Coordinated Universal Time (UTC) is the primary time standard by which the world regulates clocks and time. It is one of several closely related successors to Greenwich Mean Time (GMT). For most purposes, UTC is synonymous with GMT, but GMT is no longer precisely defined by the scientific community.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Il tempo coordinato universale, conosciuto anche come tempo civile e abbreviato con l'acronimo UTC (compromesso tra l'inglese Coordinated Universal Time e il francese Temps universel coordonné), è il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo. Esso è derivato dal tempo medio di Greenwich (in inglese Greenwich Mean Time, GMT), con il quale coincide a meno di approssimazioni infinitesimali, e perciò talvolta è ancora chiamato GMT.
 • UTC (in het Nederlands ook aangeduid als gecoördineerde wereldtijd) is een standaardtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd met de rotatie van de aarde. Het internationale letterwoord UTC is een compromis tussen het Franse "TUC" (Temps Universel Coordonné) en het Engelse "CUT" (Coordinated Universal Time). UTC is zelf geen afkorting. In militaire kringen wordt UTC meestal "Zulu time" genoemd. UTC is bijna gelijk aan Greenwich Mean Time (GMT). GMT is echter een zuiver astronomische tijd. Om het door de vertraagde aardrotatie veroorzaakte verschil te compenseren, moeten er schrikkelsecondes worden gebruikt. Het verschil is nooit meer dan een seconde en voor de meeste toepassingen dan ook niet van belang. Bij grensoverschrijdende toepassingen (bijvoorbeeld het internet) worden tijdstippen vaak in UTC en op een universele manier genoteerd, onder andere met behulp van een 24-uurs notatie (dus zonder am/pm) zonder punten. De tijdsnotatie 1315 betekent dus kwart over 1 's middags volgens de standaardconventie. De volledige notatie is vastgelegd in ISO standaard ISO 8601 en het gebruik ervan wordt, weliswaar mét scheidingstekens, ook aanbevolen door het W3C. In West-Europa (behalve de Britse eilanden en Portugal) geldt in de winter UTC+1 en in de zomer UTC+2 (respectievelijk 1 en 2 uur later dan de standaardtijd). Een praktisch voorbeeld van een veelgebruikte situatie waarin de verwijzing naar UTC belangrijk is, is het gebruik bij de scheep- en luchtvaart. In pilotbooks, getijdentabellen en weerrapporten wordt veelal gebruikgemaakt van UTC. Het is aan de gebruiker van deze tools om te weten hoe de tijd in de tijdzone waarin hij zich bevindt, zich verhoudt tot deze tijd. Aangezien deze in West-Europa tot twee uur kan verschillen, kan, als hij dat niet weet, bij (bijvoorbeeld) getijdentabellen een aanzienlijk onjuiste interpretatie optreden. Een ander voorbeeld zijn radiostations die op de hele wereld gericht zijn. Deze gebruiken UTC bij het publiceren van de programmagegevens. De digitale tachograaf maakt ook gebruik van UTC, wat het voor de controlediensten gemakkelijker maakt om internationaal vervoer te controleren op rij- en rusttijden.
 • Всеми́рное координи́рованное вре́мя (UTC) — стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1. UTC было введено вместо устаревшего среднего времени по Гринвичу (GMT). Новая шкала времени UTC была введена, поскольку шкала GMT является неравномерной шкалой и связана с суточным вращением Земли. Шкала UTC основана на равномерной шкале атомного времени (TAI) и является более удобной для гражданского использования. Так как между UTC и UT1 разница не превышает 0,9 с, если не требуется высокая точность, может использоваться более общее понятие Всемирное время (UT). В повседневной жизни, когда дробная часть секунд не важна, среднее время по Гринвичу (GMT) может рассматриваться как эквивалент UTC или UT1. В противном случае, когда разница между UTC и UT1 существенна, использования термина среднее время по Гринвичу (GMT) избегают. Часовые пояса вокруг земного шара выражаются как положительное и отрицательное смещение от UTC. Следует помнить, что время по UTC не переводится ни зимой, ни летом. Поэтому для тех мест, где есть переход на летнее время, меняется смещение относительно UTC.
 • Die koordinierte Weltzeit (auch UTC, von englisch Coordinated Universal Time u. französisch Temps universel coordonné abgeleitet) ist die heute gültige Weltzeit. Eingeführt wurde sie 1972. Aus einer Zeitangabe in UTC ergibt sich die entsprechende, in Deutschland, Österreich und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ), indem man eine Stunde und die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), indem man zwei Stunden addiert. Im Gegensatz zur Universalzeit UT, die den Schwankungen der Erdrotation stetig folgt, indem die Länge der Zeiteinheit angepasst wird, folgt die UTC diesen Schwankungen mittels Schaltsekunden, während ihr Sekundentakt jener der gleichmäßig mit SI-Sekunden durchlaufenden internationalen Atomzeit TAI ist.
 • Coordinated Universal Time (UTC) is the primary time standard by which the world regulates clocks and time. It is one of several closely related successors to Greenwich Mean Time (GMT). For most purposes, UTC is synonymous with GMT, but GMT is no longer precisely defined by the scientific community.
 • El tiempo universal coordinado o UTC (según sus siglas en inglés, Universal Time Coordinated), es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo. Es uno de los varios sucesores estrechamente relacionado con el tiempo medio de Greenwich (GMT). Para la mayoría de propósitos comunes, UTC es sinónimo de GMT, pero GMT ya no es el más precisamente definido para la comunidad científica.
 • Le Temps universel coordonné (UTC) est une échelle de temps adoptée comme base du temps civil international par la majorité des pays du globe.
 • 協定世界時(きょうていせかいじ、UTC、英: Coordinated Universal Time)は、国際原子時(TAI)に調整を加えて作られた世界時であり、国際協定に基づき人為的に維持されている時刻系である。1963年に発足した。 1972年以降は国際原子時(TAI)をもとに、世界時のUT1(地球の自転に基づく時刻系)との差が0.9秒未満となるよう閏秒を加減して調整されている。 現在、世界各地の標準時は協定世界時を基準として決めている。例えば、日本標準時(JST)は協定世界時より9時間進んでおり、「+0900 (JST)」のように表示する。
 • Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda. Operację tę przeprowadza IERS (International Earth Rotation Service). Coordinated Universal Time jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara i wykorzystuje kalendarz gregoriański. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą "Zulu time" ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada literze "z", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w londyńskiej dzielnicy Greenwich). UTC został zdefiniowany przez Comité Consultatif International des Radiocommunications, poprzednika Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej. Pełną definicję zawiera CCIR Recommendation 460-4 lub ITU-T Recommendation X.680 (plik PDF; wersja HTML stworzona przez Google) z lipca 1994 roku. Akronim UTC jest niezależny od języka i odpowiada w języku angielskim nazwie "Coordinated Universal Time", a w języku francuskim "Temps Universel Coordonné". W komunikacji radiowej na morzu i w powietrzu poza określeniem "Czas Zulu" używa się również rozwinięcia akronimu "Universal Time Correct". W Polsce stosuje się czas UTC(PL) – wprowadzony w 2003 r. ustawowo jako czas urzędowy, do zastosowań oficjalnych, udostępniany z dwóch adresów IP przez Główny Urząd Miar, oraz czas UTC (AOS) – podawany do celów naukowych przez jednostkę PAN Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu pod Poznaniem.
 • O Tempo Universal Coordenado, ou UTC (acrónimo de Universal Time Coordinated), também conhecido como tempo civil, é o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo. Corresponde à hora de inverno de Portugal Continental e Arquipélago da Madeira e à hora de verão do Arquipélago dos Açores. É o sucessor do Tempo Médio de Greenwich (Greenwich Mean Time), cuja sigla é GMT. A nova denominação foi cunhada para eliminar a inclusão de uma localização específica num padrão internacional, assim como para basear a medida do tempo nos padrões atômicos, mais do que nos celestes. Ao contrário do GMT, o UTC não se define pelo sol ou as estrelas, mas é sim uma medida derivada do Tempo Atômico Internacional (TAI). Devido ao fato do tempo de rotação da Terra oscilar em relação ao tempo atômico, o UTC sincroniza-se com o dia e a noite de UT1, ao que se soma ou subtrai segundos de salto (leap seconds) quanto necessário. Os segundos de salto são definidos, por acordos internacionais, para o final de junho ou de dezembro como primeira opção e para os finais de março ou setembro como segunda opção. Até hoje, somente junho e dezembro foram escolhidos como meses para ocorrer um segundo de salto. A entrada em circulação dos segundos de salto é determinada pelo Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS), com base nas suas medições da rotação da terra. No uso informal, quando frações de segundo não são importantes, o GMT pode ser considerado equivalente ao UTC. Em contextos mais técnicos é geralmente evitado o uso de "GMT". UTC é uma variante do tempo universal (universal time, UT) e o seu modificador C (para coordenado) foi incluído para enfatizar que é uma variante de UT. Pode-se considerar como uma solução conciliatória entre a abreviatura inglesa CUT e a francesa TUC. Os tempos UTC de alta precisão só podem ser determinados uma vez, sendo conhecido o tempo atômico, que se estabelece mediante a reconciliação das diferenças observadas entre um conjunto de relógios atômicos mantidos por um determinado número de oficinas do tempo nacionais. Isto é feito sob coordenação do Escritório Internacional de Pesos e Medidas (Bureau International des Poids et Mesures - BIPM). Não obstante, os relógios atômicos são tão exatos que só os mais precisos computadores necessitam usar estas correções; e a maioria dos utilizadores de serviços de tempo utilizam os relógios atômicos que tenham sido previamente configurados como UTC, para estimar a hora UTC. Devido aos segundos de salto é impossível determinar que representação UTC virá a ter numa data futura, pois o número de segundos de salto que se tem que incluir na data é ainda desconhecido. Para tais casos é recomendado que se utilize a representação TAI que não sofre tais limitações. UTC é o sistema de tempo utilizado por muitos padrões da Internet e da World Wide Web. Em particular, desenhou-se o Network Time Protocol como uma forma de distribuir o tempo UTC na Internet. Na aviação, as cartas de navegação, autorizações de voo e autorizações de trafego aéreo utilizam o horário UTC para evitar confusões decorrentes dos diferentes fusos e horários de verão. Assim é possível assegurar que todos os pilotos, independentemente da localização, estejam usando a mesma referência horária. Especialmente na comunicação por rádio, o horário UTC é conhecido como horário zulu, desde aproximadamente os anos 1950. Isto porque, no alfabeto fonético da OTAN, a palavra usada para Z (de zero, que corresponde ao fuso horário de referência) é zulu.
 • Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated Universal Time och franska temps universel coordonné) är referens för exakta tidsangivelser världen över. UTC-tiden baserar sig på den internationella atomtiden TAI som hålls med hjälp av atomur med hög precision av tidslaboratorier runt om i världen. UTC avviker från TAI med ett visst antal hela sekunder på ett sådant sätt att skillnaden mellan UTC och nollmeridianens medelsoltid Greenwich Mean Time (GMT) alltid är högst en sekund. Sammanställningen av TAI på basen av de olika atomuren administreras av Internationella byrån för mått och vikt (BIPM). En annan internationell organisation, IERS, fastställer när skottsekunder skall fogas till UTC för att skillnaden mellan UTC och GMT, som framskrider oregelbundet på grund av oregelbundenheter i jordens rotation, skall hållas under den fastställda gränsen. UTC ersätter den tidigare använda Greenwich Mean Time, GMT, från vilken UTC skiljer sig mindre än en sekund. Man bör märka att GMT ibland, speciellt i engelskspråkiga länder, används som synonym för UTC trots att GMT strikt taget avser medelsoltiden vid nollmeridianen, som går genom Greenwich utanför London. Exempel (dagens datum): 2013-07-18 T 09.08 UTC En variant, UT1, bestäms av jordrotationen medan UTC bestäms av ett antal högprecisions-atomur. En internationell överenskommelse anger att skillnaden mellan aktuell jordtid, GMT, och klockorna inte får skilja mer än 0,9 sekunder, varför synkronisering mellan UT1 och UTC behövs då och då. Detta görs med hjälp av en skottsekund i genomsnitt efter ett eller ett och ett halvt år. Variationen är emellertid inte helt förutsägbar. Ett exempel på detta är att 2000-talets första skottsekund beslutades infalla först under år 2005. Inom amatörradion förkortas UTC/GMT till Z eller u. Även inom all internationell flygtrafik och vädertjänst används UTC under benämningen "Z time" eller "Zulu time".
 • 协调世界时,又称世界标准时间或世界協調時間,简称UTC(从英文「Coordinated Universal Time」/法文「Temps Universel Cordonné」而来),是最主要的世界時間標準,其以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于格林尼治平時。中國大陸採用ISO 8601:2000的国家标准GB/T 7408-2005《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》中亦称之为协调世界时。台灣採用CNS 7648的《資料元及交換格式–資訊交換–日期及時間的表示法》(與ISO 8601類似)稱之爲世界統一時間。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 25453500 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInLinkCount
 • 7442 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutLinkCount
 • 127 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 545795883 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdfs:comment
 • UTC (in het Nederlands ook aangeduid als gecoördineerde wereldtijd) is een standaardtijd, gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd met de rotatie van de aarde. Het internationale letterwoord UTC is een compromis tussen het Franse "TUC" (Temps Universel Coordonné) en het Engelse "CUT" (Coordinated Universal Time). UTC is zelf geen afkorting. In militaire kringen wordt UTC meestal "Zulu time" genoemd. UTC is bijna gelijk aan Greenwich Mean Time (GMT).
 • Uniwersalny czas koordynowany, UTC (ang. Universal Time Clock lub Coordinated Universal Time, fr. Temps Universel Coordonné) – wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego. By zapewnić, że Słońce średnio w ciągu roku przechodzi nad południkiem zerowym o godz. 12:00 UTC, z dokładnością nie mniejszą niż 0,9 s, od czasu do czasu do UTC dodawana jest tzw. przestępna sekunda.
 • Il tempo coordinato universale, conosciuto anche come tempo civile e abbreviato con l'acronimo UTC (compromesso tra l'inglese Coordinated Universal Time e il francese Temps universel coordonné), è il fuso orario di riferimento da cui sono calcolati tutti gli altri fusi orari del mondo. Esso è derivato dal tempo medio di Greenwich (in inglese Greenwich Mean Time, GMT), con il quale coincide a meno di approssimazioni infinitesimali, e perciò talvolta è ancora chiamato GMT.
 • Всеми́рное координи́рованное вре́мя (UTC) — стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1. UTC было введено вместо устаревшего среднего времени по Гринвичу (GMT). Новая шкала времени UTC была введена, поскольку шкала GMT является неравномерной шкалой и связана с суточным вращением Земли.
 • Koordinerad universell tid (UTC, kompromissförkortning mellan engelska Coordinated Universal Time och franska temps universel coordonné) är referens för exakta tidsangivelser världen över. UTC-tiden baserar sig på den internationella atomtiden TAI som hålls med hjälp av atomur med hög precision av tidslaboratorier runt om i världen.
 • Die koordinierte Weltzeit (auch UTC, von englisch Coordinated Universal Time u. französisch Temps universel coordonné abgeleitet) ist die heute gültige Weltzeit. Eingeführt wurde sie 1972. Aus einer Zeitangabe in UTC ergibt sich die entsprechende, in Deutschland, Österreich und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ), indem man eine Stunde und die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), indem man zwei Stunden addiert.
 • Coordinated Universal Time (UTC) is the primary time standard by which the world regulates clocks and time. It is one of several closely related successors to Greenwich Mean Time (GMT). For most purposes, UTC is synonymous with GMT, but GMT is no longer precisely defined by the scientific community.
 • El tiempo universal coordinado o UTC (según sus siglas en inglés, Universal Time Coordinated), es el principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo. Es uno de los varios sucesores estrechamente relacionado con el tiempo medio de Greenwich (GMT). Para la mayoría de propósitos comunes, UTC es sinónimo de GMT, pero GMT ya no es el más precisamente definido para la comunidad científica.
 • Le Temps universel coordonné (UTC) est une échelle de temps adoptée comme base du temps civil international par la majorité des pays du globe.
 • 協定世界時(きょうていせかいじ、UTC、英: Coordinated Universal Time)は、国際原子時(TAI)に調整を加えて作られた世界時であり、国際協定に基づき人為的に維持されている時刻系である。1963年に発足した。 1972年以降は国際原子時(TAI)をもとに、世界時のUT1(地球の自転に基づく時刻系)との差が0.9秒未満となるよう閏秒を加減して調整されている。 現在、世界各地の標準時は協定世界時を基準として決めている。例えば、日本標準時(JST)は協定世界時より9時間進んでおり、「+0900 (JST)」のように表示する。
 • O Tempo Universal Coordenado, ou UTC (acrónimo de Universal Time Coordinated), também conhecido como tempo civil, é o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo. Corresponde à hora de inverno de Portugal Continental e Arquipélago da Madeira e à hora de verão do Arquipélago dos Açores. É o sucessor do Tempo Médio de Greenwich (Greenwich Mean Time), cuja sigla é GMT.
 • 协调世界时,又称世界标准时间或世界協調時間,简称UTC(从英文「Coordinated Universal Time」/法文「Temps Universel Cordonné」而来),是最主要的世界時間標準,其以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于格林尼治平時。中國大陸採用ISO 8601:2000的国家标准GB/T 7408-2005《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》中亦称之为协调世界时。台灣採用CNS 7648的《資料元及交換格式–資訊交換–日期及時間的表示法》(與ISO 8601類似)稱之爲世界統一時間。
rdfs:label
 • 协调世界时
 • Koordinierte Weltzeit
 • Coordinated Universal Time
 • Tiempo universal coordinado
 • Temps universel coordonné
 • Tempo coordinato universale
 • 協定世界時
 • UTC
 • Uniwersalny czas koordynowany
 • Tempo Universal Coordenado
 • Всемирное координированное время
 • Koordinerad universell tid
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:leaderName of
is dbpedia-owl:timeZone of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpprop:time of
is dbpprop:timeZone of
is dbpprop:timezone of
is dbpprop:timezone1Dst of
is dbpprop:timezoneDst of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of