An ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Electric currents are measured in amperes (A), hence the name. Instruments used to measure smaller currents, in the milliampere or microampere range, are designated as milliammeters or microammeters. Early ammeters were laboratory instruments which relied on the Earth's magnetic field for operation. By the late 19th century, improved instruments were designed which could be mounted in any position and allowed accurate measurements in electric power systems.

Property Value
dbo:abstract
 • An ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Electric currents are measured in amperes (A), hence the name. Instruments used to measure smaller currents, in the milliampere or microampere range, are designated as milliammeters or microammeters. Early ammeters were laboratory instruments which relied on the Earth's magnetic field for operation. By the late 19th century, improved instruments were designed which could be mounted in any position and allowed accurate measurements in electric power systems. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) الأميتر أو الامبير ميتر (Ampermeter), (Ammeter) هو جهاز يستعمل لقياس التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية، منه النوع ذي القلب الحديدي المتحرك الذي يشيع استخدامه، وهو يتكون من ملف يرتكز بين قطبي مغناطيس دائم، حيث يسري التيار المراد قياسه خلال الملف فينشأ عنه مجال يتبادل الفعل مه مجال المغناطيس الدائم.يركب بالملف المتحرك مؤشر يشير إلى مقدار الأمبيرات على تدرج مركب على سطح الجهاز. يربط جهاز الأميتر على التوالي في الدائرة المراد القياس التيار المار بها. يرمز لشدة التيار بحرف I و يرمز لقياس وحدة الامبير متر بحرف A.يركب دائما على التوالي في الدارة الكهربائية مع احترام الاشارات : الموجب مع الموجب و السالب مع السالب أجهزة قياس الأميتر منها التماثلي والرقمي ومنها ماهو مخصص لقياس التيار المستمر DC ومنها ما هو مخصص للتيار المتردد AC، وهناك وصلة إضافية تمكن من قياس التيار الكهربائي دون فتح الدائرة الكهربائية لإدخال جهاز القياس بل قياس التيار من خلال الوصلة وإحاطتها بالسلك المراد قياس التيار المار به. محولات التيار ( CT ): تدخل محولات التيار في تركيب الكثير من أجهزة القياس وهي بذلك تساعد على قياس التيار المنساب في الموصلات بدون الحاجة إلى قطع الموصل ، وإنما من خلال قياس التيار الحثي للموصل والذي يتناسب وشدة التيار المار فيه. الوصلة التالية عن الأميتر بالإنكليزية مع مجموعة صور توضيحية: التيار يكون تواليا (ar)
 • Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro (instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente), con una resistencia en paralelo, llamada "resistencia shunt". Disponiendo de una gama de resistencias shunt, se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. El aparato descrito corresponde al diseño original, ya que en la actualidad los amperímetros utilizan un conversor analógico/digital para la medida de la caída de tensión en un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza los cálculos para presentar en un display numérico el valor de la corriente eléctrica circulante. (es)
 • Ein Strommessgerät, auch als Strommesser, umgangssprachlich auch als Amperemeter und im englischen Sprachraum verkürzt als Ammeter bezeichnet, dient zur Messung der elektrischen Stromstärke. Es zählt zu dem Bereich der elektrischen Messtechnik. Bei der Messung wird die Messgröße in eine Anzeige ihres Vielfachen der Einheit Ampere umgeformt. Für Labor-, Service- und Feldeinsatz gibt es umschaltbare Vielfachmessgeräte mit mehreren Messbereichen, genannt Multimeter. Für industrielle Anwendungen gibt es anzeigelose Messeinrichtungen. (de)
 • Un ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère, symbole : A. Article connexe : Pince ampèremétrique. (fr)
 • L'amperometro è uno strumento per la misura dell'intensità della corrente elettrica che percorre una sezione di un conduttore. Il suo nome deriva dall'unità di misura della corrente, l'ampere, (leggi ampèr), il cui simbolo è A, che a sua volta ha questo nome in onore del fisico e matematico francese André-Marie Ampère. L'amperometro è, insieme al voltmetro, wattmetro, varmetro, frequenzimetro, cosfimetro (o fasometro) ecc. uno strumento per misurare le grandezze elettriche. Come per altri strumenti, i parametri fondamentali di un amperometro sono tre (vedi Strumenti di misura per grandezze elettriche): * la classe di precisione (o classe), * la portata, * la risoluzione. Un altro parametro non meno importante è la tensione di isolamento. Di un amperometro occorre conoscere anche il tipo di corrente misurata: Corrente continua, Corrente alternata e in quest'ultimo caso se è solamente sinusoidale o anche a forme d'onda diversa. (it)
 • 電流計(でんりゅうけい、英語: ammeter)は、電流を測るための電気計器である。 自動車やオートバイに使用される電流計についても、この項目で説明する。 (ja)
 • De ampèremeter of stroommeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. De vroegste vorm van de ampèremeter is de weekijzermeter. Het gebruikt het principe dat rond een geleider waar een elektrische stroom vloeit een magnetisch veld wordt opgebouwd. Door deze geleider, meestal een koperdraad, rond een klos te wikkelen (een dergelijke constructie noemt men een spoel) werd dit magneetveld versterkt, en het opgewekte magneetveld werd gebruikt om een stuk weekijzer aan te trekken dat met een veer op zijn plaats werd gehouden. Door te kijken hoever het weekijzer aangetrokken werd, kon men een uitspraak doen over de elektrische stroom die door de spoel liep. Om de invloed van het meetapparaat op de door te meten elektrische schakeling zo klein mogelijk te houden, werd getracht om de inwendige elektrische weerstand van een dergelijke spoel zo klein mogelijk te maken. Een praktische elektromagnetische meter gebruikt een zeer kleine spoel, die een halfrond stuk weekijzer kan aantrekken, wat opgehangen is aan een as en met een spiraalveer op zijn plaats gehouden wordt. Aan de as van deze constructie is een lange wijzer verbonden die de gemeten stroom op een wijzerplaat aanduidt.Omdat een dergelijke minieme spoel makkelijk kan oververhitten en verbranden als er zeer grote stromen door liet vloeien, plaatste men vaak een weerstand parallel over de spoel (een shuntweerstand) waar de bulk van de stroom doorheen kon vloeien. Zo werd het ook mogelijk zeer grote stromen meten. Een variatie hierop was dat men een weerstand met een zeer grote waarde in serie met deze meter plaatste (een voorschakel weerstand), zo verkreeg men een voltmeter. Omdat de elektromagnetische meter aan nauwkeurigheid te wensen overliet, heeft men later een draaispoelmeter ontworpen. Deze analoge meter was niet alleen nauwkeuriger, maar had tevens een lager eigen verbruik. Praktische hedendaagse ampèremeters zijn in principe voltmeters met een laagohmige weerstand over hun meetcontacten. Deze voltmeters zijn bijna allemaal van het digitale type, ze gebruiken een analoog-digitaalomzetter (ADC) en een kleine computer om een spanning te meten en op een lcd-scherm te tonen. Eén probleem met ampèremeters is dat het te meten elektrische circuit fysiek onderbroken moet worden om de meter in het circuit op te kunnen nemen. Daarom wordt bij het meten van wisselstromen vaak gebruikgemaakt van een zogenaamde stroomtang. Deze bestaat uit een in twee delen gesplitste weekijzeren ring die om de draad geplaatst kan worden waar de te meten wisselstroom doorheen vloeit. Het opgewekte magneetveld rond de draad wordt dan in het weekijzer opgevangen, en in een om een deel van deze weekijzeren kern gewikkelde spoel wordt dan weer een makkelijk te meten elektrische spanning opgewekt. (nl)
 • Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz. Pomiaru natężenia prądu dokonuje się poprzez oddziaływanie przewodnika z prądem i pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy: * magnetoelektryczny; * elektromagnetyczny; * elektrodynamiczny; * indukcyjny. Stosowane są też amperomierze cieplne i termoelektryczne wykorzystujące efekt nagrzewania się przewodu, w którym płynie prąd. Amperomierze cieplne stosuje się w obwodach wielkiej częstotliwości gdzie indukcyjność cewki amperomierza magnetycznego wprowadzałaby duże zmiany w obwodzie. Specjalną odmianą amperomierzy są amperomierze cęgowe, których nie podłącza się do obwodu elektrycznego, a otaczają przewód w którym jest mierzone natężenie prądu. Amperomierze mierząc prąd zmienny w zależności od typu amperomierza mierzą wartość średnią prądu (magnetoelektryczny) lub wartość skuteczną (elektrodynamiczne, elektromagnetyczne, indukcyjne, cieplne i termoelektryczne). Przy pomiarach prądu stałego, dla zwiększenia zakresu pomiarowego, cewkę ustroju łączy się równolegle z bocznikiem, przez który płynie część prądu. Wówczas odchylenie organu ruchomego mikroamperomierza jest proporcjonalne do prądu płynącego przez cały układ miernika. Współczynnik proporcjonalności pozwalający wyznaczyć rzeczywistą wartość prądu odpowiada, z pewną dokładnością, wartości stosunku rezystancji ustroju do rezystancji wewnętrznej całego miernika, wynikającej z równoległego połączenia rezystancji ustroju oraz bocznika. Do pomiaru dużych prądów stałych stosuje się również przekładniki prądu stałego tzw. transduktory. Ze względu na wyższe koszty rzadko stosowane. Do rozszerzenia zakresu pomiarowego amperomierza przy pomiarach prądu przemiennego wykorzystuje się układ amperomierza z przekładnikiem prądowym. Amperomierz jest włączany szeregowo w obwód elektryczny. Idealny amperomierz posiada nieskończenie małą rezystancję wewnętrzną. W amperomierzach rzeczywistych wartość rezystancji wewnętrznej jest różna od zera. W związku z tym występuje na nich spadek napięcia mający wpływ na dokładność wyniku dokonanego pomiaru. Rezystancję wewnętrzną amperomierza można pominąć w pomiarach technicznych, przy zachowaniu warunków znamionowych pomiaru. (pl)
 • O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um condutor. A unidade usada é o Ampère. Como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito, deve-se colocar o amperímetro em série com esta, sendo necessário abrir o circuito no local da medida. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o amperímetro tenha uma resistência muito pequena comparada às do circuito. Amperímetros podem medir correntes contínuas ou alternadas. Dependendo da qualidade do aparelho, pode possuir várias escalas que permitem seu ajuste para medidas com a máxima precisão possível. Na medição de corrente contínua, deve-se ligar o instrumento com o pólo positivo no ponto de entrada da corrente convencional, para que a deflexão do ponteiro seja para a direita. O amperímetro analógico nada mais é do que um galvanômetro adaptado para medir correntes de fundo de escala maiores que a sua corrente de fundo de escala, do galvanômetro, IGM. Por isso, é necessário desviar a sobrecorrente, formando um divisor de corrente com o galvanômetro em paralelo com uma resistência denominada shunt (desvio) RS. Sendo ainda: * A corrente de fundo de escala do amlperímetro IA; * A sobrecorrente IS; * A resistência interna do galvanômetro RG; * A resistência interna do amperímetro RIA. Temos que: E temos que: O valor da resistência interna do amperímetro é um dos fatores importantes que está relacionado ao erro de medida do instrumento. A medida de corrente é feita intercalando-se o amperímetro em série com o circuito no qual deseja-se medi-la. Portanto, o amperímetro ideal é aquele que possui resistência interna nula. Como isso é impossível, ao se fazer uma medida de corrente, introduz-se um erro devido à modificação causada no circuito pela resistência interna do amperímetro. A tolerância da resistência shunt é outro fator que está relacionado ao erro de medida do instrumento. Em geral, os instrumentos de medidas são construídos com resistores de precisão, com tolerâncias de 1%. (pt)
 • Амперме́тр (от ампер + μετρέω – измеряю) — прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют. Поэтому, чем ниже внутреннее сопротивление амперметра (в идеале — 0), тем меньше будет влияние прибора на исследуемый объект, и тем выше будет точность измерения. Для увеличения предела измерений амперметр снабжается шунтом (для цепей постоянного и переменного тока), трансформатором тока (только для цепей переменного тока) или магнитным усилителем (для цепей постоянного тока). Очень опасно пытаться использовать амперметр в качестве вольтметра (подключать его непосредственно к источнику питания): это может привести к коротким замыканиям! Безконтактное устройство из токоизмерительной головки и трансформатора тока специальной конструкции называется токоизмерительные клещи (на фото). (ru)
 • 电流表(英文:Ammeter)又称安培计,是测量电流的仪表,主要类型有转动线圈式电流表、转动铁片式电流表、热偶式电流表、热线式电流表以及钳形电流表等。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2866 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744652264 (xsd:integer)
dbp:group
 • note
dbp:liststyle
 • lower-roman
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • An ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Electric currents are measured in amperes (A), hence the name. Instruments used to measure smaller currents, in the milliampere or microampere range, are designated as milliammeters or microammeters. Early ammeters were laboratory instruments which relied on the Earth's magnetic field for operation. By the late 19th century, improved instruments were designed which could be mounted in any position and allowed accurate measurements in electric power systems. (en)
 • Ein Strommessgerät, auch als Strommesser, umgangssprachlich auch als Amperemeter und im englischen Sprachraum verkürzt als Ammeter bezeichnet, dient zur Messung der elektrischen Stromstärke. Es zählt zu dem Bereich der elektrischen Messtechnik. Bei der Messung wird die Messgröße in eine Anzeige ihres Vielfachen der Einheit Ampere umgeformt. Für Labor-, Service- und Feldeinsatz gibt es umschaltbare Vielfachmessgeräte mit mehreren Messbereichen, genannt Multimeter. Für industrielle Anwendungen gibt es anzeigelose Messeinrichtungen. (de)
 • Un ampèremètre est un appareil de mesure de l'intensité d'un courant électrique dans un circuit. L'unité de mesure de l'intensité est l'ampère, symbole : A. Article connexe : Pince ampèremétrique. (fr)
 • 電流計(でんりゅうけい、英語: ammeter)は、電流を測るための電気計器である。 自動車やオートバイに使用される電流計についても、この項目で説明する。 (ja)
 • 电流表(英文:Ammeter)又称安培计,是测量电流的仪表,主要类型有转动线圈式电流表、转动铁片式电流表、热偶式电流表、热线式电流表以及钳形电流表等。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) الأميتر أو الامبير ميتر (Ampermeter), (Ammeter) هو جهاز يستعمل لقياس التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية، منه النوع ذي القلب الحديدي المتحرك الذي يشيع استخدامه، وهو يتكون من ملف يرتكز بين قطبي مغناطيس دائم، حيث يسري التيار المراد قياسه خلال الملف فينشأ عنه مجال يتبادل الفعل مه مجال المغناطيس الدائم.يركب بالملف المتحرك مؤشر يشير إلى مقدار الأمبيرات على تدرج مركب على سطح الجهاز. محولات التيار ( CT ): الوصلة التالية عن الأميتر بالإنكليزية مع مجموعة صور توضيحية: (ar)
 • Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico. Un microamperímetro está calibrado en millonésimas de amperio y un miliamperímetro en milésimas de amperio. (es)
 • L'amperometro è uno strumento per la misura dell'intensità della corrente elettrica che percorre una sezione di un conduttore. Il suo nome deriva dall'unità di misura della corrente, l'ampere, (leggi ampèr), il cui simbolo è A, che a sua volta ha questo nome in onore del fisico e matematico francese André-Marie Ampère. L'amperometro è, insieme al voltmetro, wattmetro, varmetro, frequenzimetro, cosfimetro (o fasometro) ecc. uno strumento per misurare le grandezze elettriche. * la classe di precisione (o classe), * la portata, * la risoluzione. (it)
 • De ampèremeter of stroommeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. De vroegste vorm van de ampèremeter is de weekijzermeter. Het gebruikt het principe dat rond een geleider waar een elektrische stroom vloeit een magnetisch veld wordt opgebouwd. Door deze geleider, meestal een koperdraad, rond een klos te wikkelen (een dergelijke constructie noemt men een spoel) werd dit magneetveld versterkt, en het opgewekte magneetveld werd gebruikt om een stuk weekijzer aan te trekken dat met een veer op zijn plaats werd gehouden. Door te kijken hoever het weekijzer aangetrokken werd, kon men een uitspraak doen over de elektrische stroom die door de spoel liep. (nl)
 • Amperomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz. Pomiaru natężenia prądu dokonuje się poprzez oddziaływanie przewodnika z prądem i pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy: * magnetoelektryczny; * elektromagnetyczny; * elektrodynamiczny; * indukcyjny. Specjalną odmianą amperomierzy są amperomierze cęgowe, których nie podłącza się do obwodu elektrycznego, a otaczają przewód w którym jest mierzone natężenie prądu. (pl)
 • O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um condutor. A unidade usada é o Ampère. Como a corrente elétrica passa através dos condutores e dispositivos ligados a eles, para aferir a corrente que passa por alguma região de algum circuito, deve-se colocar o amperímetro em série com esta, sendo necessário abrir o circuito no local da medida. Por isso, para as medições serem precisas, é esperado que o amperímetro tenha uma resistência muito pequena comparada às do circuito. Temos que: (pt)
 • Амперме́тр (от ампер + μετρέω – измеряю) — прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора. Безконтактное устройство из токоизмерительной головки и трансформатора тока специальной конструкции называется токоизмерительные клещи (на фото). (ru)
rdfs:label
 • Ammeter (en)
 • أميتر (ar)
 • Strommessgerät (de)
 • Amperímetro (es)
 • Ampèremètre (fr)
 • Amperometro (it)
 • 電流計 (ja)
 • Ampèremeter (nl)
 • Amperomierz (pl)
 • Amperímetro (pt)
 • Амперметр (ru)
 • 电流表 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of