AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format) is a CAD data file format developed by Autodesk for enabling data interoperability between AutoCAD and other programs. DXF was originally introduced in December 1982 as part of AutoCAD 1.0, and was intended to provide an exact representation of the data in the AutoCAD native file format, DWG (Drawing), for which Autodesk for many years did not publish specifications. Because of this, correct imports of DXF files have been difficult. Autodesk now publishes the DXF specifications as a PDF on its website.

Property Value
dbo:abstract
 • AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format) is a CAD data file format developed by Autodesk for enabling data interoperability between AutoCAD and other programs. DXF was originally introduced in December 1982 as part of AutoCAD 1.0, and was intended to provide an exact representation of the data in the AutoCAD native file format, DWG (Drawing), for which Autodesk for many years did not publish specifications. Because of this, correct imports of DXF files have been difficult. Autodesk now publishes the DXF specifications as a PDF on its website. Versions of AutoCAD from Release 10 (October 1988) and up support both ASCII and binary forms of DXF. Earlier versions support only ASCII. As AutoCAD has become more powerful, supporting more complex object types, DXF has become less useful. Certain object types, including ACIS solids and regions, are not documented. Other object types, including AutoCAD 2006's dynamic blocks, and all of the objects specific to the vertical market versions of AutoCAD, are partially documented, but not well enough to allow other developers to support them. For these reasons many CAD applications use the DWG format which can be licensed from Autodesk or non-natively from the Open Design Alliance. DXF coordinates are always without dimensions so that the reader or user needs to know the drawing unit or has to extract it from the textual comments in the sheets. (en)
 • Das Drawing Interchange File Format (DXF) ist ein von Autodesk spezifiziertes Dateiformat zum CAD-Datenaustausch und wurde in das CAD-Programm AutoCAD integriert. Das DXF-Format wurde neben dem DWG-Format eingeführt, um einen externen interpretierbaren Datenaustausch zwischen den AutoCAD-Systemen zu gewährleisten. Das DXF-Format wird von AutoDesk beschrieben und offen dokumentiert. Wegen der gut dokumentierten, einfachen Datenstruktur wird das DXF-Format fast ausschließlich für den programmübergreifenden Datenaustausch auch über verschiedene Betriebssysteme hinaus verwendet. Jedes heutige CAD- und CNC-Programm beherrscht den Import und Export von DXF, womit DXF als Industriestandard den kleinsten gemeinsamen Nenner aller CAD-Systeme bildet. Alle Elemente, die für technische Zeichnungen sinnvoll und implementierbar sind, werden in DXF unterstützt. DXF-Dateien sind grundsätzlich dimensionslos, so dass der Benutzer einer fremden DXF-Datei die in der Zeichnung verwendete Einheit kennen muss. Ein DXF-ähnliches Format ist DXX. Dieses wird von Autodesk für den Austausch blockbezogener Attributwerte benutzt. (de)
 • DXF, sigle de Drawing eXchange Format, est un format créé par la société Autodesk servant à échanger des fichiers DAO ou CAO entre systèmes CAO n'utilisant pas le même format de fichier natif.Il a été conçu à l’origine pour représenter les modèles 3D créés avec AutoCAD®. Les fichiers DXF peuvent être de format ASCII (DXF) ou binaire (DXB). Depuis la Release 10 (Octobre 1988) un DXF peut aussi être stocké au format binaire. DXF est un format de fichier utilisé pour le transfert de données du type vecteur. Il contient de l'information pour la visualisation des données graphiques et est supporté par presque tous les logiciels graphiques. Il y a beaucoup de méthodes pour enregistrer les données des attributs des objets graphiques par le format DXF et aussi pour lier des objets DXF à des attributs externes. Presque tous les logiciels sig, CAD et graphiques peuvent importer avec succès ce format grâce aux standards. (fr)
 • DXF (acrónimo del inglés Drawing Exchange Format) es un formato de archivo para dibujos de diseño asistido por computadora, creado fundamentalmente para posibilitar la interoperabilidad entre los archivos DWG, usados por el programa AutoCAD, y el resto de programas del mercado. Este tipo de archivos surgió en 1982, junto con la primera versión del programa AutoCAD, propiedad de Autodesk. A lo largo del tiempo, los archivos DWG se han vuelto más complejos, y la portabilidad mediante DXF ha ido reduciéndose, pues no todas las funciones compatibles con el formato nativo DWG han sido trasladadas al formato DXF. (es)
 • AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, o Drawing Exchange Format) è un formato per i file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come soluzione per scambiare dati tra il programma AutoCAD e altri programmi. Il DXF fu introdotto originariamente nel dicembre 1982 insieme ad AutoCAD 1.0, e consentiva una rappresentazione esatta dei dati del formato originale di AutoCAD, DWG, per il quale Autodesk non ha mai rilasciato le specifiche. Oggi Autodesk pubblica le specifiche del formato DXF sul suo sito per le versioni di AutoCAD dalla 13 (novembre 1994) in poi. Le versioni di AutoCAD dalla Release 10 (ottobre 1988) e successive supportano sia la versione ASCII che quella binaria del formato DXF. Le versioni iniziali supportavano solo il formato ASCII. Mentre AutoCAD diventava più potente, supportando oggetti sempre più complessi, il DXF diventava meno utile. Certi tipi di oggetti, come i solidi ACIS e le regioni, non sono documentate. Altri tipi di oggetti, come i blocchi dinamici di AutoCAD 2006, e tutti gli oggetti per le versioni di fascia alta di AutoCAD, sono parzialmente documentate, ma non ad un livello sufficiente per consentire ad altri sviluppatori di utilizzarle. La maggior parte degli sviluppatori di software commerciale, come i concorrenti della Autodesk, scelsero di supportare il DWG come il loro formato principale come scambio di dati con AutoCAD, usando le librerie della Open Design Alliance - un consorzio no-profit che si è occupata del reverse engineering del formato DWG. (it)
 • DXF(英: Drawing Exchange Format)は、コンピュータ支援設計で使われる図面用のフォーマットの1種であり、2次元および3次元の形状をベクター形式で表現する。 このフォーマットにはテキスト形式とバイナリ形式とが有る。 * バイナリ形式は、データ量をより低減できるが、対応製品が少なく、普及していない。 * テキスト形式は、データをテキストとして格納するためにその量が大きくなりがちであるが、データ圧縮によってその冗長な内容の高い圧縮率を見込める。 なお、本フォーマットはこの分野のソフトウェアにおける事実上の標準としての地位を確立している。 (ja)
 • DXF (ang. data exchange format) – rozszerzenie nazwy pliku służącego wymianie danych wektorowych. Jest jednym z bardziej popularnych[potrzebny przypis] formatów wektorowych, w którym można zapisywać zarówno rysunki 2D, jak i zawierające elementy 3D. Specyfikacja tego formatu została opracowana przez firmę Autodesk i służyła początkowo głównie do wymiany danych pomiędzy programami AutoCAD i 3D Studio. Z czasem format ten rozpowszechnił się i zaczął być wykorzystywany przez inne firmy. Jego popularność związana jest z prostotą tworzenia plików w tym formacie i udostępnieniem jego pełnej dokumentacji. DXF jest plikiem tekstowym w formacie ASCII, dzięki czemu jego poprawny odczyt i zapis jest możliwy na każdej platformie sprzętowej i systemowej. Wadą takiego rozwiązania jest jednak stosunkowo duża wielkość pliku w porównaniu z jego binarnym odpowiednikiem DWG, jak również znacznie większy czas odczytu i zapisu pliku. Wewnętrzna organizacja pliku DXF jest bardzo prosta. Składa się on z par linii, w których nieparzysta zawiera zawsze „kod” definiujący znaczenie „wartości”, występującej w kolejnej linii parzystej. „Kod” jest zawsze stringiem, który daje się zamienić na liczbę całkowitą. „Wartość” jest stringiem, którego znaczenie interpretuje się odpowiednio do poprzedzającego „kodu”. Struktura typowego pliku DXF składa się z następujących sekcji: * HEADER – ogólna informacja na temat rysunku, mogą się w niej znaleźć dane takie jak np. nazwa programu, który zapisał ten plik (zawsze na zasadzie „kodu” o odpowiednim znaczeniu i następującej po nim „wartości”) * TABLES – sekcja zawierająca opis specjalnych elementów rysunku, które posiadają swoje nazwy i są zorganizowane w tablice: * Linetype (LTYPE) table – tablica z definicjami typów linii * Layer table – tablica z definicjami warstw rysunku * Text style (STYLE) table – tablica z definicjami krojów pisma * View table – tablica z definicjami zapisanych ustawień widoków 3D * User Coordinate System (UCS) table – tablica z zapisanymi ustawieniami lokalnego układu współrzędnych * Viewport configuration (VPORT) table – tablica z ustawieniami okna rysunku (rzutni) * Drawing manager (DWGMGR) table – tablica zarezerwowana do wykorzystania w przyszłości * BLOCKS – definicje bloków rysunku, czyli elementów powtarzalnych złożonych z wielu elementów podstawowych * ENTITIES – najważniejsza sekcja pliku – opisuje kształt i właściwości wszystkich elementów podstawowych, z których składa się rysunek * END OF FILE – znacznik końca pliku Powyższe elementy są charakterystyczne dla rysunków utworzonych przez programy firmy Autodesk. W plikach zapisanych przez aplikacje innych producentów często występuje jedynie sekcja ENTITIES, co jest w pełni dopuszczalne. Pliki DXF zapisywane przez AutoCADa zawierają czasem dane w postaci zakodowanej. Dotyczy to opisu brył i powierzchni utworzonych w oparciu o system modelowania ACIS firmy Spatial, który jest częścią składową AutoCADa. Jest to wyraźny wyłom w dotychczasowej polityce „otwartości” formatu DXF, a jego skutkiem jest ograniczony dostęp do rysunku przez programy innych producentów. (pl)
 • O DXF Drawing Exchange Format, é um arquivo de intercâmbio para modelos de CAD. Em sua maioria os profissionais de AutoCAD utilizam o formato DWG com maior frequência, mas o DXF também é aceito pelo programa, que também pode ser aberto por programas como Adobe Illustrator, Corel Draw, entre outros. (pt)
 • Drawing exchange format (ook wel AutoCAD DXF of Drawing interchange format) is een bestandsformaat voor 3D-modellen dat onder andere door AutoCAD ondersteund wordt. (nl)
 • DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР. Был создан фирмой Autodesk для системы AutoCAD.Поддерживается практически всеми CAD-системами на платформе PC. DXF был впервые представлен в декабре 1982 года как часть AutoCAD 1.0, в качестве обменного формата данных, предоставляющего ту же информацию, что и закрытый внутренний формат AutoCAD — DWG, спецификация на который никогда не предоставлялась. В настоящее время на сайте Autodesk можно найти спецификации всех версий DXF, начиная с AutoCAD Release 13 (ноябрь 1994 г.) по AutoCAD 2012 (февраль 2011 г.).Начиная с AutoCAD Release 10 (октябрь 1988 г.) помимо текстового варианта DXF, поддерживается также и двоичная версия — DXB. По мере того, как AutoCAD становился всё сложнее и поддерживал всё более сложные типы объектов, DXF становился всё менее полезен. Новые объекты в спецификации формата описывались не полностью либо не описывались вовсе.Большинство разработчиков коммерческих приложений, включая конкурентов Autodesk, в качестве основного формата обмена с AutoCAD используют формат DWG, через библиотеки, предоставляемые некоммерческой организацией Open Design Alliance, которой была выполнена обратная разработка формата DWG. Однако, для большинства практических нужд вновь вводимые объекты, такие как 3D-расширения, не являются необходимыми. Например, в соответствии с требованием ЕСКД, чертёж любого изделия является двумерным контурным изображением (ГОСТ 2.301-68, Форматы). Поэтому DXF не только не исчез, но стал де-факто одним из двух стандартов для векторных изображений в открытых операционных системах и приложениях (второй стандарт - SVG). Например, его поддерживает векторный графический редактор Inkscape, а для САПР QCad формат DXF является основным. (ru)
 • DXF是AutoCAD DXF(Drawing Interchange Format或者Drawing Exchange Format)的简称,它是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式。 DXF于1982年12月作为AutoCAD 1.0的一部分首次面世,用于从未公开的AutoCAD内部文件格式DWG的一种精确表示。目前Autodesk在它的网站上公布有从1994年11月发布的AutoCAD Release 13到2006年3月发布的AutoCAD 2007的DXF规范。 从1988年10月发布的AutoCAD Release 10开始DXF同时支持ASCII与二进制格式数据。早期的版本只支持ASCII格式。 随着AutoCAD功能越来越强大,支持的对象类型越来越复杂,DXF的作用也日渐减弱。包括ACIS实体与区域在内的一些对象类型都没有介绍。其它一些对象类型,包括AutoCAD 2006的动态块以及所有AutoCAD vertical-market版本特有的对象,都只有部分的介绍,而且开发人员无法根据这些信息进行全面的支持。 几乎所有的商用软件开发商,包括所有的Autodesk的竞争对手都选择DWG作为与AutoCAD进行数据交换的主要格式,他们使用的函数库是Open Design Alliance这个非营利性业界协会对DWG文件格式进行逆向工程得到的。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2754 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 712251744 (xsd:integer)
dbp:extension
 • .dxf
dbp:genre
dbp:latestReleaseVersion
 • u19.1.01.
dbp:mime
 • image/vnd.dxf
dbp:name
 • Drawing Interchange Format
dbp:owner
dbp:wordnet_type
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • DXF(英: Drawing Exchange Format)は、コンピュータ支援設計で使われる図面用のフォーマットの1種であり、2次元および3次元の形状をベクター形式で表現する。 このフォーマットにはテキスト形式とバイナリ形式とが有る。 * バイナリ形式は、データ量をより低減できるが、対応製品が少なく、普及していない。 * テキスト形式は、データをテキストとして格納するためにその量が大きくなりがちであるが、データ圧縮によってその冗長な内容の高い圧縮率を見込める。 なお、本フォーマットはこの分野のソフトウェアにおける事実上の標準としての地位を確立している。 (ja)
 • O DXF Drawing Exchange Format, é um arquivo de intercâmbio para modelos de CAD. Em sua maioria os profissionais de AutoCAD utilizam o formato DWG com maior frequência, mas o DXF também é aceito pelo programa, que também pode ser aberto por programas como Adobe Illustrator, Corel Draw, entre outros. (pt)
 • Drawing exchange format (ook wel AutoCAD DXF of Drawing interchange format) is een bestandsformaat voor 3D-modellen dat onder andere door AutoCAD ondersteund wordt. (nl)
 • AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format) is a CAD data file format developed by Autodesk for enabling data interoperability between AutoCAD and other programs. DXF was originally introduced in December 1982 as part of AutoCAD 1.0, and was intended to provide an exact representation of the data in the AutoCAD native file format, DWG (Drawing), for which Autodesk for many years did not publish specifications. Because of this, correct imports of DXF files have been difficult. Autodesk now publishes the DXF specifications as a PDF on its website. (en)
 • Das Drawing Interchange File Format (DXF) ist ein von Autodesk spezifiziertes Dateiformat zum CAD-Datenaustausch und wurde in das CAD-Programm AutoCAD integriert. Das DXF-Format wurde neben dem DWG-Format eingeführt, um einen externen interpretierbaren Datenaustausch zwischen den AutoCAD-Systemen zu gewährleisten. Ein DXF-ähnliches Format ist DXX. Dieses wird von Autodesk für den Austausch blockbezogener Attributwerte benutzt. (de)
 • DXF (acrónimo del inglés Drawing Exchange Format) es un formato de archivo para dibujos de diseño asistido por computadora, creado fundamentalmente para posibilitar la interoperabilidad entre los archivos DWG, usados por el programa AutoCAD, y el resto de programas del mercado. Este tipo de archivos surgió en 1982, junto con la primera versión del programa AutoCAD, propiedad de Autodesk. (es)
 • DXF, sigle de Drawing eXchange Format, est un format créé par la société Autodesk servant à échanger des fichiers DAO ou CAO entre systèmes CAO n'utilisant pas le même format de fichier natif.Il a été conçu à l’origine pour représenter les modèles 3D créés avec AutoCAD®. Les fichiers DXF peuvent être de format ASCII (DXF) ou binaire (DXB). Depuis la Release 10 (Octobre 1988) un DXF peut aussi être stocké au format binaire. (fr)
 • AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, o Drawing Exchange Format) è un formato per i file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come soluzione per scambiare dati tra il programma AutoCAD e altri programmi. Il DXF fu introdotto originariamente nel dicembre 1982 insieme ad AutoCAD 1.0, e consentiva una rappresentazione esatta dei dati del formato originale di AutoCAD, DWG, per il quale Autodesk non ha mai rilasciato le specifiche. Oggi Autodesk pubblica le specifiche del formato DXF sul suo sito per le versioni di AutoCAD dalla 13 (novembre 1994) in poi. (it)
 • DXF (ang. data exchange format) – rozszerzenie nazwy pliku służącego wymianie danych wektorowych. Jest jednym z bardziej popularnych[potrzebny przypis] formatów wektorowych, w którym można zapisywać zarówno rysunki 2D, jak i zawierające elementy 3D. Specyfikacja tego formatu została opracowana przez firmę Autodesk i służyła początkowo głównie do wymiany danych pomiędzy programami AutoCAD i 3D Studio. Z czasem format ten rozpowszechnił się i zaczął być wykorzystywany przez inne firmy. Jego popularność związana jest z prostotą tworzenia plików w tym formacie i udostępnieniem jego pełnej dokumentacji. DXF jest plikiem tekstowym w formacie ASCII, dzięki czemu jego poprawny odczyt i zapis jest możliwy na każdej platformie sprzętowej i systemowej. Wadą takiego rozwiązania jest jednak stosunkowo (pl)
 • DXF (англ. Drawing eXchange Format) — открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР. Был создан фирмой Autodesk для системы AutoCAD.Поддерживается практически всеми CAD-системами на платформе PC. (ru)
 • DXF是AutoCAD DXF(Drawing Interchange Format或者Drawing Exchange Format)的简称,它是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式。 DXF于1982年12月作为AutoCAD 1.0的一部分首次面世,用于从未公开的AutoCAD内部文件格式DWG的一种精确表示。目前Autodesk在它的网站上公布有从1994年11月发布的AutoCAD Release 13到2006年3月发布的AutoCAD 2007的DXF规范。 从1988年10月发布的AutoCAD Release 10开始DXF同时支持ASCII与二进制格式数据。早期的版本只支持ASCII格式。 随着AutoCAD功能越来越强大,支持的对象类型越来越复杂,DXF的作用也日渐减弱。包括ACIS实体与区域在内的一些对象类型都没有介绍。其它一些对象类型,包括AutoCAD 2006的动态块以及所有AutoCAD vertical-market版本特有的对象,都只有部分的介绍,而且开发人员无法根据这些信息进行全面的支持。 (zh)
rdfs:label
 • AutoCAD DXF (en)
 • Drawing Interchange Format (de)
 • DXF (es)
 • Drawing eXchange Format (fr)
 • AutoCAD DXF (it)
 • DXF (ja)
 • DXF (pl)
 • Drawing exchange format (nl)
 • DXF (pt)
 • DXF (ru)
 • DXF (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of