The Concierto de Aranjuez is a composition for classical guitar and orchestra by the Spanish composer Joaquín Rodrigo. Written in 1939, it is by far Rodrigo's best-known work, and its success established his reputation as one of the most significant Spanish composers of the twentieth century.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) كونشيرتو دي آرانخويث أو "حفل آرانخويث" (بالإسبانية:Concierto de Aranjuez)هي مقطوعة موسيقية مكونة من عزف للغيتار والأوركسترا. ألفها الملحن الإسباني خواكين رودريغو. قام بكتابتها في العام 1939 وغالبا تعد من أروع أعمال رودريغو الموسيقية وأكثرها شهرة على الإطلاق، كما أن نجاحها جعل من خواكين رودريغو واحدا من أكثر الملحنين الإسبان شهرة في القرن العشرين. استوحيت موسيقى كونشيرتو دي آرانخويث من حدائق قصر آرانخويث الملكي في مدينة آرانخويث في إسبانيا. ذلك القصر الربيعي بني من قبل الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا في النصف الأخير من القرن السادس عشر، وأعيد بناؤه في أواسط القرن الثامن عشر من قبل فرديناند السادس. قام العمل الفني بمحاولة نقل المستمعين إلى زمان ومكان آخرين وذلك عبر تجسيده لأصوات من الطبيعة. تم تأليف هذا العمل في باريس في العام 1939 وسط التوترات التي صاحبت الحرب المنتظرة. كان أول عمل يكتبه رودريغو أدمج فيه الغيتار والأوركسترا. الآلات لم تكن معتادة، حيث أنه من النادر استعمال الغيتار في وقت واحد مع فرقة أوركسترا كاملة، بالرغم من هذا إلا أن الغيتار طغى على صوت الأوركسترا في العمل. (ar)
 • El Concierto de Aranjuez es una composición musical para guitarra y orquesta (cfr. concierto para guitarra y orquesta) del compositor español Joaquín Rodrigo. Escrito en 1939, es seguramente el trabajo más conocido de Joaquin Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho compositor como uno de los principales de la posguerra. Se considera la obra musical española más interpretada en el mundo, y su adagio es singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. (es)
 • The Concierto de Aranjuez is a composition for classical guitar and orchestra by the Spanish composer Joaquín Rodrigo. Written in 1939, it is by far Rodrigo's best-known work, and its success established his reputation as one of the most significant Spanish composers of the twentieth century. (en)
 • Das Concierto de Aranjuez ist ein Solokonzert für Gitarre und Orchester von Joaquín Rodrigo (1901–1999). Es wurde im Frühjahr 1939 in Paris komponiert und am 9. November 1940 in Barcelona uraufgeführt. Es ist nicht nur das mit Abstand populärste Werk Rodrigos, sondern auch eines der bekanntesten klassischen Musikstücke des 20. Jahrhunderts. (de)
 • Le Concerto d'Aranjuez (Concierto de Aranjuez en espagnol) pour guitare et orchestre en ré majeur est une œuvre célèbre du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo composée en 1939, lors de la dernière année du séjour à Paris du compositeur. (fr)
 • Il Concerto d'Aranjuez (Concierto de Aranjuez) è probabilmente l'opera più nota di Joaquín Rodrigo, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra. Scritto all'inizio del 1939 a Parigi, in un'atmosfera tesa per le ultime vicissitudini della guerra civile spagnola e per l'imminente seconda guerra mondiale, costituisce la prima opera scritta da Rodrigo per chitarra e orchestra. La strumentazione è unica, dal momento che è raro trovare una chitarra solista che si confronta con il suono prodotto da un'intera orchestra. Ciò nonostante, la chitarra non viene mai coperta, pur rimanendo l'unico strumento solista per l'intera esecuzione, in quanto suona nei momenti di piano e pianissimo (fino a raggiungere dei ppp di soli fiati di accompagnamento), mentre nei pieni orchestrali la chitarra solista è in pausa. Il concerto è suddiviso in tre movimenti: Allegro con spirito, Adagio e Allegro gentile. Senza dubbio il secondo movimento è il più conosciuto. Da esso è stato tratto materiale tematico per un'altra composizione, Aranjuez, Mon Amour. Il terzo movimento è caratterizzato da un interessante metro libero, ma prevalentemente di 3/8 + 3/4. Scritto ispirandosi ai giardini del Palazzo Reale di Aranjuez, la residenza di primavera del re Filippo II nella seconda metà del secolo XVI, in seguito ricostruito a metà del secolo XVIII per Fernando VI, il concerto cerca di trasportare l'ascoltatore ai suoni della natura sebbene questi siano lontani nello spazio e nel tempo. Secondo il compositore, il primo movimento è "animato da una forza ritmica e da un vigore pur in assenza dei due temi... interrompendo il suo implacabile ritmo". Il secondo movimento "rappresenta un dialogo tra la chitarra e gli strumenti solisti, mentre l'ultimo movimento "ricorda un ballo formale che nella combinazione di un ritmo doppio e triplo mantiene un tempo teso prossimo alla misura prossima". Egli descrive il concerto come la cattura della "fragranza di magnolie, il canto degli uccelli ed il fragore delle fontane" dei giardini di Aranjuez. Rodrigo, cieco dall'età di tre anni, fu un pianista e non suonava la chitarra. Tuttavia, seppe captare lo spirito della diversità della chitarra spagnola. Molti sono i musicisti che hanno reinterpretato l'opera: tra loro Dalida, Claudio Villa, Jim Hall, John Williams, Tommy Emmanuel, Paco de Lucia e Miles Davis, Narciso Yepes e anche Carlos Santana. Questi ultimi due artisti hanno per giunta dedicato un loro disco all'opera del maestro Rodrigo. Nell'album Sketches of Spain, Davis afferma: "Si tratta di una melodia che è talmente forte che più piano la esegui, più forte risulta, mentre se la esegui con più forza, risulta più debole". Esistono anche canzoni scritte sulla melodia del concerto, di Mina, Fabrizio De André e Richard Anthony; l'autore però non fu molto contento delle loro versioni e fece ritirare dal commercio i dischi con quelle incisioni. Il brano Spain del pianista Chick Corea, pubblicato nel 1972, costituisce, invece, una interpretazione strumentale jazz del Concerto d'Aranjuez in cui il tema e la progressione armonica sono tratti proprio dal secondo movimento della composizione di Joaquín Rodrigo. Secondo uno studio pubblicato dalla Società Generale degli Autori ed Editori spagnola (SGAE) nel luglio del 2005, il Concerto d'Aranjuez è il brano musicale spagnolo che riscuote la maggiore popolarità in Giappone. (it)
 • アランフエス協奏曲(西: Concierto de Aranjuez)は、ホアキン・ロドリーゴが1939年に作曲したギター協奏曲。1940年11月9日にレヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサのギター、セサール・メンドーサ・ラサーリェの指揮、バルセロナ・フィルハーモニー管弦楽団によりバルセロナにて初演された。 (ja)
 • Het Concierto de Aranjuez is een concerto voor gitaar en orkest, gecomponeerd door Joaquín Rodrigo (1901-1999) in Parijs in 1939. Deze Spaanse componist maakte met dit stuk de gitaar in de klassieke muziek "concertwaardig". De eerste uitvoering vond plaats in het Palau de la Música Catalana in Barcelona op 9 november 1940 en werd uitgevoerd door Regino Sainz de la Maza. Hij werd begeleid door het Filharmonisch Orkest van Barcelona met de dirigent César Mendoza Lasalle. Het Concierto was meteen een groot succes. In Madrid werd het voor de eerste keer uitgevoerd op 12 februari 1941. De gitaar wordt begeleid door een fluit, een piccolo, een hobo, een Engelse hoorn, twee klarinetten, twee fagotten, twee hoorns, twee trompetten en strijkinstrumenten. Toen Rodrigo in 1939 het stuk begon te schrijven, verbleef hij nog in Parijs. In zijn beleving leek de rijke Spaanse cultuur te verdwijnen als gevolg van de burgeroorlog die in zijn vaderland woedde. Daarom probeerde hij elementen van die cultuur in zijn compositie vast te leggen. Zo verwijst hij in de titel naar het glorieuze verleden van het Spaanse koninkrijk: Aranjuez, 47 km ten zuiden van Madrid, was ooit de zomerresidentie van de Spaanse koningen. Zelf woonde Rodrigo hier ook een periode. (nl)
 • Concierto de Aranjuez – utwór (koncert na gitarę solo i orkiestrę) autorstwa Joaquína Rodrigo, skomponowany w 1939 roku. Rodrigo napisał ten koncert dla hiszpańskiego gitarzysty Regino Sainz de la Maza. Tytuł nawiązuje do ogrodów pałacu w Aranjuez, gdzie Rodrigo wraz z żoną spędzali miesiąc miodowy. Chociaż Rodrigo chciał w utworze zawrzeć klimat końca XVIII wieku na dworze Karola IV i Ferdynanda VII (torreadorzy, obrazy Goi), wyczuwalna jest również świadomość tego, co w 1939 roku przeżywał Rodrigo – lęk przed wojną, śmierć dziecka i ciężka choroba żony. (pl)
 • O Concerto de Aranjuez é uma composição musical para violão clássico e orquestra do compositor espanhol Joaquín Rodrigo. Escrita em 1939, é seguramente o trabalho mais conhecido de Joaquín Rodrigo e o seu êxito deu um reconhecimento internacional ao compositor, como um dos principais a nível mundial no pós-guerra. Considera-se esta obra musical espanhola como a mais interpretada em todo o mundo e, em particular, o seu adagio é singularmente popular, tendo sido cantado por múltiplas figuras da Ópera e da canção popular. (pt)
 • 《阿蘭惠斯協奏曲》(西班牙语:Concierto de Aranjuez)是西班牙作曲家華金·羅德里戈(Joaquín Rodrigo)為古典吉他與管弦樂團所作的吉他名曲。因為此曲的成功,使得羅德里戈成為了二戰後西班牙首屈一指的作曲家。 (zh)
 • Аранхуэ́сский конце́рт (исп. Concierto de Aranjuez) — музыкальная композиция (сольный концерт для классической гитары и оркестра) испанского композитора Хоакина Родриго. Это наиболее известное произведение Родриго, успех которого закрепил за ним репутацию одного из самых выдающихся испанских композиторов ХХ в. Родриго написал этот Концерт в Париже весной 1939. Концерт был впервые исполнен 9 ноября 1940 в Барселоне испанским гитаристом Рехино Сайнс де ла Масарусск. (исп. Regino Sainz de la Maza), которому Родриго и посвятил своё произведение. Оркестром дирижировал César Mendoza Lasalle. Концерт является не только самым популярным сочинением Родриго, но и одним из известнейших произведений классической музыки ХХ века. Название относится к садам королевского дворца в Аранхуэсе, где Родриго с женой провели медовый месяц. Родриго включил в произведение атмосферу конца XVII века при дворе Карла IV и Фердинанда VII, однако ощутимо также сознание того, что переживал Родриго в 1939 году. Родриго и его жена много лет хранили молчание о происхождении второй части Концерта, в связи с чем наиболее популярной была версия о том, что Родриго написал Адажио под впечатлением бомбардировки Герники в 1937. В своей автобиографии Виктория, жена Родриго, сообщила, что на атмосферу Адажио повлияли как воспоминания о медовом месяце в Аранхуэсе, так и тяжёлое душевное состояние Родриго в связи с неудачной первой беременностью Виктории. (ru)
dbo:soundRecording
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1067844 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744914689 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • El Concierto de Aranjuez es una composición musical para guitarra y orquesta (cfr. concierto para guitarra y orquesta) del compositor español Joaquín Rodrigo. Escrito en 1939, es seguramente el trabajo más conocido de Joaquin Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho compositor como uno de los principales de la posguerra. Se considera la obra musical española más interpretada en el mundo, y su adagio es singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. (es)
 • The Concierto de Aranjuez is a composition for classical guitar and orchestra by the Spanish composer Joaquín Rodrigo. Written in 1939, it is by far Rodrigo's best-known work, and its success established his reputation as one of the most significant Spanish composers of the twentieth century. (en)
 • Das Concierto de Aranjuez ist ein Solokonzert für Gitarre und Orchester von Joaquín Rodrigo (1901–1999). Es wurde im Frühjahr 1939 in Paris komponiert und am 9. November 1940 in Barcelona uraufgeführt. Es ist nicht nur das mit Abstand populärste Werk Rodrigos, sondern auch eines der bekanntesten klassischen Musikstücke des 20. Jahrhunderts. (de)
 • Le Concerto d'Aranjuez (Concierto de Aranjuez en espagnol) pour guitare et orchestre en ré majeur est une œuvre célèbre du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo composée en 1939, lors de la dernière année du séjour à Paris du compositeur. (fr)
 • アランフエス協奏曲(西: Concierto de Aranjuez)は、ホアキン・ロドリーゴが1939年に作曲したギター協奏曲。1940年11月9日にレヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサのギター、セサール・メンドーサ・ラサーリェの指揮、バルセロナ・フィルハーモニー管弦楽団によりバルセロナにて初演された。 (ja)
 • Concierto de Aranjuez – utwór (koncert na gitarę solo i orkiestrę) autorstwa Joaquína Rodrigo, skomponowany w 1939 roku. Rodrigo napisał ten koncert dla hiszpańskiego gitarzysty Regino Sainz de la Maza. Tytuł nawiązuje do ogrodów pałacu w Aranjuez, gdzie Rodrigo wraz z żoną spędzali miesiąc miodowy. Chociaż Rodrigo chciał w utworze zawrzeć klimat końca XVIII wieku na dworze Karola IV i Ferdynanda VII (torreadorzy, obrazy Goi), wyczuwalna jest również świadomość tego, co w 1939 roku przeżywał Rodrigo – lęk przed wojną, śmierć dziecka i ciężka choroba żony. (pl)
 • O Concerto de Aranjuez é uma composição musical para violão clássico e orquestra do compositor espanhol Joaquín Rodrigo. Escrita em 1939, é seguramente o trabalho mais conhecido de Joaquín Rodrigo e o seu êxito deu um reconhecimento internacional ao compositor, como um dos principais a nível mundial no pós-guerra. Considera-se esta obra musical espanhola como a mais interpretada em todo o mundo e, em particular, o seu adagio é singularmente popular, tendo sido cantado por múltiplas figuras da Ópera e da canção popular. (pt)
 • 《阿蘭惠斯協奏曲》(西班牙语:Concierto de Aranjuez)是西班牙作曲家華金·羅德里戈(Joaquín Rodrigo)為古典吉他與管弦樂團所作的吉他名曲。因為此曲的成功,使得羅德里戈成為了二戰後西班牙首屈一指的作曲家。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) كونشيرتو دي آرانخويث أو "حفل آرانخويث" (بالإسبانية:Concierto de Aranjuez)هي مقطوعة موسيقية مكونة من عزف للغيتار والأوركسترا. ألفها الملحن الإسباني خواكين رودريغو. قام بكتابتها في العام 1939 وغالبا تعد من أروع أعمال رودريغو الموسيقية وأكثرها شهرة على الإطلاق، كما أن نجاحها جعل من خواكين رودريغو واحدا من أكثر الملحنين الإسبان شهرة في القرن العشرين. (ar)
 • Il Concerto d'Aranjuez (Concierto de Aranjuez) è probabilmente l'opera più nota di Joaquín Rodrigo, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra. Scritto all'inizio del 1939 a Parigi, in un'atmosfera tesa per le ultime vicissitudini della guerra civile spagnola e per l'imminente seconda guerra mondiale, costituisce la prima opera scritta da Rodrigo per chitarra e orchestra. La strumentazione è unica, dal momento che è raro trovare una chitarra solista che si confronta con il suono prodotto da un'intera orchestra. Ciò nonostante, la chitarra non viene mai coperta, pur rimanendo l'unico strumento solista per l'intera esecuzione, in quanto suona nei momenti di piano e pianissimo (fino a raggiungere dei ppp di soli fiati di accompagnamento), mentre nei pieni orchestrali la chit (it)
 • Het Concierto de Aranjuez is een concerto voor gitaar en orkest, gecomponeerd door Joaquín Rodrigo (1901-1999) in Parijs in 1939. Deze Spaanse componist maakte met dit stuk de gitaar in de klassieke muziek "concertwaardig". De eerste uitvoering vond plaats in het Palau de la Música Catalana in Barcelona op 9 november 1940 en werd uitgevoerd door Regino Sainz de la Maza. Hij werd begeleid door het Filharmonisch Orkest van Barcelona met de dirigent César Mendoza Lasalle. Het Concierto was meteen een groot succes. In Madrid werd het voor de eerste keer uitgevoerd op 12 februari 1941. (nl)
 • Аранхуэ́сский конце́рт (исп. Concierto de Aranjuez) — музыкальная композиция (сольный концерт для классической гитары и оркестра) испанского композитора Хоакина Родриго. Это наиболее известное произведение Родриго, успех которого закрепил за ним репутацию одного из самых выдающихся испанских композиторов ХХ в. Родриго написал этот Концерт в Париже весной 1939. Концерт был впервые исполнен 9 ноября 1940 в Барселоне испанским гитаристом Рехино Сайнс де ла Масарусск. (исп. Regino Sainz de la Maza), которому Родриго и посвятил своё произведение. Оркестром дирижировал César Mendoza Lasalle. Концерт является не только самым популярным сочинением Родриго, но и одним из известнейших произведений классической музыки ХХ века. Название относится к садам королевского дворца в Аранхуэсе, где Родриго с (ru)
rdfs:label
 • كونشيرتو دي آرانخويث (ar)
 • Concierto de Aranjuez (en)
 • Concierto de Aranjuez (de)
 • Concierto de Aranjuez (es)
 • Concerto d'Aranjuez (fr)
 • Concerto d'Aranjuez (it)
 • アランフエス協奏曲 (ja)
 • Concierto de Aranjuez (nl)
 • Concierto de Aranjuez (pl)
 • Аранхуэсский концерт (ru)
 • Concerto de Aranjuez (pt)
 • 阿蘭惠斯協奏曲 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:extra of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of