Chad, officially the Republic of Chad, is a landlocked country in Central Africa. It is bordered by Libya to the north, Sudan to the east, the Central African Republic to the south, Cameroon and Nigeria to the southwest, and Niger to the west. Chad is divided into multiple regions: a desert zone in the north, an arid Sahelian belt in the centre and a more fertile Sudanese savanna zone in the south.

PropertyValue
dbpedia-owl:PopulatedPlace/areaTotal
 • 1283994.375663403
 • 1284000.0
dbpedia-owl:PopulatedPlace/populationDensity
 • 8.0
 • 8.030924897682874
dbpedia-owl:abstract
 • Tsjaad, officieel de Republiek Tsjaad, is een land in Afrika en grenst aan Libië, Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Nigeria, en Niger. Delen van het land liggen in een gordel genaamd de Sahel. Tsjaad heeft geen directe toegang tot zee.
 • Die Republik Tschad [tʃat, tʃaːt] ist ein Binnenstaat in Zentralafrika. Sie grenzt im Norden an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Kamerun, Niger und Nigeria.
 • チャド共和国(チャドきょうわこく、République du Tchad)、通称チャドは、アフリカ中央部の国家。スーダン、中央アフリカ、カメルーン、ナイジェリア、ニジェール、リビアと国境を接する。首都はンジャメナ。
 • Чад — государство в Центральной Африке. Столица — Нджамена. Не имеет выхода к морю. Граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге с Центральноафриканской Республикой, на востоке с Суданом и Ливией на севере.
 • Czad, Republika Czadu (fr. Tchad, République du Tchad, arab. جمهوريّة تشاد) – państwo śródlądowe w środkowej Afryce. Graniczy od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południowego zachodu z Kamerunem i Nigerią, a od zachodu z Nigrem. Na terytorium Czadu wyróżnić można trzy główne regiony geograficzne: na północy rozciąga się obszar pustynny, przechodzący w środkowej części kraju w suchą strefę Sahelu, południe kraju zajmuje natomiast żyzny obszar sawannowy. Jezioro Czad, od którego państwo wzięło swą nazwę, jest największym zbiornikiem wodnym w kraju i drugim pod względem wielkości w Afryce. Najwyższym punktem jest szczyt Emi Kussi w paśmie gór Tibesti, a Ndżamena (dawniej Fort-Lamy) jest stolicą i największym ośrodkiem miejskim kraju. W Czadzie mieszka ponad 200 rozmaitych wspólnot etnicznych i językowych. Oficjalnymi językami urzędowymi jest język arabski i język francuski. Większość mieszkańców wyznaje islam i chrześcijaństwo, na południu praktykowane są również religie animistyczne. Do 1960 r. Czad pozostawał w zależności politycznej od Francji. Niepodległość uzyskał w tzw. roku Afryki. Głową państwa był wówczas François Tombalbaye, prezydent w latach 1962-1973. Nietolerancyjna i krótkowzroczna polityka Tombalbayego względem zamieszkujących północną część kraju muzułmanów doprowadziła w 1965 r. do wybuchu długotrwałej wojny domowej. W 1979 r. rebelianci zdobyli stolicę kładąc kres hegemonii południa w życiu politycznym kraju. Rozpoczęły się jednak walki między dowódcami zwycięskich ugrupowań rebelianckich, które doprowadziły w końcu do zwycięstwa Hissène Habré. Rządził on do 1990 r. gdy został obalony w wyniku zamachu stanu przez Idrissa Déby'ego. Déby pozostaje u władzy nieprzerwanie od początku lat 90. stając się jednym z najdłużej rządzących przywódców politycznych w Afryce i na świecie. W kraju działa wiele partii politycznych, aczkolwiek władza spoczywa w rękach prezydenta Idrissa Déby'ego i jego partii politycznej, Patriotycznego Ruchu Ocalenia. Sytuacja polityczna pozostaje niestabilna, kraj jest nieustannie areną zamieszek oraz powtarzających się prób zamachu stanu. Dodatkowym czynnikiem destabilizującym jest konflikt w Darfurze, który rozprzestrzenił się także na wschodnie obszary Czadu, wprowadzając chaos na tych terenach oraz doprowadzając do osiedlenia się tysięcy uchodźców w obozach wzdłuż granicy czadyjsko-sudańskiej. Czad jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw na świecie. Większość Czadyjczyków żyje w ubóstwie utrzymując się z pasterstwa i rolnictwa. Od 2003 r. głównym źródłem dochodów do budżetu państwa stał się eksport ropy naftowej, zaś dotychczas dominujący przemysł bawełniany spadł pod tym względem na drugie miejsce.
 • Tchad, officiellt Republiken Tchad, är en stat i Centralafrika. Den gränsar till Libyen i norr, Sudan i öster, Centralafrikanska republiken i söder, Kamerun och Nigeria i sydväst, samt Niger i väster. Norra delen av Tchad ligger i Saharaöknen. Tchad indelas i tre större geografiska regioner: en ökenzon i norr, ett torrt Sahelbälte i mitten och en mer fruktbar savann i söder. Tchadsjön, som landet är uppkallat efter, är den största våtmarken i Tchad och den näst största i Afrika. Tchads högsta topp är Emi Koussi i Sahara, och den klart största staden är huvudstaden N'Djamena. Tchad bebos av över 200 olika etniska och språkliga grupper. Franska och arabiska är de officiella språken. Islam är den mest spridda religionen. Med början under det sjunde årtusendet f. Kr. flyttade stora grupper av människor in i Tchadsänkan. Vid slutet av det första årtusendet f. Kr. uppkom och föll en serie stater och imperier i Tchads Sahelbälte, som alla var inriktade på att kontrollera transsaharahandelsvägarna som passerade genom området. Frankrike fullbordade sin erövring av området 1920 och införlivade det som en del av Franska Ekvatorialafrika. År 1960 fick Tchad självständighet under ledning av François Tombalbaye. Hans politik väckte missnöje i den muslimska norra delen av landet, vilket kulminerade i att ett långvarigt inbördeskrig utbröt 1965. År 1979 erövrade rebellerna huvudstaden och gjorde slut på söderns hegemoni. Rebellernas befälhavare stred dock inbördes tills Hissène Habré besegrade sina rivaler. Han störtades 1990 av sin general Idriss Déby. Under senare år har Darfurkonflikten i Sudan spritts över gränsen och destabiliserat landet. Många politiska partier är aktiva i Tchad, men makten ligger stadigt i händerna på president Déby och hans parti Mouvement patriotique du Salut. Tchad plågas fortsatt av politiskt våld och återkommande försök till statskupper. Det är ett av de fattigaste och mest korrumperade länderna i Afrika. De flesta tchadier lever i fattigdom och bedriver jordbruk och boskapsskötsel för husbehov. Sedan 2003 har råolja blivit landets främsta källa till exportinkomster, istället för den traditionella bomullsindustrin.
 • Chad, officially the Republic of Chad, is a landlocked country in Central Africa. It is bordered by Libya to the north, Sudan to the east, the Central African Republic to the south, Cameroon and Nigeria to the southwest, and Niger to the west. Chad is divided into multiple regions: a desert zone in the north, an arid Sahelian belt in the centre and a more fertile Sudanese savanna zone in the south. Lake Chad, after which the country is named, is the largest wetland in Chad and the second largest in Africa. Chad's highest peak is the Emi Koussi in the Sahara, and N'Djamena, (formerly Fort-Lamy), the capital, is the largest city. Chad is home to over 200 different ethnic and linguistic groups. Arabic and French are the official languages. Islam and Christianity are the most widely practiced religions. Beginning in the 7th millennium BC, human populations moved into the Chadian basin in great numbers. By the end of the 1st millennium BC, a series of states and empires rose and fell in Chad's Sahelian strip, each focused on controlling the trans-Saharan trade routes that passed through the region. France conquered the territory by 1920 and incorporated it as part of French Equatorial Africa. In 1960, Chad obtained independence under the leadership of François Tombalbaye. Resentment towards his policies in the Muslim north culminated in the eruption of a long-lasting civil war in 1965. In 1979, the rebels conquered the capital and put an end to the south's hegemony. However, the rebel commanders fought amongst themselves until Hissène Habré defeated his rivals. He was overthrown in 1990 by his general Idriss Déby. Since 2003, the Darfur crisis in Sudan has spilt over the border and destabilised the nation, with hundreds of thousands of Sudanese refugees living in and around camps in eastern Chad. Chad remains plagued by political violence and recurrent attempted coups d'état. Chad is one of the poorest and most corrupt countries in the world; most inhabitants live in poverty as subsistence herders and farmers. Since 2003, crude oil has become the country's primary source of export earnings, superseding the traditional cotton industry. Chad is considered a failed state by the Fund for Peace.
 • Chad, cuyo nombre oficial es República de Chad, es un país sin salida al mar ubicado en África central. Limita con Libia al norte, con Sudán al este, con la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al suroeste y con Níger al oeste. Chad se encuentra dividido en tres grandes regiones geográficas: la zona desértica del norte, el árido cinturón de Sahel en el centro y la sabana sudanesa fértil al sur. El lago Chad, por el cual el país obtuvo su nombre, es el cuerpo de agua más grande en Chad y el segundo más grande de África. El punto más alto de Chad es el Emi Koussi en el desierto del Sahara. Yamena es la capital y la ciudad más grande del país. Chad es el hogar de más de 200 etnias. El árabe y el francés son los idiomas oficiales, mientras las religiones con más seguidores en el país son el islam y el cristianismo. A principios del séptimo milenio a.  C. , numerosas poblaciones humanas arribaron al territorio chadiano. Para finales del primer milenio a.  C. , surgieron y desaparecieron varios estados e imperios en la zona central del país, todos ellos dedicados a controlar las rutas del comercio transahariano que cruzaban por la región. En el siglo XIX Francia conquistó este territorio y en 1920 lo incorporó al África Ecuatorial Francesa. En 1960 Chad obtuvo su independencia bajo el liderazgo de François Tombalbaye. En 1965 los levantamientos en contra de las políticas hacia los musulmanes del norte del país culminaron en una larga guerra civil. Así, en 1979 los rebeldes tomaron la capital y pusieron fin a la hegemonía de los cristianos del sur. Sin embargo, los comandantes de los rebeldes permanecieron en una lucha constante hasta que Hissène Habré se impuso ante sus rivales, pero en 1990 fue derrocado por su general Idriss Déby. Recientemente, la crisis de Darfur en Sudán traspasó la frontera y desestabilizó al país, con cientos de miles de refugiados viviendo en campamentos al este del país. Mientras existen varios partidos políticos activos en el país, el poder recae firmemente en las manos del presidente Déby y su partido, el Movimiento Patriótico de Salvación. Chad permanece plagado de violencia política y frecuentes intentos de golpe de estado. Actualmente, Chad es uno de los países más pobres y con mayor índice de corrupción en el mundo, ya que la mayoría de los chadianos viven en la pobreza como agricultores y ganaderos de subsistencia. Desde 2009 el petróleo se ha convertido en la principal fuente de exportaciones para el país, sobrepasando la tradicional industria del algodón.
 • Le Tchad, en forme longue la République du Tchad, en arabe Tshād, تشاد et Jumhūriyyat Tshād, جمهورية تشاد, est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, situé au sud de la Libye, à l'est du Niger et du Nigeria, au nord du Cameroun et de la République centrafricaine et à l'ouest du Soudan. Sa capitale est N'Djamena. Géographiquement et culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Doté d'une superficie de 1 284 000 km, il est le cinquième pays le plus vaste d'Afrique. Le Tchad se divise en trois grands ensembles géographiques : du nord au sud, on trouve successivement une région désertique, un espace semi-aride, puis la savane soudanaise. Le lac Tchad, qui donne son nom au pays, est son principal plan d'eau ; le point culminant du pays est l'Emi Koussi, dans le massif du Tibesti. Différents États et empires se sont succédé dans la partie centrale du pays depuis la fin du I millénaire av.  J. -C. , tentant de contrôler le commerce transsaharien. De la fin du XIX siècle au début du XX siècle, la France affirme progressivement sa souveraineté sur l'ensemble du territoire du Tchad actuel, qu'elle incorpore à l'Afrique-Équatoriale française en 1920. Le pays obtient son indépendance en 1960, avec pour premier chef d'État François Tombalbaye ; il conserve néanmoins une relation privilégiée avec l'ancien colonisateur qui est depuis lors intervenu militairement à plusieurs reprises. Le pays est le théâtre de troubles quasi-permanents, liés à des dissensions internes, et plus récemment à l'extension du conflit du Darfour. En 2003, le pays est devenu un pays exportateur de pétrole, alors que son économie reposait principalement sur la production de coton, d'arachide et de viande bovine ; cela a considérablement accru les ressources financières de l'État tchadien, dont le chef actuel est Idriss Déby. Pour autant, le Programme des Nations unies pour le développement classe toujours le Tchad comme le quatrième pays le moins développé au monde dans son rapport annuel de 2012, lui attribuant un indice de développement humain de seulement 0,340.
 • La Repubblica del Ciad (in arabo تشاد Tšad; in francese République du Tchad) è uno Stato dell'Africa Centrale che confina a nord con la Libia, a est con il Sudan, a sudovest col Camerun e la Nigeria, ad ovest col Niger ed a sud con la Repubblica Centrafricana. È vasto 1.284.000 km ed ha una popolazione di 11.175.915 abitanti per una densità di 8,7 ab/km. La capitale è N'Djamena, le lingue ufficiali sono francese e arabo, gli abitanti sono definiti ciadiani.
 • Chade, também chamado de Tchade ou Tchad, oficialmente República do Chade é um país sem acesso ao mar, localizado no centro-norte da África. Faz fronteira com a Líbia a norte, com o Sudão a leste, com a República Centro-Africana a sul, com Camarões e Nigéria a sudoeste e com o Níger a oeste. Encontra-se dividido em três grandes regiões geográficas: a zona desértica no norte, o cinturão árido do Sahel no centro e a savana sudanesa fértil no sul. O Lago Chade, do qual o país obteve o seu nome, é o segundo maior corpo de água da África e o maior do país. O ponto mais alto do Chade é o Emi Koussi no Deserto do Saara. Sua capital e cidade mais populosa é N'Djamena. O país abriga mais de duzentas etnias. Os idiomas oficiais são o árabe e o francês, enquanto as religiões oficiais são o islã e o cristianismo. A princípios do sétimo milênio antes do nascimento de Cristo, populações numerosas ocuparam o território chadiano. Em finais do primeiro milênio antes de Cristo, vários estados e impérios desapareceram na zona central do país, todos eles dedicados a controlar as rotas do comércio transaariano que cruzavam a região. No século XIX, com a Conferência de Berlim, a França conquistou e colonizou este território e o incorporou à África Equatorial Francesa. Em 11 de agosto de 1960, a independência foi proclamada, pela liderança de François Tombalbaye. Em 1965, revoltas contra a política do país fizeram com que os muçulmanos da região norte entrassem em uma guerra civil. Assim, em 1979, rebeldes tomam a capital do país e puseram fim à hegemonia dos cristãos da região sul. Entretanto, comandantes rebeldes permaneceram em conflito constante até Hissène Habré se impor ante seus riviais, mas em 1990 Idriss Déby derrotou-o. Recentemente, o conflito de Darfur no Sudão atravessou a fronteira e gerou o conflito entre Chade e Sudão, com centenas e milhares de refugiados vivendo em acampamentos no leste do país. Enquanto existem vários partidos políticos ativos no país, o poder recai firmemente nas mãos do presidente Déby e seu partido, o Movimento Patriótico de Salvação. No Chade ainda ocorre violência política e frequentes golpes de estado. Atualmente, o Chade é um dos países mais pobres e com maior índice de corrupção no mundo. A maioria de sua população vive abaixo da linha de pobreza. Desde 2009, o petróleo passou a ser a maior fonte exportações no país, sobrepassando a tradicional indústria de algodão.
 • 乍得(或譯查德,阿拉伯语:تشاد‎,法语:Tchad),全称乍得共和国,是非洲中部的一个内陆国家,北接利比亚,东接苏丹,南接中非共和国,西南与喀麦隆、尼日利亚为邻,西与尼日尔交界。由於乍得地處非洲中心,远离海洋,全年高温炎热,且国土大部為沙漠地區,所以又被称为「非洲死亡之心」。 乍得分为三个主要的地理区域:北部的沙漠地区,属热带沙漠气候;中部干旱的萨赫勒地区,属热带草原气候;和南部较肥沃的苏丹草原地区,属热带雨林气候。该国以乍得湖的名字命名,国内最高山峰是位于撒哈拉的库西山,首都和最大城市是恩贾梅纳。乍得国内共有超过200个民族,法语和阿拉伯语是官方语言,伊斯兰教是最多人信奉的宗教。 从公元前7000年开始已有大量人口在乍得一带聚居,直至公元前第1个千年末期,一连串政权在乍得的撒哈拉地区兴起和消亡,它们都曾控制经过该区的跨撒哈拉贸易路线。乍得在1920年被法国占领,成为法属赤道非洲的一部分。1960年,乍得在弗朗索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立,但托姆巴巴耶的政策引起北部穆斯林地区不满,最终在1965年触发长期的内战。1979年,反政府武装攻占恩贾梅纳,结束了南部政权的统治。但是反政府武装指挥官之间发生内讧,结果侯赛因·哈布雷赢得战斗,出任总统,但在1990年被他的将军伊德里斯·代比推翻。最近,苏丹的达尔富尔冲突在乍得边境爆发,使该区局势不稳。 虽然乍得有很多活跃政党,但总统伊德里斯·代比代比领导的爱国拯救运动牢牢地把握权力,现在国内仍经常发生政治暴力和意图的军事政变。乍得是世界上最贫穷、贪污情况最严重的国家之一。自2003年起,石油已取代传统的棉花工业,成为乍得最主要的出口收入来源。2008年2月2日叛軍攻入首都恩賈梅納。
dbpedia-owl:areaTotal
 • 1283994375663.403076 (xsd:double)
 • 1284000000000.000000 (xsd:double)
dbpedia-owl:capital
dbpedia-owl:currency
dbpedia-owl:demonym
 • Chadian
dbpedia-owl:ethnicGroupsInYear
 • 1993-01-01 00:00:00 (xsd:date)
dbpedia-owl:foundingDate
 • 1960-08-11 (xsd:date)
dbpedia-owl:governmentType
dbpedia-owl:leaderName
dbpedia-owl:leaderTitle
 • President
 • Prime Minister
dbpedia-owl:longName
 • Republic of Chad
dbpedia-owl:percentageOfAreaWater
 • 1.900000 (xsd:float)
dbpedia-owl:populationDensity
 • 8.000000 (xsd:double)
 • 8.030925 (xsd:double)
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5488 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInLinkCount
 • 3523 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutLinkCount
 • 363 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 547340128 (xsd:integer)
dbpprop:areaKm
 • 1284000 (xsd:integer)
dbpprop:areaMagnitude
 • 1000000000000 (xsd:double)
dbpprop:areaRank
 • 21.0
dbpprop:areaSqMi
 • 495753 (xsd:integer)
dbpprop:callingCode
dbpprop:capital
dbpprop:cctld
dbpprop:commonName
 • Chad
dbpprop:conventionalLongName
 • Republic of Chad
dbpprop:countryCode
 • TCD
dbpprop:currency
dbpprop:currencyCode
 • XAF
dbpprop:demonym
 • Chadian
dbpprop:establishedDate
 • 1960-08-11 (xsd:date)
dbpprop:establishedEvent
 • from France
dbpprop:ethnicGroupsYear
 • 1993 (xsd:integer)
dbpprop:expiry
 • 2013 (xsd:integer)
dbpprop:float
 • right
dbpprop:gdpNominal
 • 9.344E9
dbpprop:gdpNominalPerCapita
 • 891.0
dbpprop:gdpNominalPerCapitaRank
 • 151.0
dbpprop:gdpNominalRank
 • 130 (xsd:integer)
dbpprop:gdpNominalYear
 • 2011 (xsd:integer)
dbpprop:gdpPpp
 • 1.9543E10
dbpprop:gdpPppPerCapita
 • 1865.0
dbpprop:gdpPppPerCapitaRank
 • 150 (xsd:integer)
dbpprop:gdpPppRank
 • 123.0
dbpprop:gdpPppYear
 • 2011 (xsd:integer)
dbpprop:governmentType
dbpprop:hasPhotoCollection
dbpprop:hdi
 • 0.328000 (xsd:double)
dbpprop:hdiChange
 • increase
dbpprop:hdiRank
 • 183.0
dbpprop:hdiYear
 • 2011 (xsd:integer)
dbpprop:imageCoat
 • Coat of arms of Chad.svg
dbpprop:imageFlag
 • Flag of Chad.svg
dbpprop:imageMap
 • Chad .svg
dbpprop:largestCity
 • capital
dbpprop:latd
 • 12 (xsd:integer)
dbpprop:latm
 • 6 (xsd:integer)
dbpprop:latns
 • N
dbpprop:leaderName
dbpprop:leaderTitle
dbpprop:left
 • religion
dbpprop:legislature
dbpprop:longd
 • 16 (xsd:integer)
dbpprop:longew
 • E
dbpprop:longm
 • 2 (xsd:integer)
dbpprop:percentWater
 • 1.900000 (xsd:double)
dbpprop:populationCensus
 • 6279921 (xsd:integer)
dbpprop:populationCensusYear
 • 1993 (xsd:integer)
dbpprop:populationDensityKm
 • 8 (xsd:integer)
dbpprop:populationDensityRank
 • 212 (xsd:integer)
dbpprop:populationDensitySqMi
 • 20.800000 (xsd:double)
dbpprop:populationEstimate
 • 10329208 (xsd:integer)
dbpprop:populationEstimateRank
 • 73.0
dbpprop:populationEstimateYear
 • 2009 (xsd:integer)
dbpprop:right
 • percent
dbpprop:small
 • yes
dbpprop:sovereigntyType
dbpprop:symbolType
 • Coat of arms
dbpprop:timeZone
dbpprop:timeZoneDst
 • not observed
dbpprop:title
dbpprop:titlebar
 • #ddd
dbpprop:utcOffset
 • +1
dbpprop:utcOffsetDst
 • +1
dcterms:subject
grs:point
 • 12.1 16.033333333333335
rdf:type
rdfs:comment
 • Tsjaad, officieel de Republiek Tsjaad, is een land in Afrika en grenst aan Libië, Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Nigeria, en Niger. Delen van het land liggen in een gordel genaamd de Sahel. Tsjaad heeft geen directe toegang tot zee.
 • Die Republik Tschad [tʃat, tʃaːt] ist ein Binnenstaat in Zentralafrika. Sie grenzt im Norden an Libyen, im Osten an den Sudan, im Süden an die Zentralafrikanische Republik und im Westen an Kamerun, Niger und Nigeria.
 • Le Tchad, en forme longue la République du Tchad, en arabe Tshād, تشاد et Jumhūriyyat Tshād, جمهورية تشاد, est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, situé au sud de la Libye, à l'est du Niger et du Nigeria, au nord du Cameroun et de la République centrafricaine et à l'ouest du Soudan. Sa capitale est N'Djamena. Géographiquement et culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire.
 • Czad, Republika Czadu (fr. Tchad, République du Tchad, arab. جمهوريّة تشاد) – państwo śródlądowe w środkowej Afryce. Graniczy od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południowego zachodu z Kamerunem i Nigerią, a od zachodu z Nigrem.
 • チャド共和国(チャドきょうわこく、République du Tchad)、通称チャドは、アフリカ中央部の国家。スーダン、中央アフリカ、カメルーン、ナイジェリア、ニジェール、リビアと国境を接する。首都はンジャメナ。
 • Чад — государство в Центральной Африке. Столица — Нджамена. Не имеет выхода к морю. Граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге с Центральноафриканской Республикой, на востоке с Суданом и Ливией на севере.
 • Tchad, officiellt Republiken Tchad, är en stat i Centralafrika. Den gränsar till Libyen i norr, Sudan i öster, Centralafrikanska republiken i söder, Kamerun och Nigeria i sydväst, samt Niger i väster. Norra delen av Tchad ligger i Saharaöknen. Tchad indelas i tre större geografiska regioner: en ökenzon i norr, ett torrt Sahelbälte i mitten och en mer fruktbar savann i söder. Tchadsjön, som landet är uppkallat efter, är den största våtmarken i Tchad och den näst största i Afrika.
 • Chad, officially the Republic of Chad, is a landlocked country in Central Africa. It is bordered by Libya to the north, Sudan to the east, the Central African Republic to the south, Cameroon and Nigeria to the southwest, and Niger to the west. Chad is divided into multiple regions: a desert zone in the north, an arid Sahelian belt in the centre and a more fertile Sudanese savanna zone in the south.
 • Chad, cuyo nombre oficial es República de Chad, es un país sin salida al mar ubicado en África central. Limita con Libia al norte, con Sudán al este, con la República Centroafricana al sur, Camerún y Nigeria al suroeste y con Níger al oeste. Chad se encuentra dividido en tres grandes regiones geográficas: la zona desértica del norte, el árido cinturón de Sahel en el centro y la sabana sudanesa fértil al sur.
 • La Repubblica del Ciad (in arabo تشاد Tšad; in francese République du Tchad) è uno Stato dell'Africa Centrale che confina a nord con la Libia, a est con il Sudan, a sudovest col Camerun e la Nigeria, ad ovest col Niger ed a sud con la Repubblica Centrafricana. È vasto 1.284.000 km ed ha una popolazione di 11.175.915 abitanti per una densità di 8,7 ab/km. La capitale è N'Djamena, le lingue ufficiali sono francese e arabo, gli abitanti sono definiti ciadiani.
 • Chade, também chamado de Tchade ou Tchad, oficialmente República do Chade é um país sem acesso ao mar, localizado no centro-norte da África. Faz fronteira com a Líbia a norte, com o Sudão a leste, com a República Centro-Africana a sul, com Camarões e Nigéria a sudoeste e com o Níger a oeste. Encontra-se dividido em três grandes regiões geográficas: a zona desértica no norte, o cinturão árido do Sahel no centro e a savana sudanesa fértil no sul.
 • 乍得(或譯查德,阿拉伯语:تشاد‎,法语:Tchad),全称乍得共和国,是非洲中部的一个内陆国家,北接利比亚,东接苏丹,南接中非共和国,西南与喀麦隆、尼日利亚为邻,西与尼日尔交界。由於乍得地處非洲中心,远离海洋,全年高温炎热,且国土大部為沙漠地區,所以又被称为「非洲死亡之心」。 乍得分为三个主要的地理区域:北部的沙漠地区,属热带沙漠气候;中部干旱的萨赫勒地区,属热带草原气候;和南部较肥沃的苏丹草原地区,属热带雨林气候。该国以乍得湖的名字命名,国内最高山峰是位于撒哈拉的库西山,首都和最大城市是恩贾梅纳。乍得国内共有超过200个民族,法语和阿拉伯语是官方语言,伊斯兰教是最多人信奉的宗教。 从公元前7000年开始已有大量人口在乍得一带聚居,直至公元前第1个千年末期,一连串政权在乍得的撒哈拉地区兴起和消亡,它们都曾控制经过该区的跨撒哈拉贸易路线。乍得在1920年被法国占领,成为法属赤道非洲的一部分。1960年,乍得在弗朗索瓦·托姆巴巴耶带领下从法国独立,但托姆巴巴耶的政策引起北部穆斯林地区不满,最终在1965年触发长期的内战。1979年,反政府武装攻占恩贾梅纳,结束了南部政权的统治。但是反政府武装指挥官之间发生内讧,结果侯赛因·哈布雷赢得战斗,出任总统,但在1990年被他的将军伊德里斯·代比推翻。最近,苏丹的达尔富尔冲突在乍得边境爆发,使该区局势不稳。 虽然乍得有很多活跃政党,但总统伊德里斯·代比代比领导的爱国拯救运动牢牢地把握权力,现在国内仍经常发生政治暴力和意图的军事政变。乍得是世界上最贫穷、贪污情况最严重的国家之一。自2003年起,石油已取代传统的棉花工业,成为乍得最主要的出口收入来源。2008年2月2日叛軍攻入首都恩賈梅納。
rdfs:label
 • 乍得
 • Tschad
 • Chad
 • Tchad
 • Chad
 • Czad
 • Ciad
 • Chade
 • Tsjaad
 • Tchad
 • チャド
 • Чад
owl:sameAs
geo:geometry
 • POINT(16.0333 12.1)
geo:lat
 • 12.100000 (xsd:float)
geo:long
 • 16.033333 (xsd:float)
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Chad
is dbpedia-owl:affiliation of
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:city of
is dbpedia-owl:country of
is dbpedia-owl:deathPlace of
is dbpedia-owl:ground of
is dbpedia-owl:headquarter of
is dbpedia-owl:locatedInArea of
is dbpedia-owl:location of
is dbpedia-owl:mouthCountry of
is dbpedia-owl:nationality of
is dbpedia-owl:owningCompany of
is dbpedia-owl:place of
is dbpedia-owl:populationPlace of
is dbpedia-owl:regionServed of
is dbpedia-owl:spokenIn of
is dbpedia-owl:stateOfOrigin of
is dbpedia-owl:usingCountry of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpprop:allegiance of
is dbpprop:area of
is dbpprop:areasAffected of
is dbpprop:armiger of
is dbpprop:basinCountries of
is dbpprop:battles of
is dbpprop:birthPlace of
is dbpprop:caption of
is dbpprop:cityServed of
is dbpprop:country of
is dbpprop:deathPlace of
is dbpprop:debuts of
is dbpprop:ground of
is dbpprop:headquarters of
is dbpprop:lastStopover of
is dbpprop:location of
is dbpprop:mouthCountry of
is dbpprop:place of
is dbpprop:placeOfBirth of
is dbpprop:popplace of
is dbpprop:region of
is dbpprop:stadium of
is dbpprop:stateParty of
is dbpprop:states of
is dbpprop:stopover of
is dbpprop:subdivisionName of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of