模式。使用這種教學模式的學生,通常是業餘進修者。由於不需要到特定地點上課,因此可以隨時隨地上課。學生亦可以透過電視廣播、互聯網、輔導專線、課研社、面授(函授)等多種不同管道互助學習。 開辦远程教育的院校,多提供大學或高等學院程度的課程,包括文憑、學位、碩士和博士程度。也有少數院校提供中學程度的远程教育課程。 (zh)
 • Fernunterricht (engl. Distance Learning) ist ein verbraucherschutzrechtlich eindeutig definierter Begriff: Laut Fernunterrichtsschutzgesetz von 1977 handelt es sich beim „Fernunterricht“ um die „Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, bei der der Lehrende und der Lernende ausschließlich oder überwiegend räumlich getrennt sind, und der Lehrende oder sein Beauftragter den Lernerfolg überwachen“ (FernUSG § 1 Abs. 1). Fernlehrgänge können also durchaus Präsenzseminare umfassen, doch der überwiegende Teil des Lernstoffs wird laut Definition – und im Gegensatz zum Direktunterricht – räumlich getrennt vom Lehrer, also individuell und unter freier Zeiteinteilung, bearbeitet, die entsprechende Bildungseinrichtung wird auch Fernschule genannt. Die pädagogische Begleitung und Lernerfolgskontroll (de)
 • La formation à distance, l'enseignement à distance qui comprennent la formation ouverte et/ou à distance (FOAD) désignent l'ensemble des dispositifs de formation à distance que cela soit les cours par correspondance, les MOOC ou les formations en ligne. Elle s'applique tant à la formation continue qu'à la formation initiale, tant de manière individuelle que collective. Ces formations utilisent de plus en plus les outils numériques et les moyens de l'Internet. Le tutorat, l'apprentissage et des séances de cours traditionnels en salle peuvent y être associés. Il existe des tutorats à distance. (fr)
 • Afstandsonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij de studenten niet fysiek aanwezig zijn om onderwezen te worden. In plaats daarvan wordt er ongelijktijdig gecommuniceerd tussen leraar en leerling op tijden die zij zelf kiezen, bijvoorbeeld via e-mail, E-learning of MOOC. Een andere mogelijkheid is dat er via moderne middelen gelijktijdig wordt gecommuniceerd, bijvoorbeeld door middel van chatten. De Nederlandse onderwijsinspectie geeft als definitie van afstandsonderwijs: "Onderwijs op afstand, schriftelijk onderwijs, met onder meer gebruikmaking van radio, televisie en computer. Bijvoorbeeld Open Universiteit." (nl)
 • D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – metoda uczenia się na odległość. Charakteryzuje się ona odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna. Pojęcie to często bywa błędnie utożsamiane z e-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość. (pl)
rdfs:label
 • Distance education (en)
 • تعليم عن بعد (ar)
 • Fernunterricht (de)
 • Formation à distance (fr)
 • Formazione a distanza (it)
 • 遠隔教育 (ja)
 • Afstandsonderwijs (nl)
 • D-learning (pl)
 • Educação a distância (pt)
 • Дистанционное обучение (ru)
 • 遙距教育 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:campus of
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:occupation of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of