An actuary is a business professional who deals with the measurement and management of risk and uncertainty (). The name of the corresponding profession is actuarial science. These risks can affect both sides of the balance sheet, and require asset management, liability management, and valuation skills (). Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms (, p. 7).

Property Value
dbo:abstract
 • An actuary is a business professional who deals with the measurement and management of risk and uncertainty (). The name of the corresponding profession is actuarial science. These risks can affect both sides of the balance sheet, and require asset management, liability management, and valuation skills (). Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms (, p. 7). While the concept of insurance dates to antiquity (, §475–§476, , , pp. 3–4), the mathematics and finance needed to scientifically measure and mitigate risks have their origins in the 17th century studies of probability and annuities (). Actuaries of the 21st century require analytical skills, business knowledge, and an understanding of human behavior and information systems to design and manage programs that control risk (). The actual steps needed to become an actuary are usually country-specific; however, almost all processes share a rigorous schooling or examination structure and take many years to complete (, p. 6, ). The profession has consistently ranked as one of the most desirable (). In various studies, being an actuary was ranked number one or two multiple times since 2010 (, , ). (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)25بك لقد اقترح دمج محتويات هذه المقالة أو الفقرة في المعلومات تحت عنوان علم اكتواري. (نقاش) (أكتوبر 2015) الأكتوري أو المخمن Actuary هي صاحب مهنة تجارية تتعامل مع الأثر الأقتصادي للخطر وعدم اليقين . فالأكتوريون يوفرون تقديرات تتطلب خبرة للأنظمة الأمن المالي ورياضيتها وألياتها.(, p. 7). الأكتوريين يقيمون رياضياً إحتمالية وقوع الأحداث وقياس النتائج الطارئة في سبيل تقليل الخسائر المالية المرتبطة بالأحداث غير المؤكدة و غير المرغوب فيها. حيث لا يمكن تجنب العديد من الأحداث مثل الوفاة فلذلك من المفيد أتخاذ تدابير للحد من الأثار المالية المترتبة علي حدوثها. فيمكن لمثل هذه المخاطر أن تؤثر على كلا جانبي الميزانية العمومية، وتتطلب إدارة للإستثمارات، والألتزامات، ومهارات التقييم. فالمهارات التحليلية والمعرفة الأقتصادية والإدراك العام للسلوكيات البشرية والتغيرات في نظم المعلومات، كلها أشياء مطلوبة لتصميم و إدارة البرامج التي تتحكم في تلك إدارة المخاطر.() وقد صنفت هذه المهنة علي أنها واحدة من أكثر المهن المرغوب فيها في مختلف الدراسات التي أجريت على مر السنين. ففي عام 2006 أجرت مجلة يو أس نيوز أند ورلد ريبورت تقريراً ضم الخبراء الأكتورين علي أنهم من أفضل 25 مهنة يتوقع لها رواجاً في المستقبل.() وفي عام 2010 نشرت دراسة أجريت بواسطة موقع جوب سيرش أن مهنة الخبير الأكتوري هي المهنة رقم #1 في الولايات المتحدة()، وتستخدم هذه الدراسة خمسة معايير رئيسية لتصنيف الوظائف: البيئة، والدخل، وتوقعات التوظيف، و المتطلبات البدنية والإجهاد. وفي عام 2012 أتت المهنة في المرتبة الثانية كأفضل وظيفة. () * 32xبوابة القانون * 32xبوابة إحصاء (ar)
 • Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Sachverständige, die sich im Versicherungswesen, im Bausparwesen oder der Altersversorgung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Methoden der Versicherungsmathematik mit der Modellierung, Bewertung und Steuerung von Risiken befassen. Insbesondere beschäftigen sie sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, der mathematischen Statistik und der Finanzmathematik. Sie unterscheiden sich von Versicherungsmathematikern durch umfassende Kenntnisse des Versicherungswesens auch außerhalb der reinen Versicherungsmathematik. (de)
 • Un ou une actuaire est un(e) professionnel(le) spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. À ce titre, il ou elle analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés. L'actuaire utilise des techniques mathématiques, issues principalement de la theorie des probabilités et de la statistique, pour décrire et modéliser de façon prédictive certains évènements futurs tels que, par exemple, la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées. (fr)
 • La ciencia actuarial o actuaría es una disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera, principalmente. Estos son profesionales de negocios que abordan la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo y la incertidumbre de una entidad, ademas poseen un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad financiera, su razón de ser, su complejidad, su matemática, y la manera en que funcionan. En muchos países los actuarios deben demostrar su competencia mediante la aprobación de una serie de rigurosos exámenes profesionales. La ciencia actuarial incluye una serie de temas interrelacionados avanzados en probabilidad, matemáticas, estadística, finanzas, economía, economía financiera y la programación de computadoras. Históricamente, la ciencia actuarial ha utilizado modelos deterministas en la construcción de tablas de vida y el cálculo de primas. La ciencia actuarial ha pasado por cambios revolucionarios en los últimos 30 años debido al desarrollo de computadoras de alta velocidad, lo que ha conducido a la unión de los modelos actuariales estocásticos con la teoría financiera moderna, permitiendo evaluaciones de riesgo más complejas y análisis con una cantidad masiva de información. (es)
 • Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen. In Nederland kan men deze studie volgen aan de Universiteit van Amsterdam en bij TIAS School for Business and Society of via het Actuarieel Instituut. In Vlaanderen wordt men actuaris door het volgen van een aanvullende opleiding aan de universiteit (onder andere aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel), nadat men een basisopleiding (Master in...) heeft afgewerkt in econom(etr)ie, handelsingenieur of wiskunde. Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen. Actuarissen treft men ook bij pensioenfondsen, banken, consultingbureaus en bij de overheid omwille van hun brede vakkennis. Actuarissen geven bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een verklaring af over de toereikendheid van de voorziening en de financiële positie van de verzekeraar of het pensioenfonds. Het controleren van een instelling en vervolgens het afgeven van een verklaring wordt certificeren genoemd. Met ingang van 1 januari 2006 mogen in Nederland alleen actuarissen certificeren die ingeschreven staan in het Openbaar Register Certificerende Actuarissen. Vele actuarissen zijn aangesloten bij beroepsverenigingen waaronder: * Actuarieel Genootschap; Beroepsvereniging van actuarissen in Nederland; In Nederland wordt de deeltijdopleiding tot actuaris en andere actuariële beroepen door het Actuarieel Instituut aangeboden. * Instituut van Actuarissen in België (IA|BE) in België * Casualty Actuarial Society, Society of Actuaries en de American Academy of Actuaries in de Verenigde Staten * Institute of Actuaries in Engeland * Faculty of Actuaries in Schotland * Canadian Institute of Actuaries in Canada * Deutsche Aktuarvereinigung e.V. in Duitsland * International Actuarial Association * International Association of Consulting Actuaries (nl)
 • L'attuario è colui che valuta un patrimonio a una data scadenza futura, attualizzandolo alla data odierna, determinando nel calcolo gli eventi, fruttuosi ed infruttuosi, che influiscono sul valore finale del patrimonio. Quindi a differenza dell'amministrativo, che effettua le valutazioni di un patrimonio su dati passati e quindi certi, l'attuario effettua le sue valutazioni avvalendosi di dati statistici che vengono proiettati nel futuro. (it)
 • アクチュアリー (actuary) とは、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析、評価等を専門とする専門職。「保険数理士」「保険数理人」などと訳されることもある。 (ja)
 • Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze). (pl)
 • Atuário (português brasileiro) ou Actuário (português europeu) é o termo que designa o profissional especialista em avaliar e administrar riscos. O actuário deve ter formação académica em Ciências atuariais, ter conhecimentos em matemática, estatística, direito, economia e finanças, para agir no mercado económico-financeiro na promoção de pesquisas e estabelecimento de planos principalmente na área de seguros, previdência complementar aberta ou fechada, e sendo capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo. Este profissional é capaz de criar modelos matemáticos para planos de investimento e amortização, para seguro social e privado; efectuar cálculos de probabilidade de eventos, avaliar riscos, fixar valores de prémios de seguro ou de indemnizações e, ainda, trabalhar em outras áreas coligadas ao tema de risco. (pt)
 • Актуа́рий — специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов. Занимается разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни и пенсий. (ru)
 • 精算师(英语:Actuary,由《美国传统词典》释义,在拉丁语中为“secretary of accounts”之意)是处理风险及不确定性的金融风险的商业性职业。精算师專注于其中的复杂性,数学和机制,因而对金融安全系统有着深刻的理解(,p.7)。 精算师为了把未知事件带来的情绪失落和财务损失降到最低,要对事件发生的機率和可能导致的后果进行评测。比如死亡,许多事件都是无法避免的。因此,采取措施让事件发生时造成的财政冲击减小是很有裨益的。这些风险会对资产负债单上的借贷双方造成影响,因此,进行资产债务管理,具备评估技能都必不可缺。只有具备分析技能和商业知识,做到洞悉人类行为和信息系统的变幻莫测,才能设计和管理风险控制机制。 大部份的精算師都會於财产保险或人壽保險公司工作,工作範圍包括設計新品種的保險產品,計算有關產品之保費及所需的准备金,為保險公司作風險評估及制定投資方針,並定期作出檢討及跟進。 其餘的精算師主要在咨询公司(主要的客戶是規模較小的保險公司及銀行)、养老金投資公司、醫療保險公司及投資公司工作。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 43405 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742440622 (xsd:integer)
dbp:activitySector
 • Insurance, Reinsurance, Pension plans, Social welfare programs
dbp:averageSalary
 • See [[#Remuneration
dbp:caption
 • Damage from Hurricane Katrina in 2005. Actuaries need to estimate long-term levels of such damage in order to accurately price property insurance, set appropriate reserves, and design appropriate reinsurance and capital management strategies.
dbp:competencies
 • Mathematics, finance, analytical skills, business knowledge
dbp:employmentField
 • Insurance companies,Superannuation funds, consulting firms and government
dbp:formation
 • See [[#Credentialing and exams
dbp:name
 • Actuary
dbp:officialNames
 • Actuary
dbp:relatedOccupation
dbp:type
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Aktuare sind wissenschaftlich ausgebildete Sachverständige, die sich im Versicherungswesen, im Bausparwesen oder der Altersversorgung auf der Grundlage mathematisch-statistischer Methoden der Versicherungsmathematik mit der Modellierung, Bewertung und Steuerung von Risiken befassen. Insbesondere beschäftigen sie sich mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, der mathematischen Statistik und der Finanzmathematik. Sie unterscheiden sich von Versicherungsmathematikern durch umfassende Kenntnisse des Versicherungswesens auch außerhalb der reinen Versicherungsmathematik. (de)
 • Un ou une actuaire est un(e) professionnel(le) spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de finance et de prévoyance sociale. À ce titre, il ou elle analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés. L'actuaire utilise des techniques mathématiques, issues principalement de la theorie des probabilités et de la statistique, pour décrire et modéliser de façon prédictive certains évènements futurs tels que, par exemple, la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées. (fr)
 • L'attuario è colui che valuta un patrimonio a una data scadenza futura, attualizzandolo alla data odierna, determinando nel calcolo gli eventi, fruttuosi ed infruttuosi, che influiscono sul valore finale del patrimonio. Quindi a differenza dell'amministrativo, che effettua le valutazioni di un patrimonio su dati passati e quindi certi, l'attuario effettua le sue valutazioni avvalendosi di dati statistici che vengono proiettati nel futuro. (it)
 • アクチュアリー (actuary) とは、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析、評価等を専門とする専門職。「保険数理士」「保険数理人」などと訳されることもある。 (ja)
 • Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze). (pl)
 • Актуа́рий — специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов. Занимается разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием резерва страховых взносов по долгосрочным видам страхования, определением размеров выкупных и редуцированных страховых сумм, а также ссуд по договорам страхования жизни и пенсий. (ru)
 • 精算师(英语:Actuary,由《美国传统词典》释义,在拉丁语中为“secretary of accounts”之意)是处理风险及不确定性的金融风险的商业性职业。精算师專注于其中的复杂性,数学和机制,因而对金融安全系统有着深刻的理解(,p.7)。 精算师为了把未知事件带来的情绪失落和财务损失降到最低,要对事件发生的機率和可能导致的后果进行评测。比如死亡,许多事件都是无法避免的。因此,采取措施让事件发生时造成的财政冲击减小是很有裨益的。这些风险会对资产负债单上的借贷双方造成影响,因此,进行资产债务管理,具备评估技能都必不可缺。只有具备分析技能和商业知识,做到洞悉人类行为和信息系统的变幻莫测,才能设计和管理风险控制机制。 大部份的精算師都會於财产保险或人壽保險公司工作,工作範圍包括設計新品種的保險產品,計算有關產品之保費及所需的准备金,為保險公司作風險評估及制定投資方針,並定期作出檢討及跟進。 其餘的精算師主要在咨询公司(主要的客戶是規模較小的保險公司及銀行)、养老金投資公司、醫療保險公司及投資公司工作。 (zh)
 • An actuary is a business professional who deals with the measurement and management of risk and uncertainty (). The name of the corresponding profession is actuarial science. These risks can affect both sides of the balance sheet, and require asset management, liability management, and valuation skills (). Actuaries provide assessments of financial security systems, with a focus on their complexity, their mathematics, and their mechanisms (, p. 7). (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)25بك لقد اقترح دمج محتويات هذه المقالة أو الفقرة في المعلومات تحت عنوان علم اكتواري. (نقاش) (أكتوبر 2015) الأكتوري أو المخمن Actuary هي صاحب مهنة تجارية تتعامل مع الأثر الأقتصادي للخطر وعدم اليقين . فالأكتوريون يوفرون تقديرات تتطلب خبرة للأنظمة الأمن المالي ورياضيتها وألياتها.(, p. 7). * 32xبوابة القانون * 32xبوابة إحصاء (ar)
 • La ciencia actuarial o actuaría es una disciplina que aplica modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgos en las industrias aseguradora y financiera, principalmente. Estos son profesionales de negocios que abordan la gestión y evaluación del impacto financiero del riesgo y la incertidumbre de una entidad, ademas poseen un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad financiera, su razón de ser, su complejidad, su matemática, y la manera en que funcionan. (es)
 • Een actuaris of verzekeringswiskundige houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen en evalueren van risico's. De actuaris heeft een sterke wiskundige en economische vorming en heeft een diploma in de Actuariële Wetenschappen. Het is de taak van de actuaris om er voor te zorgen dat er een actuarieel evenwicht is tussen onder andere inkomsten, uitgaven, beleggingen en voorzieningen. Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen. (nl)
 • Atuário (português brasileiro) ou Actuário (português europeu) é o termo que designa o profissional especialista em avaliar e administrar riscos. O actuário deve ter formação académica em Ciências atuariais, ter conhecimentos em matemática, estatística, direito, economia e finanças, para agir no mercado económico-financeiro na promoção de pesquisas e estabelecimento de planos principalmente na área de seguros, previdência complementar aberta ou fechada, e sendo capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo. (pt)
rdfs:label
 • Actuary (en)
 • أكتواري (ar)
 • Aktuar (Versicherungswirtschaft) (de)
 • Actuaría (es)
 • Actuaire (fr)
 • Attuario (it)
 • アクチュアリー (ja)
 • Actuaris (nl)
 • Aktuariusz (pl)
 • Atuário (pt)
 • Актуарий (ru)
 • 精算師 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:occupation of
is dbo:profession of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:relatedOccupation of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of