Cluny Abbey (or Cluni, or Clugny, French pronunciation: ​[klyni]) dedicated to St Peter, is a former Benedictine monastery in Cluny, Saône-et-Loire, France. It was built in the Romanesque style, with three churches built in succession from the 4th to the early 12th centuries. The earliest basilica was the world's largest church until the St. Peter's Basilica construction began in Rome.

Property Value
dbo:abstract
 • Die Abtei von Cluny [klyˈni] in Burgund war als Ausgangspunkt bedeutender Klosterreformen eines der einflussreichsten religiösen Zentren des Mittelalters. Ihre Kirche war zeitweise das größte Gotteshaus des Christentums. Mehrere Gebäude der Benediktinerabtei und einige Reste der im Zuge der Französischen Revolution abgerissenen Abteikirche im Zentrum der gleichnamigen französischen Stadt Cluny sind erhalten. Als erstes Monument in Frankreich hat der französische Staat die Abtei 2007 mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet. Im Mai 2005 erklärte der Europarat das virtuelle Netz der „Cluniazensischen Stätten“ zu einem „Kulturweg“. (de)
 • La abadía de Cluny (Cluni o Clugny) situada en Francia fue fundada en la zona de lo que más tarde sería el municipio francés homónimo el 2 de septiembre del año 909 por Guillermo I de Aquitania, conde de Auvernia, el cual instaló allí al abad Bernón de Baume, y puso la abadía bajo la autoridad inmediata del Papa Sergio III. La abadía y su constelación de dependencias se convirtieron pronto en el ejemplo del tipo de vida religioso del siglo XI. La localidad de Cluny, situada en el departamento de Saona y Loira, en la región de Borgoña, en el centro-este de Francia, creció alrededor de la antigua abadía. La Orden benedictina fue clave en la estabilidad conseguida por la sociedad europea del siglo XI, y, en parte debido a su estricta adhesión a un código benedictino reformado, Cluny se convirtió en el monasterio reconocido como ejemplo del estilo de vida monacal en Occidente desde finales del siglo X. Una sucesión de abades competentes fueron también figuras relevantes en el terreno internacional. El propio monasterio de Cluny se convirtió en el mayor y más prestigioso monasterio, y en la institución monástica mejor preparada de Europa. La influencia de Cluny se extendió desde la segunda mitad del siglo X hasta principios del siglo XII. La abadía fue saqueada y destruida en su mayor parte por una turba de revolucionarios en 1790. En la actualidad sólo permanece una pequeña parte del conjunto arquitectónico original. El Hotel de Cluny de París, datado alrededor de 1334, fue antiguamente la residencia de los abades de Cluny en la ciudad. Fue convertido en museo público en 1833, y aparte de su nombre, nada le relaciona directamente con la abadía. En el año 2007 la abadía de Cluny fue considerada como Patrimonio europeo. Actualmente, y desde finales del siglo XIX, la Gran Escuela de ingeniería Arts et Métiers ParisTech está instalada en una parte de la abadía. (es)
 • Cluny Abbey (or Cluni, or Clugny, French pronunciation: ​[klyni]) dedicated to St Peter, is a former Benedictine monastery in Cluny, Saône-et-Loire, France. It was built in the Romanesque style, with three churches built in succession from the 4th to the early 12th centuries. The earliest basilica was the world's largest church until the St. Peter's Basilica construction began in Rome. Cluny was founded by William I, Duke of Aquitaine in 910. He nominated Berno as the first Abbot of Cluny, subject only to Pope Sergius III. The abbey was notable for its stricter adherence to the Rule of St. Benedict, whereby Cluny became acknowledged as the leader of western monasticism. The establishment of the Benedictine Order was a keystone to the stability of European society that was achieved in the 11th century. In 1790 during the French Revolution, the abbey was sacked and mostly destroyed, with only a small part of the Abbey surviving. Starting around 1334, the Abbots of Cluny maintained a townhouse in Paris known as the Hôtel de Cluny, which has been a public museum since 1843. Apart from the name, it no longer possesses anything originally connected with Cluny. (en)
 • L'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, fut fondée le 2 septembre 909 ou 910 par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier. Cluny est le symbole du renouveau monastique en Occident ; l'abbaye fut un foyer de réformation de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge classique. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments, faisant l'objet de protections au titre des Monuments historiques et gérés par le Centre des monuments nationaux. Les bâtiments de l'abbaye abritent depuis la fin du XIXe siècle l'un des huit campus d'Arts et Métiers ParisTech, grande école d'ingénieurs française. (fr)
 • クリュニー修道院(クリュニーしゅうどういん、正式名称はサン=ピエール・エ・サン=ポール・ド・クリュニー修道院。フランス語:Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cluny)は、当時のブルグント王国内で現在のフランス・ブルゴーニュ地方のソーヌ=エ=ロワール県・クリュニーに909年9月11日(910年とする説もある)、アキテーヌ公ギヨーム1世により創建されフランス革命まで存続したベネディクト会修道院である。 (ja)
 • De abdij van Cluny is een benedictijner klooster, gelegen bij de plaats Cluny, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Lyon. De abdij was het middelpunt van een belangrijke hervormingsbeweging, de orde van Cluny, die zich tussen 900 en 1200 over een groot deel van West-Europa verspreidde. De abdij werd in 909 of 910 gesticht door Willem I van Aquitanië, hertog van Aquitanië en graaf van Mâcon, bijgenaamd Willem de Vrome. Deze Willem vroeg de abt Berno (850-927) van het klooster van Baume, nabij Besançon, om advies bij de stichting van een kleine abdij, waar twaalf monniken in zouden treden. Dit werd de abdij van Cluny. Uniek is dat Willem als stichter afzag van al zijn rechten, die hem volgens het toen populaire eigenkerkenwezen toevielen. Volgens de stichtingsoorkonde stond de abdij slechts onder de bescherming van de paus (exemptie). Deze beperkte voogdij werd pas achteraf door de pausen aanvaard, maar hierdoor kon Cluny op een verregaande autonomie rekenen. De Romana libertas, Romeinse vrijheid, gaf het klooster een groot prestige. Het was aan abt Odo van Cluny te danken dat de invloed van de abdij groeide. Odo legde de nadruk op de strikte naleving van de regel van Benedictus in de variant van Benedictus van Aniane.Er werd vooral nadruk gelegd op het eerste deel van die regel, Ora et labora en bijgevolg werd een strikte kloosterdiscipline opgebouwd. Daarnaast deed de orde aan liefdadigheid. Men hechtte er veel belang aan de dodencultus en leken konden er missen laten opdragen voor hun dierbare overledenen. Volgens de overlevering was het Odilo van Cluny, abt van Cluny, die in 998 besloot dat de overleden gelovigen herdacht moesten worden. Hij was daarmee de grondlegger van het kerkelijke feest van Allerzielen, dat echter pas in de 14e eeuw in de gehele Latijnse Kerk werd ingevoerd. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in dezelfde geest de romaanse bouwkunst, gekenmerkt door de tongewelven die een goede akoestiek boden voor de religieuze zang. Het succes van Cluny is ook te danken aan de grote figuren die er als abt fungeerden: Berno van Cluny, Odo (10e eeuw), Majolus, Odilo (11e eeuw), Hugo en Petrus Venerabilis (12e eeuw). Onder het abbatiaat van Odo werden honderden kloosters onder Cluny gesteld. De abt van Cluny was de overste over allen, maar aan het hoofd van elk van de dochterkloosters werd een prior aangesteld. De abdij verrijkte zich door de eerder genoemde dodencultus en door de reliekverering die Cluny tot een zeer geliefd doel voor pelgrimage maakte. Cluny bouwde al snel een netwerk uit: * Nieuwe stichtingen ontstonden die meteen voogdijvrijheid genoten. Cluny functioneerde als de moederabdij. Vanaf 1024 werd hun immuniteit bovendien nog uitgebreid. * In de 12e eeuw resideerden er 300 monniken te Cluny. * Cluny stimuleerde de godsvredebeweging die erop gericht was in West-Europa een grotere veiligheid te bewerkstelligen. Deze eerste kerkelijke vredesbeweging stimuleerde niet alleen giften aan kerken en kloosters, maar ook de bedevaarten naar Santiago de Compostella en daarmee de opkomst van de romaanse kunst langs de pelgrimswegen. Tot in Spanje is daardoor de invloed van de architectuur van Cluny merkbaar. De betekenis van Cluny en de pelgrimages naar Santiago voor de reconquista tegen het islamitische Marokkaanse rijk in Zuid Spanje is betrekkelijk. Verhalen over de heilige Jacobus en de strijd tegen de Moren dateren op zijn vroegst uit het einde van de elfde eeuw. Afbeeldingen van de Morendoder dateren zelfs pas uit de 16e en 17e eeuw. * De abdij verwierf ook grote politieke macht. (nl)
 • Opactwo św. Piotra i Pawła w Cluny (fr. Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cluny) – założone w 910 roku benedyktyńskie opactwo w Cluny stanowiące dom macierzysty kongregacji kluniackiej. Był to największy klasztor, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie Zachodniej. Stanowił centrum myśli politycznej, oparcie dla idei wypraw krzyżowych i hiszpańskiej rekonkwisty. (pl)
 • A Abadia de Cluny, localizada na Borgonha, foi construída no em 11 de setembro de 910 por Guilherme I da Aquitânia e exerceu profunda influência na cristandade dos séculos posteriores com a Reformas cluníacas, inclusive além de suas fronteiras. Nela estava estabelecida a sede ou casa-mãe da célebre beneditina Ordem de Cluny. Hugo I, Duque da Borgonha, um dos irmãos de Henrique da Borgonha, Conde de Portugal, foi um dos seus priores. Na Abadia de Cluny reuniam-se os eclesiásticos que lutavam pelo restabelecimento do poder divino da Igreja Católica sobre o Sacro Império Romano Germânico, iniciando o processo que daria origem à Concordata de Worms em 1122, a qual consagrou a supremacia dos eclesiásticos sobre os imperadores, encerrando a chamada Questão das Investiduras. Uma igreja que contivesse um certo número de relíquias santas estaria favorecida não só porque atraía um grande número de fiéis, mas também devido a quantidade de ofertas. Daí uma das razões para a popularidade da sua igreja. (pt)
 • Клюни́ (фр. Cluny) — бывшее бенедиктинское аббатство в Верхней Бургундии, недалеко от Макона. Вокруг монастыря возник одноименный город. (ru)
 • 克呂尼修道院(法语:abbaye de Cluny),公元910年由亞奎丹(又译亞吉田)公爵(Duke of Aquitaine)敬虔者威廉(William the Pious)在法国勃艮第索恩-盧瓦爾省克呂尼建立的天主教修道院。克呂尼修道院发起了天主教改革运动克吕尼改革,并在其后的二百多年對天主教會有極大的影响。 修道主義在本質裡認為:可以藉著逃離世界、禁慾修行的方式使人減滅罪惡本性,達臻聖潔。公元九世紀,經過幾百年修道院運動的蓬勃發展後,漸受當時社會腐敗風氣影響,成為虛有行儀,卻缺乏真正敬虔信仰的誠實心靈,反成為罪惡與黑暗交易的孕育之所。 亞奎丹公爵敬虔者威廉有感於此一教會現象並不榮耀上帝之名,於910年在法國東部離馬肯(Mâcon)不遠之地的克呂尼(Cluny),建立了新的修道院,即為克呂尼修道院。克呂尼修道院嚴格執行禁慾院規,之後有許多同型態的修道運動興起,並有許多已存在的修院亦轉型效尤,蔚為克呂尼運動(Cluny movement)。其振衰起弊、革新教會腐敗風氣之舉,成為其後兩百年改善教會屬靈光景的助力。克呂尼隱修院為一自治修院,不受任何政府或主教的制裁,僅受教宗塞尔吉乌斯三世保護。遵守圣本篤會規外,以嚴峻態度堅持禁慾修道應有的規範。歷任院牧皆為才能拔萃、品格高超之有賢之士。如第一任院牧伯爾諾(Berno,910年-927年在任)、第二任院牧俄多(Odo,927年-942年在任)等。 修道主義的基礎方法、原則或許被一些新教人士認為與聖經道理有所偏差,但它的動機卻是真純的想回轉到上帝面前,堪稱當代屬靈覺醒先驅。興盛之期,統管二千多所修院。於克呂尼改革家遭逢黑暗期(1056-1073),爲「反對平信徒授衣禮」而奮鬥不懈的希爾得布蘭(Hildebrand)--教宗額我略七世,即深受克呂尼運動的革新理想啟迪。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2418110 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742594247 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
georss:point
 • 46.43416666666667 4.659166666666667
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Abtei von Cluny [klyˈni] in Burgund war als Ausgangspunkt bedeutender Klosterreformen eines der einflussreichsten religiösen Zentren des Mittelalters. Ihre Kirche war zeitweise das größte Gotteshaus des Christentums. Mehrere Gebäude der Benediktinerabtei und einige Reste der im Zuge der Französischen Revolution abgerissenen Abteikirche im Zentrum der gleichnamigen französischen Stadt Cluny sind erhalten. Als erstes Monument in Frankreich hat der französische Staat die Abtei 2007 mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet. Im Mai 2005 erklärte der Europarat das virtuelle Netz der „Cluniazensischen Stätten“ zu einem „Kulturweg“. (de)
 • L'abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, fut fondée le 2 septembre 909 ou 910 par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier. Cluny est le symbole du renouveau monastique en Occident ; l'abbaye fut un foyer de réformation de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge classique. Il n'en subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments, faisant l'objet de protections au titre des Monuments historiques et gérés par le Centre des monuments nationaux. Les bâtiments de l'abbaye abritent depuis la fin du XIXe siècle l'un des huit campus d'Arts et Métiers ParisTech, grande école d'ingénieurs française. (fr)
 • クリュニー修道院(クリュニーしゅうどういん、正式名称はサン=ピエール・エ・サン=ポール・ド・クリュニー修道院。フランス語:Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cluny)は、当時のブルグント王国内で現在のフランス・ブルゴーニュ地方のソーヌ=エ=ロワール県・クリュニーに909年9月11日(910年とする説もある)、アキテーヌ公ギヨーム1世により創建されフランス革命まで存続したベネディクト会修道院である。 (ja)
 • Opactwo św. Piotra i Pawła w Cluny (fr. Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Cluny) – założone w 910 roku benedyktyńskie opactwo w Cluny stanowiące dom macierzysty kongregacji kluniackiej. Był to największy klasztor, jaki kiedykolwiek zbudowano w Europie Zachodniej. Stanowił centrum myśli politycznej, oparcie dla idei wypraw krzyżowych i hiszpańskiej rekonkwisty. (pl)
 • Клюни́ (фр. Cluny) — бывшее бенедиктинское аббатство в Верхней Бургундии, недалеко от Макона. Вокруг монастыря возник одноименный город. (ru)
 • Cluny Abbey (or Cluni, or Clugny, French pronunciation: ​[klyni]) dedicated to St Peter, is a former Benedictine monastery in Cluny, Saône-et-Loire, France. It was built in the Romanesque style, with three churches built in succession from the 4th to the early 12th centuries. The earliest basilica was the world's largest church until the St. Peter's Basilica construction began in Rome. (en)
 • La abadía de Cluny (Cluni o Clugny) situada en Francia fue fundada en la zona de lo que más tarde sería el municipio francés homónimo el 2 de septiembre del año 909 por Guillermo I de Aquitania, conde de Auvernia, el cual instaló allí al abad Bernón de Baume, y puso la abadía bajo la autoridad inmediata del Papa Sergio III. La abadía y su constelación de dependencias se convirtieron pronto en el ejemplo del tipo de vida religioso del siglo XI. (es)
 • De abdij van Cluny is een benedictijner klooster, gelegen bij de plaats Cluny, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Lyon. De abdij was het middelpunt van een belangrijke hervormingsbeweging, de orde van Cluny, die zich tussen 900 en 1200 over een groot deel van West-Europa verspreidde. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in dezelfde geest de romaanse bouwkunst, gekenmerkt door de tongewelven die een goede akoestiek boden voor de religieuze zang. De abdij verrijkte zich door de eerder genoemde dodencultus en door de reliekverering die Cluny tot een zeer geliefd doel voor pelgrimage maakte. (nl)
 • A Abadia de Cluny, localizada na Borgonha, foi construída no em 11 de setembro de 910 por Guilherme I da Aquitânia e exerceu profunda influência na cristandade dos séculos posteriores com a Reformas cluníacas, inclusive além de suas fronteiras. Nela estava estabelecida a sede ou casa-mãe da célebre beneditina Ordem de Cluny. Hugo I, Duque da Borgonha, um dos irmãos de Henrique da Borgonha, Conde de Portugal, foi um dos seus priores. (pt)
 • 克呂尼修道院(法语:abbaye de Cluny),公元910年由亞奎丹(又译亞吉田)公爵(Duke of Aquitaine)敬虔者威廉(William the Pious)在法国勃艮第索恩-盧瓦爾省克呂尼建立的天主教修道院。克呂尼修道院发起了天主教改革运动克吕尼改革,并在其后的二百多年對天主教會有極大的影响。 修道主義在本質裡認為:可以藉著逃離世界、禁慾修行的方式使人減滅罪惡本性,達臻聖潔。公元九世紀,經過幾百年修道院運動的蓬勃發展後,漸受當時社會腐敗風氣影響,成為虛有行儀,卻缺乏真正敬虔信仰的誠實心靈,反成為罪惡與黑暗交易的孕育之所。 修道主義的基礎方法、原則或許被一些新教人士認為與聖經道理有所偏差,但它的動機卻是真純的想回轉到上帝面前,堪稱當代屬靈覺醒先驅。興盛之期,統管二千多所修院。於克呂尼改革家遭逢黑暗期(1056-1073),爲「反對平信徒授衣禮」而奮鬥不懈的希爾得布蘭(Hildebrand)--教宗額我略七世,即深受克呂尼運動的革新理想啟迪。 (zh)
rdfs:label
 • Abtei Cluny (de)
 • Cluny Abbey (en)
 • Abadía de Cluny (es)
 • Abbazia di Cluny (it)
 • Abbaye de Cluny (fr)
 • クリュニー修道院 (ja)
 • Abdij van Cluny (nl)
 • Opactwo św. Piotra i Pawła w Cluny (pl)
 • Abadia de Cluny (pt)
 • Клюни (ru)
 • 克呂尼修道院 (zh)
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(4.6591668128967 46.43416595459)
geo:lat
 • 46.434166 (xsd:float)
geo:long
 • 4.659167 (xsd:float)
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:deathPlace of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:location of
is dbp:mother of
is dbp:previousPost of
is foaf:primaryTopic of