A commune (the French word appearing in the 12th century from Medieval Latin communia, meaning a large gathering of people sharing a common life; from Latin communis, things held in common) is an intentional community of people living together, sharing common interests, often having common values and beliefs, as well as shared property, possessions, resources, and, in some communes, work and income and assets. In addition to the communal economy, consensus decision-making, non-hierarchical structures and ecological living have become important core principles for many communes. Andrew Jacobs of The New York Times wrote that, contrary to popular misconceptions, "most communes of the '90s are not free-love refuges for flower children, but well-ordered, financially solvent cooperatives where

Property Value
dbo:abstract
 • كميونة هي مجتمع متعمد به مجموعة من الأفراد يعيشون مع بعضهم البعض لهم اهتمامات مشتركة، يتشاركون في الملكية والممتلكات والموارد وفي بعض الكميونات العمل والدخل. بالإضافة للاقتصاد الجماعي، هناك إجماع في إتخاذ القرار، والبِنيات لَيست هَرَمِية والحَياة بِشَكل بِيئيء أصبح واحد من أهم المبادئ الأساسية. كَتَبَ أندرو جاكوبس الصحفي بجريدة النيويورك تايمز أنه على عكس المفاهيم الشائعة الخاطئة فإن " معظم كميونات التسعينات ليست لجوءاً للحب الحر ولكنها مجتمع منظم جيداً والأمور المالية مُذابة بشكل تعاوني حيث العملية تقود اليوم لا المنشطات والمخدرات." (ar)
 • Kommunen sind Gemeinschaften, in denen auch Menschen verbindlich zusammenleben, die weder verwandt noch Sexualpartner sind. Sie sind in und in der Nachfolge der 68er-Bewegung (speziell der so genannten Kommune I) gegründet worden und bei vielen aktuell noch bestehenden Kommune-Projekten eher aus dem Umfeld der neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden. Kommunen sind eine spezielle Form von Gemeinschaften, die meist gemeinsame Ökonomie praktizieren, nach dem Konsensprinzip entscheiden und an einem Platz leben, der in vielen Fällen Gemeinschaftseigentum ist. Ökologische Kriterien der Lebensführung spielen eine große Rolle und es wird auf einen verständnisvollen, wertschätzenden Umgang untereinander Wert gelegt. Der Unterschied zu reinen Wohngemeinschaften besteht vor allem im Aspekt des gemeinsamen Wirtschaftens, wodurch sich häufig auch längere zeitliche Perspektiven der Beteiligten ergeben. (de)
 • A commune (the French word appearing in the 12th century from Medieval Latin communia, meaning a large gathering of people sharing a common life; from Latin communis, things held in common) is an intentional community of people living together, sharing common interests, often having common values and beliefs, as well as shared property, possessions, resources, and, in some communes, work and income and assets. In addition to the communal economy, consensus decision-making, non-hierarchical structures and ecological living have become important core principles for many communes. Andrew Jacobs of The New York Times wrote that, contrary to popular misconceptions, "most communes of the '90s are not free-love refuges for flower children, but well-ordered, financially solvent cooperatives where pragmatics, not psychedelics, rule the day." There are many contemporary intentional communities all over the world, a list of which can be found at the Fellowship for Intentional Community (FIC). For the usually larger-scale, political entities in communist political theory, see socialist communes, which are similar but distinct social organizations. (en)
 • Een commune (Frans voor gemeente, afgeleid van commun, gemeenschappelijk) is een leef- en/of woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna alle (materiële) bezittingen zijn van de gehele gemeenschap. De bedoeling is dat door de individuele leden van de gemeenschap alleen gebruikt wordt wat nodig is. De eerste christelijke gemeentes zoals beschreven in Handelingen 2:44 laten zien dat dit in principe ook communes waren. Ook nu bestaan er religieuze communes van allerlei soort. In de Middeleeuwen vormden zich stadscommunes die ook wel coniurationes genoemd worden. Dit was een vereniging van stedelingen die tot doel had de heer af te zetten. De vorming van deze rechtsorde vond plaats in de middeleeuwse Italiaanse stadstaten en was een belangrijke stap waarmee stadsgemeenschappen ook politieke gemeenschappen werden. Elementen hiervan waren ook terug te vinden in andere Europese gebieden en de resulterende stadsrechten waren een belangrijke aanzet tot de latere modernisering van de politiek. Zowel het politieke (staats)communisme als andere vormen van (socialistisch of anarchistisch) communisme zijn ook op dit beginsel van gemeenschappelijk eigendom geschoeid. Pogingen dit ideaal te verwezenlijken op kleine of lokale schaal werden dan ook commune genoemd. Zo'n kleinere schaal was dan bijvoorbeeld een woongemeenschap in een huis of slot, een revolutionair stadsbestuur (waarvan de beroemdste de Commune van Parijs is), of een landbouwkolonie, zoals (oorspronkelijk) de kibboetsen in Israël. In de jaren zestig en zeventig werden er veel communes gesticht door bevlogen jongeren, die de 'burgerlijke en kapitalistische maatschappij' van hun ouders de rug toekeerden en de idealen van de hippies en flowerpowerbeweging in praktijk probeerden te brengen. Deze communes waren gezinnen met drie of meer volwassenen (met promiscue relaties of niet) en hun kinderen. In de praktijk gingen deze communes meestal al snel te gronde door onderlinge ruzies over de te volgen koers, interne gezagsverhoudingen en slechte voorbereiding. Vaak probeerde een kleine groep of enkeling alle macht naar zich toe te trekken en soms groeide de oorspronkelijke commune zo uit tot een dictatoriaal geregeerde sekte. Van de oorspronkelijke communes waren er maar enkele die levensvatbaar bleken. Om echt te kunnen gedijen hebben deze 'overlevers' meestal toch enkele principes van de 'burgermaatschappij', zoals privébezit, weer overgenomen. (nl)
 • Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto nazywać miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów. (pl)
 • Una comune è una comunità nella quale si vive secondo principii collettivistici (tra cui solitamente è contemplata anche la proprietà collettiva), sulla base di ideali condivisi e affinità ideologiche. Esempi di comune sono il kibbutz (forma associativa volontaria di lavoratori dello stato di Israele) e le comunità hutterite. (it)
 • Uma commune (plural: communes) é o equivalente do município na França, na Valônia, etc. (pt)
 • 公社(commune)一詞有許多含義,最早是指中古歐洲自治城鎮的組織,其特色是市民擁有一定的權力,包括財產權、行政權等。彼此之間之間互相協助幫忙。各地區的公社情形不同,有些地區如意大利北部,其自治的力量甚強。中古時代的公社並未形成民主政治,一般是形成有錢公民主導的寡頭政治。後來至近代,此一名詞也用於各種其他由人民集合而成的組織,如巴黎公社、人民公社等。 此外,在韓國、日本這兩個漢字文化圈國家,一些公營企業、或具有官方背景的機構,也會使用「公社」一詞作名稱,例如韓國道路公社、韓國觀光公社、日本郵政公社、地方道路公社等。 (zh)
 • Комму́на (от фр. commune — община) — это идейная община совместно живущих людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы и, в наиболее радикальных коммунах, общую работу и доход; вообще коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда. В дополнение к коммунальной экономике, для многих современных коммун становятся важными такие принципы, как принятие решений по согласию, не иерархическая структура и экологичный образ жизни. Эндрю Якобс (Andrew Jacobs) в газете «Нью-Йорк Таймс» написал, что, вопреки распространённым ошибочным представлениям, «большинство коммун 1990-х годов — не пристанища „свободной любви“ для „детей цветов“, а вполне упорядоченные и финансово состоятельные кооперативы, где установлены прагматические (а не психоделические) правила». Ныне существует много идейных общин во всём мире; список некоторых из них можно найти на сайте международного общественного «Движения за идейные общины» (ДЗИО). Для классификации идейных общин в международном каталоге на сайте ДЗИО используется упрощённое определении коммуны как сообщества людей, в котором доходы и ресурсы (имущество, собственность, средства к существованию, средства производства) обобществлены полностью или почти полностью: Термин «коммуна» часто используется, особенно в прессе, для обозначения всех типов идейных общин или кооперативных обществ. Мы используем слово «коммуна» только по отношению к сообществам, в которых доходы и ресурсы обобществляются полностью или почти полностью. Такие коммунитарные группы отличаются большим разнообразием: от малых до больших, от городских до сельских, от христианских монастырей до секулярных коллективов анархистов. Они находятся в США и по всему миру. Большинство из них не похожи на стереотипную «коммуну хиппи» — но некоторые из коммун хиппи, основанных в шестидесятые годы, существуют по сей день. Оригинальный текст (англ.) The term 'commune' is often used, espeecially in the press, to mean all types of intentional communities or cooperative living. We use commune only when referring to communities that share their income and resources completely, or nearly so. These communal groups below range from small to large, urban to rural, and christian monastery to secular anarchist collective. They are found throughout the United States and around the world. Most do not resemble the sterotypical 'hippie commune' but a few hippie communes from the sixties are still around. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 999521 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 738948505 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • كميونة هي مجتمع متعمد به مجموعة من الأفراد يعيشون مع بعضهم البعض لهم اهتمامات مشتركة، يتشاركون في الملكية والممتلكات والموارد وفي بعض الكميونات العمل والدخل. بالإضافة للاقتصاد الجماعي، هناك إجماع في إتخاذ القرار، والبِنيات لَيست هَرَمِية والحَياة بِشَكل بِيئيء أصبح واحد من أهم المبادئ الأساسية. كَتَبَ أندرو جاكوبس الصحفي بجريدة النيويورك تايمز أنه على عكس المفاهيم الشائعة الخاطئة فإن " معظم كميونات التسعينات ليست لجوءاً للحب الحر ولكنها مجتمع منظم جيداً والأمور المالية مُذابة بشكل تعاوني حيث العملية تقود اليوم لا المنشطات والمخدرات." (ar)
 • Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto nazywać miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów. (pl)
 • Una comune è una comunità nella quale si vive secondo principii collettivistici (tra cui solitamente è contemplata anche la proprietà collettiva), sulla base di ideali condivisi e affinità ideologiche. Esempi di comune sono il kibbutz (forma associativa volontaria di lavoratori dello stato di Israele) e le comunità hutterite. (it)
 • Uma commune (plural: communes) é o equivalente do município na França, na Valônia, etc. (pt)
 • 公社(commune)一詞有許多含義,最早是指中古歐洲自治城鎮的組織,其特色是市民擁有一定的權力,包括財產權、行政權等。彼此之間之間互相協助幫忙。各地區的公社情形不同,有些地區如意大利北部,其自治的力量甚強。中古時代的公社並未形成民主政治,一般是形成有錢公民主導的寡頭政治。後來至近代,此一名詞也用於各種其他由人民集合而成的組織,如巴黎公社、人民公社等。 此外,在韓國、日本這兩個漢字文化圈國家,一些公營企業、或具有官方背景的機構,也會使用「公社」一詞作名稱,例如韓國道路公社、韓國觀光公社、日本郵政公社、地方道路公社等。 (zh)
 • A commune (the French word appearing in the 12th century from Medieval Latin communia, meaning a large gathering of people sharing a common life; from Latin communis, things held in common) is an intentional community of people living together, sharing common interests, often having common values and beliefs, as well as shared property, possessions, resources, and, in some communes, work and income and assets. In addition to the communal economy, consensus decision-making, non-hierarchical structures and ecological living have become important core principles for many communes. Andrew Jacobs of The New York Times wrote that, contrary to popular misconceptions, "most communes of the '90s are not free-love refuges for flower children, but well-ordered, financially solvent cooperatives where (en)
 • Kommunen sind Gemeinschaften, in denen auch Menschen verbindlich zusammenleben, die weder verwandt noch Sexualpartner sind. Sie sind in und in der Nachfolge der 68er-Bewegung (speziell der so genannten Kommune I) gegründet worden und bei vielen aktuell noch bestehenden Kommune-Projekten eher aus dem Umfeld der neuen sozialen Bewegungen heraus entstanden. Der Unterschied zu reinen Wohngemeinschaften besteht vor allem im Aspekt des gemeinsamen Wirtschaftens, wodurch sich häufig auch längere zeitliche Perspektiven der Beteiligten ergeben. (de)
 • Een commune (Frans voor gemeente, afgeleid van commun, gemeenschappelijk) is een leef- en/of woongemeenschap waar alles gezamenlijk wordt gedaan. Alle of bijna alle (materiële) bezittingen zijn van de gehele gemeenschap. De bedoeling is dat door de individuele leden van de gemeenschap alleen gebruikt wordt wat nodig is. De eerste christelijke gemeentes zoals beschreven in Handelingen 2:44 laten zien dat dit in principe ook communes waren. Ook nu bestaan er religieuze communes van allerlei soort. (nl)
 • Комму́на (от фр. commune — община) — это идейная община совместно живущих людей, имеющих общие интересы, собственность, ресурсы и, в наиболее радикальных коммунах, общую работу и доход; вообще коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда. В дополнение к коммунальной экономике, для многих современных коммун становятся важными такие принципы, как принятие решений по согласию, не иерархическая структура и экологичный образ жизни. Эндрю Якобс (Andrew Jacobs) в газете «Нью-Йорк Таймс» написал, что, вопреки распространённым ошибочным представлениям, «большинство коммун 1990-х годов — не пристанища „свободной любви“ для „детей цветов“, а вполне упорядоченные и финансово состоятельные кооперативы, где установлены прагматические (а не психоделические) пра (ru)
rdfs:label
 • كميونة (ar)
 • Commune (en)
 • Kommune (Lebensgemeinschaft) (de)
 • Comune (sociologia) (it)
 • Commune (nl)
 • Komuna (pl)
 • Commune (pt)
 • Коммуна (социум) (ru)
 • 公社 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:birthPlace of
is dbo:isPartOf of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:seats3Title of
is dbp:subdivisionType of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is owl:differentFrom of
is foaf:primaryTopic of