Countersigning means writing a second signature onto a document. For example, a contract or other official document signed by the representative of a company may be countersigned by his supervisor to verify the authority of the representative. Also, a money order or other financial instrument may be signed once upon receipt, then signed again by the same person when presented for payment, as an indication that the bearer is the same person who originally received the item, and not a thief who has stolen the item before it could be carried to the place where it was to be presented.

Property Value
dbo:abstract
 • Gegenzeichnung, historisch auch Contrasignatur, ist die für die Rechtswirksamkeit eines von einem Staatsoberhaupt ausgestellten Dokumentes notwendige zusätzliche Unterschrift des zuständigen Ministers oder Regierungschefs. Bedeutung erlangte die Gegenzeichnung mit der parlamentarischen Kontrolle in der konstitutionellen Monarchie, da der Gegenzeichnende mit seiner Unterschrift dem Parlament gegenüber für den Vorgang verantwortlich wird. Dadurch wird erst die Kontrolle des Parlaments ermöglicht, da das Staatsoberhaupt selbst dem Parlament nicht verantwortlich ist. In Deutschland war bzw. ist die Gegenzeichnung u.a. in Art. 17 der Bismarckschen Reichsverfassung, Art. 50 der Weimarer Verfassung und Artikel 58 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland geregelt. (de)
 • 連署(れんしょ)・副署(ふくしょ)は、別の者が重ねて署名すること、または重ねて署名されたもののことである。2人以上の署名者が同一の文書等に署名を連ねる場合を連署といい、既に署名されている文書等に追記する別の署名について副署という場合があり、両者ではその署名の意味そのものが異なる場合もある。 署名の認証や検証を目的とする副署では、証人による副署の他、署名者本人による副署もある。 (ja)
 • Kontrasygnata (łac. contra 'przeciw', signum 'znak; sygnał') – dodatkowe podpisanie aktu prawnego (ustawy bądź rozporządzenia) przez drugą osobę, potwierdzające jego ważność i przenoszące pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego. W systemie rządów parlamentarno-gabinetowych oznacza najczęściej podpisanie aktu urzędowego wydanego przez głowę państwa dodatkowo przez premiera lub ministra odpowiedniego resortu. W monarchiach służyła przeniesieniu odpowiedzialności z monarchy na właściwego ministra, dzięki czemu król nie ponosił odpowiedzialności za błędne decyzje. Zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji RP, akty urzędowe Prezydenta wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem. Zasada ta nie obejmuje tzw. prerogatyw Prezydenta, do których należą uprawnienia w zakresie: 1. * zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2. * zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 3. * skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 4. * inicjatywy ustawodawczej, 5. * zarządzania referendum ogólnokrajowego, 6. * podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 7. * zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 8. * zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, 9. * wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, 10. * wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, 11. * desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów, 12. * przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków, 13. * wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, 14. * odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności, 15. * zwoływania Rady Gabinetowej, 16. * nadawania orderów i odznaczeń, 17. * powoływania sędziów, 18. * stosowania prawa łaski, 19. * nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, 20. * powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 21. * powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 22. * powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 23. * powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 24. * wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 25. * powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej, 26. * powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 27. * powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 28. * nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 29. * wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93, 30. * zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Wśród teoretyków prawa konstytucyjnego istnieje spór, co do skutków jakie wywołuje odmowa kontrasygnaty. Większość z nich skłania się ku stanowisku, że odmowa taka powinna wiązać się z dymisją rządu. (pl)
 • Контрасигнатура, контрасигнация, контрасигиляция (лат. contrasignatura — министерская скрепа, подпись) — порядок, при котором утверждённые главой государства или парламентом законы подлежат обязательному заверению подписью премьер-министра или уполномоченного министра для придания этому акту юридической силы. Подобный порядок является не просто визированием издаваемого правового акта, а процедурой, которая предусмотрена конституциями ряда стран, приобретая таким образом правовое значение. Подпись, поставленная повторно рядом с основной подписью, удостоверяет её, либо подтверждает факт дополнительно заявленных в документе обязательств. Формально порядок контрасигнатуры объясняется тем, что глава государства юридически не ответственен за свои действия (за исключением случаев государственной измены или иных преступлений, если речь идет о президенте). В некоторых странах подпись министра на акте, исходящем от главы государства, означает, что министр принимает на себя юридическую и политическую ответственность за данный акт. Без контрасигиляции соответствующий акт обычно считается недействительным. Например, в Англии эти правила предусмотрены в Акте об устроении 1701 г. и конкретизированы в постановлении палаты лордов в 1711 г. Принцип контрасигиляции закреплен в конституциях США, ФРГ 1949 г., Японии 1946 г., Франции 1958 г. и др. Институт контрасигнатуры чаще применяется в государствах с парламентской формой правления, нежели в президентской республике. В конституции Российской Федерации институт контрасигнатуры не предусмотрен. Отсутствие такого института в российском конституционном праве влечет ряд негативных последствий, например, неизвестную большинству зарубежных стран практику предъявления судебных исков к главе государства. Встречающаяся значительно реже контрасигнатура актов главы правительства соответствующими министрами объясняется стремлением усилить солидарность кабинета. (ru)
 • Countersigning means writing a second signature onto a document. For example, a contract or other official document signed by the representative of a company may be countersigned by his supervisor to verify the authority of the representative. Also, a money order or other financial instrument may be signed once upon receipt, then signed again by the same person when presented for payment, as an indication that the bearer is the same person who originally received the item, and not a thief who has stolen the item before it could be carried to the place where it was to be presented. An example of where a countersignature is needed is with UK passport applications. In some constitutional monarchies and parliamentary republics, an order by the head of state (monarch or president) is not valid unless countersigned by the head of government or, in case of promulgation of a parliamentary resolution, a presiding officer of the legislature. (en)
dbo:wikiPageID
 • 17130411 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 738772454 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 連署(れんしょ)・副署(ふくしょ)は、別の者が重ねて署名すること、または重ねて署名されたもののことである。2人以上の署名者が同一の文書等に署名を連ねる場合を連署といい、既に署名されている文書等に追記する別の署名について副署という場合があり、両者ではその署名の意味そのものが異なる場合もある。 署名の認証や検証を目的とする副署では、証人による副署の他、署名者本人による副署もある。 (ja)
 • Gegenzeichnung, historisch auch Contrasignatur, ist die für die Rechtswirksamkeit eines von einem Staatsoberhaupt ausgestellten Dokumentes notwendige zusätzliche Unterschrift des zuständigen Ministers oder Regierungschefs. Bedeutung erlangte die Gegenzeichnung mit der parlamentarischen Kontrolle in der konstitutionellen Monarchie, da der Gegenzeichnende mit seiner Unterschrift dem Parlament gegenüber für den Vorgang verantwortlich wird. Dadurch wird erst die Kontrolle des Parlaments ermöglicht, da das Staatsoberhaupt selbst dem Parlament nicht verantwortlich ist. (de)
 • Countersigning means writing a second signature onto a document. For example, a contract or other official document signed by the representative of a company may be countersigned by his supervisor to verify the authority of the representative. Also, a money order or other financial instrument may be signed once upon receipt, then signed again by the same person when presented for payment, as an indication that the bearer is the same person who originally received the item, and not a thief who has stolen the item before it could be carried to the place where it was to be presented. (en)
 • Kontrasygnata (łac. contra 'przeciw', signum 'znak; sygnał') – dodatkowe podpisanie aktu prawnego (ustawy bądź rozporządzenia) przez drugą osobę, potwierdzające jego ważność i przenoszące pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego. W systemie rządów parlamentarno-gabinetowych oznacza najczęściej podpisanie aktu urzędowego wydanego przez głowę państwa dodatkowo przez premiera lub ministra odpowiedniego resortu. W monarchiach służyła przeniesieniu odpowiedzialności z monarchy na właściwego ministra, dzięki czemu król nie ponosił odpowiedzialności za błędne decyzje. (pl)
 • Контрасигнатура, контрасигнация, контрасигиляция (лат. contrasignatura — министерская скрепа, подпись) — порядок, при котором утверждённые главой государства или парламентом законы подлежат обязательному заверению подписью премьер-министра или уполномоченного министра для придания этому акту юридической силы. Встречающаяся значительно реже контрасигнатура актов главы правительства соответствующими министрами объясняется стремлением усилить солидарность кабинета. (ru)
rdfs:label
 • Gegenzeichnung (de)
 • 連署・副署 (ja)
 • Kontrasygnata (pl)
 • Countersign (legal) (en)
 • Контрасигнатура (ru)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of