Dioxins and dioxin-like compounds (DLCs) are compounds that are highly toxic environmental persistent organic pollutants (POPs). They are mostly by-products of various industrial processes - or, in case of dioxin-like PCBs and PBBs, part of intentionally produced mixtures. They include: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins * Polychlorinated dibenzofurans * Polychlorinated biphenyls * 1,4-dioxin

Property Value
dbo:abstract
 • Las dioxinas son compuestos químicos que se producen a partir de procesos de combustión que implican al cloro. El término se aplica indistintamente a las policlorodibenzofuranos (PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). Las dioxinas son un grupo de compuestos químicos que devienen contaminantes ambientales persistentes. Las dioxinas se encuentran en el medio ambiente por todo el mundo y debido a su persistencia se van acumulando a lo largo de la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales por su solubilidad en las grasas. Los productos de origen animal son los mayores contribuyentes a la ingesta de dioxinas por los humanos., (es)
 • En chimie organique, les dioxines sont des molécules hétérocyliques et aromatiques ayant deux atomes d'oxygène dans un cycle aromatique. Il en existe essentiellement deux isomères de position : * Les 1,2-dioxines où les deux atomes d'oxygène sont consécutifs ou en position ortho qui sont peu stables car elles se rapprochent des peroxydes. * Les 1,4-dioxines où les deux atomes d'oxygène sont séparés par deux atomes de carbone ou en position para. Les 1,3-dioxines (position méta) ne peuvent pas être aromatiques et, de ce fait, sont beaucoup moins stables. Les dioxines désignent donc aussi tout composé qui contient un cycle de ce type. Le mot dioxine désigne de cette manière aussi les dibenzodioxines et plus particulièrement les polychlorodibenzo-p-dioxines (ou PCDD) dans les médias et la vie de tous les jours. On a identifié 210 types de composés apparentés à ce type de dioxine (appelés « congénères »), dont 17 seulement sont considérés comme ayant une toxicité importante, la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine, parfois dite « dioxine de Seveso », étant la plus toxique. (fr)
 • Le diossine, dal punto di vista della nomenclatura chimica, sono una classe di composti organici eterociclici la cui struttura molecolare fondamentale consta di un anello di sei atomi, ovvero quattro atomi di carbonio e due di ossigeno: la diossina in senso stretto, differentemente stabile in due diversi isomeri posizionali. Le diossine così strettamente definite si ripartiscono quindi nelle due categorie, entrambe derivate dai suddetti composti ciclici di formula bruta C4H4O2. Le molecole diossino-simili (dioxins and dioxin-like compounds) altrimenti conformate confluiscono qui, in una prevalente trattazione di tutta l'intera classe secondo una visione focalizzata sulla tossicologia generale, sulla tossicologia ambientale e sulla chimica ambientale di quest'ampio gruppo di composti. (it)
 • ダイオキシン類(ダイオキシンるい、Dioxins and dioxin-like compounds)は、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (DL-PCB) の総称である。これらは塩素で置換された2つのベンゼン環という共通の構造を持ち、類似した毒性を示す。 ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成する。 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, TCDD)はダイオキシン類の中では最も毒性が高く、IARCにより「人に対する発がん性がある」と評価されている。マウスならびにラットの動物実験では催奇性が確認されている。 (ja)
 • Een dioxine is een verzamelnaam voor een groep van organische verbindingen, waaronder enkele zeer giftige, die kunnen ontstaan bij verbranding van materialen die chloor (gechloreerde koolwaterstoffen) bevatten. Onder de aanduiding dioxine vallen ongeveer 210 dioxinen en furanen. Hiervan zijn er 17 sterk giftig. Een van de eerste symptomen van blootstelling aan dioxinen is het ontstaan van chlooracné. Dioxinen zijn onder te verdelen in twee klassen: * Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD); * Polygechloreerde dibenzofuranen (PCDF). De 17 dioxinen die het meest giftig zijn, hebben een chlooratoom op de posities 2,3,7,8.Het giftigste dioxine is 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine). Dioxines zijn ongewenste bijproducten van voornamelijk verbranding van organisch materiaal. Dioxines zijn vetoplosbaar en kunnen zich daardoor ophopen in plantaardige en dierlijke vetten. (nl)
 • Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru przyłączonych do pierścieni benzenowych. Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn. Potoczna nazwa „dioksyny” odnosi się do wszystkich możliwych chloropochodnych oksantrenu (dibenzo-1,4-dioksyny). Każda z tych pochodnych nazywana jest kongenerem. Dla dibenzodioksyny istnieje 75 możliwych kongenerów. Z 75 dioksyn 7 jest bardzo toksycznych. Najbardziej niebezpiecznym kongenerem jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna (2,3,7,8-TCDD lub TCDD). Na drugim miejscu znajduje się 1,2,3,7,8-PCDD, dwukrotnie mniej toksyczna niż TCDD. Pozostałe dioksyny są znacznie mniej toksyczne od wyżej wymienionych. Całkowitą toksyczność próbki można określić, sumując zawartości poszczególnych składników pomnożone przez współczynnik toksyczności. Dla TCDD ma on wartość 1, dla innych proporcjonalnie mniej. Określa się w ten sposób tak zwany równoważnik toksyczny, czyli TEQ. Dioksyny w niezamierzony sposób powstają w śladowych ilościach podczas różnych reakcji chemicznych prowadzonych w przemyśle bądź samorzutnie np. w trakcie spalania drewna i wszelkich związków organicznych. W 1976 roku we włoskiej miejscowości Seveso, gdzie mieści się wytwórnia pestycydów doszło w wyniku niedopatrzenia obsługi do wybuchu ciśnieniowego reaktora, w którym prowadzono reakcję syntezy 2,4,5-trichlorofenolu. Do atmosfery przedostały się pyły zawierające pośród innych składników TCDD w nieznanej ilości, przypuszcza się, że było to kilka kilogramów. Pomimo stosunkowo niewielkich ilości rozproszonego TCDD, ludność miasta została ewakuowana. Wierzchnie warstwy gruntu zbierano do dołów zabezpieczonych wodoszczelną izolacją. W wyniku tego wypadku wiele osób zostało porażone trądzikiem chlorowym, który jest objawem zatrucia dioksynami[potrzebny przypis]. Obecnie toksyczność i rakotwórczość dioksyn jest przedmiotem sporów naukowców. Wedle jednych zagrożenie ze strony dioksyn przy obecnym poziomie ich emisji jest marginalne; wedle drugich stanowią one obecnie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Nie ulega wątpliwości, że niektóre dioksyny mają właściwości toksyczne, jednak różne organizmy żywe wykazują różną wrażliwość na działanie dioksyny. Do zabicia świnki morskiej wystarczy 0,6 μg/kg TCDD, a do uśmiercenia chomika potrzeba aż 5000 razy większej dawki. Dawka śmiertelna dla człowieka nie jest znana, ponieważ nie jest znany ani jeden przypadek śmierci człowieka spowodowanej działaniem dioksyny. O stosunkowo niskiej toksyczności dioksyn dla człowieka świadczy przypadek Wiktora Juszczenki, prezydenta Ukrainy, którego otruto dioksyną. Stężenie dioksyny we krwi w jego przypadku wyniosło 10 ppm, czyli 20 tysięcy razy przekroczyło dopuszczalną normę. Jedynymi objawami zatrucia są zmiany skórne, do dziś widoczne na twarzy prezydenta Juszczenki[potrzebny przypis]. Z badań wynika, że głównym źródłem emisji dioksyn do atmosfery są pożary lasów. Szacuje się, że w wyniku pożarów w samych lasach Ameryki Północnej do atmosfery dostaje się około 100 kg dioksyny rocznie. Można więc przypuszczać, że roczna emisja dioksyn na całej kuli ziemskiej wynosi kilkaset kilogramów. Jest to co najmniej o rząd wielkości więcej niż wydostaje się ze wszystkich źródeł przemysłowych razem wziętych. W związku z tym należy uznać, że za największe emisje dioksyn do atmosfery odpowiedzialne są źródła naturalne i to one stanowią największe zagrożenie dioksynami. Temat dioksyn i zmniejszenia ich emisji stanowi nieprzerwanie jedną z największych gałęzi działań wielu organizacji ekologicznych. Organizacje te często za główne źródło emisji dioksyn do atmosfery podają spalarnie odpadów oraz spalanie tworzyw sztucznych w przydomowych kotłowniach (tzw. niska emisja). Badania pokazują, że skażenie powietrza dioksynami jest największe na terenach wiejskich[potrzebny przypis]. Gazy odlotowe z najnowocześniejszych spalarni zawierają jednak znacznie mniej dioksyn niż powietrze, którym na co dzień oddychamy. Wielokrotnie więcej dioksyn przedostaje się do naszych organizmów wraz z tak zwanymi „potrawami z grilla”, a także na skutek palenia drewna w otwartych i źle wentylowanych kominkach. (pl)
 • 類戴奧辛物質(dioxin-like compounds)一般指能與芳香烴受體作用的部分非戴奧辛或呋喃的化合物之物质。 (zh)
 • Dioxins and dioxin-like compounds (DLCs) are compounds that are highly toxic environmental persistent organic pollutants (POPs). They are mostly by-products of various industrial processes - or, in case of dioxin-like PCBs and PBBs, part of intentionally produced mixtures. They include: * Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), or simply dioxins. PCDDs are derivatives of dibenzo-p-dioxin. There are 75 PCDD congeners, differing in the number and location of chlorine atoms, and seven of them are especially toxic, the most dangerous being 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) * Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), or furans. PCDFs are derivatives of dibenzofuran. There are 135 isomers, ten have dioxin-like properties. * Polychlorinated/polybrominated biphenyls (PCBs/PBBs), derived from biphenyl, of which twelve are "dioxin-like". Under certain conditions PCBs may form dibenzofurans/dioxins through partial oxidation. * Finally, dioxin may refer to 1,4-Dioxin proper, the basic chemical unit of the more complex dioxins. This simple compound is not persistent and has no PCDD-like toxicity. * Polychlorinated dibenzo-p-dioxins * Polychlorinated dibenzofurans * Polychlorinated biphenyls * 1,4-dioxin Because dioxins refer to such a broad class of compounds that vary widely in toxicity, the concept of toxic equivalence (TEQ) has been developed to facilitate risk assessment and regulatory control. Toxic equivalence factors (TEFs) exist for seven congeners of dioxins, ten furans and twelve PCBs. The reference congener is the most toxic dioxin 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) which per definition has a TEF of one. In reference to their importance as environmental toxicants the term dioxins is used almost exclusively to refer to the sum of compounds (as TEQ) from the above groups which demonstrate the same specific toxic mode of action associated with TCDD. These include 17 PCDD/Fs and 12 PCBs. Incidents of contamination with PCBs are also often reported as dioxin contamination incidents since it is this toxic characteristic which is of most public and regulatory concern. (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 20663724 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 736115143 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • ダイオキシン類(ダイオキシンるい、Dioxins and dioxin-like compounds)は、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)、ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (DL-PCB) の総称である。これらは塩素で置換された2つのベンゼン環という共通の構造を持ち、類似した毒性を示す。 ダイオキシン類は塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類の合成の際、意図しない副合成物として生成する。 2,3,7,8-テトラクロロジベンゾパラダイオキシン(2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin, TCDD)はダイオキシン類の中では最も毒性が高く、IARCにより「人に対する発がん性がある」と評価されている。マウスならびにラットの動物実験では催奇性が確認されている。 (ja)
 • 類戴奧辛物質(dioxin-like compounds)一般指能與芳香烴受體作用的部分非戴奧辛或呋喃的化合物之物质。 (zh)
 • Las dioxinas son compuestos químicos que se producen a partir de procesos de combustión que implican al cloro. El término se aplica indistintamente a las policlorodibenzofuranos (PCDF) y las policlorodibenzodioxinas (PCDD). (es)
 • En chimie organique, les dioxines sont des molécules hétérocyliques et aromatiques ayant deux atomes d'oxygène dans un cycle aromatique. Il en existe essentiellement deux isomères de position : * Les 1,2-dioxines où les deux atomes d'oxygène sont consécutifs ou en position ortho qui sont peu stables car elles se rapprochent des peroxydes. * Les 1,4-dioxines où les deux atomes d'oxygène sont séparés par deux atomes de carbone ou en position para. Les 1,3-dioxines (position méta) ne peuvent pas être aromatiques et, de ce fait, sont beaucoup moins stables. (fr)
 • Le diossine, dal punto di vista della nomenclatura chimica, sono una classe di composti organici eterociclici la cui struttura molecolare fondamentale consta di un anello di sei atomi, ovvero quattro atomi di carbonio e due di ossigeno: la diossina in senso stretto, differentemente stabile in due diversi isomeri posizionali. Le diossine così strettamente definite si ripartiscono quindi nelle due categorie, entrambe derivate dai suddetti composti ciclici di formula bruta C4H4O2. (it)
 • Een dioxine is een verzamelnaam voor een groep van organische verbindingen, waaronder enkele zeer giftige, die kunnen ontstaan bij verbranding van materialen die chloor (gechloreerde koolwaterstoffen) bevatten. Onder de aanduiding dioxine vallen ongeveer 210 dioxinen en furanen. Hiervan zijn er 17 sterk giftig. Een van de eerste symptomen van blootstelling aan dioxinen is het ontstaan van chlooracné. Dioxinen zijn onder te verdelen in twee klassen: * Polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen (PCDD); * Polygechloreerde dibenzofuranen (PCDF). (nl)
 • Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru przyłączonych do pierścieni benzenowych. Podobnymi związkami są dibenzofurany, które niekiedy zalicza się do dioksyn. Dioksyny w niezamierzony sposób powstają w śladowych ilościach podczas różnych reakcji chemicznych prowadzonych w przemyśle bądź samorzutnie np. w trakcie spalania drewna i wszelkich związków organicznych. (pl)
 • Dioxins and dioxin-like compounds (DLCs) are compounds that are highly toxic environmental persistent organic pollutants (POPs). They are mostly by-products of various industrial processes - or, in case of dioxin-like PCBs and PBBs, part of intentionally produced mixtures. They include: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins * Polychlorinated dibenzofurans * Polychlorinated biphenyls * 1,4-dioxin (en)
rdfs:label
 • Dioxina (es)
 • Dioxine (fr)
 • Diossine (it)
 • ダイオキシン類 (ja)
 • Dioxine (nl)
 • Dioksyny (pl)
 • 類戴奧辛物質 (zh)
 • Dioxins and dioxin-like compounds (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:contaminants of
is foaf:primaryTopic of