A concept is an abstract idea representing the fundamental characteristics of what it represents. Concepts arise as abstractions or generalisations from experience or the result of a transformation of existing ideas. The concept is instantiated (reified) by all of its actual or potential instances, whether these are things in the real world or other ideas. Concepts are treated in many if not most disciplines both explicitly, such as in linguistics, psychology, philosophy, etc., and implicitly, such as in mathematics, physics, etc. In informal use the word concept often just means any idea, but formally it involves the abstraction component.

Property Value
dbo:abstract
 • A concept is an abstract idea representing the fundamental characteristics of what it represents. Concepts arise as abstractions or generalisations from experience or the result of a transformation of existing ideas. The concept is instantiated (reified) by all of its actual or potential instances, whether these are things in the real world or other ideas. Concepts are treated in many if not most disciplines both explicitly, such as in linguistics, psychology, philosophy, etc., and implicitly, such as in mathematics, physics, etc. In informal use the word concept often just means any idea, but formally it involves the abstraction component. In metaphysics, and especially ontology, a concept is a fundamental category of existence. In contemporary philosophy, there are at least three prevailing ways to understand what a concept is: * Concepts as mental representations, where concepts are entities that exist in the brain (mental objects) * Concepts as abilities, where concepts are abilities peculiar to cognitive agents (mental states) * Concepts as Fregean senses (see sense and reference), where concepts are abstract objects, as opposed to mental objects and mental states (en)
 • Los conceptos (del latín conceptus) "son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano"; construcciones o autoproyecciones mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías, que agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se considera una unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se define como una "unidad de conocimiento". (es)
 • Mit dem Ausdruck Begriff (mittelhochdeutsch und frühneuhochdeutsch begrif oder begrifunge) ist allgemein der Bedeutungsinhalt einer Bezeichnung angesprochen. Ein Begriff stellt eine semantische Einheit dar im Unterschied etwa zum Wort als einer sprachlichen Einheit. Damit ist auch zum Ausdruck gebracht, dass diese semantische Einheit geistig repräsentiert – begriffen – wird. Begriffe sind Bestandteile von Gedanken. Es existieren unterschiedliche Verwendungen des Ausdrucks Begriff – von der ungenauen Alltagssprache, die zum Beispiel oft zwischen „Begriff“, „Bezeichnung“, „Wort“ und „Ausdruck“ nicht klar unterscheidet, bis hin zu spezifischen Verwendungen und Explikationen, u. a. in verschiedenen philosophischen Disziplinen, in Psychologie, Neurowissenschaften, Linguistik, in Ansätzen formaler Wissensrepräsentation (vgl. insbesondere Formale Begriffsanalyse) und angrenzenden Wissenschaften. In den Kultur- und Geschichtswissenschaften fallen unter „Begriffsgeschichte“ Forschungen, die sich an historischer Semantik orientieren. „Begriff“ bedeutet in diversen Varianten eines sogenannten semiotischen Dreiecks die Komponente, die zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem vermittelt. Die Abhandlung Über Begriff und Gegenstand von Gottlob Frege ist einer von vielen Klassikern zum Thema (siehe auch Prädikat (Logik)). Mit dem Ausdruck Signifikat, deutsch auch Bezeichnetes, wird in der strukturalistischen Linguistik und Semiotik (Zeichentheorie) die Inhaltsseite eines Zeichens bezeichnet, als das Vorstellungsbild – aufgefasst als Begriff, Bedeutung oder Sinn –, auf welches mittels Buchstaben bzw. Lauten die Ausdrucksseite eines Zeichens, Signifikant genannt, deutsch auch Bezeichnendes, verweist. In einfacher Lesart entspricht ein Signifikat damit auch einem Begriff. (de)
 • Il concetto in senso lato è un pensiero che viene espresso in maniera definita con un procedimento che raccoglie e aggrega ("concetto" dal latino concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre) aspetti sensibili particolari che una molteplicità di oggetti hanno in comune. Queste "note definitorie" del concetto da quel momento saranno presenti alla mente che sarà in grado di riconoscere, senza dover procedere a ulteriori elaborazioni, tutti quegli oggetti che presentano il complesso di quelle stesse caratteristiche particolari. Nel significato su esposto il termine concetto coincide con quello di universale con il quale il soggetto crea una propria rappresentazione astratta degli oggetti percepiti. Il termine concetto può essere usato anche con un significato esteso a tutte le rappresentazioni mentali. Nelle scienze cognitive e nella filosofia della mente, un concetto è infatti un'idea astratta o un simbolo mentale, tipicamente associato con una corrispondente rappresentazione in una lingua o nella simbologia. (it)
 • 概念(がいねん)、コンセプト(英、仏: concept、独: Begriff)は、命題の要素となる項であり、言語的に構成された場合に名辞となるもの。 事象に対して、抽象化・ 普遍化してとらえた、思考の基礎となる基本的な形態として、脳の機能によってとらえたもの。 (ja)
 • Een concept (van het Latijn concipere - conceptum: bijeen nemen, vatten, begrijpen), ook een begrip, is een cognitieve eenheid, namelijk de mentale voorstelling van een of meer ideeën die worden samengevat in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Concepten zijn op die manier de denkbeeldige objecten waarmee filosofie wordt bedreven. Het gaat bij iedere filosofische benadering telkens om abstracte voorstellingen van toestanden, verbanden of kwaliteiten, die in de werkelijkheid worden onderscheiden en in een gezamenlijke denkvorm gebracht. Een concept wordt gekenmerkt door een definitie waarin de eigenschappen ervan worden beschreven en waarmee het van andere begrippen wordt onderscheiden. Deze definitie kan expliciet of impliciet zijn. Sommige begrippen worden niet verder gedefinieerd omdat de inhoud ervan voor iedereen duidelijk en ontegensprekelijk is. Andere begrippen moeten vaak ter wille van het goed verstaan (en voor een goed begrip) duidelijk worden gedefinieerd. Ieder begrip of concept wordt met een eigen symbool aangeduid dat het hanteren ervan vergemakkelijkt. Deze aanduiding kan een woordterm, een grafisch of ander symbool zijn. Men onderscheidt meer algemene begrippen en meer specifieke. Naarmate een begrip algemener is, wordt het als meer omvattend beschouwd, heeft het een ruimere geldigheidsbasis. Een specifiek begrip daarentegen heeft een geringere realiteitsinhoud, en is dus op minder gegevens uit de werkelijkheid toepasbaar. Verschillende concepten kunnen in principe niet dezelfde naam hebben. Wel kunnen, andersom, bepaalde begrippen met meerdere termen of namen worden aangeduid. In het laatste geval spreekt men van homonymie. Het bestaan van homoniemen wijst vaak op een nuanceverschil in betekenis, of een verschillende herkomst in plaats of in tijd. Een concept is niet hetzelfde als een idee, maar kan ermee samenvallen. Waar een idee één enkel denkbeeld is, vat een concept meestal meerdere denkbeelden en ideeën samen. Een lemma op Wikipedia kan men beschouwen als een concept. Het wordt aangeduid met een eigen naam (de titel), het wordt gedefinieerd in de eerste paragraaf van de beschrijving, en daarna wordt deze beschrijving verder uitgewerkt en desgevallend aangevuld met verbanden. Men kan al deze begrippen vervolgens categoriseren volgens een oppervlakkige terminologische benadering of een of meer inhoudelijke die veeleer naar de eigenschappen ervan verwijzen. Deze benaderingen kunnen elkaar aanvullen om een vollediger werkelijkheidsbeeld op te roepen. (nl)
 • Un concept est un contenu de pensée, qui, lorsqu'il est lié à d'autres contenus de pensée, peut former une philosophie. Un concept est un signifié qui peut être exprimé au moyen d'un signifiant (un mot ou un énoncé), et il a un caractère abstrait, par exemple le contenu de « homme » ou « blanc » (exemples d'Aristote). Un concept se distingue de la chose désignée par ce concept. Le terme de concept est thématisé au Moyen Âge (conceptus), par Thomas d'Aquin puis Guillaume d'Ockham et les autres philosophes scolastiques. Le terme concept vient du latin conceptus qui signifie « contenir, tenir ensemble », dérivé du verbe concipere signifiant « concevoir ». Les philosophes modernes (Descartes, Locke) substitueront au concept la notion d'idée, qui désigne plus généralement toute représentation mentale, qu'elle soit d'ordre perceptif, imaginaire ou purement abstrait. Les différents philosophes ne sont pas nécessairement d'accord sur ce qu'est exactement un concept, au-delà de ces définitions générales, bien que des lignes centrales puissent être dessinées. Ainsi, un concept est souvent une idée générale (le concept de chien rassemble tous les chiens existants et possibles), mais pas nécessairement : chez Leibniz, la notion complète exprime la substance individuelle et ne correspond qu'à elle. (fr)
 • Pojęcie – abstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu. Po zdefiniowaniu pojęcie staje się terminem. W logice niesie znaczenie nazwy generalnej. W psychologii jest umysłową reprezentacją obiektów i zjawisk. W językoznawstwie pojęcie można utożsamiać z elementem znaczonym znaku językowego. (pl)
 • Conceito (do latim conseptus, do verbo concipere, que significa "conter completamente", "formar dentro de si"), substantivo masculino, é aquilo que a mente concebe ou entende: uma ideia ou noção, representação geral e abstracta de uma realidade. Pode ser também definido como uma unidade semântica, um símbolo mental ou uma "unidade de conhecimento". Um conceito corresponde geralmente a uma representação numa linguagem ou simbologia. O termo é usado em muitas áreas, como na matemática, na astronomia, na estatística, na filosofia, nas ciências cognitivas, na física, na biologia, na química, na economia e na informática. Conceitos são universais ao se aplicarem igualmente a todas as coisas em sua extensão. Conceitos são portadores de significado. Um único conceito pode ser expresso em qualquer número de linguagens: o conceito cão pode ser expresso como Hund em alemão, hond em Afrikaans, dog em inglês, perro em castelhano, gos em catalão, hundo em esperanto, txakur na língua basca, chien em francês, can em galego, cane em italiano, canis em latim, inu em japonês etc. O fato de que conceitos são, de uma certa forma, independentes das linguagens torna a tradução possível; palavras em várias línguas "querem dizer" o mesmo porque expressam um e o mesmo conceito. Conceito é uma frase (juízo) que diz o que a coisa é ou como funciona. O conceito, enquanto o-que-é é a expressão de um predicado comum a todas as coisas da mesma espécie. Chega-se a esses predicados ou atributos comuns por meio da análise de diversas coisas da mesma espécie. O homem é um ser racional. A racionalidade é o predicado comum a todos os homens. Numa linguagem mais iluminista, o Conceito é "um juízo sintético a priori" (Cf. KANT, I. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001 ). Sendo assim, conceito não é a mesma coisa que definição. Outros autores usam a expressão "definição real" como sinônimo de conceito (cf. MENDONÇA, Nadir Domingues. O uso dos conceitos: uma questão de interdisciplinaridade. Petrópolis: Vozes, 1985). (pt)
 • Поня́тие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для них признакам. Понятие в его отвлеченности противостоит конкретности восприятия. Также понятие противостоит слову, которое можно трактовать как знак понятия. (ru)
 • 概念是抽象的、普遍的想法,是充当指明实体、事件或关系的范畴或类的实体。在它们的外延中忽略事物的差异,如同它们是同一的去处理它们,所以概念是抽象的。它们等同的适用于在它们外延中的所有事物,所以它们是普遍的。概念也是命题的基本元素,如同词是句子的基本语义元素一样。 概念是意义的载体,而不是意义的主动者。一个单一的概念可以用任何数目的语言来表达;术语则是概念的表达形式。狗 的概念可以表达为德语的 Hund,法语的 chien 和西班牙语的 perro。概念在一定意义上独立于语言的事实使得翻译成为可能 - 在各种语言中词有同一的意义,因为它们表达了相同的概念。 概念是人类对一个复杂的过程或事物的理解。从哲学的观念来说概念是思维的基本单位。在日常用语中人们往往将概念与一个词或一个名词(術语)同等对待。傳統上認為中國文化不強調定義概念,因此沒有發展出邏輯和相關的哲學、科學。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 6978 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744809761 (xsd:integer)
dbp:link
 • Talk:Concept#Redacting lede per the archived threads
dbp:text
 • See talk page
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Los conceptos (del latín conceptus) "son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano"; construcciones o autoproyecciones mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías, que agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se considera una unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se define como una "unidad de conocimiento". (es)
 • 概念(がいねん)、コンセプト(英、仏: concept、独: Begriff)は、命題の要素となる項であり、言語的に構成された場合に名辞となるもの。 事象に対して、抽象化・ 普遍化してとらえた、思考の基礎となる基本的な形態として、脳の機能によってとらえたもの。 (ja)
 • Pojęcie – abstrakcyjny, myślowy odpowiednik przedmiotu. Po zdefiniowaniu pojęcie staje się terminem. W logice niesie znaczenie nazwy generalnej. W psychologii jest umysłową reprezentacją obiektów i zjawisk. W językoznawstwie pojęcie można utożsamiać z elementem znaczonym znaku językowego. (pl)
 • Поня́тие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для них признакам. Понятие в его отвлеченности противостоит конкретности восприятия. Также понятие противостоит слову, которое можно трактовать как знак понятия. (ru)
 • 概念是抽象的、普遍的想法,是充当指明实体、事件或关系的范畴或类的实体。在它们的外延中忽略事物的差异,如同它们是同一的去处理它们,所以概念是抽象的。它们等同的适用于在它们外延中的所有事物,所以它们是普遍的。概念也是命题的基本元素,如同词是句子的基本语义元素一样。 概念是意义的载体,而不是意义的主动者。一个单一的概念可以用任何数目的语言来表达;术语则是概念的表达形式。狗 的概念可以表达为德语的 Hund,法语的 chien 和西班牙语的 perro。概念在一定意义上独立于语言的事实使得翻译成为可能 - 在各种语言中词有同一的意义,因为它们表达了相同的概念。 概念是人类对一个复杂的过程或事物的理解。从哲学的观念来说概念是思维的基本单位。在日常用语中人们往往将概念与一个词或一个名词(術语)同等对待。傳統上認為中國文化不強調定義概念,因此沒有發展出邏輯和相關的哲學、科學。 (zh)
 • A concept is an abstract idea representing the fundamental characteristics of what it represents. Concepts arise as abstractions or generalisations from experience or the result of a transformation of existing ideas. The concept is instantiated (reified) by all of its actual or potential instances, whether these are things in the real world or other ideas. Concepts are treated in many if not most disciplines both explicitly, such as in linguistics, psychology, philosophy, etc., and implicitly, such as in mathematics, physics, etc. In informal use the word concept often just means any idea, but formally it involves the abstraction component. (en)
 • Mit dem Ausdruck Begriff (mittelhochdeutsch und frühneuhochdeutsch begrif oder begrifunge) ist allgemein der Bedeutungsinhalt einer Bezeichnung angesprochen. Ein Begriff stellt eine semantische Einheit dar im Unterschied etwa zum Wort als einer sprachlichen Einheit. Damit ist auch zum Ausdruck gebracht, dass diese semantische Einheit geistig repräsentiert – begriffen – wird. Begriffe sind Bestandteile von Gedanken. (de)
 • Il concetto in senso lato è un pensiero che viene espresso in maniera definita con un procedimento che raccoglie e aggrega ("concetto" dal latino concipĕre = cum-capĕre, comprehendĕre) aspetti sensibili particolari che una molteplicità di oggetti hanno in comune. Queste "note definitorie" del concetto da quel momento saranno presenti alla mente che sarà in grado di riconoscere, senza dover procedere a ulteriori elaborazioni, tutti quegli oggetti che presentano il complesso di quelle stesse caratteristiche particolari. Nel significato su esposto il termine concetto coincide con quello di universale con il quale il soggetto crea una propria rappresentazione astratta degli oggetti percepiti. (it)
 • Een concept (van het Latijn concipere - conceptum: bijeen nemen, vatten, begrijpen), ook een begrip, is een cognitieve eenheid, namelijk de mentale voorstelling van een of meer ideeën die worden samengevat in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Concepten zijn op die manier de denkbeeldige objecten waarmee filosofie wordt bedreven. Het gaat bij iedere filosofische benadering telkens om abstracte voorstellingen van toestanden, verbanden of kwaliteiten, die in de werkelijkheid worden onderscheiden en in een gezamenlijke denkvorm gebracht. (nl)
 • Conceito (do latim conseptus, do verbo concipere, que significa "conter completamente", "formar dentro de si"), substantivo masculino, é aquilo que a mente concebe ou entende: uma ideia ou noção, representação geral e abstracta de uma realidade. Pode ser também definido como uma unidade semântica, um símbolo mental ou uma "unidade de conhecimento". Um conceito corresponde geralmente a uma representação numa linguagem ou simbologia. O termo é usado em muitas áreas, como na matemática, na astronomia, na estatística, na filosofia, nas ciências cognitivas, na física, na biologia, na química, na economia e na informática. (pt)
 • Un concept est un contenu de pensée, qui, lorsqu'il est lié à d'autres contenus de pensée, peut former une philosophie. Un concept est un signifié qui peut être exprimé au moyen d'un signifiant (un mot ou un énoncé), et il a un caractère abstrait, par exemple le contenu de « homme » ou « blanc » (exemples d'Aristote). Un concept se distingue de la chose désignée par ce concept. Le terme de concept est thématisé au Moyen Âge (conceptus), par Thomas d'Aquin puis Guillaume d'Ockham et les autres philosophes scolastiques. Le terme concept vient du latin conceptus qui signifie « contenir, tenir ensemble », dérivé du verbe concipere signifiant « concevoir ». (fr)
rdfs:label
 • Concept (en)
 • Begriff (de)
 • Concepto (es)
 • Concetto (it)
 • Concept (philosophie) (fr)
 • 概念 (ja)
 • Concept (filosofie) (nl)
 • Pojęcie (pl)
 • Conceito (pt)
 • Понятие (ru)
 • 概念 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:class of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of