Antiochus III Epiphanes (Greek: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, flourished 1st century BC and 1st century AD) was the ruler of the Kingdom of Commagene from 12 BC to 17 AD. He was the son and successor of King Mithridates III of Commagene and Princess of Media and Queen of Commagene, Iotapa, and of mixed Armenian, Greek and Median descent. His parents were first cousins.

Property Value
dbo:abstract
 • أنطيوخس الثالث إبيفانيس (باليونانية:Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής) حاكم مملكة كوماجيني من 12 قبل الميلاد إلى 17 بعد الميلاد.وكان ابن وخليفة الملك مثرادات الثالث و يوتابا أميرة ميديا وملكة كوماجيني ذات الأصل الأرميني و اليوناني .عندما مات أنطيوخس في 17 م، خلقت وفاته مشاكل كبيرة للمملكة.وفي وقت وفاة أنطيوخس، كانت مملكة كوماجيني في اضطرابات سياسية. أسبابها غير واضحة، ولكن قد يكون نتيجة صراع لأبنائه من قبل زوجته الملكة يوتابا. هذا قد يعني أنه لا توجد سلطة فعالة لمنع الاضطرابات المدنية وتوحيد مواطني كوماجيني.ولا يعرف سوى القليل جدا عن حياته وحكمه كملك. بعد وفاة أنطيوخس، يبدو ان اثنين من الفصائل تصارعوا. وكان على رأس الفصيلة الأولى النبلاء الذين يريدون كوماجيني أن توضع تحت حكم الإمبراطورية الرومانية والفصيل الآخر قادها المواطنين الذين يريدون الاستقلال والاحتفاظ بأرضهم تحت حكم ملكهم .أرسلت كل من الفصائل السياسية السفارات إلى روما، والسعي الى تقديم المشورة والمساعدة من الإمبراطور الروماني تيبريوس للبحث في مستقبل مملكة كوماجيني. قرر تيبريوس جعل كوماجيني جزء من مقاطعة رومانية من سوريا. وكان لهذا القرار استقبال من قبل العديد من المواطنين . بقيت كوماجيني تحت الحكم الروماني حتى استعادة الإمبراطور الروماني كاليجولا المملكة لأبناء أنطيوخس "في 38 م. (ar)
 • Antiochos III. Epiphanes auch als Antiochos III. von Kommagene (altgriechisch ο Αντίοχος Επιφανής) bekannt, war ein König von Kommagene armenisch-griechisch-medischer Abstammung, der um Christi Geburt lebte. Er war ein Sohn und Nachfolger des Mithridates III. und der medischen Prinzessin und Königin von Kommagene Iotapa. Er folgte seinem Vater 12 v. Chr. auf den Thron und herrschte 12 v. Chr bis 17 n. Chr. Bisher ist sehr wenig über ihn bekannt. Als Antiochos im Jahr 17 starb, war sein Tod schwerwiegend für das Königreich. Zur Zeit seines Todes befand sich das Reich in politischem Aufruhr. Die Gründe für diese Entwicklung sind unbekannt, aber sie fand statt, als seine Kinder von einer unbekannten Ehefrau, Prinz Antiochos IV. und Prinzessin Iotapa, zu jung waren, um ihren Vater auf den Thron zu folgen und so keine Autorität da war, die zivile Unruhen verhindern und die Bürger Kommagenes vereinen konnte. Seit seinem Tod traten zwei Gruppen hervor: Die eine wurde von Adeligen angeführt und war dafür, Kommagene der Herrschaft des Römischen Imperiums unterzuordnen, und die andere, angeführt von Zivilisten, wollte die Herrschaft des Königs behalten. Die politischen Gruppen sandten Botschafter nach Rom, um Rat und Hilfe des Imperators Tiberius zu erbitten, um so über die Zukunft Kommagenes zu entscheiden. Die Gruppen waren einer Meinung, als sie Rom wegen der Zukunft des Reiches fragten, und sie waren sich auch der Realität der Politik Roms bewusst und waren bereit die Entscheidung des Tiberius' zu akzeptieren. Sie waren auch bereit unter Roms Herrschaft zu leben. Als sie also Botschafter nach Rom sandten, markierten sie so das Ende der Unabhängigkeit Kommagenes. Tiberius entschied sich dafür Kommagene der Provinz Syria anzugliedern. Diese Entscheidung wurde von vielen Bürgern Kommagenes willkommen geheißen, außer von einigen wenigen, die die königliche Familie unterstützten. Kommagene war Teil des Römischen Imperiums, bis Caligula es als Königreich im Jahr 38 wieder herstellte und es den Kindern Antiochos' übergab. Könige von Kommagene Ptolemaios |Samos II. |Mithridates I. |Antiochos I. |Mithridates II. |Mithridates III. |Antiochos III. |Römisches Intermezzo |Antiochos IV. (de)
 • Antiochos III Épiphane ou Antiochus III Épiphane (grec : Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής fl. Μιθριδάτης) a régné sur le royaume de Commagène de 12 av. J.-C. à 17 apr. J.-C. (fr)
 • Antiochus III Epiphanes (en griego, Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής), (floreció siglo I aC y siglo I dC) fue gobernante del Reino de Comagene de 12 a. C. a 17 d. C. Fue hijo y sucesor del rey Mitrídates III de Comagene y la princesa de Media Atropatene y reina de Comagene, Iotapa, de ascendencia mixta armenia, griega y meda. Sus padres eran primos hermanos . Cuando Antioco murió en 17 d. C. su muerte creó problemas importantes para el reino. En el tiempo de esta muerte, Comagene sufría confusión política. Las razones para esta situación no están claras, pero pueden haber sido consecuencia de los hijos habidos con su hermana, Iotapa: Antioco y Iotapa, demasiado jóvenes para suceder a su padre. Esto puede haber significado que no había autoridad eficaz para impedir el malestar civil y unir a los ciudadanos de Comagene. Muy poco se sabe de su vida y su reinado como rey. Después de la muerte de Antioco, aparecieron dos facciones. Una facción estaba dirigida por nobles, que querían colocar a Comagene en la órbita del Imperio romano, y la otra facción estaba dirigida por ciudadanos que querían la independencia de Comagene, para ser gobernados por su propio rey. Ambas facciones enviaron embajadas a Roma, buscando el consejo y asistencia del emperador romano Tiberio para decidir el futuro de Comagene. Tiberio decidió hacer de Comagene una parte de la provincia Romana de Siria. Esa decisión fue bienvenida por muchos ciudadanos de Comagene. Comagene permaneció bajo gobierno romano hasta que el emperador Calígula devolvió el reino a los hijos de Antioco en el año 38. Antioco III y su hijo están honrados en el Monumento Philopappos de Atenas, Grecia, dedicado a su bisnieto, el príncipe Gaius Julius Antiochus Epiphanes Philopappos, que era un ciudadano prominente y respetado en Atenas. En la figura izquierda del monumento hay una estatua del hijo de Antioco III, Antioco IV. Debajo de Antioco IV hay una inscripción que dice «Rey Antioco, hijo del rey Antioco». (es)
 • Antioch III Filokajsar lub Antioch III Epifanes (gr.: Ἀντίοχος Φιλοκαισαρ, Ἀντίοχος Filokajsar lub Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, Antíochos ó Epifanḗs) (zm. 17 n.e.) – król Kommageny z ormiańskiej dynastii Orontydów od 12 p.n.e. do swej śmierci. Syn i następca króla Kommageny Mitrydatesa III Antiocha Epifanesa i królowej Jotapy I, córki Artawazdesa I, króla Medii Atropatene i nieznanej z imienia królowej. Kiedy Antioch III zmarł w 17 r., doszło do poważnych zmian w królestwie, bowiem Kommagena doznała politycznego zamieszania. Powody tej sytuacji są nieznane. Prawdopodobnie doszło do tego z powodu nieletniego wieku jego dzieci, bowiem syn Antioch oraz córka Jotapa byli zbyt mali, by nastąpić po ojcu na tron. Nie było także żadnej władzy, by zapobiec tym niepokojom oraz podziałowi obywateli Kommageny na dwa obozy. Po jego śmierci, doszło do podziału społeczeństwa na dwa obozy. Jeden obóz prowadzony przez panów z rodów arystokratycznych chciał, aby Kommagena została przyłączona do cesarstwa rzymskiego, a drugi prowadzony przez obywateli chciał zachować obecną sytuację. Obozy polityczne w Kommagenie wysłały w spokoju posłów do Rzymu, szukając rady i pomocy rzymskiego cesarza Tyberiusza, by zadecydował o przyszłości królestwa. Kiedy oni zwrócili się do cesarza w tej kwestii, byli przygotowani przyjąć każdą decyzję Tyberiusza w tej sprawie. Cesarz zdecydował się przyłączyć królestwo do rzymskiej prowincji Syrii. Decyzja ta była mile widziana przez większość obywateli kraju, jednak część, szczególnie ci, którzy byli zwolennikami rodziny królewskiej nie byli zadowoleni z tego wyniku. Kommagena była pod rzymskim panowaniem, aż do czasów panowania cesarza Kaliguli, który przywrócił królestwo dla dzieci Antiocha III w 38 r. Antioch III i jego syn są zaszczyceni na pomniku Filopapposa w Atenach, dedykowanym jego prawnukowi księciu Gajuszowi Juliuszowi Antiochowi Epifanesowi Filopapposowi, który był wybitnym i poważanym obywatelem w Atenach. Po lewej części figury pomnika jest posąg jego syna króla Gajusza Juliusza Antiocha IV Epifanesa. Poniżej posągu znajduje się napis, który brzmi: król Antioch syn króla Antiocha. (pl)
 • Antiochus III Epiphanes (Greek: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, flourished 1st century BC and 1st century AD) was the ruler of the Kingdom of Commagene from 12 BC to 17 AD. He was the son and successor of King Mithridates III of Commagene and Princess of Media and Queen of Commagene, Iotapa, and of mixed Armenian, Greek and Median descent. His parents were first cousins. When Antiochus died in 17 AD, his death created major issues for the kingdom. At the time of Antiochus’ death, Commagene was in political turmoil. The reasons for this situation are unclear, but it may have been the consequence of his children by his sister-wife Queen Iotapa, Antiochus and Iotapa being too young to succeed their father. This may have meant that there was no effective authority to prevent civil unrest and unite the citizens of Commagene. Very little is known on his life and his reign as King. After Antiochus' death, two factions appeared. One faction was led by noblemen who wanted Commagene to be placed under the rule of the Roman Empire and the other faction was led by citizens who wanted to Commagene's independence to be retained under the rule of their own king. Both political factions sent embassies to Rome, seeking the advice and assistance of the Roman Emperor Tiberius to decide the future of Commagene. Tiberius decided to make Commagene a part of the Roman province of Syria. That decision was welcomed by many of the citizens by Commagene. Commagene remained under Roman rule until Roman Emperor Caligula restored the kingdom to Antiochus’ children in 38 AD. Antiochus III and his son are honoured on the Philopappos Monument in Athens, Greece, dedicated to his great-grandson prince Gaius Julius Antiochus Epiphanes Philopappos, who was a prominent and respected citizen in Athens. In the left figure of the monument is a statue of Antiochus III's son, Antiochus IV. Below Antiochus IV is an inscription that states King Antiochus son of King Antiochus. (en)
 • 安條克三世(公元前12年-17年在位)是科馬基尼王國的王子及其後成為國王,米特里達梯三世之子,擁有帕提亞人及希臘人血統。 公元17年當安條克死後,羅馬皇帝提庇留讓科馬基尼成為羅馬敘利亞行省的一部份。根據塔西佗所記述,安條克的家族仍有一些支持者,但王國裡的大部份人民更希望由羅馬統治。安條克的死使王國局勢變得不安定。科馬基尼受羅馬統治,直至羅馬皇帝卡利古拉在38年恢復為王國,並將政權交給安條克的兒子 安條克四世及女兒Iotapa。 (zh)
dbo:activeYearsEndYear
 • 0017-01-01 (xsd:date)
dbo:activeYearsStartYear
 • -012-01-01 (xsd:date)
dbo:birthDate
 • -100-1-1
dbo:deathDate
 • 17-1-1
dbo:parent
dbo:predecessor
dbo:spouse
dbo:successor
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11232930 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 675975680 (xsd:integer)
dbp:deathDate
 • 17 (xsd:integer)
dbp:issue
dbp:royalHouse
dbp:succession
 • King of Commagene
dct:description
 • king of Commagene (en)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Antiochos III Épiphane ou Antiochus III Épiphane (grec : Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής fl. Μιθριδάτης) a régné sur le royaume de Commagène de 12 av. J.-C. à 17 apr. J.-C. (fr)
 • 安條克三世(公元前12年-17年在位)是科馬基尼王國的王子及其後成為國王,米特里達梯三世之子,擁有帕提亞人及希臘人血統。 公元17年當安條克死後,羅馬皇帝提庇留讓科馬基尼成為羅馬敘利亞行省的一部份。根據塔西佗所記述,安條克的家族仍有一些支持者,但王國裡的大部份人民更希望由羅馬統治。安條克的死使王國局勢變得不安定。科馬基尼受羅馬統治,直至羅馬皇帝卡利古拉在38年恢復為王國,並將政權交給安條克的兒子 安條克四世及女兒Iotapa。 (zh)
 • أنطيوخس الثالث إبيفانيس (باليونانية:Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής) حاكم مملكة كوماجيني من 12 قبل الميلاد إلى 17 بعد الميلاد.وكان ابن وخليفة الملك مثرادات الثالث و يوتابا أميرة ميديا وملكة كوماجيني ذات الأصل الأرميني و اليوناني .عندما مات أنطيوخس في 17 م، خلقت وفاته مشاكل كبيرة للمملكة.وفي وقت وفاة أنطيوخس، كانت مملكة كوماجيني في اضطرابات سياسية. أسبابها غير واضحة، ولكن قد يكون نتيجة صراع لأبنائه من قبل زوجته الملكة يوتابا. هذا قد يعني أنه لا توجد سلطة فعالة لمنع الاضطرابات المدنية وتوحيد مواطني كوماجيني.ولا يعرف سوى القليل جدا عن حياته وحكمه كملك. بعد وفاة أنطيوخس، يبدو ان اثنين من الفصائل تصارعوا. وكان على رأس الفصيلة الأولى النبلاء الذين يريدون كوماجيني أن توضع تحت حكم الإمبراطورية الرومانية والفصيل الآخر قادها المواطنين الذين يريدون الاستقلال والاحتفاظ بأرضهم تحت حكم ملكهم .أرسلت كل من الفصائل ال (ar)
 • Antiochos III. Epiphanes auch als Antiochos III. von Kommagene (altgriechisch ο Αντίοχος Επιφανής) bekannt, war ein König von Kommagene armenisch-griechisch-medischer Abstammung, der um Christi Geburt lebte. Er war ein Sohn und Nachfolger des Mithridates III. und der medischen Prinzessin und Königin von Kommagene Iotapa. Er folgte seinem Vater 12 v. Chr. auf den Thron und herrschte 12 v. Chr bis 17 n. Chr. Bisher ist sehr wenig über ihn bekannt. Könige von Kommagene (de)
 • Antiochus III Epiphanes (Greek: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, flourished 1st century BC and 1st century AD) was the ruler of the Kingdom of Commagene from 12 BC to 17 AD. He was the son and successor of King Mithridates III of Commagene and Princess of Media and Queen of Commagene, Iotapa, and of mixed Armenian, Greek and Median descent. His parents were first cousins. (en)
 • Antiochus III Epiphanes (en griego, Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής: Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής), (floreció siglo I aC y siglo I dC) fue gobernante del Reino de Comagene de 12 a. C. a 17 d. C. Fue hijo y sucesor del rey Mitrídates III de Comagene y la princesa de Media Atropatene y reina de Comagene, Iotapa, de ascendencia mixta armenia, griega y meda. Sus padres eran primos hermanos . (es)
 • Antioch III Filokajsar lub Antioch III Epifanes (gr.: Ἀντίοχος Φιλοκαισαρ, Ἀντίοχος Filokajsar lub Ἀντίοχος ὀ Ἐπιφανής, Antíochos ó Epifanḗs) (zm. 17 n.e.) – król Kommageny z ormiańskiej dynastii Orontydów od 12 p.n.e. do swej śmierci. Syn i następca króla Kommageny Mitrydatesa III Antiocha Epifanesa i królowej Jotapy I, córki Artawazdesa I, króla Medii Atropatene i nieznanej z imienia królowej. (pl)
rdfs:label
 • أنطيوخوس الثالث ملك كوماجيني (ar)
 • Antiochos III. (Kommagene) (de)
 • Antioco III de Comagene (es)
 • Antiochos III de Commagène (fr)
 • Antioco III di Commagene (it)
 • Antiochus III of Commagene (en)
 • Antioch III Filokajsar (król Kommageny) (pl)
 • 安條克三世 (科馬基尼) (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:gender
 • male (en)
foaf:givenName
 • Antioch (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Antiochus III (en)
 • Antiochus III of Commagene (en)
 • Antiochus III Epiphanes (en)
is dbo:parent of
is dbo:predecessor of
is dbo:successor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:issue of
is foaf:primaryTopic of