Computational linguistics is an interdisciplinary field concerned with the statistical or rule-based modeling of natural language from a computational perspective. Traditionally, computational linguistics was performed by computer scientists who had specialized in the application of computers to the processing of a natural language. But little if any success was made. Computational linguists often work as members of interdisciplinary teams, which can include regular linguists, experts in the target language, and computer scientists. In general, computational linguistics draws upon the involvement of linguists, computer scientists, experts in artificial intelligence, mathematicians, Quantum Physicists, logicians, philosophers, cognitive scientists, cognitive psychologists, psycholinguists,

Property Value
dbo:abstract
 • Computational linguistics is an interdisciplinary field concerned with the statistical or rule-based modeling of natural language from a computational perspective. Traditionally, computational linguistics was performed by computer scientists who had specialized in the application of computers to the processing of a natural language. But little if any success was made. Computational linguists often work as members of interdisciplinary teams, which can include regular linguists, experts in the target language, and computer scientists. In general, computational linguistics draws upon the involvement of linguists, computer scientists, experts in artificial intelligence, mathematicians, Quantum Physicists, logicians, philosophers, cognitive scientists, cognitive psychologists, psycholinguists, anthropologists and neuroscientists, among others. Computational linguistics has theoretical and applied components. Theoretical computational linguistics focuses on issues in theoretical linguistics and cognitive science, and applied computational linguistics focuses on the practical outcome of modeling human language use. The Association for Computational Linguistics defines computational linguistics as: ...the scientific study of language from a computational perspective. Computational linguists are interested in providing computational models of various kinds of linguistic phenomena. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) اللسانيات الحاسوبية Computational Linguistics وتسمى أيضاً علوم اللغة الحاسوبية وهي علوم حديثة تستخدم الحواسيب في تحويل النصوص، والمعلومات اللغوية إلى لغات الحاسب الرقمية لتحليلها، وترجمتها للغات أخرى، وتطوير نماذج اختبار للعمليات اللغوية. في هذا العلم تشارك اللسانيات في المساعدة على فهم خصائص المعطيات اللغوية وكذلك تقديم نظريات تفيد في كيفية بناء اللغة واستعمالها. من أهم الخدمات التي يقدمها علم اللغة الحاسبي هي المشاركة في تقديم نظريات وتقنيات تمكن من وضع برامج حاسوبية تساعد على فهم اللغة الطبيعية. يستخدم اللسانيون برامج الكومبيوتر في تحرير وحفظ واستعادة البيانات والمعلومات والنصوص بأساليب متعددة، وتأسيس القواميس والمعاجم اللغوية الرقمية، وفهرسة النصوص المختلفة أبجدياً بأكثر من طريقة، وساهم تطور العلوم الرقمية خلال السنوات الأخيرة في ظهور آليات جديدة تماماً في المجالات اللغوية منها * تقنية التعرف البصري على المحارف (بالإنجليزية: OCR) حيث تتعرف أجهزة الحاسب على أشكال الوحدات اللغوية الأساسية، والوحدات اللغوية المركبة وتحولها إلى لغة رقمية (نص إلكتروني) يُمكن تحريره وتعديله. * القواميس الإلكترونية وهي عبارة عن قواعد بيانات ضخمة تضم كل المفردات اللغوية للغتين أو أكثر وقد حقق استخدامها نجاحاً تاماً في ترجمة الوحدات اللغوية الأساسية (المفردات) بين كل اللغات * الترجمة الإلكترونية وهذه حققت نجاحاً كبيراً في ترجمة النصوص بين لغات العائلة اللغوية الواحدة، ونجاحاً محدوداً ما زال تحت التطوير في ترجمة لغات لا تنتمي لنفس العائلة. * تقنية التعرف الصوتي وتستخدم الحاسبات في تحويل الأصوات إلى نصوص وكذلك تحويل النصوص إلى أصوات ونطقها وقد دعمت هذه الإمكانيات العلوم اللغوية بتحليل كميات هائلة من نماذج الوحدات اللغوية في اللغات المختلفة لاكتشاف بنية اللغة، وأوجه تشابه الأنماط اللغوية، واحتمالات وجود رابطة بين لغة وأخرى؛ إضافة لإمكانياتها التطبيقية كما في علاج مشاكل التخاطب والسمع من بين المجالات التطبيقية التي يهتم بها هذا العلم مجال الترجمة الآلية، ومجال استعادة المعلومات. لكن يبقى الهدف الأسمى لهذا العلم هو وضع برنامج حاسبي يمكنه فهم وإنتاج اللغة البشرية وذلك اعتمادا على طريقة المحاكاة بحيث تستوجب هذه الطريقة بناء نموذج يحاكي كيفية التفكير البشري وهذا لن يتم إلا عن طريق فهم كيفية التعلم عند الإنسان. إلا أن هذه الطريقة سرعان ما باءت بالفشل, فحول العاملين في هذا المجال مسارهم لمحاكاة استعمال الإنسان للغة. باستعمال هذه الطريقة لا يجب فهم كيفية عمل العقل البشري وليس بالضرورة أن تكون البرامج الحاسوبية مشابهة لطريقة عمل الإنسان, بل يكفي أن تكون قادرة على تأدية بعض المهام التي تقتضي استعمال اللغة عند الإنسان. (ar)
 • In der Computerlinguistik (CL) oder linguistischen Datenverarbeitung (LDV) wird untersucht, wie natürliche Sprache in Form von Text- oder Sprachdaten mit Hilfe des Computers algorithmisch verarbeitet werden kann. Sie ist Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaft und Informatik. (de)
 • La lingüística computacional es un campo interdisciplinario entre el modelado basado en reglas y el modelado estadístico del lenguaje natural desde una perspectiva computacional. Dicho modelado no se centra en ninguna de las áreas de la lingüística en particular, sino que es un campo interdisciplinar, en el que participan lingüistas e informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos cognoscitivos y expertos en lógica, entre otros. Algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son: * Corpus lingüístico asistido por ordenador. * Diseño de analizadores sintácticos (en inglés: parser), para lenguajes naturales. * Diseño de etiquetadores o lematizadores, tales como el POS-tagger. * Definición de lógicas especializadas que sirvan como fuente para el Procesamiento de Lenguajes Naturales. * Estudio de la posible relación entre lenguajes formales y naturales. * Traducción automática. (es)
 • La linguistique informatique est un champ interdisciplinaire basé sur une modélisation symbolique (à base de règles) ou statistique du langage naturel établie dans une perspective informatique. (fr)
 • La linguistica computazionale si concentra sullo sviluppo di formalismi descrittivi del funzionamento di una lingua naturale, tali che si possano trasformare in programmi eseguibili dai computer. I problemi che affronta la linguistica computazionale, come si può intuire dal nome stesso della disciplina (d'ora in poi LC), consistono nel trovare una mediazione fra un oggetto di studio in costante evoluzione (il linguaggio umano) e le capacità di comprensione della macchina, limitate a quanto può essere descritto tramite regole formali. (it)
 • 計算言語学(けいさんげんごがく、英: computational linguistics)とは、形式性を重視する言語学の一分野である。自然言語処理と共に「理科系言語学」と称される。 類似名称の言語学分野に計量言語学があるが、計量言語学は統計的な手法により自然言語を研究する分野であり計算言語学とは異なる。 (ja)
 • Computationele taalkunde is een specialisatie op het grensvlak van taalkunde en informatica/kunstmatige intelligentie waarin de computationele modellering van taalkundige verschijnselen centraal staat. Computationele taalkunde beperkt zich niet tot een specifiek domein binnen de taalkunde (syntaxis, semantiek, pragmatiek, fonetiek, fonologie, sociolinguïstiek). Het vakgebied is sterk interdisciplinair: onder meer taalkundigen, informatici, KI'ers, cognitief psychologen en logici houden zich hiermee bezig. Computationele taalkunde wordt soms wel computertaalkunde genoemd, maar die term is ambigu omdat hij ook de wetenschap van computertalen zou kunnen aanduiden. Computerlinguïstiek is wel een algemeen aanvaard synoniem.Voorbeelden van onderzoeksgebieden binnen de computationele taalkunde zijn: * Het detecteren en corrigeren van spelfouten * Automatische syntactische ontleding met parsers en taggers, inclusief het toekennen van semantische rollen tussen werkwoorden en zinsdelen * Het bepalen van de betekenis van ambigue woorden uit hun context, en het bepalen van onderwerpen van (passages in) spraak en tekst * Het uitspreken van tekst met spraaksynthese * Het bepalen van de pragmatische bedoeling van een uiting in een dialoog * Automatisch samenvatten * Automatisch vertalen (nl)
 • Lingwistyka komputerowa – dział lingwistyki używający modeli komputerowych w celu testowania hipotez dotyczących mowy i języka oraz tworzenia programów komputerowych przetwarzających język naturalny. (pl)
 • A Linguística Computacional ou Processamento de língua natural (PLN, em inglês Natural Language Processing, sigla NLP) é um campo multidisciplinar que envolve a Inteligência Artificial, a Informática, a Estatística e a Linguística e que se utiliza de processos computacionais para manipulação da linguagem humana. Os linguistas computacionais almejam desenvolver, através de modelos lógico-formais ou estatísticos de línguas naturais, sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em linguagem natural. A disciplina foi originalmente desenvolvida por cientistas da computação especializados na aplicação de computadores para o processamento de línguas naturais. Linguistas computacionais muitas vezes trabalham como membros de equipes interdisciplinares, incluindo linguistas (pessoas com formação específica na área), pessoas com conhecimentos sólidos das línguas relevantes para um determinado projeto e cientistas da computação. Em geral, a linguística computacional conta com o envolvimento de linguistas, cientistas da computação, especialistas em inteligência artificial, matemáticos, lógicos, filósofos, cientistas cognitivos, psicólogos cognitivos, psicolinguistas, antropólogos e neurocientistas, entre outros. A linguística computacional possui abordagens tanto teóricas quanto aplicadas. Sua vertente teórica se ocupa de questões em linguística teórica e ciência cognitiva, enquanto a aplicada se concentra sobre os resultados práticos da manipulação mecânica da linguagem humana. A linguística computacional como área antecede os estudos de inteligência artificial, campo ao qual é geralmente associada. As origens desta disciplina remontam à década de 1950 e se devem em grande parte aos esforços dos Estados Unidos em usar computadores para traduzir automaticamente documentos redigidos em outras línguas(especialmente russo) para o inglês. Como computadores podem fazer cálculos aritméticos muito mais rápido e com maior precisão do que humanos, pensou-se que seria apenas uma questão de tempo até que os detalhes técnicos pudessem ser aprimorados para permitir a mesma capacidade notável para processar linguagem. Apesar de os resultados obtidos pela tradução automática não serem ainda perfeitos, uma qualidade bastante razoável de tradução já é possível para vários tipos de textos. Isso evidencia a consolidação desta área de pesquisa voltada ao desenvolvimento de métodos, algoritmos e softwares que levam um computador à condição de lidar com uma língua natural de forma útil e sensata aos olhos humanos. (pt)
 • Компью́терная лингви́стика (также: математи́ческая или вычисли́тельная лингви́стика, англ. computational linguistics) — научное направление в области математического и компьютерного моделирования интеллектуальных процессов у человека и животных при создании систем искусственного интеллекта, которое ставит своей целью использование математических моделей для описания естественных языков. Компьютерная лингвистика частично пересекается с обработкой естественных языков. Однако в последней акцент делается не на абстрактные модели, а на прикладные методы описания и обработки языка для компьютерных систем. Полем деятельности компьютерных лингвистов является разработка алгоритмов и прикладных программ для обработки языковой информации. (ru)
 • 計算語言學(英语:computational linguistics)是一門跨學科的研究領域,試圖找出自然語言的規律,建立運算模型,最終讓電腦能夠像人類般分析,理解和處理自然語言。 過去,計算語言學的研究一般由專門負責利用電腦處理自然語言的電腦學家進行。由於近年的研究顯示人類語言是超乎想像的複雜,現在的計算語言學研究多由來自不同學科的專家共同進行。一般來說,研究隊伍的成員有電腦學家、語言學家、語言專家(熟悉有關研究項目所要處理的語言的人),以至研究人工智能、認知心理學、數學、邏輯學等的專家。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 5561 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743463554 (xsd:integer)
dbp:date
 • 20080125103030 (xsd:double)
dbp:title
 • Free online introductory book on Computational Linguistics
dbp:url
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • In der Computerlinguistik (CL) oder linguistischen Datenverarbeitung (LDV) wird untersucht, wie natürliche Sprache in Form von Text- oder Sprachdaten mit Hilfe des Computers algorithmisch verarbeitet werden kann. Sie ist Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaft und Informatik. (de)
 • La linguistique informatique est un champ interdisciplinaire basé sur une modélisation symbolique (à base de règles) ou statistique du langage naturel établie dans une perspective informatique. (fr)
 • La linguistica computazionale si concentra sullo sviluppo di formalismi descrittivi del funzionamento di una lingua naturale, tali che si possano trasformare in programmi eseguibili dai computer. I problemi che affronta la linguistica computazionale, come si può intuire dal nome stesso della disciplina (d'ora in poi LC), consistono nel trovare una mediazione fra un oggetto di studio in costante evoluzione (il linguaggio umano) e le capacità di comprensione della macchina, limitate a quanto può essere descritto tramite regole formali. (it)
 • 計算言語学(けいさんげんごがく、英: computational linguistics)とは、形式性を重視する言語学の一分野である。自然言語処理と共に「理科系言語学」と称される。 類似名称の言語学分野に計量言語学があるが、計量言語学は統計的な手法により自然言語を研究する分野であり計算言語学とは異なる。 (ja)
 • Lingwistyka komputerowa – dział lingwistyki używający modeli komputerowych w celu testowania hipotez dotyczących mowy i języka oraz tworzenia programów komputerowych przetwarzających język naturalny. (pl)
 • 計算語言學(英语:computational linguistics)是一門跨學科的研究領域,試圖找出自然語言的規律,建立運算模型,最終讓電腦能夠像人類般分析,理解和處理自然語言。 過去,計算語言學的研究一般由專門負責利用電腦處理自然語言的電腦學家進行。由於近年的研究顯示人類語言是超乎想像的複雜,現在的計算語言學研究多由來自不同學科的專家共同進行。一般來說,研究隊伍的成員有電腦學家、語言學家、語言專家(熟悉有關研究項目所要處理的語言的人),以至研究人工智能、認知心理學、數學、邏輯學等的專家。 (zh)
 • Computational linguistics is an interdisciplinary field concerned with the statistical or rule-based modeling of natural language from a computational perspective. Traditionally, computational linguistics was performed by computer scientists who had specialized in the application of computers to the processing of a natural language. But little if any success was made. Computational linguists often work as members of interdisciplinary teams, which can include regular linguists, experts in the target language, and computer scientists. In general, computational linguistics draws upon the involvement of linguists, computer scientists, experts in artificial intelligence, mathematicians, Quantum Physicists, logicians, philosophers, cognitive scientists, cognitive psychologists, psycholinguists, (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) اللسانيات الحاسوبية Computational Linguistics وتسمى أيضاً علوم اللغة الحاسوبية وهي علوم حديثة تستخدم الحواسيب في تحويل النصوص، والمعلومات اللغوية إلى لغات الحاسب الرقمية لتحليلها، وترجمتها للغات أخرى، وتطوير نماذج اختبار للعمليات اللغوية. في هذا العلم تشارك اللسانيات في المساعدة على فهم خصائص المعطيات اللغوية وكذلك تقديم نظريات تفيد في كيفية بناء اللغة واستعمالها. من أهم الخدمات التي يقدمها علم اللغة الحاسبي هي المشاركة في تقديم نظريات وتقنيات تمكن من وضع برامج حاسوبية تساعد على فهم اللغة الطبيعية. (ar)
 • La lingüística computacional es un campo interdisciplinario entre el modelado basado en reglas y el modelado estadístico del lenguaje natural desde una perspectiva computacional. Dicho modelado no se centra en ninguna de las áreas de la lingüística en particular, sino que es un campo interdisciplinar, en el que participan lingüistas e informáticos especializados en inteligencia artificial, psicólogos cognoscitivos y expertos en lógica, entre otros. Algunas de las áreas de estudio de la lingüística computacional son: (es)
 • Computationele taalkunde is een specialisatie op het grensvlak van taalkunde en informatica/kunstmatige intelligentie waarin de computationele modellering van taalkundige verschijnselen centraal staat. Computationele taalkunde beperkt zich niet tot een specifiek domein binnen de taalkunde (syntaxis, semantiek, pragmatiek, fonetiek, fonologie, sociolinguïstiek). Het vakgebied is sterk interdisciplinair: onder meer taalkundigen, informatici, KI'ers, cognitief psychologen en logici houden zich hiermee bezig. Computationele taalkunde wordt soms wel computertaalkunde genoemd, maar die term is ambigu omdat hij ook de wetenschap van computertalen zou kunnen aanduiden. Computerlinguïstiek is wel een algemeen aanvaard synoniem.Voorbeelden van onderzoeksgebieden binnen de computationele taalkunde zi (nl)
 • A Linguística Computacional ou Processamento de língua natural (PLN, em inglês Natural Language Processing, sigla NLP) é um campo multidisciplinar que envolve a Inteligência Artificial, a Informática, a Estatística e a Linguística e que se utiliza de processos computacionais para manipulação da linguagem humana. Os linguistas computacionais almejam desenvolver, através de modelos lógico-formais ou estatísticos de línguas naturais, sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informação apresentada em linguagem natural. (pt)
 • Компью́терная лингви́стика (также: математи́ческая или вычисли́тельная лингви́стика, англ. computational linguistics) — научное направление в области математического и компьютерного моделирования интеллектуальных процессов у человека и животных при создании систем искусственного интеллекта, которое ставит своей целью использование математических моделей для описания естественных языков. Полем деятельности компьютерных лингвистов является разработка алгоритмов и прикладных программ для обработки языковой информации. (ru)
rdfs:label
 • Computational linguistics (en)
 • لغويات حاسوبية (ar)
 • Computerlinguistik (de)
 • Lingüística computacional (es)
 • Linguistique informatique (fr)
 • Linguistica computazionale (it)
 • 計算言語学 (ja)
 • Computationele taalkunde (nl)
 • Lingwistyka komputerowa (pl)
 • Linguística computacional (pt)
 • Компьютерная лингвистика (ru)
 • 计算语言学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:field of
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:focus of
is foaf:primaryTopic of