About: Idiom   Goto Sponge  NotDistinct  Permalink

An Entity of Type : dbo:Person, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

An idiom (Latin: idioma, "special property", from Greek: ἰδίωμα – idíōma, "special feature, special phrasing, a peculiarity", f. Greek: ἴδιος – ídios, "one’s own") is a phrase or a fixed expression that has a figurative, or sometimes literal, meaning. Categorized as formulaic language, an idiom's figurative meaning is different from the literal meaning. There are thousands of idioms, occurring frequently in all languages. It is estimated that there are at least twenty-five thousand idiomatic expressions in the English language.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Idiom
 • تعبير اصطلاحي
 • Redensart
 • Idiotismo (lenguaje)
 • Idiotisme
 • Idiotismo
 • 熟語
 • Idioom
 • Idiom
 • Expressão idiomática
 • 熟语
rdfs:comment
 • An idiom (Latin: idioma, "special property", from Greek: ἰδίωμα – idíōma, "special feature, special phrasing, a peculiarity", f. Greek: ἴδιος – ídios, "one’s own") is a phrase or a fixed expression that has a figurative, or sometimes literal, meaning. Categorized as formulaic language, an idiom's figurative meaning is different from the literal meaning. There are thousands of idioms, occurring frequently in all languages. It is estimated that there are at least twenty-five thousand idiomatic expressions in the English language.
 • التعبير الاصطلاحي أو العبارة الاصطلاحية عبارةٌ لا يُفهم معناها الكُلِّي بمجرد فهم معاني مفرداتها وضمِّ هذه المعاني بعضها إلى بعض. فهو مجموعةُ كلماتٍ تُكَوِّن بمجموعها دلالةً غير الدلالة المعجمية لها مفردةً ومركبةً، وهذه الدلالةُ تأتيها من اتفاق جماعةٍ لغويةٍ على مفهومٍ تُحمِّله لهذا التجمع اللفظي. فتكوين التعبير الاصطلاحي قائم ٌعلى "سلسلةٍ من الكلمات التي تُقيِّدها عوامل دلالية وتركيبية تجعل منها وحدة" دلالية جديدة.
 • Redensarten gehören zu den feststehenden sprachlichen Wendungen (Phraseologismen). Meistens sind es bildhafte Ausdrücke. Während Redewendungen vollständige Sätze sein können, sind Redensarten nur Teile von Sätzen. Dennoch werden die beiden Begriffe häufig synonym verwendet.
 • Un idiotismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras, y posee un sentido figurado adoptado de manera convencional. Los idiotismos suelen confundir a aquellos que no están familiarizados con ellos, generalmente hablantes no nativos. La palabra idiotismo proviene del latín "idiotismus", y éste del griego ἰδιωτισμός, que significa: lenguaje ordinario o vulgar.
 • L'idiotismo o idiomatismo o espressione/frase idiomatica è una locuzione di significato peculiare proprio di una specifica lingua, la cui traduzione letterale in altre lingue non ha senso logico; e che richiede, per essere compresa, una traduzione logicamente estesa.In altre parole è una frase che non può trarre il suo significato dalla combinazione lessicale delle parti del discorso, bensì dalla interpretazione che i parlanti sono abituati a trarne.
 • 熟語(じゅくご)とは、複数の語や形態素が比較的強く結びつき、独立したまとまりをなす表現を指す用語である。この用語は文脈によって定義付けが少しずつ異なる。
 • Idiom, idiomat, idiomatyzm (z łac. idioma – „specyfika języka, osobliwości językowe”; od gr.: idiōma, dop. idiōmatos – „specyficzna cecha; właściwość” od idiousthai – odpowiedni; ídios – „własny; prywatny; swoisty”) — wyrażenie językowe, którego znaczenie jest swoiste, odmienne od znaczenia jakie należałoby mu przypisać biorąc pod uwagę poszczególne części składowe oraz reguły składni.
 • 熟语,又称习语,是由词或语素(外語單音節,漢語單字一音)构成的常用而定型的现成语句,是大于词的语文单位,但又具有词的特性。熟语是短语或句子,但又与一般临时自由组合而成的短语或句子不同;它是经过人群长期沿用,结构基本定型,不能随意改动其组成部分的一种用语或文句。熟语主要包括成语、惯用语、歇后语及谚语。 除了一般地區性的慣常用口語外,成语、歇后语及谚语多有发人深省;启发思维;警示世人的作用。
 • Un idiotisme ou expression idiomatique est une construction ou une locution particulière à une langue, qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Il peut s'agir de constructions grammaticales ou, le plus souvent, d'expressions imagées ou métaphoriques. Un idiotisme est en général intraduisible mot à mot, et il peut être difficile, voire impossible, de l'exprimer dans une autre langue.
 • Idioom is een ander woord voor taaleigen: eigenaardigheden van een taal. Het begrip wordt doorgaans beperkt tot grammaticale en lexicale eigenaardigheden, ofschoon ook fonologische en morfologische elementen zeer karakteristiek kunnen zijn. Het idioom moet worden onderscheiden van de woordenschat en de grammatica van een taal: * De woordenschat is de verzameling van alle woorden van een taal, met hun betekenis, denotatie en connotatie. * De grammatica geeft de regels voor vervoegingen en verbuigingen van woorden, en de regels voor een grammaticaal correct gevormde zin.
 • Uma expressão idiomática ou idiotismo (do grego ίδιωτισμὀς, que vem do latim idiotismus) é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem a expressão. Assim, sua tradução literal não faz sentido numa outra língua de estrutura análoga, por ter um significado não dedutível dos significados dos elementos que a constituem. Desta forma, em geral, é muito difícil ou mesmo impossível traduzir as expressões idiomáticas para outras línguas, sendo o caso de expressões como "A vaca foi para o brejo", "Cair o Carmo e a Trindade" e "Ver Braga por um canudo".
sameAs
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
foaf:isPrimaryTopicOf
prov:wasDerivedFrom
has abstract
 • An idiom (Latin: idioma, "special property", from Greek: ἰδίωμα – idíōma, "special feature, special phrasing, a peculiarity", f. Greek: ἴδιος – ídios, "one’s own") is a phrase or a fixed expression that has a figurative, or sometimes literal, meaning. Categorized as formulaic language, an idiom's figurative meaning is different from the literal meaning. There are thousands of idioms, occurring frequently in all languages. It is estimated that there are at least twenty-five thousand idiomatic expressions in the English language.
 • التعبير الاصطلاحي أو العبارة الاصطلاحية عبارةٌ لا يُفهم معناها الكُلِّي بمجرد فهم معاني مفرداتها وضمِّ هذه المعاني بعضها إلى بعض. فهو مجموعةُ كلماتٍ تُكَوِّن بمجموعها دلالةً غير الدلالة المعجمية لها مفردةً ومركبةً، وهذه الدلالةُ تأتيها من اتفاق جماعةٍ لغويةٍ على مفهومٍ تُحمِّله لهذا التجمع اللفظي. فتكوين التعبير الاصطلاحي قائم ٌعلى "سلسلةٍ من الكلمات التي تُقيِّدها عوامل دلالية وتركيبية تجعل منها وحدة" دلالية جديدة.
 • Redensarten gehören zu den feststehenden sprachlichen Wendungen (Phraseologismen). Meistens sind es bildhafte Ausdrücke. Während Redewendungen vollständige Sätze sein können, sind Redensarten nur Teile von Sätzen. Dennoch werden die beiden Begriffe häufig synonym verwendet.
 • Un idiotismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras, y posee un sentido figurado adoptado de manera convencional. Los idiotismos suelen confundir a aquellos que no están familiarizados con ellos, generalmente hablantes no nativos. La palabra idiotismo proviene del latín "idiotismus", y éste del griego ἰδιωτισμός, que significa: lenguaje ordinario o vulgar.
 • Un idiotisme ou expression idiomatique est une construction ou une locution particulière à une langue, qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Il peut s'agir de constructions grammaticales ou, le plus souvent, d'expressions imagées ou métaphoriques. Un idiotisme est en général intraduisible mot à mot, et il peut être difficile, voire impossible, de l'exprimer dans une autre langue. Par exemple, en français « il y a » est un bon exemple d'idiotisme non « imagé » couramment utilisé : décomposé mot à mot cela n'a pas de sens, alors que cela signifie bien quelque chose pour qui connaît la formulation en elle-même. « Couper l'herbe sous le pied » est un autre exemple, s'agissant cette fois d'une expression imagée qui peut être utilisée métaphoriquement telle quelle dans un autre contexte que celui qui lui a donné naissance (et donc avec une autre signification que celle de couper effectivement de l'herbe sous le pied). Une telle expression sera possiblement totalement incompréhensible si elle est traduite mot à mot dans une langue étrangère ; de même, un anglophone proposant qu'on se « secoue les mains » au lieu de se « serrer la main » commettra un anglicisme en calquant ce qu'il doit dire avec l'expression idiomatique anglaise to shake hands.
 • L'idiotismo o idiomatismo o espressione/frase idiomatica è una locuzione di significato peculiare proprio di una specifica lingua, la cui traduzione letterale in altre lingue non ha senso logico; e che richiede, per essere compresa, una traduzione logicamente estesa.In altre parole è una frase che non può trarre il suo significato dalla combinazione lessicale delle parti del discorso, bensì dalla interpretazione che i parlanti sono abituati a trarne.
 • Idioom is een ander woord voor taaleigen: eigenaardigheden van een taal. Het begrip wordt doorgaans beperkt tot grammaticale en lexicale eigenaardigheden, ofschoon ook fonologische en morfologische elementen zeer karakteristiek kunnen zijn. Het idioom moet worden onderscheiden van de woordenschat en de grammatica van een taal: * De woordenschat is de verzameling van alle woorden van een taal, met hun betekenis, denotatie en connotatie. * De grammatica geeft de regels voor vervoegingen en verbuigingen van woorden, en de regels voor een grammaticaal correct gevormde zin. De volgende zinnen, bijvoorbeeld, zijn grammaticaal correct, met zuiver Nederlandse woorden: Welke tijd is het?Wat is jouw naam? Echter, in het Nederlands zegt men gewoonlijk Hoe laat is het? Hoe heet je? Alleen deze twee laatste zinnen horen dus tot het Nederlandse idioom. Dergelijke vaste woordcombinaties die het idioom van een taal vormen worden ook wel collocaties of fraseologismen genoemd. Als de grammatica verschillende woordvolgordes toelaat, maar sommige daarvan veel gangbaarder zijn dan andere, kan dit ook tot het idioom gerekend worden. Tot het idioom behoren ook staande uitdrukkingen, en spreekwoorden en gezegdes. In het proces van verwerving van een vreemde taal en ook bij taalverwerving in het algemeen speelt idioom een bijzondere rol, omdat het niet via algemene regels te leren is. Juist de beheersing van moeilijker direct te vertalen zinswendingen en woordgebruik is een indicatie van de wijze waarop een vreemde taal wordt beheerst. Veel idiomatische uitdukkingen kan men vinden in een goed woordenboek, bij de behandeling van een bepaald lemma. Het probleem is dat men niet altijd weet dat men naar een speciale uitdrukking moet zoeken, en vaak ook niet meteen onder welk lemma men die kan vinden. Het zijn niet zozeer individuele woorden die voor problemen zorgen, maar juist ook uitdrukkingen, zinswendingen of frases waarin die gebruikt worden. Er zijn vaak aparte oefenboeken en lexica voor nodig om deze idiomatische uitdrukkingsvormen aan te leren. Ofschoon deze stof sterk afhankelijk is van het niveau en de voorkennis van de leerling, kunnen er toch ook lijsten worden aangelegd die voor grotere categorieën leerlingen met verschillende moedertalen nuttig zijn.In het Nederlandse vreemdetalenonderwijs wordt de term idioom ook gebruikt in de betekenis van woordenschat. Docenten spreken van een idioomtoets en idioomboek, een boek met de belangrijkste woorden voor een bepaald niveau.
 • 熟語(じゅくご)とは、複数の語や形態素が比較的強く結びつき、独立したまとまりをなす表現を指す用語である。この用語は文脈によって定義付けが少しずつ異なる。
Faceted Search & Find service v1.17_git21 as of Mar 09 2019


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3230 as of Dec 18 2018, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2019 OpenLink Software