The Despotate of Epirus (Modern Greek: Δεσποτάτο της Ηπείρου) was one of the successor states of the Byzantine Empire established in the aftermath of the Fourth Crusade in 1204 by a branch of the Angelos dynasty. It claimed to be the legitimate successor of the Byzantine Empire, along the Empire of Nicaea and the Empire of Trebizond. The term "Despotate of Epirus" is, like "Byzantine Empire" itself, a modern historiographic convention and not a name in use at the time.

Property Value
dbo:abstract
 • إمارة إبيروس البيزنطية (باليونانية القديمة:Δεσποτάτο της Ηπείρου) كانت إحدى الولايات الوريثية عن الإمبراطورية البيزنطية والتي ظهرت إثر الحملة الصليبية الرابعة في 1204 – م. ادعت بأنها الوريث الشرعي للإمبراطورية البيزنطية سوية مع الإمبراطورية النيقية البيزنطية، وإمبراطورية طرابزون البيزنطية . وكانت عاصمتها مدينة آرتا ودامت سيطرتها من العام 1205 – م حتى العام 1479 – م (ar)
 • The Despotate of Epirus (Modern Greek: Δεσποτάτο της Ηπείρου) was one of the successor states of the Byzantine Empire established in the aftermath of the Fourth Crusade in 1204 by a branch of the Angelos dynasty. It claimed to be the legitimate successor of the Byzantine Empire, along the Empire of Nicaea and the Empire of Trebizond. The term "Despotate of Epirus" is, like "Byzantine Empire" itself, a modern historiographic convention and not a name in use at the time. The Despotate was centred on the region of Epirus, encompassing also Albania and the western portion of Greek Macedonia and also included Thessaly and western Greece as far south as Nafpaktos. Through a policy of aggressive expansion under Theodore Komnenos Doukas the Despotate of Epirus also briefly came to incorporate central Macedonia, with the establishment of the Empire of Thessalonica in 1224, and Thrace as far east as Didymoteicho and Adrianopolis, and was on the verge of recapturing Constantinople and restoring the Byzantine Empire before the Battle of Klokotnitsa in 1230. After that, the Epirote state contracted to its core in Epirus and Thessaly, and was forced into vassalage to other regional powers. It nevertheless managed to retain its autonomy until conquered by the restored Palaiologan Byzantine Empire in ca. 1337. Its independence was restored in 1356, but with the onset of Albanian migration south it fractured into a number of competing principalities under Serbian, Albanian, and Italian rulers. In the 1410s, the Count palatine of Cephalonia and Zakynthos Carlo I Tocco managed to reunite the core of the Epirote state, but his successors gradually lost it gain to the advancing Ottoman Empire, with the last stronghold, Vonitsa, falling to the Ottomans in 1479. (en)
 • Das Despotat Epirus war einer der griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches, die infolge des Vierten Kreuzzuges nach 1204 entstanden. Der Staat existierte in wechselnden Grenzen bis Ende des 14. Jahrhunderts. Kerngebiete des Fürstentums waren die namensgebende Region Epirus und Akarnanien. Die Geschichte des Staates ist geprägt von ständigen Auseinandersetzungen mit den bedeutenderen Regionalmächten auf dem Balkan, dem wiedererstarkten Byzantinischen Reich und Bulgarien, später dann mit Neapel und Serbien, die alle versuchten, ihren Machtbereich auf Epirus auszudehnen. In zahlreiche einzelne Herrschaften zerfallen, wurde Epirus zwischen 1386 und 1449 schrittweise ins Osmanische Reich eingegliedert. Die Bezeichnung Despotat Epirus für den westgriechischen Staat ist unhistorisch und wird in zeitgenössischen Quellen nicht verwendet, denn der Titel Despot bezeichnet die Einordnung seines Trägers in die Hierarchie des byzantinischen Hofes. Epirus war jedoch stets unabhängig vom Kaiserreich Nikaia bzw. dem restaurierten Byzantinischen Reich. Zumeist nannten sich die Regenten Archon oder einfach Kyrios (Herr). Gleichwohl haben nach 1230 einzelne Herrscher von Epirus den Despotentitel vom Kaiser verliehen bekommen. (de)
 • El despotado de Epiro (llamado también despotado de Arta), surgió en la región de Epiro en 1204 tras la caída de Constantinopla en manos de los cruzados y la creación del Imperio latino de Constantinopla. Existió entre 1205 y 1358. (es)
 • Le Despotat d’Épire (en grec moderne : Δεσποτάτο της Ηπείρου) fut l’un des États successeurs de l’Empire byzantin après la conquête de Constantinople et la mise en place de l'Empire latin d'Orient sur les terres principales de l'Empire Byzantin par la quatrième croisade en 1204. Fondé par Michel Comnène Doukas, le nouvel État se voulut, à l’instar de l’Empire de Nicée et de l’Empire de Trébizonde, le successeur légitime de l’Empire byzantin. Centre de résistance et havre pour les réfugiés grecs contre les envahisseurs latins après la défaite, il ne réintégra l’empire restauré qu’en 1323. Grec par ses origines, puis italien, serbe et albanais par conquête, il tenta de maintenir son identité jusqu’à sa chute aux mains des Ottomans en 1479. Centré sur la province d’Épire et l’Acarnanie, au nord-ouest de la Grèce, et sur la partie occidentale de la Macédoine grecque, il s’étendait également en une mince bande sur la Thessalie et de la Grèce occidentale jusqu’à Naupacte (aujourd’hui Lépante) au sud. Sous Théodore Comnène Doukas et l’éphémère Empire de Thessalonique, le despotat s’étendit pour incorporer brièvement la partie centrale de la Macédoine ainsi que la Thrace jusqu’à Didymotique et Andrinople (aujourd’hui Edirne). (fr)
 • Il Despotato d'Epiro fu uno degli Stati che nacquero dallo smembramento dell'Impero bizantino nel 1204 durante la quarta crociata. Esso reclamò il titolo di "erede" dello stesso Impero, come anche l'Impero di Nicea e l'Impero di Trebisonda. (it)
 • エピロス専制侯国(エピロスせんせいこうこく、ギリシア語: Δεσποτάτο της Ηπείρου, 英語: Despotate of Epirus)は、1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノポリス攻撃で東ローマ帝国が一旦滅びた時、ニカイア帝国、トレビゾンド帝国などと共に出来た亡命政権の一つ。「専制公国」と表記される場合もある(以下、こちらの表記を優先する)。なお「エピロス」はギリシャ語に基づく慣用形で、古典ギリシャ語読みでは「エペイロス」、中世ギリシャ語では「イピロス」、ラテン語では「エピルス」である。 (ja)
 • Het Despotaat Epirus (Grieks: Δεσποτάτο της Ηπείρου) ontstond na de verovering van het Byzantijnse Rijk door de kruisvaarders in de Vierde Kruistocht en de stichting van het Latijnse Keizerrijk in 1204. Samen met het Keizerrijk Nicea en het Keizerrijk Trebizonde beschouwde het Despotaat Epirus zich als opvolgers van het Byzantijnse Rijk. In 1479 werd Epirus veroverd door de Ottomaanse Turken. (nl)
 • Despotat Epiru – jedno z państw greckich powstałych obok Cesarstwa Nicejskiego i Cesarstwa Trapezuntu po rozbiciu Cesarstwa Bizantyjskiego przez IV krucjatę w 1204 r. Znajdowało się ono na terenie Epiru, w północno-zachodniej Grecji. Pierwszym władcą i założycielem despotatu był kuzyn bizantyjskiego cesarza Aleksego III Angelosa, Michał Angelos. W 1224 Teodor Dukas Komnen, nowy władca despotatu podbił królestwo Tesaloniki a następnie przyjął tytuł cesarza, który jednak nie został uznany przez innych władców greckich. W 1337 despotat został ponownie przyłączony do odnowionego Cesarstwa Bizantyjskiego. (pl)
 • O Despotado do Epiro (também conhecido como Principado do Epiro; em grego: Δεσποτάτο της Ηπείρου; transl.: Despotáto tis Ipírou) foi um dos três Estados bizantinos gregos fundados pela nobreza exilada do Império Bizantino após a tomada de Constantinopla, pelos cruzados da Quarta Cruzada. Durou de 1205 a 1479. Tal como os outros estados sucessores, Império de Niceia e Império de Trebizonda, reclamou ser o legítimo sucessor do Império Bizantino.. (pt)
 • Эпирское царство (греч. το Βασίλειο της Ηπείρου), в некоторых работах также именовавшееся Эпирским деспотатом (греч. Δεσποτάτο της Ηπείρου) или Эпирской деспотией — средневековое греческое государство, образовавшееся на землях бывшей Византийской империи. Являлось осколком Византийской империи, наряду с Никейской и Трапезундской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х—начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах. В 1224 - 1230 гг. при Феодоре Комнине Дуке оно носило название Фессалонинской империи. Однако после поражения Феодора от болгар, Эпир и Фессалоники стали фактически независимыми друг от друга. Впоследствии инициатива по восстановлению Византии (Романии) переходит к Никейской империи, а Эпир резко ослабеваeт, потерпев пoрaжение от болгар. Несмотря на относительную слабость, Эпирский деспотат просуществовал почти полтора столетия, пережив значительные социокультурные трансформации, важнейшим из которых было начало массовых албанских миграций и постепенная итальянизация правящей верхушки через династические браки. В 1341 году остатки эпирских владений, включая столичный город Арта, были наконец вновь включены в состав Византийской империи, став своеобразной компенсацией за окончательную потерю ей своих малоазийских владений. Однако власть константинопольских греков в Эпирe продлилась недолго: уже через семь лет византийский Эпир захватывают сербы. Здесь расрастается мощное Сербо-греческое царство Стефана Душана. В 1356 году, после смерти Душана, Эпир был вновь восстановлен как независимое греческое государство, однако его мощь подкосила борьба за власть между греками, сербами, албанцами и итальянцами. После 1356 и до его окончательного захвата турками в 1479 года Эпирское царство вполне можно считать деспотатом, чьим правителем даровали титул "деспот", как Сербские правители, так и Византийские императоры. Однако Эпиром на деле правили уже не греки, а различные сербские, албанские и итальянские кланы. Дарованный титул "деспот" также являлся формальностью, так как правители Эпира сохраняли полную независимость от Византии. Более того деспот Эпира Карл I Токко и вовсе вел военные действия против византийский сил в Морейском деспотате. В результате междоусобиц в 1356 году. Эпир временно распался на три государства: Эпирское царство, Артский деспотат и деспотат Ангеклокастрон и Лепанто. Лишь в 1416 году Эпиру удалось захватить мятежные регионы, однако государство уже ничего не могло противопоставить против османской экспансии. В 1460 году турки захватили Арту, а в 1479 году пали последние крепости Эпирского деспотата. (ru)
 • 伊庇魯斯專制國(希腊语:Δεσποτάτο της Ηπείρου),其領土位於現今的阿爾巴尼亞和希臘北部。伊庇魯斯專制國是1204年第四次十字軍東征導致拜占庭帝國滅亡時,和尼西亞帝國、特拉比松帝國等國同時出現的一個逃亡政權。專制國成立於1210年,並在1224年滅亡塞薩洛尼基王國,一度自稱為拜占庭帝國的正統後繼者。但在1230年遭到保加利亞帝國襲擊,之後陷入分裂。1264年後,伊庇魯斯專制國被重新併入復活的拜占庭帝國。 (zh)
dbo:capital
dbo:dissolutionYear
 • 1479-01-01 (xsd:date)
dbo:foundingYear
 • 1205-01-01 (xsd:date)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 652533 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741936624 (xsd:integer)
dbp:commonLanguages
dbp:continent
 • Europe
dbp:dateEvent
 • 1337 (xsd:integer)
 • 1356 (xsd:integer)
dbp:era
 • High Medieval
dbp:event
 • Byzantine conquest
 • Re-establishment by Nikephoros II Orsini
dbp:eventEnd
 • Ottoman conquest of Vonitsa
dbp:eventStart
 • Established
dbp:flagP
 • Flag of Palaeologus Dynasty.svg
 • Grb Nemanjica mini transparent.png
dbp:flagS
 • Flag of Palaeologus Dynasty.svg
 • Flag of the Ottoman Empire .svg
dbp:governmentType
 • Autocracy
dbp:imageMap
 • Byzantium1204.png
dbp:imageMapCaption
 • The Latin Empire, Empire of Nicaea, Empire of Trebizond, and the Despotate of Epirus, c. 1204
dbp:leader
 • Leonardo III Tocco
 • Michael I Komnenos Doukas
dbp:lifeSpan
 • 1356 (xsd:integer)
 • ca. 1205 – 1337/40
dbp:p
 • Byzantium under the Angeloi
 • Serbian Empire
dbp:region
 • Balkans
dbp:religion
dbp:s
 • Ottoman Empire
 • Byzantium under the Palaiologoi
dbp:status
 • Variously vassal of the Latin Empire, the Empire of Nicaea and the Palaiologan Byzantine Empire, the Angevins, and the Ottoman Empire
dbp:titleLeader
dbp:yearLeader
 • 1205 (xsd:integer)
 • 1448 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • إمارة إبيروس البيزنطية (باليونانية القديمة:Δεσποτάτο της Ηπείρου) كانت إحدى الولايات الوريثية عن الإمبراطورية البيزنطية والتي ظهرت إثر الحملة الصليبية الرابعة في 1204 – م. ادعت بأنها الوريث الشرعي للإمبراطورية البيزنطية سوية مع الإمبراطورية النيقية البيزنطية، وإمبراطورية طرابزون البيزنطية . وكانت عاصمتها مدينة آرتا ودامت سيطرتها من العام 1205 – م حتى العام 1479 – م (ar)
 • El despotado de Epiro (llamado también despotado de Arta), surgió en la región de Epiro en 1204 tras la caída de Constantinopla en manos de los cruzados y la creación del Imperio latino de Constantinopla. Existió entre 1205 y 1358. (es)
 • Il Despotato d'Epiro fu uno degli Stati che nacquero dallo smembramento dell'Impero bizantino nel 1204 durante la quarta crociata. Esso reclamò il titolo di "erede" dello stesso Impero, come anche l'Impero di Nicea e l'Impero di Trebisonda. (it)
 • エピロス専制侯国(エピロスせんせいこうこく、ギリシア語: Δεσποτάτο της Ηπείρου, 英語: Despotate of Epirus)は、1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノポリス攻撃で東ローマ帝国が一旦滅びた時、ニカイア帝国、トレビゾンド帝国などと共に出来た亡命政権の一つ。「専制公国」と表記される場合もある(以下、こちらの表記を優先する)。なお「エピロス」はギリシャ語に基づく慣用形で、古典ギリシャ語読みでは「エペイロス」、中世ギリシャ語では「イピロス」、ラテン語では「エピルス」である。 (ja)
 • Het Despotaat Epirus (Grieks: Δεσποτάτο της Ηπείρου) ontstond na de verovering van het Byzantijnse Rijk door de kruisvaarders in de Vierde Kruistocht en de stichting van het Latijnse Keizerrijk in 1204. Samen met het Keizerrijk Nicea en het Keizerrijk Trebizonde beschouwde het Despotaat Epirus zich als opvolgers van het Byzantijnse Rijk. In 1479 werd Epirus veroverd door de Ottomaanse Turken. (nl)
 • O Despotado do Epiro (também conhecido como Principado do Epiro; em grego: Δεσποτάτο της Ηπείρου; transl.: Despotáto tis Ipírou) foi um dos três Estados bizantinos gregos fundados pela nobreza exilada do Império Bizantino após a tomada de Constantinopla, pelos cruzados da Quarta Cruzada. Durou de 1205 a 1479. Tal como os outros estados sucessores, Império de Niceia e Império de Trebizonda, reclamou ser o legítimo sucessor do Império Bizantino.. (pt)
 • 伊庇魯斯專制國(希腊语:Δεσποτάτο της Ηπείρου),其領土位於現今的阿爾巴尼亞和希臘北部。伊庇魯斯專制國是1204年第四次十字軍東征導致拜占庭帝國滅亡時,和尼西亞帝國、特拉比松帝國等國同時出現的一個逃亡政權。專制國成立於1210年,並在1224年滅亡塞薩洛尼基王國,一度自稱為拜占庭帝國的正統後繼者。但在1230年遭到保加利亞帝國襲擊,之後陷入分裂。1264年後,伊庇魯斯專制國被重新併入復活的拜占庭帝國。 (zh)
 • The Despotate of Epirus (Modern Greek: Δεσποτάτο της Ηπείρου) was one of the successor states of the Byzantine Empire established in the aftermath of the Fourth Crusade in 1204 by a branch of the Angelos dynasty. It claimed to be the legitimate successor of the Byzantine Empire, along the Empire of Nicaea and the Empire of Trebizond. The term "Despotate of Epirus" is, like "Byzantine Empire" itself, a modern historiographic convention and not a name in use at the time. (en)
 • Das Despotat Epirus war einer der griechischen Nachfolgestaaten des Byzantinischen Reiches, die infolge des Vierten Kreuzzuges nach 1204 entstanden. Der Staat existierte in wechselnden Grenzen bis Ende des 14. Jahrhunderts. Kerngebiete des Fürstentums waren die namensgebende Region Epirus und Akarnanien. Die Geschichte des Staates ist geprägt von ständigen Auseinandersetzungen mit den bedeutenderen Regionalmächten auf dem Balkan, dem wiedererstarkten Byzantinischen Reich und Bulgarien, später dann mit Neapel und Serbien, die alle versuchten, ihren Machtbereich auf Epirus auszudehnen. In zahlreiche einzelne Herrschaften zerfallen, wurde Epirus zwischen 1386 und 1449 schrittweise ins Osmanische Reich eingegliedert. (de)
 • Le Despotat d’Épire (en grec moderne : Δεσποτάτο της Ηπείρου) fut l’un des États successeurs de l’Empire byzantin après la conquête de Constantinople et la mise en place de l'Empire latin d'Orient sur les terres principales de l'Empire Byzantin par la quatrième croisade en 1204. Fondé par Michel Comnène Doukas, le nouvel État se voulut, à l’instar de l’Empire de Nicée et de l’Empire de Trébizonde, le successeur légitime de l’Empire byzantin. Centre de résistance et havre pour les réfugiés grecs contre les envahisseurs latins après la défaite, il ne réintégra l’empire restauré qu’en 1323. Grec par ses origines, puis italien, serbe et albanais par conquête, il tenta de maintenir son identité jusqu’à sa chute aux mains des Ottomans en 1479. (fr)
 • Despotat Epiru – jedno z państw greckich powstałych obok Cesarstwa Nicejskiego i Cesarstwa Trapezuntu po rozbiciu Cesarstwa Bizantyjskiego przez IV krucjatę w 1204 r. Znajdowało się ono na terenie Epiru, w północno-zachodniej Grecji. Pierwszym władcą i założycielem despotatu był kuzyn bizantyjskiego cesarza Aleksego III Angelosa, Michał Angelos. W 1224 Teodor Dukas Komnen, nowy władca despotatu podbił królestwo Tesaloniki a następnie przyjął tytuł cesarza, który jednak nie został uznany przez innych władców greckich. (pl)
 • Эпирское царство (греч. το Βασίλειο της Ηπείρου), в некоторых работах также именовавшееся Эпирским деспотатом (греч. Δεσποτάτο της Ηπείρου) или Эпирской деспотией — средневековое греческое государство, образовавшееся на землях бывшей Византийской империи. Являлось осколком Византийской империи, наряду с Никейской и Трапезундской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х—начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах. В 1224 - 1230 гг. при Феодоре Комнине Дуке оно носило название Фессалонинской империи. Однако после поражения Феодора от болгар, Эпир и Фессалоники стали фактически независимыми друг от друга. (ru)
rdfs:label
 • Despotate of Epirus (en)
 • إمارة إبيروس البيزنطية (ar)
 • Despotat Epirus (de)
 • Despotado de Epiro (es)
 • Despotat d'Épire (fr)
 • Despotato d'Epiro (it)
 • エピロス専制侯国 (ja)
 • Despotaat Epirus (nl)
 • Despotat Epiru (pl)
 • Despotado do Epiro (pt)
 • Эпирское царство (ru)
 • 伊庇魯斯專制國 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Despotate of Epirus (en)
is dbo:battle of
is dbo:deathPlace of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:as of
is dbp:deathPlace of
is dbp:title of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of