A conglomerate is the combination of two or more corporations engaged in entirely different businesses that fall under one corporate group, usually involving a parent company and many subsidiaries. Often, a conglomerate is a multi-industry company. Conglomerates are often large and multinational.

Property Value
dbo:abstract
 • A conglomerate is the combination of two or more corporations engaged in entirely different businesses that fall under one corporate group, usually involving a parent company and many subsidiaries. Often, a conglomerate is a multi-industry company. Conglomerates are often large and multinational. (en)
 • تكتل (شركة) (تكتل الشركات) (بالإنجليزية: Conglomerate) هو مصطلح في علم الاقتصاد يعبر عن إندماج شركتين أو أكثر لاصلة لنشاط إحداهما بالأخرى.وهو مصطلح مشابة للشركة القابضة، لكن في التكتل Conglomerate الشركة تتكون من شركات ذوي صناعات مختلفة. (ar)
 • Als Mischkonzern, auch Multikonzern oder Konglomerat genannt, wird ein stark diversifiziertes Unternehmen mit Tochtergesellschaften bezeichnet, die unterschiedliche Wertschöpfungsketten aufweisen, in verschiedenen Branchen tätig sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Die Diversifikation wird meist durch geschäftliche Aktivitäten in unterschiedlichen Branchen erreicht (z. B. gleichzeitige Aktivitäten in den Bereichen Energietechnik, Medizintechnik, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen). Der Begriff Konglomerat wird daneben umgangssprachlich auch allgemein für ausgesprochen verschachtelte, undurchsichtige Beteiligungskonstruktionen verwendet. (de)
 • Un conglomérat est un groupe constitué d'entreprises aux activités très différentes, ce qui permet de diversifier les risques : les pertes de certaines activités pourront être compensées par les profits d'autres activités. Une entreprise conglomérale possède des activités dans des domaines fort différents et non liés. Par exemple : General Electric est un conglomérat. Ces sociétés sont présentes dans une centaine de métiers tels que le BTP, la finance ou l'électricité. (fr)
 • Un Conglomerado de Empresas o Conglomerado Empresarial es una combinación de dos o más empresas que realizan enteramente diferentes actividades empresariales que se encuentran bajo un mismo grupo empresarial que generalmente afectan a una sociedad matriz y numerosas filiales. A diferencia de un grupo de empresas con el que se confunde a menudo, un conglomerado es una compañía multi-industrial. Los conglomerados suelen ser grandes y multinacionales y además implícitamente obedecen a una gran cantidad de actividades empresariales y no un objetivo común como el caso del grupo de empresas, también existe una cohesión mucho mayor en los conglomerados. (es)
 • In economia, per conglomerato si intende una grande compagnia divisa in settori che si occupano di affari diversi, spesso completamente differenti tra loro. Le conglomerate ebbero un forte sviluppo negli anni '60 in una fase di tassi di interesse particolarmente basi e di alti e bassi di mercato, che permettevano di comprare le aziende nella fase ribassista con un ricorso al leveraged buyout. Il Return on investment atteso era in crescita, cosa che si traduceva in un rialzo del prezzo delle azioni e del capitale di debito ottenibile sulla base di questi corsi azionari, innescando una reazione a catena, che portò a una rapida crescita di questo tipo di gruppi.Non appena i tassi di interesse tornarono a crescere per bilanciare l'inflazione, i profitti subirono una brusca caduta. il rallentamento della crescita spostò il razionale per l'acquisto di una società alla ricerca delle possibili sinergie in termini di efficienza. Verso la fine degli anni '60, molte conglomerate furono costrette dalla nuova situazione economica a vendere le società da poco acquistate. All'approccio delle conglomerate, si sostituì verso la metà degli anni '70 quello della focalizzazione sulla competenza distintiva o Core business. I giapponesi hanno sviluppato negli anni '80 un modello di conglomerato, detto Keiretsu, caratterizzato da partecipazioni incrociate fra le controllate della capogruppo e dalla presenza di una banca o società finanziaria interna. Un altro tipo di conglomerata basa la scelta dei settori in cui operare sempre su sinergie solamente di tipo finanziario e non di tipo organizzativo (proprie della diversificazione correlata o concentrica), ma che sono tese a diversificare il rischio, investendo tipicamente in settori (finanziari e/o economici) inversamente correlati nel tempo (in controfase): il settore in utile cross-finanzia la perdita del settore inversamente correlato. In altre parole, le perdite di una divisione sono controbilanciate dagli utili di un'altra, garantendo un profitto più stabile nel tempo (minore rischio e volatilità), e talora anche un valore atteso di utile più alto rispetto a quello derivante dal possesso di una singola società. Spesso i conglomerati hanno problemi con le commissioni antitrust a causa della loro grande estensione commerciale e soprattutto perché le leggi di molti paesi limitano ad una stessa la possibilità di espandersi in altri determinati settori allo scopo di favorire le piccole imprese e il libero mercato. Fra gli svantaggi di una conglomerata, troviamo la difficoltà di gestire con uguale successo business differenti e non correlati, la complessità di analisi del bilancio consolidato a livello di gruppo, la perdita di valore e di legame del brand con un prodotto ,area geografica, segmento di clienti. Tuttavia, le conglomerate possono raggiungere una maggiore efficienza della gestione aziendale attraverso l'applicazione uniforme di metodologie innovative, come ha dimostrato per esempio General Electric con l'introduzione della metodologia Six Sigma. (it)
 • Een conglomeraat is een groot bedrijf dat uit verschillende divisies bestaat die niet met elkaar in verband staan. Conglomeraten ontstonden uit het idee dat diversificatie van de activiteiten de stabiliteit van een bedrijf kan vergroten - als één activiteit slecht presteert, kan een andere wellicht bloeien. In de jaren 60 van de twintigste eeuw maakte die redenering opgang, maar dit bleek niet altijd een waarborg voor succes. De koers van conglomeraten bleef veelal achter bij wat analisten berekenden voor de optelsom van de verschillende onderdelen, wanneer zij onafhankelijke bedrijven waren geweest. Als oorzaak werd gezien dat de concernleiding door het enorme scala aan divisies en activiteiten het overzicht kwijtraakte, waardoor ze minder efficiënt leiding kon geven. Met andere woorden: specialisatie achtte men efficiënter dan generalisatie. General Electric wordt beschouwd als een succesvol voorbeeld, al liet de kredietcrisis de financiële tak van het bedrijf niet onberoerd. Mediaconglomeraten leveren door de synergie die ze weten te ontwikkelen vaak goede prestaties. Het vormen van conglomeraten op onderwijsgebied, dat aan het eind van de 20e eeuw door het aangaan van fusies veelvuldig plaatsvond, wordt anno 2014 als minder gewenst beschouwd. Sommige organisaties worden weer in zelfstandige eenheden gesplitst. (nl)
 • コングロマリット(英: conglomerate)は、直接の関係を持たない多岐に渡る業種・業務に参入している企業体のこと。複合企業とも。主に異業種企業が相乗効果を期待して合併を繰り返して成立する。 (ja)
 • Konglomerat (ang. conglomerate) – w gospodarce, jest to koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o najróżniejszym profilu produkcji bez żadnej trwałej zasady doboru. W tym przypadku liczy się rentowność zainwestowanego kapitału. Oprócz typowych koncernów (branżowe, technologiczne, konglomerat) występują luźniejsze związki przedsiębiorstw mające na celu charakter kapitałowy, są to: * holding * joint venture * konsorcjum W konglomeracie występuje ograniczony zakres wspólnych kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw przy jednoczesnym przenoszeniu tych kosztów do określonych przedsiębiorstw w ramach całego konglomeratu. (pl)
 • Um grupo empresarial ou conglomerado industrial é um conjunto de empresas que dependem de uma mesma empresa matriz. Conglomerados são muitas vezes grandes e multinacionais sendo uma forma de oligopólio na qual várias empresas que atuam em setor uma holding. Um exemplo são as grandes corporações que dominam desde a extração da matéria-prima como o transporte de seu produto já industrializado, ou seja, um truste. Um exemplo de conglomerado é a empresa Mitsubishi, que fabrica desde carros até canetas, ou a LG Group, que fabrica de celulares, notebooks e televisores, até eletrodomésticos e produtos petroquímicos. Muitos trustes, constituídos no final do século XIX e início do século XX, transformaram-se em conglomerados. Resultantes de um amplo processo de concentração e centralização de capitais de uma crescente ampliação e diversificação dos negócios, com o intuito de dominar a oferta de determinados produtos no mercado, os conglomerados, também chamados de grupos ou corporações, são o exemplo mais bem acabado de empresas do capitalismo monopolista. Controlados por uma holding, eles atuam em diferentes setores da economia. O objetivo básico é a manutenção da estabilidade dos conglomerados, garantindo uma lucratividade média, já que há rentabilidades diferentes em cada setor. Os maiores conglomerados são norte-americanos e japoneses. Por exemplo, a General Electric, uma das maiores e mais internacionalizadas empresas do mundo, atua em diversos setores e fabrica uma grande variedade de produtos: Lâmpadas, Privadas, Camas, fogões, geladeiras etc. (pt)
 • Конгломера́т (от лат. conglomerates — скопившийся, собранный) — объединение фирм, иногда — юридическое лицо, в состав которого входят компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Конгломераты в основном присущи развивающимся рынкам (например, страны БРИКС), а также многопрофильным компаниям. Как правило, конгломераты образуются путём поглощения крупной компанией нескольких десятков мелких и средних фирм различных отраслей и сфер деятельности, не имеющих между собой производственных, сбытовых или других функциональных связей. Конгломераты являются публичными компаниями, акции которых торгуются на фондовых биржах, как правило, с дисконтом к чистой стоимости их активов. Одними из самых известных компаний-конгломератов являются General Electric, Virgin Group и Hitachi. (ru)
 • 綜合企業,是指一些跨產業發展的企業,用以分散風險。一般而言,由於登記營業項目的限制與營業稅的考量,多以企業集團的模式營運。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 64308 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745257540 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • A conglomerate is the combination of two or more corporations engaged in entirely different businesses that fall under one corporate group, usually involving a parent company and many subsidiaries. Often, a conglomerate is a multi-industry company. Conglomerates are often large and multinational. (en)
 • تكتل (شركة) (تكتل الشركات) (بالإنجليزية: Conglomerate) هو مصطلح في علم الاقتصاد يعبر عن إندماج شركتين أو أكثر لاصلة لنشاط إحداهما بالأخرى.وهو مصطلح مشابة للشركة القابضة، لكن في التكتل Conglomerate الشركة تتكون من شركات ذوي صناعات مختلفة. (ar)
 • Als Mischkonzern, auch Multikonzern oder Konglomerat genannt, wird ein stark diversifiziertes Unternehmen mit Tochtergesellschaften bezeichnet, die unterschiedliche Wertschöpfungsketten aufweisen, in verschiedenen Branchen tätig sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen. Die Diversifikation wird meist durch geschäftliche Aktivitäten in unterschiedlichen Branchen erreicht (z. B. gleichzeitige Aktivitäten in den Bereichen Energietechnik, Medizintechnik, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen). Der Begriff Konglomerat wird daneben umgangssprachlich auch allgemein für ausgesprochen verschachtelte, undurchsichtige Beteiligungskonstruktionen verwendet. (de)
 • Un conglomérat est un groupe constitué d'entreprises aux activités très différentes, ce qui permet de diversifier les risques : les pertes de certaines activités pourront être compensées par les profits d'autres activités. Une entreprise conglomérale possède des activités dans des domaines fort différents et non liés. Par exemple : General Electric est un conglomérat. Ces sociétés sont présentes dans une centaine de métiers tels que le BTP, la finance ou l'électricité. (fr)
 • Un Conglomerado de Empresas o Conglomerado Empresarial es una combinación de dos o más empresas que realizan enteramente diferentes actividades empresariales que se encuentran bajo un mismo grupo empresarial que generalmente afectan a una sociedad matriz y numerosas filiales. A diferencia de un grupo de empresas con el que se confunde a menudo, un conglomerado es una compañía multi-industrial. Los conglomerados suelen ser grandes y multinacionales y además implícitamente obedecen a una gran cantidad de actividades empresariales y no un objetivo común como el caso del grupo de empresas, también existe una cohesión mucho mayor en los conglomerados. (es)
 • コングロマリット(英: conglomerate)は、直接の関係を持たない多岐に渡る業種・業務に参入している企業体のこと。複合企業とも。主に異業種企業が相乗効果を期待して合併を繰り返して成立する。 (ja)
 • 綜合企業,是指一些跨產業發展的企業,用以分散風險。一般而言,由於登記營業項目的限制與營業稅的考量,多以企業集團的模式營運。 (zh)
 • Een conglomeraat is een groot bedrijf dat uit verschillende divisies bestaat die niet met elkaar in verband staan. Conglomeraten ontstonden uit het idee dat diversificatie van de activiteiten de stabiliteit van een bedrijf kan vergroten - als één activiteit slecht presteert, kan een andere wellicht bloeien. In de jaren 60 van de twintigste eeuw maakte die redenering opgang, maar dit bleek niet altijd een waarborg voor succes. De koers van conglomeraten bleef veelal achter bij wat analisten berekenden voor de optelsom van de verschillende onderdelen, wanneer zij onafhankelijke bedrijven waren geweest. Als oorzaak werd gezien dat de concernleiding door het enorme scala aan divisies en activiteiten het overzicht kwijtraakte, waardoor ze minder efficiënt leiding kon geven. Met andere woorden: (nl)
 • In economia, per conglomerato si intende una grande compagnia divisa in settori che si occupano di affari diversi, spesso completamente differenti tra loro. Le conglomerate ebbero un forte sviluppo negli anni '60 in una fase di tassi di interesse particolarmente basi e di alti e bassi di mercato, che permettevano di comprare le aziende nella fase ribassista con un ricorso al leveraged buyout. Il Return on investment atteso era in crescita, cosa che si traduceva in un rialzo del prezzo delle azioni e del capitale di debito ottenibile sulla base di questi corsi azionari, innescando una reazione a catena, che portò a una rapida crescita di questo tipo di gruppi.Non appena i tassi di interesse tornarono a crescere per bilanciare l'inflazione, i profitti subirono una brusca caduta. il rallentam (it)
 • Konglomerat (ang. conglomerate) – w gospodarce, jest to koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o najróżniejszym profilu produkcji bez żadnej trwałej zasady doboru. W tym przypadku liczy się rentowność zainwestowanego kapitału. Oprócz typowych koncernów (branżowe, technologiczne, konglomerat) występują luźniejsze związki przedsiębiorstw mające na celu charakter kapitałowy, są to: * holding * joint venture * konsorcjum (pl)
 • Um grupo empresarial ou conglomerado industrial é um conjunto de empresas que dependem de uma mesma empresa matriz. Conglomerados são muitas vezes grandes e multinacionais sendo uma forma de oligopólio na qual várias empresas que atuam em setor uma holding. Um exemplo são as grandes corporações que dominam desde a extração da matéria-prima como o transporte de seu produto já industrializado, ou seja, um truste. (pt)
 • Конгломера́т (от лат. conglomerates — скопившийся, собранный) — объединение фирм, иногда — юридическое лицо, в состав которого входят компании, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Конгломераты в основном присущи развивающимся рынкам (например, страны БРИКС), а также многопрофильным компаниям. Как правило, конгломераты образуются путём поглощения крупной компанией нескольких десятков мелких и средних фирм различных отраслей и сфер деятельности, не имеющих между собой производственных, сбытовых или других функциональных связей. (ru)
rdfs:label
 • Conglomerate (company) (en)
 • تكتل (شركة) (ar)
 • Mischkonzern (de)
 • Conglomerado de empresas (es)
 • Conglomérat (économie) (fr)
 • Conglomerato (finanza) (it)
 • コングロマリット (ja)
 • Conglomeraat (bedrijf) (nl)
 • Konglomerat (ekonomia) (pl)
 • Grupo empresarial (pt)
 • Конгломерат (экономика) (ru)
 • 綜合企業 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:industry of
is dbo:product of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:industry of
is dbp:otherlithology of
is dbp:prilithology of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of