Adverse selection is a concept in economics, insurance, and risk management, which captures the idea of a "rigged" trade. When buyers and sellers have access to different information (asymmetric information), traders with better private information about the quality of a product will selectively participate in trades which benefit them the most (at the expense of the other trader). A textbook example is Akerlof's market for lemons.

Property Value
dbo:abstract
 • Adverse selection is a concept in economics, insurance, and risk management, which captures the idea of a "rigged" trade. When buyers and sellers have access to different information (asymmetric information), traders with better private information about the quality of a product will selectively participate in trades which benefit them the most (at the expense of the other trader). A textbook example is Akerlof's market for lemons. Buyers sometimes have better information about how much benefit they can extract from a service in which case the "bad" customers are more likely to apply for the service. For example, an all-you-can-eat buffet restaurant which sets one price for all customers risks being adversely selected against by high appetite (and hence least profitable) customers. Another example is in offering health insurance, the types of customers most likely to apply are those who are most prone to accidents. In both cases, the seller suffering from adverse selection should protect himself by screening customers or by identifying credible signals of quality, see signaling games and screening games. An example where the buyer is adversely selected against is in financial markets. A company is more likely to offer stock when managers privately know that the current stock price exceeds the fundamental value of the firm. Uninformed investors rationally demand a premium to participate in the equity offer. (en)
 • La Selección adversa, antiselección o selección negativa es un término usado en economía, que describe aquellas situaciones previas a la firma de un contrato, en las que una de las partes contratantes, que está menos informada, no es capaz de distinguir la buena o mala calidad de lo ofrecido por la otra parte. El proceso que seguirá a esta asimetría de las partes es un fenómeno de selección adversa por el que solo se ofrecerán las peores calidades. Existen, no obstante, medios que tratan de evitar este resultado como es la señalización por algún método de los productos o clientes de buena calidad, así como aprobación de leyes para prevenir el oportunismo, el escrutinio, las comparaciones independientes y los estándares y certificaciones de calidad. La selección adversa es una manifestación de la información asimétrica que se pone de manifiesto en los mercados de aseguramiento, financieros y manejo de riesgos. (es)
 • Adverse Selektion (engl. Adverse Selection), auch Negativauslese oder Gegenauslese, im Bereich der Lebensversicherungen auch Antiselektion, bezeichnet in der Neuen Institutionenökonomik einen Prozess, in dem es auf einem Markt aufgrund von Informationsasymmetrie systematisch zu Ergebnissen kommt, die nicht pareto-optimal sind. Das erste grundlegende Modell hierzu wurde 1970 von George A. Akerlof entwickelt, der am Beispiel des Gebrauchtwagenmarkts gezeigt hat, wie es zur Verdrängung der erwünschten Anbieter kommt (sogenanntes Lemons-Problem, engl. Lemons problem). Dafür wurde Akerlof 2001, gemeinsam mit Michael Spence und Joseph E. Stiglitz, mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. (de)
 • La sélection adverse ou antisélection est un phénomène statistique et économique qui joue un rôle important notamment dans les domaines de l'assurance et de la gestion du risque, par lequel une offre faite sur un marché aboutit à des résultats inverses de ceux souhaités, à cause d'asymétries d'information. C'est une forme du problème principal-agent. Dans une situation principal-agent, le problème de la sélection adverse est essentiellement basé sur l'incertitude concernant le type de l'agent, contrairement à une situation d'aléa moral. Elle se manifeste par la difficulté pour le client d’appréhender : * le niveau de compétence et d’expérience des fournisseurs ; * l’adéquation du produit ou des compétences du fournisseur à ses besoins ; * le contenu et la qualité effective du produit ou du service. (fr)
 • In economia, la selezione avversa è una situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato, a suo vantaggio, le condizioni. Il concetto ha origine in campo assicurativo. Se l'assicurazione aumenta il prezzo delle polizze, una parte della clientela può rinunciare alla sottoscrizione della polizza, divenuta più cara. La rinuncia riguarda la parte degli assicurati che con meno probabilità incorreranno nell'evento che dà luogo al rimborso da parte dell'assicurazione, mentre i clienti più rischiosi non hanno convenienza a modificare la loro scelta anche in presenza di un maggior costo del premio assicurativo. L'assicurazione modificando le condizioni contrattuali, spinge i clienti meno rischiosi a non sottoscrivere più le polizze, con conseguente aumento della percentuale della clientela rappresentata dai soggetti più rischiosi. La fuga dei clienti meno rischiosi implica che a parità di premio incassato per cliente, i rimborsi medi per cliente aumentano. L'assicurazione, che avrebbe interesse a garantirsi una clientela meno rischiosa e meno costosa, finisce pertanto per ottenere il risultato opposto, per effetto della modifica delle condizioni contrattuali. (it)
 • 情報の非対称性が存在する状況では、情報優位者(保持している情報量が多い取引主体)は情報劣位者(保持している情報量が少ない取引主体)の無知につけ込み、粗悪な財やサービス(レモン財)を良質な財やサービスと称して提供したり、都合の悪い情報を隠して保険サービスなどの提供を受けようとするインセンティブが働く。そのため、情報劣位者はその財やサービスに対して、本来の価値より過度に悲観的な予想を抱くことになり、もし情報の非対称性が無ければ売買が行われていたはずの取引の一部が行われなくなる。そして、市場で取引されるものは、悲観的な予想に見合った粗悪な財やサービスばかりとなる。これを、通常は良いものが選ばれ生き残るという『選抜』、『淘汰』の逆であるという意味で、逆選抜、逆淘汰と呼ぶ。 いま、ある中古車の売り手と買い手を考える。買い手は、中古車情報誌などから、買いたい中古車の価値はジャンク(20万円)から掘り出し物(100万円)までの間に一様に分布していることだけを知っている。一方で、売り手は本当の中古車の価値を知っているとする。この時、まず、買い手が自身にとっての価値の平均値である60万円を提示したとする。すると、もしこの中古車の本当の価値が60万円より高ければ、そのことを知っている売り手は取引をしないであろう。取引に応じるのは、本当の価値が60万円以下の時だけである。そうなると、買い手は相手が取引に応じるならば、中古車の価値は60万円以下であるということを知ることになるので、買い手にとって中古車の価値は20万円から60万円の間に分布することになる。そこで、買い手は新たな価値の平均値である40万円を提示しなおすとする。すると上記と同様の流れにより、買い手が取引に応じるのは本当の価値が40万円以下の時だけであろう。以下同様に繰り返していくと、最終的には中古車の価値が20万円というジャンクの場合にしか取引は成立しないこととなる。その結果、中古車市場での取引は閑散としたものとなり唯一取引されるものはジャンクのみ、となってしまうのである。 なお、上記の例において、買い手と売り手の両者が本当の価値を知っている場合のみならず、両者が本当の価値がよく分からずに20万円から100万円の間に一様に分布していると考えている場合においても、ジャンク以外の中古車の取引が行われる。どちらの場合も情報の非対称性の問題が起きていないからである。 (ja)
 • Adverse selectie of negatieve risicoselectie is een begrip uit de statistiek, economie, het verzekeringswezen en risicobeheersing. Hiermee duidt men het proces aan waarbij met marktpartij A vooral marktpartijen B zaken willen doen die voor A ongunstig zijn. Dit is een voorbeeld van marktfalen, dat zich het duidelijkst voordoet bij verzekeringen. Ook bij financiële markten speelt deze problematiek. Adverse selectieprocessen kunnen uiteindelijk een systeem of een markt dermate negatief beïnvloeden dat deze ineenstort. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld vooral klanten krijgen met veel kans op schade. Hen weigeren of het aan hen vragen van een hogere premie kan door asymmetrische informatie tussen partijen bemoeilijkt worden. Ook kan onderscheid verboden zijn, bijvoorbeeld naar geslacht bij een levensverzekering / lijfrente. (nl)
 • Negatywna selekcja (ang. adverse selection) – sytuacja, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku i powoduje wypieranie produktu lepszego przez gorszy. Jeden z pierwszych formalnych modeli negatywnej selekcji został wprowadzony do teorii ekonomii przez amerykańskiego ekonomistę George'a A. Akerlofa, który za swój wkład w analizę rynków cechujących się asymetrią informacji otrzymał w 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. (pl)
 • Seleção adversa é um fenômeno de informação assimétrica que ocorre quando os compradores "selecionam" de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado. (pt)
 • 逆向选择(英文:Adverse Selection),为微观经济学、危机管理等领域的术语,有時會被概括為「劣勝優汰」。例如在保險業界中是指根據平均疾病風險設定的費率下,因平均疾病風險大於低風險,低風險者並不願意投保,但此平均費率卻會引來大批高風險者投保,使保險公司虧本退出市場。此問題主要是保險公司與消費者所擁有的資訊不對稱造成,也就是保險公司無法區分誰是低風險者,誰是高風險者。 (zh)
 • Неблагоприятный отбор (англ. adverse selection) — экономический термин, обозначающий форму дезорганизации рынка вследствие асимметричной информации между участниками (например, продавцом и покупателем). В результате на рынке товары низкого качества вытесняют товары высокого качества. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 309452 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 731252418 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdfs:comment
 • Negatywna selekcja (ang. adverse selection) – sytuacja, w której asymetria informacji prowadzi do zawodności rynku i powoduje wypieranie produktu lepszego przez gorszy. Jeden z pierwszych formalnych modeli negatywnej selekcji został wprowadzony do teorii ekonomii przez amerykańskiego ekonomistę George'a A. Akerlofa, który za swój wkład w analizę rynków cechujących się asymetrią informacji otrzymał w 2001 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. (pl)
 • Seleção adversa é um fenômeno de informação assimétrica que ocorre quando os compradores "selecionam" de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado. (pt)
 • 逆向选择(英文:Adverse Selection),为微观经济学、危机管理等领域的术语,有時會被概括為「劣勝優汰」。例如在保險業界中是指根據平均疾病風險設定的費率下,因平均疾病風險大於低風險,低風險者並不願意投保,但此平均費率卻會引來大批高風險者投保,使保險公司虧本退出市場。此問題主要是保險公司與消費者所擁有的資訊不對稱造成,也就是保險公司無法區分誰是低風險者,誰是高風險者。 (zh)
 • Неблагоприятный отбор (англ. adverse selection) — экономический термин, обозначающий форму дезорганизации рынка вследствие асимметричной информации между участниками (например, продавцом и покупателем). В результате на рынке товары низкого качества вытесняют товары высокого качества. (ru)
 • Adverse selection is a concept in economics, insurance, and risk management, which captures the idea of a "rigged" trade. When buyers and sellers have access to different information (asymmetric information), traders with better private information about the quality of a product will selectively participate in trades which benefit them the most (at the expense of the other trader). A textbook example is Akerlof's market for lemons. (en)
 • Adverse Selektion (engl. Adverse Selection), auch Negativauslese oder Gegenauslese, im Bereich der Lebensversicherungen auch Antiselektion, bezeichnet in der Neuen Institutionenökonomik einen Prozess, in dem es auf einem Markt aufgrund von Informationsasymmetrie systematisch zu Ergebnissen kommt, die nicht pareto-optimal sind. (de)
 • La Selección adversa, antiselección o selección negativa es un término usado en economía, que describe aquellas situaciones previas a la firma de un contrato, en las que una de las partes contratantes, que está menos informada, no es capaz de distinguir la buena o mala calidad de lo ofrecido por la otra parte. El proceso que seguirá a esta asimetría de las partes es un fenómeno de selección adversa por el que solo se ofrecerán las peores calidades. Existen, no obstante, medios que tratan de evitar este resultado como es la señalización por algún método de los productos o clientes de buena calidad, así como aprobación de leyes para prevenir el oportunismo, el escrutinio, las comparaciones independientes y los estándares y certificaciones de calidad. (es)
 • 情報の非対称性が存在する状況では、情報優位者(保持している情報量が多い取引主体)は情報劣位者(保持している情報量が少ない取引主体)の無知につけ込み、粗悪な財やサービス(レモン財)を良質な財やサービスと称して提供したり、都合の悪い情報を隠して保険サービスなどの提供を受けようとするインセンティブが働く。そのため、情報劣位者はその財やサービスに対して、本来の価値より過度に悲観的な予想を抱くことになり、もし情報の非対称性が無ければ売買が行われていたはずの取引の一部が行われなくなる。そして、市場で取引されるものは、悲観的な予想に見合った粗悪な財やサービスばかりとなる。これを、通常は良いものが選ばれ生き残るという『選抜』、『淘汰』の逆であるという意味で、逆選抜、逆淘汰と呼ぶ。 なお、上記の例において、買い手と売り手の両者が本当の価値を知っている場合のみならず、両者が本当の価値がよく分からずに20万円から100万円の間に一様に分布していると考えている場合においても、ジャンク以外の中古車の取引が行われる。どちらの場合も情報の非対称性の問題が起きていないからである。 (ja)
 • In economia, la selezione avversa è una situazione in cui una variazione delle condizioni di un contratto provoca una selezione dei contraenti sfavorevole per la parte che ha modificato, a suo vantaggio, le condizioni. L'assicurazione modificando le condizioni contrattuali, spinge i clienti meno rischiosi a non sottoscrivere più le polizze, con conseguente aumento della percentuale della clientela rappresentata dai soggetti più rischiosi. La fuga dei clienti meno rischiosi implica che a parità di premio incassato per cliente, i rimborsi medi per cliente aumentano. (it)
 • La sélection adverse ou antisélection est un phénomène statistique et économique qui joue un rôle important notamment dans les domaines de l'assurance et de la gestion du risque, par lequel une offre faite sur un marché aboutit à des résultats inverses de ceux souhaités, à cause d'asymétries d'information. C'est une forme du problème principal-agent. Dans une situation principal-agent, le problème de la sélection adverse est essentiellement basé sur l'incertitude concernant le type de l'agent, contrairement à une situation d'aléa moral. (fr)
 • Adverse selectie of negatieve risicoselectie is een begrip uit de statistiek, economie, het verzekeringswezen en risicobeheersing. Hiermee duidt men het proces aan waarbij met marktpartij A vooral marktpartijen B zaken willen doen die voor A ongunstig zijn. Dit is een voorbeeld van marktfalen, dat zich het duidelijkst voordoet bij verzekeringen. Ook bij financiële markten speelt deze problematiek. Adverse selectieprocessen kunnen uiteindelijk een systeem of een markt dermate negatief beïnvloeden dat deze ineenstort. (nl)
rdfs:label
 • Adverse selection (en)
 • Adverse Selektion (de)
 • Selección adversa (es)
 • Sélection adverse (fr)
 • Selezione avversa (it)
 • 逆選抜 (ja)
 • Adverse selectie (nl)
 • Negatywna selekcja (pl)
 • Seleção adversa (pt)
 • Неблагоприятный отбор (ru)
 • 逆向选择 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of