A demonstration or street protest is action by a mass group or collection of groups of people in favor of a political or other cause; it normally consists of walking in a mass march formation and either beginning with or meeting at a designated endpoint, or rally, to hear speakers. Demonstrations can be used to show a viewpoint (either positive or negative) regarding a public issue, especially relating to a perceived grievance or social injustice. A demonstration is usually considered more successful if more people participate.

Property Value
dbo:abstract
 • التظاهر (في مظاهرة أو تظاهرة) تعبير عن الرأي مجموعاً بضغط من أجل تحقيق مطلب، للمواطن، كأحد أشكال المشاركة السياسية. والتظاهر فعل سياسي جماعي، كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع. وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج. (ar)
 • Eine Demonstration (von lateinisch demonstrare, zeigen, hinweisen, nachweisen, Kurzform: Demo) im politischen Sinne ist eine in der Öffentlichkeit stattfindende Versammlung mehrerer Personen zum Zwecke der Meinungsäußerung. In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht, das im Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes verankert ist. Eingeschränkt wird der Artikel 8 (und damit auch das Demonstrationsrecht) durch die Versammlungsgesetze der Länder und das Versammlungsgesetz des Bundes. Formen und Aktionen von Demonstrationen können recht vielfältig sein: Sie reichen von Menschenketten, Kundgebungen, Schweigemärschen, Mahnwachen bis zu Protestaktionen wie Sitzstreiks oder -blockaden, von Einzelaktionen bis zu Massendemonstrationen. Sie können friedlich oder gewalttätig verlaufen. Demonstrationen finden meistens als Marsch oder Protestzug statt, oft auch nur oder verbunden mit einer stehenden Kundgebung. Andere Sonderformen sind zum Beispiel Fahrraddemonstrationen wie die Tour de Natur oder mehrtägige Demonstrationen. Neue Formen des Protests sind die Online-Demonstration und sonstige internetprovozierte Massenaktivitäten, wie „Das letzte Hemd für Kanzler Schröder“ im Herbst 2002. Anlässe und Themen der Demonstrationen sind vielfältig: Sie reichen von Kundgebungen gegen Regierungspolitik, gegen Tierversuche, für Frieden, Kritisierung der Globalisierung, für Umweltschutz, für eine bestimmte Einwanderungspolitik, für oder gegen Straßenneubauten, gegen Atommülltransporte, Gegendemonstrationen, für gewerkschaftliche Ziele, für mehr Hochschulmittel oder gegen Studiengebühren. (de)
 • Una manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etcétera. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa. En algunas manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objetos (como los coches), establecimientos, peatones o la policía, o incluso contra los mismos manifestantes. Generalmente, otros mecanismos de protesta como las huelgas (especialmente las huelgas generales) van acompañados de manifestaciones. (es)
 • Une manifestation est avant tout un rassemblement de personnes pour des festivités ou des activités professionnelles ou commerciales. Communication événementielle. (Exemple : manifestation d'art contemporain) Une manifestation est un acte collectif se prononçant en faveur ou défaveur d'une opinion politique ou pour d'autres causes. Des actions de manifestation peuvent inclure des blocages ou sit-ins. Les manifestations peuvent être pacifiques ou violentes (dans ce cas, les pratiquants sont souvent nommés « militants »), ou peuvent être non violentes et se terminer par des actes violents aux dépens des circonstances. Souvent des policiers antiémeute ou autres organismes chargés de l'application de la loi sont impliqués. Les manifestations sont aujourd'hui des mouvements de masse qui nécessitent pour leur organisation des méthodes de plus en plus élaborées, et notamment des techniques d'information particulièrement sophistiquées. (fr)
 • Una manifestazione è l'esposizione della opinione comune di un gruppo di persone. Le manifestazioni sono una forma di attivismo che solitamente si svolgono per mezzo di persone che si riuniscono insieme. In questo modo, l'opinione che si vuole manifestare prende significato grazie alla moltitudine di persone che sono d'accordo con essa e si radunano per dimostrarlo visivamente. Le manifestazioni sono di solito utilizzate per mostrare un punto di vista (sia positivo che negativo) a proposito di un problema pubblico, specialmente a proposito di reclami o diseguaglianze sociali. Una manifestazione solitamente viene considerata di maggior successo se vi partecipa un maggior numero di persone. Argomenti per manifestare riguardano spesso la politica, l'economia e i problemi sociali. (it)
 • Een betoging of demonstratie is een verzameling mensen (van betogers of demonstranten), die bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te protesteren. Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde zaak en waarbij wordt geprobeerd aan te tonen dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor het doel van de demonstratie. Het recht op demonstratie is een democratisch recht. Veel demonstranten, die geregeld demonstreren, zien het ook als een democratische plicht, een middel om bestuurders, volksvertegenwoordigers en machthebbers erop te wijzen dat ze iets verkeerd doen. Anderen zien demonstreren echter als een verstoring van het democratische proces, een oneigenlijk pressiemiddel. Zij vinden dat democratisch verkozen bestuurders en vertegenwoordigers hun werk moeten doen, ongestoord door actievoerders en demonstranten. Bovendien vertegenwoordigen demonstranten niet de gehele bevolking, en democratie dient de gehele bevolking, niet (slechts) degenen die het meeste lawaai maken. Hier wordt weer tegen ingebracht dat voorgenoemde bestuurders slechts bij verkiezingen ter verantwoording kunnen worden geroepen, vaak toch ver van de bevolking staan, en op deze manier 'bij de les' kunnen worden gehouden en eraan kunnen worden herinnerd wiens belang ze dienen. Grote betogingen in de Benelux hebben vooral een links karakter, alhoewel er ook kleinere rechtse demonstraties zijn. Ze vormen een alternatief voor de gebruikelijke bestuurlijke en democratische wegen om invloed op de besluitvorming uit te oefenen. Betogingen kunnen worden gezien als een democratisch recht en als vallend onder vrijheid van meningsuiting. Toch is er een grenslijn te trekken met ordehandhaving, vooral wanneer enkele kwaadwillenden of een hele groep overgaat tot geweld of plunderingen. Wanneer dit het geval is, zal de politie (al dan niet via een oproerbestrijdingseenheid) of zelfs het leger ingrijpen. Soms gaan demonstraties dan ook gepaard met geweld en confrontaties tussen demonstranten enerzijds en politie en het leger anderzijds. Ook is het mogelijk dat twee demonstrerende groepen elkaar tegenkomen en met elkaar op de vuist gaan. Niet-democratische landen verbieden zelfs demonstraties in het geheel, treden hier hard tegen op, en gebruiken het ordehandhavingsargument als argument hiervoor. Een voorbeeld is het neerslaan van de studentendemonstratie in 1989 door het Chinese leger. Vaak vinden arrestaties plaats en worden dissidenten opgesloten, gemarteld of berecht in showprocessen. Dit kan echter ook averechts werken wanneer het harde beleid van de overheid nou juist de afkeer hiertegen versterkt, waardoor de situatie escaleert naar een burgeroorlog. Dit was het geval bij de aanloop naar de Libische Opstand van 2011. Anderzijds gelden in demonstraties ook de 'normale' beperkingen van het recht van vrijheid van meningsuiting, zoals belediging, majesteitsschennis, belediging van een bevriend staatshoofd, opruiing, en haatzaaien tegen een bevolkingsgroep. In Nederland werd bijvoorbeeld het roepen van de woorden 'Johnson moordenaar' gezien als een belediging van een bevriend staatshoofd, namelijk de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson, en niet toegestaan. Ook hier zal een open democratie met veel vrijheden deze beperkingen restrictief interpreteren, terwijl andere landen al zeer snel overgaan tot het neerslaan van een betoging omwille van de inhoud hiervan. Betogingen waren erg populair in de jaren zestig, zeventig en tachtig. In de jaren negentig zijn er veel minder grote betogingen geweest. In de jaren 2000 kwam betogen weer helemaal in, door onder meer andersglobalistische betogingen en betogingen tegen de oorlog in Irak. (nl)
 • デモ活動(デモかつどう,英語: demonstration)は、ある特定の意思・主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為である。デモとはデモンストレーションの略語であり、示威運動、示威行為、示威行進、デモ行進、デモ集会、あるいは単にデモとも呼ばれる。 (ja)
 • Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne. Można demonstrować w grupie lub samemu. Formą demonstracji jest pikieta, gdzie grupa osób obnosi plakaty w sprawie społecznej lub politycznej (pikietująca), z reguły przed ważnym budynkiem, siedzibą władz. Demonstrację będącą wyrazem sprzeciwu dla innej nazywamy kontrdemonstracją. Plik:Ltspkr.png demonstracja. (pl)
 • A demonstration or street protest is action by a mass group or collection of groups of people in favor of a political or other cause; it normally consists of walking in a mass march formation and either beginning with or meeting at a designated endpoint, or rally, to hear speakers. Actions such as blockades and sit-ins may also be referred to as demonstrations. Demonstrations can be nonviolent or violent (usually referred to by participants as "militant"), or can begin as nonviolent and turn violent dependent on circumstances. Sometimes riot police or other forms of law enforcement become involved. In some cases this may be in order to try to prevent the protest from taking place at all. In other cases it may be to prevent clashes between rival groups, or to prevent a demonstration from spreading and turning into a riot. The term has been in use since the mid-19th century, as was the term 'monster meeting', which was coined initially with reference to the huge assemblies of protesters inspired by Daniel O'Connell in Ireland. Demonstrations are a form of activism, usually taking the form of a public gathering of people in a rally or walking in a march. Thus, the opinion is demonstrated to be significant by gathering in a crowd associated with that opinion. Demonstrations can be used to show a viewpoint (either positive or negative) regarding a public issue, especially relating to a perceived grievance or social injustice. A demonstration is usually considered more successful if more people participate. Historian Eric Hobsbawm wrote of demonstrations: Next to sex, the activity combining bodily experience and intense emotion to the highest degree is the participation in a mass demonstration at a time of great public exaltation. Unlike sex, which is essentially individual, it is by its nature collective… like sex it implies some physical action—marching, chanting slogans, singing—through which the merger of the individual in the mass, which is the essence of the collective experience, finds expression. (en)
 • Manifestação é quando um grupo de pessoas se unem com o intuito de reivindicar algo relacionado ao governo. É habitual que se atribua a uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior o número de pessoas participantes. Os tópicos das manifestações são em geral do âmbito político, econômico, e social. As manifestações costumam ser associadas pelo governo com o terrorismo. (pt)
 • 示威活動是一群人共同意見的展現,是激進主義的一種類型,通常採取一干人集結在同一地方的形式。因為有一群人為了同一意見而集結,他們所主張的意見也因此顯得有重要性。 示威可以用來表示對一公共議題的觀點(不論是正面或負面的),尤其是和社會不公及人民疾苦有關的議題。一場示威活動若參與的人越多,通常被認為是越成功的。示威活動所關注的通常是政治、經濟和社會等議題。 (zh)
 • Демонстрация — массовое шествие как публичное выражение общественно-политических настроений. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. В России демонстрации применялись во время революции 1905 года, а после установления Советской власти стали регулярными мероприятиями, организуемыми государством. Вместе с тем, существовали и оппозиционные демонстрации (см. Демонстрация 25 августа 1968 года). В советское время в СССР во всех городах на главных площадях политические демонстрации с транспарантами перед стоящими на трибунах первыми лицами власти проводились в добровольно-принудительном порядке в честь Первомая и в День Великой Октябрьской социалистической революции ежегодно, а также в День Победы по юбилейным годам и по случаям особых отдельных событий и праздников (напр., полёт Гагарина, присвоение городу ордена и т. п.). Главное шествие проходило в Москве на Красной площади. Подобные демонстрации проходили в других социалистических странах и проходят ныне в КНДР. В постсоветское время политические демонстрации сменились, как правило, торжественными и театрализованными шествиями. Форма проведения мероприятия как демонстрации с транспарантами иногда используется для неполитических целей — например, в этом виде проходит ежегодное художественное мероприятие-хэппенинг молодежи разных городов России, монстрация. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 6787314 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745109539 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • التظاهر (في مظاهرة أو تظاهرة) تعبير عن الرأي مجموعاً بضغط من أجل تحقيق مطلب، للمواطن، كأحد أشكال المشاركة السياسية. والتظاهر فعل سياسي جماعي، كما أنه يتطلب تنظيماً وتحديداً للأولويات، وتلك من السمات المهم تواجدها في أي مجتمع. وقد يكون هدف التظاهر التأييد أو الاحتجاج. (ar)
 • Una manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etcétera. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa. En algunas manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objetos (como los coches), establecimientos, peatones o la policía, o incluso contra los mismos manifestantes. Generalmente, otros mecanismos de protesta como las huelgas (especialmente las huelgas generales) van acompañados de manifestaciones. (es)
 • デモ活動(デモかつどう,英語: demonstration)は、ある特定の意思・主張をもった人々が集まり、集団でそれら意思や主張を他に示す行為である。デモとはデモンストレーションの略語であり、示威運動、示威行為、示威行進、デモ行進、デモ集会、あるいは単にデモとも呼ばれる。 (ja)
 • Manifestação é quando um grupo de pessoas se unem com o intuito de reivindicar algo relacionado ao governo. É habitual que se atribua a uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior o número de pessoas participantes. Os tópicos das manifestações são em geral do âmbito político, econômico, e social. As manifestações costumam ser associadas pelo governo com o terrorismo. (pt)
 • 示威活動是一群人共同意見的展現,是激進主義的一種類型,通常採取一干人集結在同一地方的形式。因為有一群人為了同一意見而集結,他們所主張的意見也因此顯得有重要性。 示威可以用來表示對一公共議題的觀點(不論是正面或負面的),尤其是和社會不公及人民疾苦有關的議題。一場示威活動若參與的人越多,通常被認為是越成功的。示威活動所關注的通常是政治、經濟和社會等議題。 (zh)
 • Eine Demonstration (von lateinisch demonstrare, zeigen, hinweisen, nachweisen, Kurzform: Demo) im politischen Sinne ist eine in der Öffentlichkeit stattfindende Versammlung mehrerer Personen zum Zwecke der Meinungsäußerung. In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht, das im Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes verankert ist. Eingeschränkt wird der Artikel 8 (und damit auch das Demonstrationsrecht) durch die Versammlungsgesetze der Länder und das Versammlungsgesetz des Bundes. (de)
 • A demonstration or street protest is action by a mass group or collection of groups of people in favor of a political or other cause; it normally consists of walking in a mass march formation and either beginning with or meeting at a designated endpoint, or rally, to hear speakers. Demonstrations can be used to show a viewpoint (either positive or negative) regarding a public issue, especially relating to a perceived grievance or social injustice. A demonstration is usually considered more successful if more people participate. (en)
 • Une manifestation est avant tout un rassemblement de personnes pour des festivités ou des activités professionnelles ou commerciales. Communication événementielle. (Exemple : manifestation d'art contemporain) Les manifestations sont aujourd'hui des mouvements de masse qui nécessitent pour leur organisation des méthodes de plus en plus élaborées, et notamment des techniques d'information particulièrement sophistiquées. (fr)
 • Una manifestazione è l'esposizione della opinione comune di un gruppo di persone. Le manifestazioni sono una forma di attivismo che solitamente si svolgono per mezzo di persone che si riuniscono insieme. In questo modo, l'opinione che si vuole manifestare prende significato grazie alla moltitudine di persone che sono d'accordo con essa e si radunano per dimostrarlo visivamente. (it)
 • Een betoging of demonstratie is een verzameling mensen (van betogers of demonstranten), die bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te protesteren. Demonstraties zijn een actiemiddel, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaalde zaak en waarbij wordt geprobeerd aan te tonen dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor het doel van de demonstratie. (nl)
 • Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę. Członkowie społeczeństwa demonstrując pokazują swoje poglądy i opinie na ważne sprawy polityczne i społeczne. Można demonstrować w grupie lub samemu. Demonstrację będącą wyrazem sprzeciwu dla innej nazywamy kontrdemonstracją. Plik:Ltspkr.png demonstracja. (pl)
 • Демонстрация — массовое шествие как публичное выражение общественно-политических настроений. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. (ru)
rdfs:label
 • تظاهر (ar)
 • Demonstration (de)
 • Manifestación (es)
 • Demonstration (protest) (en)
 • Manifestation (fr)
 • Manifestazione (it)
 • Betoging (nl)
 • デモ活動 (ja)
 • Demonstracja (pl)
 • Manifestação (pt)
 • Демонстрация (публичное мероприятие) (ru)
 • 示威 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:method of
is dbp:methods of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of