Castling is a move in the game of chess involving a player's king and either of the player's original rooks. It is the only move in chess in which a player moves two pieces in the same move, and it is the only move aside from the knight's move where a piece can be said to "jump over" another. Castling was added to European chess in the 14th or 15th century and did not develop into its present form until the 17th century. The Asian versions of chess do not have such a move.

Property Value
dbo:abstract
 • Castling is a move in the game of chess involving a player's king and either of the player's original rooks. It is the only move in chess in which a player moves two pieces in the same move, and it is the only move aside from the knight's move where a piece can be said to "jump over" another. Castling consists of moving the king two squares towards a rook on the player's first rank, then moving the rook to the square over which the king crossed. Castling may only be done if the king has never moved, the rook involved has never moved, the squares between the king and the rook involved are unoccupied, the king is not in check, and the king does not cross over or end on a square in which it would be in check. Castling is one of the rules of chess and is technically a king move (:71). The notation for castling, in both the descriptive and the algebraic systems, is 0-0 with the kingside rook and 0-0-0 with the queenside rook; in PGN, O-O and O-O-O are used instead. Castling on the kingside is sometimes called castling short and castling on the queenside is called castling long – the difference based on whether the rook moves a short distance (two squares) or a long distance (three squares) (). Castling was added to European chess in the 14th or 15th century and did not develop into its present form until the 17th century. The Asian versions of chess do not have such a move. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (أغسطس 2015) [بحاجة لدقة أكثر] التبييت أو التحصين (و أحيانا يقال لها "قلعة") هي حركة خاصة في الشطرنج يتحرك فيها الملك على غير العادة خانتين إلى اليمين أو اليسار ثم تنقل القلعة التي تحرك في اتجاهها الملك وتوضع في الخانة التي توجد بعده مباشرة. عند التبييت يجب أن يتحرك الملك أولا. هذه الحركة ظهرت مع الشطرنج الأوروبي، و لا وجود لها في أنواع الشطرنج في آسيا. (ar)
 • Die Rochade [rɔˈxɑːdə, auch rɔˈʃɑːdə] ist der Spielzug im Schach, bei dem König und Turm einer Farbe bewegt werden. Es handelt sich um den einzigen Doppelzug (bei dem zwei Figuren zugleich bewegt werden), der nach den Schachregeln erlaubt ist. Indem ein Spieler die Rochade ausführt bzw. rochiert, verfolgt er das Ziel, den König in eine sichere Position zu bringen und den beteiligten Turm zu entwickeln. Die Rochade darf von jedem Spieler pro Partie nur einmal ausgeführt werden; ihre Zulässigkeit ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Unterschieden werden die kurze und die lange Rochade. (de)
 • Le roque est un déplacement spécial du roi et d'une des tours au jeu d'échecs. Le roque permet, en un seul coup, de mettre le roi à l'abri tout en centralisant une tour, ce qui permet par la même occasion de mobiliser rapidement cette dernière. Il s'agit du seul coup légal permettant de déplacer deux pièces, sans respecter le déplacement classique du roi et de la tour de surcroît. (fr)
 • El enroque es un movimiento especial en el juego de ajedrez que involucra al rey y a una de las torres del jugador. Es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas a la vez. El enroque consiste en mover el rey dos escaques hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover la torre al escaque sobre el que el rey ha cruzado. El enroque puede hacerse si el rey no ha sido movido previamente, la torre involucrada nunca ha sido movida, los escaques entre el rey y la torre involucrados están desocupados, el rey no está en jaque, y ninguno de los escaques por los que el rey pasará, o quedará, esté bajo ataque. El enroque es una de las reglas del ajedrez y es técnicamente un movimiento del rey (Hooper y Whyld 1992:71). La notación para el enroque, tanto en el sistema descriptivo como algebraico, es 0-0 con la torre flanco del rey y 0-0-0 con la torre flanco de la Dama. (En PGN, en su lugar se utilizan O-O y O-O-O). Muchas veces, el enroque en el flanco de rey se denomina enroque corto y el enroque por el flanco de dama se denomina enroque largo, la diferencia se basa en si la torre se mueve una distancia corta (dos escaques) o una distancia larga (tres escaques) (Hooper y Whyld 1992). El enroque fue añadido al ajedrez europeo en el siglo XIV o XV y no se desarrolló en su forma actual hasta el siglo XVII. Las versiones asiáticas de ajedrez no tienen este movimiento. (es)
 • L'arrocco (sostantivo maschile, derivato di arroccare) è una mossa particolare nel gioco degli scacchi che coinvolge il re e una delle due torri. È l'unica mossa che permette di muovere due pezzi contemporaneamente nonché l'unica in cui il re si muove di due caselle. (it)
 • De rokade (vroeger ook geschreven als rochade) is een bijzondere zet in het schaakspel. Het is de enige zet waarbij twee stukken van dezelfde kleur verplaatst worden (koning en toren). Men spreekt van een korte of een lange rokade. (nl)
 • キャスリング (Castling、キングの入城) はチェスのルールの一つ。キングとルークを一手で同時に動かす特殊な手を指す。 (ja)
 • Roszada – specyficzny ruch w szachach, w którym jednocześnie uczestniczą król i jedna z wież tego samego koloru. Roszada polega na przesunięciu króla o dwa pola w kierunku wieży, a następnie ustawieniu wieży na polu, które minął król. Diagramy obok ilustrują to posunięcie. Roszadę można wykonać, jeśli: * król nie wykonał ruchu od początku partii, * wieża uczestnicząca w roszadzie nie wykonała ruchu od początku partii, * pomiędzy królem i tą wieżą nie ma innych bierek, * król nie jest szachowany, * pole, przez które przejdzie król nie jest atakowane przez bierki przeciwnika, * roszada nie spowoduje, że król znajdzie się pod szachem. * król i wieża znajdują się na tej samej linii (białe na pierwszej, a czarne – na ósmej linii) – przepis wprowadzony przez FIDE w 1972, w celu uniknięcia roszad wykonywanych przez króla i wieżę powstałą w wyniku promocji piona na polu e8/e1 (zob. Roszada Pama-Krabbégo). Błędem jest przeświadczenie, że wieża uczestnicząca w roszadzie nie może być atakowana lub że nie może ona przechodzić przez atakowane pola. Błędne jest również mniemanie, że król, który wcześniej (w poprzednich ruchach) był szachowany (lecz nie wykonał posunięcia), nie może wykonać roszady. W oficjalnych rozgrywkach szachowych wymaga się, by w pierwszej kolejności przemieścić króla, a następnie wieżę. W wypadku gdy zawodnik jako pierwszą przemieści wieżę, sędzia ma prawo udzielić mu upomnienia. W takim przypadku roszada nie może być wykonana (reguluje to przepis 4.4.b Przepisów Gry w Szachy). Roszada, w której uczestniczy wieża h (czyli roszada na skrzydle królewskim), nazywana jest krótką roszadą, roszadę w przeciwnym kierunku (na skrzydle hetmańskim) nazywamy długą roszadą. W notacji algebraicznej O-O oznacza krótką roszadę, długą zapisuje się tak: O-O-O. Roszadę wykonywaną przez króla i wieżę powstałą w wyniku promocji piona na polu e8/e1 zapisywano O-O-O-O (zob. Roszada Pama-Krabbégo). We wczesnej fazie partii gracze zazwyczaj dążą do wykonania roszady, ponieważ dzięki niej w jednym ruchu można osiągnąć dwa wartościowe cele: przesunąć króla w bezpieczniejsze miejsce z dala od centrum i udostępnić wieży aktywniejszą pozycję w centrum. Gdy król został zmuszony do wykonania innego ruchu niż roszada, często dąży się do osiągnięcia wyżej opisanych celów w kilku posunięciach. Sytuację, w której król i wieża bez roszady zajmą pozycję taką, jaką można uzyskać dzięki roszadzie, czasami nazywa się sztuczną roszadą. Do końca XVI wieku roszada nie była znana w obecnej formie, zamiast niej stosowano tak zwaną capriolę, polegającą na skoku króla o dwa pola w dowolnym kierunku, często ruchem skoczka. (pl)
 • Roque, no xadrez, é uma jogada especial que envolve a movimentação de duas peças no mesmo lance. Sua função é proteger o Rei ao deslocá-lo para um dos cantos do tabuleiro e conectar as torres na primeira fileira.São condições necessárias para a realização do movimento: * Nenhuma das casas pelas quais o rei irá passar poderá ficar sob ataque. * Casas entre o rei e a torre estão desocupadas * O rei não pode estar em xeque É comum pensar-se que as regras para o roque são mais rigorosas que na realidade. Para clarificar: * Rei pode ter estado em xeque anteriormente * Torre a usar no roque pode estar sob ataque * Torre a usar no roque pode passar numa casa sob ataque (esta situação só é possível em grande roque) Ao rocar o enxadrista deve mover primeiro o Rei e depois a Torre. (pt)
 • Рокиро́вка (фр. roque) — особый ход в шахматах, заключающийся в горизонтальном перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на 2 клетки и затем ладьи на соседнюю с королём клетку по другую сторону от короля. Каждая из сторон может сделать одну рокировку в течение партии. Смысл рокировки в том, что она позволяет одним ходом значительно изменить позицию короля (переместив его в менее опасное место), одновременно выводя на центральные вертикали сильную фигуру — ладью. (ru)
 • 王车易位是國際象棋中一種特别著法,可同時移動己方的王和其中一隻車。走法是把王向一車的方向平移兩步,再把该車越過王,停在王旁一格。此著法於國際象棋記譜法中以0-0或0-0-0表示:0-0表示車向王方向移了兩步,即“王翼易位”(俗稱「短易位」),0-0-0表示表示車向王方向移了三步,即“后翼易位”(又稱「長易位」)。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 47642 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743585551 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Die Rochade [rɔˈxɑːdə, auch rɔˈʃɑːdə] ist der Spielzug im Schach, bei dem König und Turm einer Farbe bewegt werden. Es handelt sich um den einzigen Doppelzug (bei dem zwei Figuren zugleich bewegt werden), der nach den Schachregeln erlaubt ist. Indem ein Spieler die Rochade ausführt bzw. rochiert, verfolgt er das Ziel, den König in eine sichere Position zu bringen und den beteiligten Turm zu entwickeln. Die Rochade darf von jedem Spieler pro Partie nur einmal ausgeführt werden; ihre Zulässigkeit ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Unterschieden werden die kurze und die lange Rochade. (de)
 • Le roque est un déplacement spécial du roi et d'une des tours au jeu d'échecs. Le roque permet, en un seul coup, de mettre le roi à l'abri tout en centralisant une tour, ce qui permet par la même occasion de mobiliser rapidement cette dernière. Il s'agit du seul coup légal permettant de déplacer deux pièces, sans respecter le déplacement classique du roi et de la tour de surcroît. (fr)
 • L'arrocco (sostantivo maschile, derivato di arroccare) è una mossa particolare nel gioco degli scacchi che coinvolge il re e una delle due torri. È l'unica mossa che permette di muovere due pezzi contemporaneamente nonché l'unica in cui il re si muove di due caselle. (it)
 • De rokade (vroeger ook geschreven als rochade) is een bijzondere zet in het schaakspel. Het is de enige zet waarbij twee stukken van dezelfde kleur verplaatst worden (koning en toren). Men spreekt van een korte of een lange rokade. (nl)
 • キャスリング (Castling、キングの入城) はチェスのルールの一つ。キングとルークを一手で同時に動かす特殊な手を指す。 (ja)
 • Рокиро́вка (фр. roque) — особый ход в шахматах, заключающийся в горизонтальном перемещении короля в сторону ладьи своего цвета на 2 клетки и затем ладьи на соседнюю с королём клетку по другую сторону от короля. Каждая из сторон может сделать одну рокировку в течение партии. Смысл рокировки в том, что она позволяет одним ходом значительно изменить позицию короля (переместив его в менее опасное место), одновременно выводя на центральные вертикали сильную фигуру — ладью. (ru)
 • 王车易位是國際象棋中一種特别著法,可同時移動己方的王和其中一隻車。走法是把王向一車的方向平移兩步,再把该車越過王,停在王旁一格。此著法於國際象棋記譜法中以0-0或0-0-0表示:0-0表示車向王方向移了兩步,即“王翼易位”(俗稱「短易位」),0-0-0表示表示車向王方向移了三步,即“后翼易位”(又稱「長易位」)。 (zh)
 • Castling is a move in the game of chess involving a player's king and either of the player's original rooks. It is the only move in chess in which a player moves two pieces in the same move, and it is the only move aside from the knight's move where a piece can be said to "jump over" another. Castling was added to European chess in the 14th or 15th century and did not develop into its present form until the 17th century. The Asian versions of chess do not have such a move. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (أغسطس 2015) [بحاجة لدقة أكثر] التبييت أو التحصين (و أحيانا يقال لها "قلعة") هي حركة خاصة في الشطرنج يتحرك فيها الملك على غير العادة خانتين إلى اليمين أو اليسار ثم تنقل القلعة التي تحرك في اتجاهها الملك وتوضع في الخانة التي توجد بعده مباشرة. عند التبييت يجب أن يتحرك الملك أولا. (ar)
 • El enroque es un movimiento especial en el juego de ajedrez que involucra al rey y a una de las torres del jugador. Es el único movimiento en el ajedrez en el que un jugador mueve dos piezas a la vez. El enroque consiste en mover el rey dos escaques hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover la torre al escaque sobre el que el rey ha cruzado. El enroque puede hacerse si el rey no ha sido movido previamente, la torre involucrada nunca ha sido movida, los escaques entre el rey y la torre involucrados están desocupados, el rey no está en jaque, y ninguno de los escaques por los que el rey pasará, o quedará, esté bajo ataque. El enroque es una de las reglas del ajedrez y es técnicamente un movimiento del rey (Hooper y Whyld 1992:71). (es)
 • Roszada – specyficzny ruch w szachach, w którym jednocześnie uczestniczą król i jedna z wież tego samego koloru. Roszada polega na przesunięciu króla o dwa pola w kierunku wieży, a następnie ustawieniu wieży na polu, które minął król. Diagramy obok ilustrują to posunięcie. Roszadę można wykonać, jeśli: Błędem jest przeświadczenie, że wieża uczestnicząca w roszadzie nie może być atakowana lub że nie może ona przechodzić przez atakowane pola. Błędne jest również mniemanie, że król, który wcześniej (w poprzednich ruchach) był szachowany (lecz nie wykonał posunięcia), nie może wykonać roszady. (pl)
 • Roque, no xadrez, é uma jogada especial que envolve a movimentação de duas peças no mesmo lance. Sua função é proteger o Rei ao deslocá-lo para um dos cantos do tabuleiro e conectar as torres na primeira fileira.São condições necessárias para a realização do movimento: * Nenhuma das casas pelas quais o rei irá passar poderá ficar sob ataque. * Casas entre o rei e a torre estão desocupadas * O rei não pode estar em xeque É comum pensar-se que as regras para o roque são mais rigorosas que na realidade. Para clarificar: Ao rocar o enxadrista deve mover primeiro o Rei e depois a Torre. (pt)
rdfs:label
 • Castling (en)
 • تبييت (ar)
 • Rochade (de)
 • Enroque (es)
 • Roque (échecs) (fr)
 • Arrocco (it)
 • キャスリング (ja)
 • Rokade (nl)
 • Roszada (pl)
 • Roque (xadrez) (pt)
 • Рокировка (ru)
 • 王車易位 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:title of
is foaf:primaryTopic of