The Crusader states, also known as Outremer, were a number of mostly 12th- and 13th-century feudal states created by Western European crusaders in Asia Minor, Greece and the Holy Land, and during the Northern Crusades in the eastern Baltic area. The name also refers to other territorial gains (often small and short-lived) made by medieval Christendom against Muslim and pagan adversaries.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر_2010) الدول الصليبية هي دول إقطاعية أسسها الصليبيون خلال الحملات الصليبية في المشرق العربي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد أدى نجاح الحملة الصليبية الأولى إلى تاسيس عدة دولة على ساحل بلاد الشام. (ar)
 • The Crusader states, also known as Outremer, were a number of mostly 12th- and 13th-century feudal states created by Western European crusaders in Asia Minor, Greece and the Holy Land, and during the Northern Crusades in the eastern Baltic area. The name also refers to other territorial gains (often small and short-lived) made by medieval Christendom against Muslim and pagan adversaries. (en)
 • Die Kreuzfahrerstaaten im engeren Sinne sind die als Ergebnis des Ersten Kreuzzugs in Palästina und Syrien errichteten vier Staaten: * das Königreich Jerusalem mit seinen Vasallen, * das Fürstentum Antiochia, * die Grafschaft Edessa und * die Grafschaft Tripolis. Die ständigen Kriege zwischen den islamischen Mächten ermöglichten es den Kreuzfahrern, das Küstenland an der Levante zu besetzen und für den Nachschub offen zu halten. Das Land wurde auch als Outremer (von altfranzösisch outre mer, oltre mer, jenseits des Meeres‘ bzw. ‚Übersee‘) bezeichnet. Diese Bezeichnung ist insofern passender, als schon nach kurzer Zeit nur wenige der eingewanderten Westeuropäer Kreuzfahrer im eigentlichen Sinn waren. Die in den zeitgenössischen Quellen als Franken bezeichneten Westeuropäer, die sich nach dem Ersten Kreuzzug in der Region ansiedelten, stellten dabei eine privilegierte Minderheit dar, während die Mehrheit der Bevölkerung nicht-katholische Christen, Juden und Muslime umfasste. Obwohl Syrisch, Armenisch und Griechisch in den jeweiligen Teilen der Region verbreitet war, wurde als Verkehrssprache von der einheimischen Bevölkerung Arabisch benutzt. Die „fränkischen“ Siedler sprachen weitgehend Französisch – in der Grafschaft Tripolis vorwiegend Okzitanisch. (de)
 • Les États « latins » (ou « francs ») d’Orient sont les fiefs que plusieurs chefs croisés se découpèrent au Levant. Quatre États furent créés dans la foulée de la première croisade : * le comté d’Édesse, de 1098 à 1146 (liste des comtes) ; * la principauté d’Antioche, de 1098 à 1268 (liste des princes) * le comté de Tripoli, de 1102 à 1288 (liste des comtes) ; * le royaume de Jérusalem, de 1099 à 1291 (liste des rois). Près d’un siècle plus tard, Richard Cœur de Lion conquit l’île de Chypre sur un seigneur byzantin et donna l’île à Guy de Lusignan qui y fonda une monarchie : * le royaume de Chypre de 1192 à 1489 (liste des rois). Lors de la prise de Constantinople, au cours de la quatrième croisade, plusieurs États furent également fondés dans l’Empire byzantin : * l’empire latin de Constantinople de 1204 à 1261 (liste des empereurs) ; * le royaume de Thessalonique, de 1205 à 1222 (liste des rois) ; * la principauté d’Achaïe, de 1205 à 1428 (liste des princes) ; * le duché d’Athènes, de 1205 à 1458 (liste des ducs) ; * le duché de Naxos, de 1210 à 1566 (liste des ducs). (fr)
 • Los Estados cruzados fueron un conjunto de entidades políticas feudales que surgieron a finales del siglo XI en diversos territorios al oriente de Europa y el Mediterráneo a raíz de su ocupación por los europeos cristiano-católicos durante la época de las Cruzadas, y que luego desaparecieron en el siglo XIII. Los Estados Cruzados definen principalmente a los llamados Estados Latinos de Oriente ubicados en Oriente Próximo, si bien el término Estados Cruzados se aplica a otras entidades en diferentes regiones de los Balcanes y el entorno oriental del Mar Báltico. (es)
 • Gli Stati crociati, noti anche come Outremer o Terre d'Oltremare, furono territori e/o stati organizzati secondo lo schema feudale creati dagli occidentali europei (cattolici) che arrivarono nel Mediterraneo orientale (ortodosso/musulmano) durante le Crociate nel XII secolo e XIII secolo. (it)
 • 十字軍国家(じゅうじぐんこっか)は、正教会とイスラム教が大勢を占めていた11世紀末の東部地中海のシリア・パレスチナ沿岸に、西欧のカトリック国家の騎士や庶民たちが十字軍を編成して攻め込んだ結果、12世紀から13世紀の間成立していた封建制国家群である。 (ja)
 • Kruisvaardersstaten of Latijnse staten waren staten die waren gesticht door de kruisvaarders in en rond het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ze bestonden tussen de elfde en de vijftiende eeuw. Reeds bij de Eerste Kruistocht eigenden bepaalde kruisvaarders zich in de Oriënt lenen toe : * Het graafschap Edessa, van 1098 tot 1144 (Lijst van de graven); * Het vorstendom Antiochië, van 1098 tot 1258 (Lijst van de vorsten); * Het koninkrijk Jeruzalem, van 1099 tot 1291 (Lijst van de koningen); en * Het graafschap Tripoli, van 1102 tot 1288 (Lijst van de graven). Later veroverde Richard Leeuwenhart ook Cyprus op de Byzantijnen en schonk dit eiland aan Guy de Lusignan, die er een koningshuis stichtte. * Het koninkrijk Cyprus, van 1192 tot 1489 (Lijst van de koningen) Nadat tijdens de Vierde Kruistocht Constantinopel was ingenomen, werden binnen het Byzantijnse Rijk meerdere kruisvaardersstaten opgericht : * Het Latijnse keizerrijk van Constantinopel, van 1204 tot 1261 (Lijst van de keizers); * Het koninkrijk Thessaloniki, van 1205 tot 1222; (Lijst van de koningen) * Het vorstendom Achaea, van 1205 tot 1428; (Lijst van de vorsten); en * Het hertogdom Athene, van 1205 tot 1458; (Lijst van de hertogen) * Het hertogdom Naxos, van 1207 tot 1579; (Lijst van de hertogen) De kruisvaarderstaten waren voortdurend in oorlog met de omringende mohammedaanseStaten. Desondanks werd ook veel handel gedreven. De kruisvaarders sloegen miljoenen gouden en zilveren munten die een precieze nabootsing van de munten van de Arabieren waren. (nl)
 • Os estados cruzados, ou estados latinos do oriente, foram alguns estados feudais, existentes na sua maioria nos séculos XII e XIII, criados pelas cruzadas dos reinos da Europa Ocidental na Ásia Menor, Grécia, Síria e Terra Santa (actuais Israel e Palestina). Todos acabaram por ser reconquistados pelos exércitos islâmicos do Oriente Médio. Mas a expressão também pode significar outras conquistas territoriais, geralmente pequenas e de pouca duração, do mundo cristão medieval contra adversários muçulmanos e pagãos. Apesar de a Reconquista cristã de al-Andalus, na Península Ibérica, aos mouros arabo-berberes, se encaixar no mesmo perfil das cruzadas, não é costume chamar os estados católicos daí resultantes de estados cruzados. (pt)
 • Государства крестоносцев — общее название нескольких феодальных государств, образованных крестоносцами в XII — XIII веках в Малой Азии и Палестине. В конечном итоге эти земли были завоеваны мусульманами. Целью крестового похода была провозглашена борьба с «неверными» за освобождение из-под их власти «Гроба Господня» в Иерусалиме, а первой жертвой крестоносцев стал правитель христианской Эдессы Торос, со свержением и убийством которого было образовано графство Эдесское — первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке (ru)
 • Państwa krzyżowe – termin odnoszący się przede wszystkim do XII i XIII-wiecznych państw feudalnych, powstałych w wyniku podbojów dokonanych przez zachodnioeuropejskich krzyżowców w okresie wypraw krzyżowych na terenach Azji Mniejszej, Grecji i Ziemi Świętej. (pl)
 • 十字軍國家指經由十字軍東征而建立之拉丁國家,他們建立國家時,一般都會將法蘭克人那套成熟的采邑制度移植至新征服地,而他們所征服之地區,一般都會同時設立拉丁主教,這些國家之存在,無一例外的都如狂風掃落葉,除了一些因保護殖民城市而建立的碉堡外,一般在人口結構、宗教信仰、文化等等,都無法為這些地區留下深刻影響。 十字軍國家主要在兩次十字軍東征時建立,即第一次十字軍東征時征服聖地所建立的幾個王國、公国、伯国,包括耶路撒冷王国、安条克公国、的黎波里伯国、埃德萨伯国,以及第四次十字軍東征時,征服拜占庭帝國所建立的拉丁帝國及其屬國。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 256355 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741593023 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر_2010) الدول الصليبية هي دول إقطاعية أسسها الصليبيون خلال الحملات الصليبية في المشرق العربي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد أدى نجاح الحملة الصليبية الأولى إلى تاسيس عدة دولة على ساحل بلاد الشام. (ar)
 • The Crusader states, also known as Outremer, were a number of mostly 12th- and 13th-century feudal states created by Western European crusaders in Asia Minor, Greece and the Holy Land, and during the Northern Crusades in the eastern Baltic area. The name also refers to other territorial gains (often small and short-lived) made by medieval Christendom against Muslim and pagan adversaries. (en)
 • Los Estados cruzados fueron un conjunto de entidades políticas feudales que surgieron a finales del siglo XI en diversos territorios al oriente de Europa y el Mediterráneo a raíz de su ocupación por los europeos cristiano-católicos durante la época de las Cruzadas, y que luego desaparecieron en el siglo XIII. Los Estados Cruzados definen principalmente a los llamados Estados Latinos de Oriente ubicados en Oriente Próximo, si bien el término Estados Cruzados se aplica a otras entidades en diferentes regiones de los Balcanes y el entorno oriental del Mar Báltico. (es)
 • Gli Stati crociati, noti anche come Outremer o Terre d'Oltremare, furono territori e/o stati organizzati secondo lo schema feudale creati dagli occidentali europei (cattolici) che arrivarono nel Mediterraneo orientale (ortodosso/musulmano) durante le Crociate nel XII secolo e XIII secolo. (it)
 • 十字軍国家(じゅうじぐんこっか)は、正教会とイスラム教が大勢を占めていた11世紀末の東部地中海のシリア・パレスチナ沿岸に、西欧のカトリック国家の騎士や庶民たちが十字軍を編成して攻め込んだ結果、12世紀から13世紀の間成立していた封建制国家群である。 (ja)
 • Государства крестоносцев — общее название нескольких феодальных государств, образованных крестоносцами в XII — XIII веках в Малой Азии и Палестине. В конечном итоге эти земли были завоеваны мусульманами. Целью крестового похода была провозглашена борьба с «неверными» за освобождение из-под их власти «Гроба Господня» в Иерусалиме, а первой жертвой крестоносцев стал правитель христианской Эдессы Торос, со свержением и убийством которого было образовано графство Эдесское — первое государство крестоносцев на Ближнем Востоке (ru)
 • Państwa krzyżowe – termin odnoszący się przede wszystkim do XII i XIII-wiecznych państw feudalnych, powstałych w wyniku podbojów dokonanych przez zachodnioeuropejskich krzyżowców w okresie wypraw krzyżowych na terenach Azji Mniejszej, Grecji i Ziemi Świętej. (pl)
 • 十字軍國家指經由十字軍東征而建立之拉丁國家,他們建立國家時,一般都會將法蘭克人那套成熟的采邑制度移植至新征服地,而他們所征服之地區,一般都會同時設立拉丁主教,這些國家之存在,無一例外的都如狂風掃落葉,除了一些因保護殖民城市而建立的碉堡外,一般在人口結構、宗教信仰、文化等等,都無法為這些地區留下深刻影響。 十字軍國家主要在兩次十字軍東征時建立,即第一次十字軍東征時征服聖地所建立的幾個王國、公国、伯国,包括耶路撒冷王国、安条克公国、的黎波里伯国、埃德萨伯国,以及第四次十字軍東征時,征服拜占庭帝國所建立的拉丁帝國及其屬國。 (zh)
 • Die Kreuzfahrerstaaten im engeren Sinne sind die als Ergebnis des Ersten Kreuzzugs in Palästina und Syrien errichteten vier Staaten: * das Königreich Jerusalem mit seinen Vasallen, * das Fürstentum Antiochia, * die Grafschaft Edessa und * die Grafschaft Tripolis. (de)
 • Les États « latins » (ou « francs ») d’Orient sont les fiefs que plusieurs chefs croisés se découpèrent au Levant. Quatre États furent créés dans la foulée de la première croisade : * le comté d’Édesse, de 1098 à 1146 (liste des comtes) ; * la principauté d’Antioche, de 1098 à 1268 (liste des princes) * le comté de Tripoli, de 1102 à 1288 (liste des comtes) ; * le royaume de Jérusalem, de 1099 à 1291 (liste des rois). Près d’un siècle plus tard, Richard Cœur de Lion conquit l’île de Chypre sur un seigneur byzantin et donna l’île à Guy de Lusignan qui y fonda une monarchie : (fr)
 • Kruisvaardersstaten of Latijnse staten waren staten die waren gesticht door de kruisvaarders in en rond het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ze bestonden tussen de elfde en de vijftiende eeuw. Reeds bij de Eerste Kruistocht eigenden bepaalde kruisvaarders zich in de Oriënt lenen toe : * Het graafschap Edessa, van 1098 tot 1144 (Lijst van de graven); * Het vorstendom Antiochië, van 1098 tot 1258 (Lijst van de vorsten); * Het koninkrijk Jeruzalem, van 1099 tot 1291 (Lijst van de koningen); en * Het graafschap Tripoli, van 1102 tot 1288 (Lijst van de graven). (nl)
 • Os estados cruzados, ou estados latinos do oriente, foram alguns estados feudais, existentes na sua maioria nos séculos XII e XIII, criados pelas cruzadas dos reinos da Europa Ocidental na Ásia Menor, Grécia, Síria e Terra Santa (actuais Israel e Palestina). Todos acabaram por ser reconquistados pelos exércitos islâmicos do Oriente Médio. Mas a expressão também pode significar outras conquistas territoriais, geralmente pequenas e de pouca duração, do mundo cristão medieval contra adversários muçulmanos e pagãos. (pt)
rdfs:label
 • Crusader states (en)
 • الدول الصليبية (ar)
 • Kreuzfahrerstaaten (de)
 • Estados cruzados (es)
 • États latins d'Orient (fr)
 • Stato crociato (it)
 • 十字軍国家 (ja)
 • Kruisvaardersstaten (nl)
 • Państwa krzyżowe (pl)
 • Estados cruzados (pt)
 • Государства крестоносцев (ru)
 • 十字軍國家 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:territory of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:allies of
is dbp:caption of
is dbp:opponents of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of