Biological interactions are the effects that the organisms in a community have on one another. In the natural world no organism exists in absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and other organisms. An organism's interactions with its environment are fundamental to the survival of that organism and the functioning of the ecosystem as a whole.

Property Value
dbo:abstract
 • Biological interactions are the effects that the organisms in a community have on one another. In the natural world no organism exists in absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and other organisms. An organism's interactions with its environment are fundamental to the survival of that organism and the functioning of the ecosystem as a whole. In Ecology, biological interactions can involve individuals of the same species (intraspecific interactions) or individuals of different species (interspecific interactions). These can be further classified by either the mechanism of the interaction or the strength, duration and direction of their effects. Species may interact once in a generation (e.g. pollination) or live completely within another (e.g. endosymbiosis). Effects range from consumption of another individual (predation, herbivory, or cannibalism), to mutual benefit (mutualism). Interactions need not be direct; individuals may affect each other indirectly through intermediaries such as shared resources or common enemies. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس_2010) العلاقات بين الأحياء البيئية لكل نظام بيئي بنية غذائية تحدد ارتباط الأحياء مع بعضها البعض, ويعرف هذا الارتباط بالسلسلة الغذائية، تقوم النباتات الخضراء الكائنات المنتجة بعملية التركيب الضوئي وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية فتختزن في المركبات العضوية أما الكائنات التي تتغذى على النبات تدعي بالمستهلكات الأولية والتي تتغذى على تلك المستهلكات تدعى بالمستهلكات الثانوية, وهكذا, وتترافق معها كائنات مفككة مثل: الفطريات والجرائيم التي تعيش على البقايا النباتية والحيوانية وتفرز أنظيمات تحلل المواد الميتة أو الفضلات ومن ثم تمتص نواتج الهضمويمكن لهذه الكائنات المفككة أن تشكل غذاء لأحياء صغيرة تسمى بآكلات الفتات.تسمى كائنات محللة مثل بكتيريا وجراثسممثال عن سلسة غذائيةعشب----فاريعتبر العشب المنتج الاول في هذه السلسة فالكائنات المنتجة تعتبر الحلقة الاولى في جميع السلاسل الغذائية وتدعى كائنات ذاتية التغذية اما الكائنات المستهلكة فهي عبارة عن حلقات عديدة متدرجة وهي كائنات حية غير ذاتية التغذيةاما الكائنات المحللة فتلعب دورا هاما في السلاسل الغذئية حيث تحلل المادة العضوية ال مادة معدنية قابلة للامتصاص من طرف النبات الأخضر فيتكون نمط من السلاسل الغئاية تبدأ بمادة مفككة "سلاسل الفتات" مثال:بقايا أوراق نباتية--> دودة الأرض--> الشحرور--> الباشق. الشبكات الغذائية إن السلاسل الغذائية متداخلة لان المستهلكات لتعتمد على نوع واحد فقط في الغذاء. فيمكن للأرنب مثلاً ان يتغذى على الأعشاب والحبوب, ويمكن لبعض الحيوانات وكذلك الإنسان التغذي على النباتات والحيوانات والفطريات فيطلق عليها: متنوعة التغذية "آكلة كل شيء" الآهرامات البيئية هناك انخفاض متدرج في عدد الأحياء بدءاً من الأحياء المنتجة غلى المستهلكات الأولية فالثانوية, وهكذا ويثمل بهرم قاعدته تمثل بداية السلسلة, وذروته تمثل نهايته. هرم الكتلة الحية هو عبارة عن مستطيلات تتوضع فوق بعضها متساوية الارتفاع وطولها يتناسب مع كتلة المادة الحية لكل مستوى غذائي فالكتة تتناقص من بداية الكتلة حتى نهايتها. هرم الأعداد هو مستطيلات تتوضع فوق بعضها موطولها يتناسب مع عدد الأفراد الموجودة في كل مستوى غذائي فالعدد يتناقص من بداية السلسة حتى نهايتها. هرم الطاقة هرم يأخذ بعين الاعتبار معدل إنتاج الغذاء ومقداره الكلي وليس عدد الكائنات أو سرعتها في استخدام الغذاء وهوأفضل طريقة لتمثيل العلاقة بين الأحياء في المستويات الغذائية.تقوم النباتات الخضراء بتثبيت 1% من الطاقة الشمسية وتحولها لطاقة كيميائية في الأغذية العضوية. أما المستهلكاتالأولية تستفيد بـ10% من هذه الطاقة عندما تنتقل إليها أما المستهلكات الثانوية فتستفيد فقط بـ10% من تلك الطاقة. نماذج من العلاقات بين الأحياء في البيئية 1. * المعاشية:وصف العلاقات البيئية المتبادلة بين الكائنات من أنواع مختلفة تكون على احتكاك مباشر مع بعضها. أنواع التعايش: * تبادل المنفعة (+ +): وفيها تستفيد الكائنات المتشاركة فتحصل حالة توازن بين الشريكين ولا يستطيع أحدهما الاستغناء عن الآخر مثال: البقوليات على جذورهما عقد آزوتية تحوي جراثيم تثبت الآزوت الجوي وتحوله لمواد يستفيد منها النبات ويؤمن لها النبات السكريات. * الإفادة(0 +): علاقة بين كائنين أحدهما يستفيد والآخر لا يستفيد ولا يتضرر مثل وجود بعض الجراثيم (الأوليات) داخل معي الإنسان فتحصل على الغذاء والمأوى ولا تسبب أي ضرر ولا نفع. * التطفل(- +): علاقة بين كائنين من نوعين مختلفين مفيدة لأحدهما(الطفيلي) وضارة للآخر(المضيف) فيحصل الطفيل على الطعام والحماية 1. * الافتراس: هي علاقة مؤقتة تنتهي بقتل الفريسة والتغذي عليها. 2. * الرمية: تدعى الكائنات التي تتغذى على المواد العضوية الميتة أو المتفسخة بالكائنات الرمية كالفطريات والجراثيم وتعد الرميات مهمة في دور التغذية لأنها تستخدم في إعادة العناصر الكيميائية الهامة من أجسام الكئنات الميتةإلى الأحياء. (ar)
 • La interacción biológica es la relación entre los organismos en un ecosistema. En un ecosistema no existen organismos viviendo totalmente aislados de su entorno. Éstos son parte del medio ambiente, rico en elementos no vivos —materia inorgánica— y en otros organismos de la misma o de otras especies, con los cuales forman una interacción. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas, y varían desde una especie que se alimenta de otra (predación), hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo (mutualismo). Las interacciones biológicas se clasifican en: * Neutralismo – la interacción entre dos especies, donde ninguna de las dos resulta beneficiada o perjudicada * Mutualismo – es una interacción biológica, entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician y mejoran su aptitud biológica. * Simbiosis – es la relación entre dos o más especies, obligatoria, en las que todos los simbiontes salen beneficiados. * Protocooperación – interacción en la cual dos organismos o poblaciones se benefician mutuamente, la relación no es esencial para la vida de ambos, ya que pueden vivir de forma separada. Se puede dar incluso entre organismos de diferentes reinos, como en el caso de flores y polinizadores. * Amensalismo – interacción que es perjudicial para una de las especies y neutral para la otra. * Comensalismo – interacción en la que una especie es beneficiada y neutral para la otra. * Inquilinismo – interacción similar al comensalismo en la que una especie se beneficia al ser albergada mientras que la otra no es beneficiada ni perjudicada. * Facilitación – interacción en la que al menos una de las especies se beneficia. * Competencia – es una interacción biológica entre seres vivos en la cual la aptitud o adecuación biológica de uno es reducida a consecuencia de la presencia del otro. * Depredación – la interacción en la que una especie captura y se alimenta de otra. El predador normalmente es más grande que la presa. * Parasitismo – interacción en la cual una especie se beneficia y otra es perjudicada. El parásito normalmente es más pequeño que el huésped. * Alelopatía – interacción química entre dos organismos de la misma especie o entre organismos de especies diferentes en la cual un organismo perjudica o elimina a otro mediante la expulsión de sustancias químicas. * Exclusión mutua – interacción en la que una especie excluye a la otra del mismo hábitat, y viceversa. Generalmente, la exclusión se realiza por alteración del hábitat común. (es)
 • Interspezifische Wechselbeziehungen sind Beziehungen zwischen Individuen oder Populationen unterschiedlicher Arten. Sie können für einen Teilnehmer oder beide hemmend oder fördernd sein. Interspezifische Wechselbeziehungen sind ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der Ökologie. Der Gegensatz zu ihnen sind Beziehungen zwischen Individuen der gleichen Art, also Intraspezifische Beziehungen. Interspezifische Beziehungen führen zur Anpassung der Überlebens-, Fortpflanzungs- und Nahrungserwerbsstrategien der beteiligten Arten. Passen sich zwei Arten gegenseitig in besonderer Weise aneinander an, spricht man von Koevolution. (de)
 • Une interaction biologique désigne un processus impliquant des échanges ou relations réciproques entre plusieurs éléments biologiques (espèces, groupes, biocénoses) dans un écosystème (relations interspécifiques), ou entre deux ou plusieurs individus d'une même population (relations intraspécifiques). Ces interactions peuvent engendrer des coévolutions, induites directement (par exemple dans une relation prédateur-proie) ou indirectement (par exemple l'accès à une ressource commune) par ces échanges. On parlera alors d’interactions directes ou indirectes. Il existe toute une gradation de relations, rendant les individus plus ou moins interdépendants, dont les principales sont : * symbiose : interaction directe de nature mutuellement bénéfique, dont le caractère obligatoire peut être soit unilatérale (ex : corail tropical et ses zooxanthelles) soit bilatérale (ex : plantes nectarifères entomogames et insectes nectarivores pollinisateurs associés), qu'entretiennent des organismes d'espèces différentes qui vivent en contact direct les uns avec les autres ; * mutualisme : interaction indirecte à directe de nature mutuellement profitable entre organismes d'espèces différentes, à caractère facultatif (coopération ou protocoopération) ou obligatoire -- auquel cas on parle éventuellement de symbiose ; * commensalisme : interaction directe ou indirecte entre deux espèces dont une seule tire profit, avec ou sans nuisance pour l'autre (ex : oiseaux se servant, pour la confection d'un nid, de poils tombés) ; * neutralisme : absence d'interaction concurrentielle, commensale ou mutualiste entre deux espèces ; ni bénéfice ni détriment d'une espèce sur l'autre ne sont mesurables ; * amensalisme : interaction directe ou indirecte entre deux espèces, sans impact pour l'une mais nuisible à détrimentielle pour l'autre (ex : escargot piétiné par une vache) ; * compétition : interaction indirecte à parfois directe de nature antagoniste, concernant une à plusieurs ressource(s) critique(s) pour les espèces concernées (qui occupent des niche écologique de grande similitude), induisant une concurrence ; * prédation : interaction directe de nature antagoniste unilatéralement détrimentielle, entre une espèce dénommée prédateur et une à plusieurs espèces dénommée(s) proie(s), duquel ou desquels l'espèce "nuisible" dépend de façon opportuniste voire obligatoire au plan trophique ; * parasitisme : interaction directe de nature antagoniste unilatéralement nuisible à détrimentielle, entre une espèce dénommée parasite et une à plusieurs espèces dénommée(s) hôte(s), duquel ou desquels l'espèce "nuisible" dépendra de façon unilatéralement obligatoire au plan trophique et vital pour tout ou partie de sa vie. (fr)
 • Biotische milieufactoren zijn in een ecosysteem de organismen van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een soort. Daarnaast kunnen andere individuen van dezelfde soort een biotische factor zijn. De biotische factoren zijn van invloed op de overlevingskansen van het individu of populatie en op het verloop van de evolutie van de soort. Biotische factoren hebben, in tegenstelling tot abiotische factoren, altijd een biologische oorsprong. Een voorbeeld: Er is een populatie konijnen. Een populatie vossen eet deze konijnen. Het aantal vossen hangt af van het aantal beschikbare prooidieren, in dit geval de konijnen. Als er een afname komt van het aantal konijnen, komt er ook een afname van het aantal vossen. Dit komt doordat de vossen te weinig konijnen hebben om te overleven. De konijnen zijn in dit geval de beperkende factor voor de groei van de populatie vossen. Biotische factoren reguleren, en abiotische factoren selecteren. (nl)
 • L'Interazione biologica si realizza fra gli organismi di un ecosistema. Dentro un ecosistema non esistono organismi che vivono totalmente isolati dal loro ambiente circostante, il quale è ricco di elementi non vivi — materia inorganica — e in altri organismi della stessa o di altre specie, con i quali viene a formare un'interazione. Le relazioni tra le specie possono essere molto diverse, e variano da una specie che si alimenta di un'altra (predazione), fino a quelle di entrambe le specie che vivono di un mutuo beneficio (mutualismo). Le interazioni biologiche si classificano in base a come influiscono sulla densità delle popolazioni, e quindi possono essere positive (+) se l'aumentano, negative (-) se la diminuiscono e neutrali (0) se né l'aumentano né la diminuiscono: * (0/0) Neutralismo: relazione biologica interspecifica nella quale nessuno degli individui riceve beneficio né pregiudizio (0/0). * (0/-) Amensalismo: di cui fa parte anche l'Allelopatia (ossia una interazione chimica tra due organismi della stessa specie o tra organismi di specie differenti nella quale un organismo pregiudica o elimina l'altro mediante l'espulsione di sostanze chimiche); * (0/+) Commensalismo: di cui fa parte anche l'Inquilinismo (associazione nella quale una specie beneficia dell'essere albergata, mentre l'altra non è né beneficiata né pregiudicata); * (-/-) Competizione: sia interspecifica che intraspecifica; * (-/+) Sfruttamento: si divide in: * Predazione: il predatore normalmente è più grande della preda, e l'interazione dura il tempo dell'uccisione; * Erbivoria: non porta quasi mai all'uccisione dell'organismo consumato; * Parassitismo: il parassita normalmente è più piccolo dell'ospite, e l'interazione cerca di durare il più tempo possibile; * Parassitoidismo: L'interazione non dura tutta la vita del parassita, ma solo per un determinata fase di questa; * (+/+) Mutualismo: è obbligatoria oppure è temporanea (Protocooperazione). La Simbiosi è in generale una relazione intima tra due specie, obbligatoria e può o no fruttare beneficio ad entrambe. La Facilitazione invece è l'associazione nella quale almeno una delle specie viene beneficiata. Di solito le interazioni prolungate fra due specie, portano alla coevoluzione o alla corsa agli armamenti evolutiva. La competizione può sfociare nella: * Mutua esclusione (o principio di Gause): Dove una specie esclude l'altra dello stesso habitat, e viceversa. Generalmente, l'esclusione si realizza tramite l'alterazione dell'habitat comune. * Coesistenza: Dove tutte e due le specie coesistono ma vengono entrambe limitate dalla presenza dell'altra. * Spostamento dei caratteri: Dove le due specie tendono ad occupare due nicchie ecologiche diverse, per smettere di competere. (it)
 • Nas comunidades bióticas dentro de um ecossistema encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos que as formam, denominadas relações ecológicas ou interações biológicas. Essas relações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos mantêm entre si. Algumas dessas interações se caracterizam pelo benefício mútuo de ambos os seres vivos ou de apenas um deles, sem o prejuízo do outro. Outras formas de interações são caracterizadas pelo prejuízo de um de seus participantes em benefício do outro. Esses tipos de relações recebem o nome de desarmônicas ou negativas. Tanto as relações harmônicas como as desarmônicas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Quando as interações ocorrem entre organismos da mesma espécie, são denominadas relações intraespecíficas ou homotípicas. Quando as relações acontecem entre organismos de espécies diferentes, recebem o nome de interespecíficas ou heterotípicas. (pt)
 • Zależności międzygatunkowe (oddziaływania, interakcje, koakcje międzygatunkowe) – oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku. Rodzaje i siła oddziaływań między populacjami biocenozy (ożywionej części ekosystemu) są przedmiotem badań ekologicznych. Warunki życia każdego organizmu są zależne od zespołu cech jego przyrodniczego środowiska, w tym od nieożywionych składników przyrody (czynniki abiotyczne, m.in. klimat, rzeźba terenu, profil glebowy) i od innych organizmów, zajmujących to samo siedlisko. W warunkach ekologicznej równowagi liczba osobników, należących do każdego z gatunków (liczebność populacji), jest w przybliżeniu stała. Względna liczebność różnych populacji i ich rozmieszczenie zależą od rodzaju i siły międzygatunkowych oddziaływań. Wyróżnia się zależności: * nieantagonistyczne – symbioza (mutualizm, protokooperacja), komensalizm, * antagonistyczne – konkurencja (zob. m.in. zasada Gausego), pasożytnictwo, drapieżnictwo (zob. równanie Lotki-Volterry), allelopatia, amensalizm. Brak wzajemnych oddziaływań – neutralizm – jest stwierdzany rzadko. Bardzo silne oddziaływania antagonistyczne mają charakter eksploatacji populacji. Do tej grupy oddziaływań międzygatunkowych zalicza się eksploatację przyrody przez człowieka. (pl)
 • Отношения могут быть как внутри-, так и межвидовые. Возможны следующие виды влияний одних организмов на другие: * + Положительное — один организм получает пользу за счёт другого. * − Отрицательное — организму причиняется вред из-за другого. * 0 Нейтральное — другой никак не влияет на организм. Таким образом, возможны следующие варианты отношений между двумя организмами по типу влияния их друг на друга: (ru)
 • 种间关系是指生物群落中各个物种之间所形成相互关系。主要有食物的关系,即一种生物以另一种生物为食物的关系(包括寄生),以及共栖、共生及对空间和其它生物生存条件等的竞争。 根据强弱双方和利害,可以将种间关系分为九种: '0' 代表无影响, '-' 害,'+' 益 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 240244 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741249311 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Отношения могут быть как внутри-, так и межвидовые. Возможны следующие виды влияний одних организмов на другие: * + Положительное — один организм получает пользу за счёт другого. * − Отрицательное — организму причиняется вред из-за другого. * 0 Нейтральное — другой никак не влияет на организм. Таким образом, возможны следующие варианты отношений между двумя организмами по типу влияния их друг на друга: (ru)
 • 种间关系是指生物群落中各个物种之间所形成相互关系。主要有食物的关系,即一种生物以另一种生物为食物的关系(包括寄生),以及共栖、共生及对空间和其它生物生存条件等的竞争。 根据强弱双方和利害,可以将种间关系分为九种: '0' 代表无影响, '-' 害,'+' 益 (zh)
 • Biological interactions are the effects that the organisms in a community have on one another. In the natural world no organism exists in absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and other organisms. An organism's interactions with its environment are fundamental to the survival of that organism and the functioning of the ecosystem as a whole. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس_2010) العلاقات بين الأحياء البيئية لكل نظام بيئي بنية غذائية تحدد ارتباط الأحياء مع بعضها البعض, ويعرف هذا الارتباط بالسلسلة الغذائية، تقوم النباتات الخضراء الكائنات المنتجة بعملية التركيب الضوئي وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية فتختزن في المركبات العضوية أما الكائنات التي تتغذى على النبات تدعي بالمستهلكات الأولية والتي تتغذى على تلك المستهلكات تدعى بالمستهلكات الثانوية, وهكذا, وتترافق معها كائنات مفككة مثل: الفطريات الشبكات الغذائية الآهرامات البيئية هرم الكتلة الحية (ar)
 • Interspezifische Wechselbeziehungen sind Beziehungen zwischen Individuen oder Populationen unterschiedlicher Arten. Sie können für einen Teilnehmer oder beide hemmend oder fördernd sein. Interspezifische Wechselbeziehungen sind ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der Ökologie. Der Gegensatz zu ihnen sind Beziehungen zwischen Individuen der gleichen Art, also Intraspezifische Beziehungen. (de)
 • La interacción biológica es la relación entre los organismos en un ecosistema. En un ecosistema no existen organismos viviendo totalmente aislados de su entorno. Éstos son parte del medio ambiente, rico en elementos no vivos —materia inorgánica— y en otros organismos de la misma o de otras especies, con los cuales forman una interacción. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas, y varían desde una especie que se alimenta de otra (predación), hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo (mutualismo). Las interacciones biológicas se clasifican en: (es)
 • Biotische milieufactoren zijn in een ecosysteem de organismen van andere soorten die invloed kunnen uitoefenen op het leven en de populatie van een soort. Daarnaast kunnen andere individuen van dezelfde soort een biotische factor zijn. De biotische factoren zijn van invloed op de overlevingskansen van het individu of populatie en op het verloop van de evolutie van de soort. Biotische factoren hebben, in tegenstelling tot abiotische factoren, altijd een biologische oorsprong. Biotische factoren reguleren, en abiotische factoren selecteren. (nl)
 • Une interaction biologique désigne un processus impliquant des échanges ou relations réciproques entre plusieurs éléments biologiques (espèces, groupes, biocénoses) dans un écosystème (relations interspécifiques), ou entre deux ou plusieurs individus d'une même population (relations intraspécifiques). Ces interactions peuvent engendrer des coévolutions, induites directement (par exemple dans une relation prédateur-proie) ou indirectement (par exemple l'accès à une ressource commune) par ces échanges. On parlera alors d’interactions directes ou indirectes. (fr)
 • L'Interazione biologica si realizza fra gli organismi di un ecosistema. Dentro un ecosistema non esistono organismi che vivono totalmente isolati dal loro ambiente circostante, il quale è ricco di elementi non vivi — materia inorganica — e in altri organismi della stessa o di altre specie, con i quali viene a formare un'interazione. Le relazioni tra le specie possono essere molto diverse, e variano da una specie che si alimenta di un'altra (predazione), fino a quelle di entrambe le specie che vivono di un mutuo beneficio (mutualismo). (it)
 • Nas comunidades bióticas dentro de um ecossistema encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos que as formam, denominadas relações ecológicas ou interações biológicas. Essas relações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos mantêm entre si. Algumas dessas interações se caracterizam pelo benefício mútuo de ambos os seres vivos ou de apenas um deles, sem o prejuízo do outro. Outras formas de interações são caracterizadas pelo prejuízo de um de seus participantes em benefício do outro. Esses tipos de relações recebem o nome de desarmônicas ou negativas. (pt)
 • Zależności międzygatunkowe (oddziaływania, interakcje, koakcje międzygatunkowe) – oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku. Rodzaje i siła oddziaływań między populacjami biocenozy (ożywionej części ekosystemu) są przedmiotem badań ekologicznych. Wyróżnia się zależności: * nieantagonistyczne – symbioza (mutualizm, protokooperacja), komensalizm, * antagonistyczne – konkurencja (zob. m.in. zasada Gausego), pasożytnictwo, drapieżnictwo (zob. równanie Lotki-Volterry), allelopatia, amensalizm. (pl)
rdfs:label
 • Biological interaction (en)
 • تفاعلات بيولوجية (ar)
 • Interspezifische Wechselbeziehungen (de)
 • Interacción biológica (es)
 • Interaction biologique (fr)
 • Interazione biologica (it)
 • Biotische factor (nl)
 • Zależności międzygatunkowe (pl)
 • Relação ecológica (pt)
 • Типы отношений между организмами (ru)
 • 种间关系 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of