British people, or Britons, are the citizens of the United Kingdom, British Overseas Territories, and Crown dependencies, and their descendants. British nationality law governs modern British citizenship and nationality, which can be acquired, for instance, by descent from British nationals. When used in a historical context, "British" or "Britons" can refer to the ancient Britons, the indigenous Celtic inhabitants of Great Britain, south of the River Forth.

Property Value
dbo:abstract
 • بريطانيون ويسمون كذلك ببريطونيين والذين هُم السكان الأصليون لجزيرة بريطانيا، ويسمى كُل من الإنجليز و اسكتلنديون و الغاليون (ويلزيون) وباقي العرقيات التي تسكن في الجزيرة البريطانية. (ar)
 • Les Britanniques, également appelés en anglais les Britons (en français, les Bretons insulaires), familièrement les Brits, et de manière archaïque les Britishers, se définissent comme les citoyens ou les natifs du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne et des territoires britanniques d’Outre-mer, ainsi que leurs descendants. Le droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique définit la citoyenneté britannique, qui peut être acquise, par exemple par filiation. Dans un contexte historique le peuple britannique désigne les anciens Bretons qui étaient la population indigène de la Grande-Bretagne au sud du Firth of Forth. (fr)
 • I britannici (Britons) sono i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Isola di Man, delle Isole del Canale e dei Territori britannici d'oltremare. Sono spesso confusi con gli inglesi (abitanti dell'Inghilterra), che d'altronde possono definire sé stessi Britons, ovvero Britanni, un insieme di popoli celtici abitanti nell'Inghilterra all'epoca della conquista romana della Britannia, anche se in seguito ad una serie di invasioni (da parte dei Romani prima, quindi degli Angli, degli Iuti e dei Sassoni e infine dei Normanni) la lingua celtica è stata in larga parte dimenticata e la cultura dei Britanni autoctoni ne è risultata stravolta. Oltre agli inglesi, tra i maggiori gruppi etnici del Regno Unito vi sono scozzesi, irlandesi, gallesi e còrnici. Questi gruppi mantengono identità e tradizioni nazionali proprie, e si sono integrati in misura diversa nello Stato britannico. Tra i gallesi le aspirazioni indipendentiste sono sentite in modo minore, mentre scozzesi e còrnici vivono con maggiore conflittualità l'appartenenza al Regno Unito, con movimenti autonomisti particolarmente attivi. La situazione nell'Irlanda del Nord, con la popolazione divisa tra unionisti protestanti e nazionalisti cattolici, è particolarmente controversa. Sia gli uni che gli altri hanno cittadinanza britannica, ma tra i primi è diffusa la tendenza a sentirsi irlandesi mentre i secondi si sentono principalmente britannici, anche se non tutti i cattolici sono nazionalisti e non tutti i protestanti sono unionisti. Il senso di appartenenza non si limita alle sole questioni religiose e politiche, ma si basa molto anche su altri fattori culturali, come storia, lingua, tradizioni, musica, ecc. (it)
 • イギリス人(イギリスじん、英語: British people)または、英国人(えいこくじん)は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)の国民である。イギリスは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにより構成される連合王国(立憲君主制国家)である。 イギリス人は、連合王国を形成する4つのネイション(nation)(イギリスのカントリー)のいずれかに属するイングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、北アイルランド人 (People of Northern Ireland) ならびに、イギリスの海外領土の市民により構成される。 詳細は「イギリス#国民」を参照 (ja)
 • Britten zijn een Europese bevolkingsgroep afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, het eiland Man, de Kanaaleilanden en de Britse overzeese gebieden. Britten zijn grofweg onder te verdelen in vier andere bevolkingsgroepen: Engelsen, Noord-Ieren, Schotten en Welsh. (nl)
 • Brytyjczycy – obecnie przede wszystkim ogół obywateli, ewentualnie mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. British citizens). Według spisu powszechnego z 2001 roku grupa ta obejmowała 58 789 194 osoby, z czego w Anglii zamieszkiwało 49 138 831 osób (83,6%), w Szkocji – 5 062 011 osób (8,6%),w Walii – 2 903 085 osób (4,9%), zaś w Irlandii Północnej – 1 685 267 osób (2,9%). Termin "brytyjskość" (ang. Britishness) jako określenie wspólnej, ogólnobrytyjskiej więzi narodowej, pozostaje wysoce kontrowersyjny z uwagi na istnienie poszczególnych grup narodowościowych: Anglików, Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków. W badaniu przeprowadzonym w 2001 roku przez brytyjski urząd statystyczny (ang. Office for National Statistics), w którym respondenci mogli wskazać swoją narodowość jako "Anglik", "Szkot", "Walijczyk", "Irlandczyk", "Brytyjczyk" lub "Inny", 49% wskazało siebie jako wyłącznie Anglika, Szkota, Walijczyka albo Irlandczyka, 31% - jako wyłącznie Brytyjczyka, 15% - jako jednocześnie Brytyjczyka i członka wymienionych wcześniej grup narodowościowych, reszta wybrała opcję "Inny" lub odmienne kombinacje. Uwzględniając podział Zjednoczonego Królestwa na trzy główne kraje, 48% mieszkańców Anglii, 35% mieszkańców Walii i 27% mieszkańców Szkocji uznało się za Brytyjczyków. W badaniach przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Badań Społecznych (ang. National Center for Social Research), 87% spośród badanych 3000 respondentów uznało, że podstawowym kryterium brytyjskości jest język, następnie obywatelstwo (83%) oraz uznawanie istniejących instytucji i praw (82%). Jak wskazano w analizie, wyniki te świadczą o pojmowaniu brytyjskości jako czegoś, czego można się nauczyć, a nie cechy wynikającej z faktu urodzenia się w określonej grupie. Po londyńskich zamachach z dnia 7 lipca 2005 roku w polityce rządu Zjednoczonego Królestwa zaczęto zwracać większą aniżeli dotychczas uwagę na promowanie idei brytyjskości. Szczególne zaangażowanie w tym względzie wykazywał ówczesny kanclerz skarbu a późniejszy następca Tony'ego Blaira na stanowisku premiera – Gordon Brown. W styczniu 2006 roku wystąpił on z propozycją ustanowienia Dnia Brytyjskiego (ang. British Day), jako ogólnonarodowego święta, promującego brytyjską tożsamość, upatrując we fladze Zjednoczonego Królestwa (ang. Union Jack) ważnego – na wzór amerykański – symbolu tej tożsamości. (pl)
 • Britânico é o título dado aos cidadãos do Reino Unido, das Dependências da Coroa Britânica ou de qualquer um dos territórios britânicos ultramarinos, bem como aos seus descendentes. É comum o termo ser usado erroneamente como sinônimo de inglês, já que esta última palavra designa quem nasce ou reside na Inglaterra, que é a maior nação constituinte do Reino Unido, porém jamais um sinônimo deste. O Reino Unido é um Estado composto pela unificação dos seguintes países: * Inglaterra * Escócia * País de Gales * Irlanda do Norte Portanto, os naturais de qualquer dessas nações constituintes (não soberanas), bem como os seus descendentes, têm a nacionalidade britânica. Estima-se que existam 65 milhões de cidadãos britânicos no Reino Unido. Pelo mundo são mais de 140 milhões de descendentes (de diferentes graus de parentesco e misturado com outras etnias). (pt)
 • Британцы (англ. British people) — народ, основное население Великобритании, а также Нормандских островов, острова Мэн и Британских заморских территорий, и их потомки. Британцы, как нация сформировались в средние века на Британских островах, из представителей народов и народностей, проживавших на территории Соединённого Королевства. Сейчас британцев насчитывается более 65 000 000 человек. Большинство из них проживает на территории Соединённого королевства. Британская диаспора учитывает граждан США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и ЮАР, составляет сегодня в мире около 140 000 000 человек. (ru)
 • 英國人(British people)是指持有英國國籍的人或英國公民。 不列顛人(Britons)最初是指原居於不列顛群島的凱爾特人,後為盎格魯撒克遜人所使用而轉為大不列颠岛上的盎格魯撒克遜人及其後代。 (zh)
 • British people, or Britons, are the citizens of the United Kingdom, British Overseas Territories, and Crown dependencies, and their descendants. British nationality law governs modern British citizenship and nationality, which can be acquired, for instance, by descent from British nationals. When used in a historical context, "British" or "Britons" can refer to the ancient Britons, the indigenous Celtic inhabitants of Great Britain, south of the River Forth. Although early assertions of being British date from the Late Middle Ages, the creation of the united Kingdom of Great Britain in 1707 triggered a sense of British national identity. The notion of Britishness was forged during the Napoleonic Wars between Britain and the First French Empire, and developed further during the Victorian era. The complex history of the formation of the United Kingdom created a "particular sense of nationhood and belonging" in Great Britain and Ireland; Britishness became "superimposed on much older identities", of English, Scots, Welsh and Irish cultures, whose distinctiveness still resists notions of a homogenised British identity. Because of longstanding ethno-sectarian divisions, British identity in Northern Ireland is controversial, but it is held with strong conviction by unionists. Modern Britons are descended mainly from the varied ethnic groups that settled in the British Isles in and before the 11th century: Prehistoric, Celtic, Roman, Anglo-Saxon, Norse and Normans. Union facilitated migration, cultural and linguistic exchange, and intermarriage between the peoples of England, Scotland and Wales during the late Middle Ages, Early Modern period and beyond. Since 1922 and earlier, there has been immigration to the United Kingdom by people from what is now the Republic of Ireland, the Commonwealth, mainland Europe and elsewhere; they and their descendants are mostly British citizens, with some assuming a British, dual or hyphenated identity. The British are a diverse, multi-national and multicultural society, with "strong regional accents, expressions and identities". The social structure of the United Kingdom has changed radically since the 19th century, with a decline in religious observance, enlargement of the middle class, and increased ethnic diversity. The population of the UK stands at around 62.5 million, with a British diaspora of around 140 million concentrated in Australia, Canada, South Africa, Hong Kong, New Zealand, and the United States. (en)
dbo:language
dbo:populationPlace
dbo:religion
dbo:totalPopulation
 • 65600000 (xsd:integer)
 • 140000000 (xsd:integer)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 19097669 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745005310 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • بريطانيون ويسمون كذلك ببريطونيين والذين هُم السكان الأصليون لجزيرة بريطانيا، ويسمى كُل من الإنجليز و اسكتلنديون و الغاليون (ويلزيون) وباقي العرقيات التي تسكن في الجزيرة البريطانية. (ar)
 • Les Britanniques, également appelés en anglais les Britons (en français, les Bretons insulaires), familièrement les Brits, et de manière archaïque les Britishers, se définissent comme les citoyens ou les natifs du Royaume-Uni, des dépendances de la Couronne et des territoires britanniques d’Outre-mer, ainsi que leurs descendants. Le droit de la nationalité et de la citoyenneté britannique définit la citoyenneté britannique, qui peut être acquise, par exemple par filiation. Dans un contexte historique le peuple britannique désigne les anciens Bretons qui étaient la population indigène de la Grande-Bretagne au sud du Firth of Forth. (fr)
 • イギリス人(イギリスじん、英語: British people)または、英国人(えいこくじん)は、イギリス(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)の国民である。イギリスは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドにより構成される連合王国(立憲君主制国家)である。 イギリス人は、連合王国を形成する4つのネイション(nation)(イギリスのカントリー)のいずれかに属するイングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、北アイルランド人 (People of Northern Ireland) ならびに、イギリスの海外領土の市民により構成される。 詳細は「イギリス#国民」を参照 (ja)
 • Britten zijn een Europese bevolkingsgroep afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, het eiland Man, de Kanaaleilanden en de Britse overzeese gebieden. Britten zijn grofweg onder te verdelen in vier andere bevolkingsgroepen: Engelsen, Noord-Ieren, Schotten en Welsh. (nl)
 • 英國人(British people)是指持有英國國籍的人或英國公民。 不列顛人(Britons)最初是指原居於不列顛群島的凱爾特人,後為盎格魯撒克遜人所使用而轉為大不列颠岛上的盎格魯撒克遜人及其後代。 (zh)
 • I britannici (Britons) sono i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Isola di Man, delle Isole del Canale e dei Territori britannici d'oltremare. Sono spesso confusi con gli inglesi (abitanti dell'Inghilterra), che d'altronde possono definire sé stessi Britons, ovvero Britanni, un insieme di popoli celtici abitanti nell'Inghilterra all'epoca della conquista romana della Britannia, anche se in seguito ad una serie di invasioni (da parte dei Romani prima, quindi degli Angli, degli Iuti e dei Sassoni e infine dei Normanni) la lingua celtica è stata in larga parte dimenticata e la cultura dei Britanni autoctoni ne è risultata stravolta. (it)
 • Brytyjczycy – obecnie przede wszystkim ogół obywateli, ewentualnie mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. British citizens). Według spisu powszechnego z 2001 roku grupa ta obejmowała 58 789 194 osoby, z czego w Anglii zamieszkiwało 49 138 831 osób (83,6%), w Szkocji – 5 062 011 osób (8,6%),w Walii – 2 903 085 osób (4,9%), zaś w Irlandii Północnej – 1 685 267 osób (2,9%). (pl)
 • British people, or Britons, are the citizens of the United Kingdom, British Overseas Territories, and Crown dependencies, and their descendants. British nationality law governs modern British citizenship and nationality, which can be acquired, for instance, by descent from British nationals. When used in a historical context, "British" or "Britons" can refer to the ancient Britons, the indigenous Celtic inhabitants of Great Britain, south of the River Forth. (en)
 • Britânico é o título dado aos cidadãos do Reino Unido, das Dependências da Coroa Britânica ou de qualquer um dos territórios britânicos ultramarinos, bem como aos seus descendentes. É comum o termo ser usado erroneamente como sinônimo de inglês, já que esta última palavra designa quem nasce ou reside na Inglaterra, que é a maior nação constituinte do Reino Unido, porém jamais um sinônimo deste. O Reino Unido é um Estado composto pela unificação dos seguintes países: * Inglaterra * Escócia * País de Gales * Irlanda do Norte (pt)
 • Британцы (англ. British people) — народ, основное население Великобритании, а также Нормандских островов, острова Мэн и Британских заморских территорий, и их потомки. Британцы, как нация сформировались в средние века на Британских островах, из представителей народов и народностей, проживавших на территории Соединённого Королевства. (ru)
rdfs:label
 • British people (en)
 • بريطانيون (ar)
 • Britanniques (fr)
 • Britannici (it)
 • イギリス人 (ja)
 • Britten (volk) (nl)
 • Brytyjczycy (pl)
 • Britânico (pt)
 • Британцы (ru)
 • 英国人 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Britons (en)
is dbo:birthPlace of
is dbo:citizenship of
is dbo:country of
is dbo:deathPlace of
is dbo:ethnicGroup of
is dbo:ethnicity of
is dbo:hometown of
is dbo:knownFor of
is dbo:language of
is dbo:nationality of
is dbo:related of
is dbo:stateOfOrigin of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:citizenship of
is dbp:demonym of
is dbp:ethnicGroups of
is dbp:ethnicity of
is dbp:nationality of
is dbp:occupants of
is dbp:relatedC of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of